Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  


ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 566 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη για την κινητικότητα των 1075 εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) που αντιστοιχούν σε 887 εκπαιδευτικές θέσεις και 188 σε θέσεις Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Οι οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα καλούνται να κάνουν αίτηση εντός 15 ημερών, από σήμερα από 28-12-2013 έως τις 11-1-2014) .
"Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο.", αναφέρει η σχετική προκήρυξη
ΕΚΤΟΣ  566 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Από το σύνολο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Προκύπτει ότι εκτός διαθεσιμότητας παραμένουν εκτός κινητικότητας 566 εκπαιδευτικοί, ενώ εξαιρούνται οι κλάδοι: ΔΕ01.05 Οικοδόμοι, ΔΕ10.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, Ε01.15 Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.17 Κομμωτικής,, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής, και ΠΕ18.39  Επισκεπτών Υγείας.

 Το ΦΕΚ  εδώ


Από 12 έως 27 ευρώ ανέρχονται οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσηςΔια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ).

Ποια θα είναι η αμοιβή των εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕΠιο αναλυτικά το ύψος της ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων έχει εξής:

α) Μέλη ΔΕΠ:

Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι είκοσι επτά (27) ευρώ.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι εικοσιπέντε (25) ευρώ.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18)ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) ευρώ.

ε) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) ευρώ.

στ) Εμπειροτέχνες.

Ι. δεκατρία (13) ευρώ.
II. δεκατέσσερα (14) ευρώ.
III. Δεκαέξι (16) ευρώ.

2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών εκπαιδευτών ενηλίκων σε τρεις κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με:

α) τη φύση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου ενασχόλησης (συντελεστής δυσκολίας),
β) της εξειδίκευσης στο αντικείμενο,
γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος.
Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων, σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013 01:24

