Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013 12:10

Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου

Γράφτηκε από

Mε την Σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2014 (κατάθεση στις 23 Δεκεμβρίου 2013) θα πληρωθούν:

Πολιτικοί συνταξιούχοι:
1)Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι11/07/2013
2)Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ)πρωτόκολλα μέχρι26/07/2013
3)Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ,

πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ
πρωτόκολλα μέχρι08/08/2013

4)Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι25/07/2013
5)Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι26/07/2013
Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών
1)Υπάλληλοι νοσοκομείων,πρωτόκολλα μέχρι15-04-2013
2)Υπάλληλοι ΟΤΑ,πρωτόκολλα μέχρι31-05-2013
3)Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι07-07-2013
                                       
Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι
07-07-2013
*** Σημείωση
Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2014 .

>>Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013 12:08

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Γράφτηκε από
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η υποβολή των αιτήσεων για την αναγνώριση χρόνου παιδιών και σπουδών μπορεί να γίνει ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ και όχι κατ’ ανάγκη μέχρι 31/12/2013, αφού δεν έχει τεθεί ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για τις αναγνωρίσεις αυτές (ν. 3865/2010και εγκύκλιος13725/0092/26-1-2011).
Τα όσα αναφέρονται, γράφονται ή ακούγονται σχετικά με λήξη προθεσμιών την 31/12/2013 ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ.
Η υποβολή αιτήσεων και μετά την 1/1/2014 ΔΕΝ επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Έχοντας υπεύθυνη πληροφόρηση και ενεργώντας με ψυχραιμία, εξυπηρετείσθε καλύτερα και συμβάλετε στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,
Διευθύνσεις
ΚΕΠΠΣ (πρώην Δ42) και
ΚΕΠΣ υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών (πρώην Δ43).
 
Νόμος 3865/2010 [ΦΕΚ 120Α/2010]
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.
fek_2010_120a.pdf
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης

και Στρατηγικής.Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η   1η Μαρτίου 2014.Παρακάτω μπορείτε να δείτε:Την αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος, το σχετικό Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και υποδείγματα βεβαιώσεων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα: 210-63 02 648, 210-77 25 113 (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου).

Αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος.
(πατήστε εδώ).
Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνη Δήλωση.
(πατήστε εδώ).
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου (ελληνικά).
(πατήστε εδώ).
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου (αγγλικά).
(πατήστε εδώ).
sep4u.gr
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης

και Στρατηγικής.Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η   1η Μαρτίου 2014.Παρακάτω μπορείτε να δείτε:Την αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος, το σχετικό Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και υποδείγματα βεβαιώσεων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα: 210-63 02 648, 210-77 25 113 (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου).

Αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος.
(πατήστε εδώ).
Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνη Δήλωση.
(πατήστε εδώ).
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου (ελληνικά).
(πατήστε εδώ).
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου (αγγλικά).
(πατήστε εδώ).
sep4u.gr

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, η Γιάννα Αγγελοπούλου με το Clinton Global Initiative University στηρίζουν μέχρι 25 συμμετοχές στο CGIU σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί στο Phoenix της Αριζόνα στις 21-23 Μαρτίου 2014. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όχι επίπεδο διδακτορικού) σε ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς τους στόχους του προγράμματος και με πλήρη λειτουργική γνώση αγγλικών. 

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται φέτος στην Ελλάδα και αφορά φοιτητές που θέλουν ναδραστηριοποιηθούν στους τομείς: 
- Της στροφής προς τον πρωτογενή τομέα και πρότυπες καλλιέργειες ή/και περιβαλλοντικά φιλικές. 
- Της αντιμετώπισης ζητημάτων δημόσιας υγείας. 
- Της ανάληψης κοινωνικών δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Για τη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση www.angelopou loscgiu.or, βεβαίωση τίτλου σπουδών, σύντομο και συνεκτικό βιογραφικό τους, φωτογραφία 4 x 5 εκ., καθώς και σύντομο, μέχρι 500 λέξεις, κείμενο που να δεικνύει το ενδιαφέρον τους για έναν από τους τομείς δραστηριοποίησης της πρόσκλησης αυτής, καθώς και τον τρόπο προσέγγισης/υλοποίησης της πρότασής τους. Οσοι προεπιλεγούν θα έχουν προσωπική συνάντηση με την Επιτροπή για την τελική επιλογή. 

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα CGIU στις 21-23 Μαρτίου και στη συνέχεια να υλοποιήσουν στην Ελλάδα το σχέδιο που θα έχουν προτείνει, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση του σχεδίου τους μέχρι 10.000 ευρώ. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου 2014.
foititikanea.gr

Δελτίο Τύπου

ypdvmth thumb other250 0Δυνατότητα υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης εισαγωγής για τους αναφερόμενους στο άρθρο 36 του Ν.  4027/2011 και στο άρθρο 11 του Ν. 4142/2013

   Ανακοινώνεται ότι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 36 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/τεύχος Α΄/2011) και στο άρθρο 11 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/τεύχος Α΄/2013) έχουν τη δυνατότητα από τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014 να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι) ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το

συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία τους να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους.
   H Υπεύθυνη Δήλωση θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Πανεπιστήμια και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες) ή τη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφει: α) τον κωδικό συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις β) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και γ) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.
   Στην περίπτωση που οι  ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφοράς θέσεων δηλώνουν  στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμούν την ανάκληση-διαγραφή της.
  Η ενημέρωση των υποψηφίων για τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μεταφοράς της θέσης εισαγωγής  τους θα γίνει με νέο Δελτίο Τύπου   το οποίο  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr).

Για το Δελτίο Τύπου πατήστεεδώ.
Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστεεδώ.
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013 11:08

Αποτελέσματα της «Ώρας του Κώδικα»

Γράφτηκε από
Ολοκληρώθηκε (9-15 Δεκεμβρίου)η παγκόσμια δράση «HourofCode», που διοργάνωσετο Code.org. H δράση αυτή αποσκοπούσε στο να παροτρύνει οποιονδήποτε να δει ότι μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από την επιστήμη της πληροφορικής και με το σύνθημα «όλοι μπορούν» να αναπτύξουν ικανότητες προγραμματισμού, καινοτομίας και δημιουργικότητας. Στοερώτημαγιατίκάποιοςναμάθειπρογραμματισμό,ηαπάντησηέχειδοθείαπότονSteve Jobs: “Everybody in this country should learn how to program a computer… because it teaches you how to think”.Δεν είναι τυχαία η έμφαση που δίνουν στις ΗΠΑ σε αυτό το θέμα, μάλιστα η δράση

υποστηρίχτηκε και από τον αμερικανό πρόεδρο Obama (http://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY) που κάλεσε κάθε αμερικανό να μάθει να προγραμματίζει.

Στην Ελλάδα η «Ώρα του Κώδικα» (http://cseduweek.wordpress.com/) με πρωτοβουλία των περισσοτέρων Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (182942/Γ2/29-11-2013) ως “Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα”.
Σύμφωνα με τοhttp://csedweek.org/leaderboardsστη δράση «HourofCode» συμμετείχαν περισσότεροι από 16.800.000 μαθητές. Η σειρά κατάταξης των χωρών με βάση τους μαθητές που συμμετείχαν ήταν: 1) ΗΠΑ, 2) Ηνωμένο Βασίλειο, 3) Καναδάς,4)Ελλάδα, 5) Ινδία, 6) Αυστραλία, 7) Πολωνία, 8) Μεξικό, 9) Ισπανία, 10) Βραζιλία, 11) Γερμανία, 12) Μαλαισία, 13) Πορτογλία, 14) Ν. Κορέα…
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής που παρότρυναν τους μαθητές τους να εμπλακούν στην ώρα του κώδικα και να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στους μαθητές που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην παιγνιώδη προσέγγιση της «Ώρας του Κώδικα», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έρθει τέταρτη στην παγκόσμια κατάταξη των συμμετοχών των μαθητών / σπουδαστών.
 
Ελπίζουμε η«Ώρα του Κώδικα» να έχει συνέχεια και να εξελιχθεί σε «Άνοιξη του Κώδικα στην Ελλάδα». Μπορούμε!

                               
Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ19)  

Εκπαιδευτικά Νέα