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών

Γράφτηκε απόΗ αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικώνΠροωθείται η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, μέσω της οποίας θα προχωρήσει και η διαδικασία της διαθεσιμότητας του πλεονάζοντος προσωπικού. Παράλληλα οι αποσπάσεις των καθηγητών δεν ανανεώθηκαν, φέτος και έτσι επέστρεψαν στα σχολεία τους, όπου και διατηρούσαν την οργανική τους θέση. 
Έκπληξη  μου προξένησε η περίπτωση καθηγήτριας, η οποία έχασε  την οργανική θέση που κατείχε επί είκοσι οκτώ, ναι καλά διαβάσατε 28 χρόνια, γιατί ο «αποσπασμένος» καθηγητής, αδιάφορο αν είχε διδακτική πείρα ή όχι, είχε περισσότερα μόρια και εκτόπισε τη συνάδελφό του, (ήρθαν τα άγρια και έδιωξαν τα ήμερα)! Είναι ένα ακραίο περιστατικό, δείχνει όμως, την αναγκαιότητα, άμεσης και πιο ανθρωποκεντρικής αναδιάρθρωσης του συστήματος  διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, γενικότερα, στο δημόσιο τομέα. Πως αξιολογήθηκαν
οι εμπλεκόμενοι καθηγητές;
Διαχρονικά, οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν αποτύχει  στο ρόλο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι διοικήσεις τους  εκλέγονται με αδιαφανή κομματικά κριτήρια, χωρίς διοικητική διάρκεια και σταθερότητα. Ο στρατηγικός προγραμματισμός τους, σπάνια ολοκληρώνεται, αφού το έργο τους διακόπτεται μετά από κάθε αλλαγή των πολιτικών κυβερνήσεων. Πολλοί υπηρεσιακοί χώροι είναι ακατάλληλοι, οι διαπροσωπικές σχέσεις εργαζομένων-προϊσταμένων  υποβαθμισμένες και η εξυπηρέτηση των πολιτών συνήθως προβληματική, λόγω ανεπαρκούς οργάνωσης και εποπτείας.                                                                                    Αν σταθούμε λίγο και στη διαχείριση των εκπαιδευτικών μας, που είναι και το αντικείμενο του θέματός μας, θα γνωρίσουμε την απογοήτευση, φορώντας τα «σχολιανά» της! Οι εκπαιδευτικοί  αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής μας κουλτούρας. Είναι οι εκφραστές του επίσημου κράτους για τον πολιτισμό μας,  την παιδεία μας και τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μας. Είναι οι καθοδηγητές και οι διαμορφωτές της πνευματικής ακεραιότητας και ωριμότητας των παιδιών μας. Παρόλα αυτά, ο επίσημος εργοδότης τους, το κράτος, τους έχει απαξιώσει και απογοητεύσει με τον χειρότερο τρόπο, στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου.
Στους δημόσιους οργανισμούς  το σύστημα αξιολόγησης, όπου εφαρμόζεται, είναι υποβαθμισμένο και μη λειτουργικό. Η αξιολόγηση δεν υπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους έχει θεσπισθεί. Μερικές από τις αιτίες, κατά τη άποψή μου, συνοψίζονται πιο κάτω:
·         Η επιλογή του προσωπικού. Κατά τεκμήριο όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να εργαστούν για να ικανοποιήσουν τις ποικίλες ανάγκες τους. Κάθε οργανισμός, μέσω σύγχρονων μεθόδων στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού, επιλέγει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, για την επιτυχία του διπλού του στόχου (goal congruence), δηλ. οι στόχοι του οργανισμού και η ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους, να βρίσκονται σε αρμονία. Αυτό δεν συμβαίνει στο δημόσιο. Η επιλογή του προσωπικού επηρεάζεται, σε μεγάλο βαθμό, από ρουσφετολογικές σκοπιμότητες, ενώ η εφαρμογή του νόμου για προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ, έχει υποβαθμιστεί λόγω  πολλαπλών τροπολογιών. Έτσι, προσλαμβάνεται και ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αμφίβολες υπηρεσιακές δεξιότητες ή και χωρίς διάθεση για εργασία, με συνέπεια, να παρατηρείται μια σοβαρή ανομοιομορφία στη σύνθεση των υπηρεσιών σε προσωπικό.        Ειδικότερα στην επιλογή των καθηγητών, ο υποψήφιος καθηγητής  αξιολογείται, κυρίως για τις γνώσεις του αντικειμένου της διδασκαλίας του και λιγότερο για τις παιδαγωγικές του δεξιότητες. Στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι παιδαγωγικές ικανότητες του υποψήφιου καθηγητή, αποδεικνύονται με τίτλους παιδαγωγικών σπουδών, οι οποίοι αποτελούν και αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσληψη του. 
·         Προαγωγές. Η  διαδικασία των προαγωγών σε ανώτερη θέση ευθύνης  αποτελεί ύψιστο καθήκον της διοίκησης. Μεταξύ πολλών αφοσιωμένων και ικανών υποψηφίων επιλέγεται ο ικανότερος. Έτσι  διαχέεται στο προσωπικό το αίσθημα της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, ενώ η ηγετική ομάδα του οργανισμού συμπληρώνεται με δυναμικά και ικανά στελέχη. Αντί αυτής της διαδικασίας, δυστυχώς, στο δημόσιο δεσπόζουσα θέση, κατέχει το κριτήριο της πολιτικής και κομματικής παρέμβασης, γι αυτό και οι διαπροσωπικές και οι εργασιακές σχέσεις είναι προβληματικές. Αν μάλιστα το προαχθέν στέλεχος, υστερεί και στα προαπαιτούμενα προσόντα της θέσης που καταλαμβάνει, το λειτουργικό και διοικητικό χάος της υπηρεσίας είναι τεράστιο.
·         Σχέσεις κριτή-κρινόμενου. Ο ικανός προϊστάμενος-κριτής, έχει τις δεξιότητες  και την ωριμότητα, να υπολήπτεται, να εποπτεύει, να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει τους συνεργάτες του στην άσκηση των καθηκόντων τους. Σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον συνήθως οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι και αποδοτικοί. Η άκρως γραφειοκρατική δομή και η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης, των στελεχών στις δημόσιες υπηρεσίες, σε γνωστικές  δεξιότητες αλλά και σε θέματα συμπεριφοράς και σχέσεων με τους υφισταμένους και τον πολίτη, δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην υπηρεσία.
·         Συμμετοχή   των εμπλεκόμενων μερών (κριτής-κρινόμενος- επιτελική μονάδα  διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού), από κοινού, στον καθορισμό των εργασιακών στόχων και του τρόπου μέτρησης της απόδοσης. Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση που προϋποθέτει, γνώσεις , ωριμότητα, υπευθυνότητα και δημοκρατική αντίληψη στην άσκηση διοίκησης εκ μέρους  του οργανισμού. Η από κοινού σύμπραξη και συμφωνία  στο τι περιμένει από τον εργαζόμενο  ο οργανισμός και  πως αξιολογείται αυτό, διευκολύνει τα εμπλεκόμενα μέρη, να δεσμευθούν για την επιτυχία των κοινά αποδεκτών επιδιώξεων. Ειδικότερα, αυτή η σύμπραξη, είναι επιβεβλημένη, στα σχολεία, όπου  η  απόδοση  επηρεάζεται , γενικά, από αρκετούς παράγοντες και η μέτρησή της , έχει αντικειμενικές αδυναμίες.
·         Το εργασιακό περιβάλλον και διαπροσωπικές σχέσεις. Ο χώρος εργασίας και οι σχέσεις εργαζόμενου και προϊστάμενου συμβάλλουν δυναμικά στην αύξηση της αποδοτικότητας και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης , η συνεκτίμηση από τη διοίκηση, του χώρου εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, οδηγεί σε ορθολογικότερες  και αντικειμενικότερες διοικητικές αποφάσεις.
·         Οι στόχοι της διαδικασίας της αξιολόγησης. Πρωταρχικός στόχος της αξιολόγησης είναιη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των διαπροσωπικών σχέσεων.Ο εργαζόμενος ξέρει τι κάνει, τι περιμένει από αυτόν ο οργανισμός και πως μετριέται η απόδοσή του. Με τη διαδικασία της αξιολόγησης ο οργανισμός διαπιστώνει αν οι πραγματοποιηθείσες αποδόσεις των εργαζομένων είναι όπως είχαν προκαθοριστεί. Τέλος με την αξιολόγηση δημιουργείται μια αντικειμενική βάση για την ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη του                                                          εργαζόμενου. Η ειλικρινής ανθρωποκεντρική διάθεση όλων των οργανισμών παροχής υπηρεσιών, με τη συνδρομή και της αξιολόγησης, οδηγούν την πλειονότητα των εργαζομένων να απολαμβάνουν ένα λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και είναι συνήθως αποδοτικοί.
Τα στάδια εφαρμογής της διαδικασίας της αξιολόγησης.
Η εφαρμογή της διαδικασίας της αξιολόγησης περιλαμβάνει, απαραιτήτως, τρία διακριτά και φαινομενικά απλά στάδια.
-     Η μέτρηση της πραγματικής απόδοσης του εργαζόμενου
-     Η σύγκριση της πραγματικής απόδοσης  του εργαζόμενου προς την προκαθορισμένη, για κάθε θέσης  εργασίας (  απαιτήσεις της θέσης σε προσόντα και δεξιότητες). Ο χειριστής μιας μηχανής , για παράδειγμα, παράγει το 8ωρο 90 τεμάχια (πραγματική απόδοση), όταν η δυνατότητα της μηχανής (προκαθορισμένη απόδοση) είναι 100 τεμάχια.
-      Η διόρθωση των σοβαρών αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής και της προκαθορισμένης  απόδοσης.  
Τα παραπάνω  στάδια κρύβουν τις παγίδες τους. Η πραγματική απόδοση του εργαζόμενου  στα περισσότερα εργασιακά περιβάλλοντα και ειδικότερα της εξειδικευμένης εργασίας του εκπαιδευτικού και πολλών άλλων ειδικοτήτων, δεν είναι εύκολα μετρήσιμη. Οι εργαζόμενοι στις θέσεις αυτές, κατά τεκμήριο και σε μεγαλύτερο βαθμό, από τους εργαζόμενους  σε χειρονακτικές ή άλλες απλούστερης μορφής εργασίες, έχουν πιο αναπτυγμένη προσωπικότητα, είναι ψυχολογικά ωριμότεροι, ενεργούν αυτόβουλα , διακατέχονται από υπευθυνότητα , αφοσίωση, αυτοκριτική και ασκούν, συνήθως,  τα  καθήκοντά τους, χωρίς την  άμεση εποπτεία των προϊσταμένων τους.                                                                                                                  Η κατάταξη των εργαζόμενων στους πίνακες  διαβάθμισης των αποδόσεων, από τον κριτή, είναι μια επίπονη, συνειδησιακά, εργασία και τους οδηγεί, κατά γενική ομολογία, σε συναισθηματικές ακρότητες καθώς και στην   υπερβαθμολόγηση των κρινόμενων (όλοι άριστοι ή σχεδόν άριστοι). Τα  συστήματα αξιολόγησης, για το λόγο αυτό, συνεχώς αναθεωρούνται, αναζητώντας   αντικειμενικότερες μεθόδους  μέτρησης της πραγματικής απόδοσης των εργαζομένων, όπως η αυτοβαθμολόγηση κριτών-κρινόμενων, η αξιολογική συζήτηση κρινόμενου σε ανάλογη επιτροπή αξιολογητών κλπ .
 Η σύγκριση των αποδόσεων  προϋποθέτει την ομοιομορφία των συγκρινόμενων. Άρα πρώτιστο μέλημα της  επιτελικής  ομάδας  της διοίκησης, που ασκεί τη σύγκριση, είναι  να επαγρυπνά, για την ορθότητα  των μετρήσεων των πραγματικών αποδόσεων των εργαζομένων, αλλά  και  την αξιοπιστία της προκαθορισμένης απόδοσης προς την οποία γίνονται οι συγκρίσεις.
Τέλος , η διόρθωση των σοβαρών αποκλίσεων αποτελεί το σημαντικότερο καθήκον της κεντρικής διοίκησης. Οι διοικήσεις που συνειδητοποιούν  ότι η επιτυχία των στρατηγικών τους στόχων, εξαρτάται,  κυρίως, από τη απόδοση των εργαζομένων τους, επικεντρώνουν πρώτα τις διορθωτικές τους ενέργειες  στους συνεργάτες τους. Η εκπαίδευση,  «δια βίου μάθηση»  κριτών και κρινόμενων, σε θέματα  επαγγελματικών  δεξιοτήτων και  συμπεριφοράς, η εναλλαγή θέσεων εργασίας, η συστηματικότερη εποπτεία και εκπαίδευση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (on the job training) είναι μερικά από τα διορθωτικά μέτρα υπέρ των εργαζόμενων.  Παράλληλα, μελετάται και η  πιθανή αναθεώρηση των προκαθορισμένων στόχων και αποδόσεων. Πολλές φορές οι υπερβολικά υψηλοί ή χαμηλοί στόχοι απόδοσης φέρνουν  αντίθετα αποτελέσματα, από τα αναμενόμενα, στους χώρους εργασίας.                                                                                    Όμως, ανεξάρτητα από την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης, η εφαρμογή της πολλές φορές  σκοντάφτει , στη σκοπιμότητα  και στον τρόπο  της επιβολής της από τις διοικήσεις των οργανισμού. Οι επικεφαλείς της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελληνική επικράτεια, αποτελούν ένα ακραίο  παράδειγμα, προς αποφυγή.
Το Προεδρικό Διάταγμα για την «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών» τιμωρεί δε βελτιώνει την ποιότητα του έργου τους».
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών , αυτή την περίοδο, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τα  γενικά σχόλια, που ακολουθούν,  άπτονται των αρχών της διοίκησης των οργανισμών και μόνο, αφήνοντας τους ειδικούς για τη λεπτομερέστερη αξιολόγησή του σχετικού διατάγματος:
·  Ένα σύστημα αξιολόγησης είναι  απλό και μετρήσιμο,  ώστε ο κρινόμενος να γνωρίζει τι μετριέται ως απόδοση και πως μετριέται αυτή. Στο Προεδρικό Διάταγμα,  τα επί μέρους αξιολογικά κριτήρια,  περιγράφονται με λεπτομερή αλλά με ασαφή τρόπο. Η κλίμακα των  ποιοτικών  χαρακτηρισμών, είναι σε εκατοτιαία βάση(0-100 βαθμοί) για κάθε κριτήριο και  είναι τετράβαθμη, όπου, οι βαθμίδες, ελλιπής 0-30βαθμοί,  επαρκής 31-60,  πολύ καλός 61-80 και  εξαιρετικός 81-100. Πως διασφαλίζεται, για παράδειγμα, η εγκυρότητα   του συστήματος της αξιολόγησης, όταν στην τελική κατάταξη, δυο καθηγητές, που έχουν κριθεί από δυο διαφορετικούς κριτές ,  ο ένας    χαρακτηρίζεται  ελλιπής με  29 βαθμούς  και ο άλλος , επαρκής με 31 βαθμούς ;  Πως ερευνάται η αξιοπιστία και το ομοιόμορφο της κρίσης των κριτών; Η  ένσταση, που προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα,  είναι αρκετή για να καλύψει και την ασάφεια της περιγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών  κάθε κριτηρίου; Ειδικότερα, για όλα τα κριτήρια υπάρχει η βαθμίδα    ελλιπής, η οποία περιγράφεται,   σχεδόν σε όλα, στερεότυπα, π.χ. «… ελλιπής εφόσον διαχειρίζεται πλημμελώς ή με ακατάλληλο τρόπο…. ή   …. ελλιπείς εφόσον δεν φροντίζουν επαρκώς… ή  … εφόσον δεν μεριμνούν επαρκώς… ή  … εφόσον δεν εποπτεύουν επαρκώς…». Το ίδιο συμβαίνει  και με τη βαθμίδα  επαρκής , «…  εφόσονφροντίζουν με ικανοποιητικό βαθμό… ή … εφόσον εποπτεύει με αποτελεσματικό τρόπο… ή … εφόσον φροντίζουν επαρκώς…». Με αυτού του είδους τις περιγραφές,  μοιραία ο κριτής επιστρατεύει την υποκειμενική του κρίση, προκειμένου  να εντάξει την απόδοση του κρινόμενου καθηγητή σε μια από τις  βαθμίδες του κριτηρίου. Ενώ ο κρινόμενος είναι μπερδεμένος γιατί δεν μπορεί μέσα από το σύστημα της αξιολόγησης να ορίσει αν αυτό που κάνει είναι και το επιθυμητό.
· Το εργασιακό περιβάλλον και οι  διαπροσωπικές  σχέσεις , είναι μεταξύ των παραγόντων , οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων και είναι καθήκον της κεντρικής διοίκησης να τους  διασφαλίζουν θεσμικά.  Στο Προεδρικό Διάταγμα,  δεν δίνεται η αναγκαία βαρύτητα του ρόλου της σχολικής μονάδας και των σχέσεων των εμπλεκομένων μερών στον επηρεασμό της απόδοσης των εκπαιδευτικών στο έργο τους.  Για παράδειγμα, στο άρθρο 8, περιγράφεται ο «ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός εκπαιδευτικών συμβούλων» και στην  παράγραφο 1α, το κριτήριο , «εκπαιδευτικός  σχεδιασμός,  προγραμματισμός και  υλοποίηση». Παρατηρείται λοιπόν, ότι μόνο ο εκπαιδευτικός σύμβουλος της βαθμίδας «πολύ καλός», ασχολείται με «…τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων…» και ο «εξαιρετικός»  με «τη δημιουργία εξαιρετικού κλίματος επικοινωνίας , οργάνωσης και συνεργασίας με τους  εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων…». Το ίδιο συμβαίνει και  στο άρθρο 10, που περιγράφεται ο «ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός διευθυντών σχολικών μονάδων» και στην  παράγραφο 1α, περιγράφεται το κριτήριο «τρόπος υλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου». Παρατηρείται και εδώ, ότι μόνο ο διευθυντής που εντάσσεται στις βαθμίδες «πολύ καλός» και «εξαιρετικός», παρουσιάζουν στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά,  στοιχεία ουσιαστικής επικοινωνίας και συλλογικής συνεργασίας, όπως  « …εμπλέκει ενεργά τα μέλη του συλλόγου στις δράσεις του σχολείου παρέχοντας πεδίο πρωτοβουλιών….».  Δηλαδή, αν  ο σύμβουλος ή ο διευθυντής  είναι «ελλιπείς» ή απλώς «επαρκείς» μπορούν να   υπηρετούν  τα σχολεία τους χωρίς να νοιάζονται ιδιαίτερα για τη  συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τους καθηγητές-συνεργάτες τους!
· Η διαδικασία της διόρθωσης των αποκλίσεων μεταξύ της προσδοκώμενης και της πραγματικής απόδοσης του εργαζόμενου είναι από τις κορυφαίες δράσεις των επιτελικών υπηρεσιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν αναφέρεται, πουθενά,  στο Προεδρικό  Διάταγμα  μια διορθωτική διαδικασία για τη βελτίωση των μη ικανοποιητικών επιδόσεων των καθηγητών. Όταν, μετά από πολλά χρόνια,  εισάγεται ο θεσμός της αξιολόγησης  στα σχολεία , είναι σκόπιμο, επιβεβλημένο  και ανθρώπινο,  οι ελλιπείς και ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί και οι αξιολογητές τους, να δικαιούνται μιας συμπληρωματικής εκπαίδευσης, ή έστω μιας προειδοποίησης για την ανάγκη βελτίωσης της απόδοσής τους στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Αν πάλι, λόγω, πιθανόν,  λανθασμένης αρχικής επιλογής,  εντοπισθούν καθηγητές ακατάλληλοι για την άσκηση του λειτουργήματός τους, ίσως είναι αναγκαίο να κριθούν από ειδική επιτροπή, άμεσα,  για αλλαγή αντικείμενου απασχόλησης. Αντί αυτών ή παρόμοιων διορθωτικών διαδικασιών, το Προεδρικό Διάταγμα  στο άρθρο 17,παράγραφος5,  αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς (δηλ. οι ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια) εγγράφονται στον πίνακα μη προακτέων. Δηλαδή οι συνολικά ελλιπείς καθηγητές, ή οι αξιολογητές τους, πιθανόν  να μην  προαχθούν, αλλά,  κατά τα άλλα, θα συνεχίσουν, κανονικά, να ασκούν πλημμελώς τα διδακτικά ή τα εποπτικά τους καθήκοντα!!!.                                                                                            Κατά την άποψή μου, είναι καταστροφικό για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να παραμένουν στις θέσεις τους  εκπαιδευτικοί ή αξιολογητές, με ελλιπείς  επιδόσεις, μέχρι το πέρας της τριετίας, οπότε και θα διενεργείται, σύμφωνα με το Διάταγμα, η διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και να ξαναγράφονται στον πίνακα μη προακτέων. Το έργο της κεντρικής διοίκησης ,των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι να προλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις και να δρουν άμεσα. Άρα, είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί και το  αρθ.18.2  «η διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης»  που ορίζει ότι ο σχολικός σύμβουλος κρίνει το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού αφού παρακολουθήσει δυο τουλάχιστον διδασκαλίες του.
 
 
Το Προεδρικό Διάταγμα δεν είναι επικοινωνιακό,  υπό την έννοια ότι δεν θεσμοθετεί την υποχρέωση της  κεντρικής υπηρεσίας να οργανώνει και να διενεργεί ενημερωτικά σεμινάρια προς  κριτές και κρινόμενους,  για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας της αξιολόγησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,. Ειδικότερα,  στους εκπαιδευτικούς για να εξοικειωθούν  με τη διαδικασία, αλλά στην απόκτηση ορισμένων παιδαγωγικών  γνώσεων για τις οποίες κρίνονται. Επίσης , στους κριτές για να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος τους , ως αξιολογητές,  αφού αν κάτι δεν πάει καλά με τις επιδόσεις των κρινόμενων καθηγητών, οι κριτές-προϊστάμενοί τους δεν είναι άμοιροι ευθυνών ( ο κρίνων κρίνεται)
                                                                                                                             Είναι φανερό πλέον, ότι η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται σε βαθειά αποδιοργάνωση. Βεβαίως η αξιολόγηση είναι, μόνο,  ένα μέσο  προσέγγισης .Η ηγεσία του Υπουργείου υπό την πίεση του γενικότερου έντονου προβλήματος της διαθεσιμότητας του πλεονάζοντος  προσωπικού, έχει την ευκαιρία και την υποχρέωση να εντοπίσει  και να απομακρύνει  τους πραγματικά ακατάλληλους καθηγητές  από το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.  Παράλληλα, καθήκον της Πολιτείας είναι να αλλάξει το εργασιακό κλίμα και αναβαθμίσει  τις σχέσεις  της με τους συνεργάτες της  και να πιστέψει σε αυτούς, αφού χωρίς αυτούς τα σχολεία δεν λειτουργούν. Είναι η  μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών , που υπομονετικά σκύβουν  και διερευνούν   τις ανάγκες και τα προβλήματα καθενός  μαθητή χωριστά, αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές του και εμπλέκονται ενεργά  να τον βοηθήσουν . Είναι αυτοί που εφαρμόζουν χιλιάδες  άλλες πρωτότυπες ιδέες και πρωτοβουλίες  για να  βελτιώνουν  το κλίμα στην τάξη και την πρόοδο των μαθητών τους.  Όλοι οι παραπάνω  εκπαιδευτικοί,  που είναι πολλοί, εκτός από τις προσωπικές τους αξίες, ωριμότητας και σύνεσης, είναι οπλισμένοι με αυτοπεποίθηση και αυτενέργεια (internal locus of control) και ασκούν τα διδακτικά τους καθήκοντα υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Αφού τα πολλά δεν είναι δυνατόν να γίνουν, λόγω της κρίσης, τουλάχιστον να τους δοθεί, κάτι που δεν έχει κόστος, κάποια  δίκαιη αναγνώριση και ένας απλός έπαινος!!                                                                                    
Παρά την κρίση και τη βαθειά αποδιοργάνωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος  παρατηρείται  το παράδοξο, τα σχολειά μας να παράγουν ένα μικρό αλλά δυνατό ποσοστό αποφοίτων, που  διακρίνονται στις διεθνείς και εθνικές εκπαιδευτικές κοινότητες ή στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αλλά  και μια αρκετά μεγάλη μερίδα που πνίγεται στη μετριότητα ή κάτω και από αυτήν.
Αυτό δείχνει ότι το υλικό υπάρχει και η πρόκληση για την ηγεσία του Υπουργείου, να αυξήσει το ποσοστό των αποφοίτων, που διακρίνονται!
πηγή: tovima.gr

Σε περίπτωση που δε διαθέτετε ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης καρτών για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων, οφείλετε να φροντίσετε για την άμεση εγκατάστασή του. 

Την εντολή αυτή έδωσε εγγράφως το
υπουργείο Παιδείας προς όλα τα Πανεπιστήμια, σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

oaedΑπό τον ΟΑΕΔ ξεκινούν οι αιτήσεις για την επιδότηση σε επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε προσλήψεις ανέργων δικαιούχων της επιταγής voucher εισόδου στην αγορά εργασίας έως 29 ετών όπως και στον τουρισμό.
Ειδικότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιδότησης επιχειρήσεων για προσλήψεις ανέργων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» με σκοπό τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι περιφέρειες της χώρας που συμπεριλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια

Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελουμένους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», την επόμενη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στους δικαιούχους αυτούς.
Επίσης δικαιούχοι είναι και όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη προσλάβει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» μέχρι τη δημοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 11-12-2013.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι ενταγμένοι: α) στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» και β) στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» που προσλαμβάνονται την επόμενη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Επίσης ωφελούμενοι είναι και όσοι έχουν ήδη προσληφθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση μέχρι τη δημοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 11-12-2013.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι (6) μήνες.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 10.200.000 Ευρώ, και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.


oaedΟ ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγράμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 20.000.000,00€. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της

πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα.

Προτεραιότητα

Προτεραιότητα θα δοθεί: στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις (βλέπε Κεφ. 4 της Δημόσιας Πρόσκλησης).
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

Ημερομηνία αιτήσεων

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 30/12/2013.


20131226-190502.jpg
 
 Αυτό τον καιρό παρακολουθείτε την κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας!(εννοώντας την Τουρκία), φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής
Σύμφωνα με δημοσίευμα που εμφανίστηκε στην εφημερίδα Yenişafak daily ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία Francis Ricciardone φέρεται να είπε στους πρεσβευτές της ΕΕ που επίσης υπηρετούν στην Άγκυρα σε ιδιωτική συνάντηση στις 17 Δεκεμβρίου (στις αρχές δηλαδή διερεύνησης του σκανδάλου) ότι οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει από την Άγκυρα να διακόψει τις οικονομικές της σχέσεις η τουρκική τράπεζα Halkbank με το Ιράν.

¨¨Ζητήσαμε το τέλος των οικονομικών σχέσεων της Halkbank με το Ιράν αλλά αυτοί δεν μας άκουσαν. Αυτό τον καιρό παρακολουθείτε την κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας¨¨! (εννοώντας την Τουρκία), φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής
σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, εξοργίζοντας τον Ερντογάν, ακόμηπερισσότερο.Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013 –ανήμερα Χριστουγέννων
Στο “κόκκινο” περνά η κρίση στις σχέσεις Τουρκίας με ΗΠΑ: O Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου μετά την γνωστή δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Francis J.Ricciardone περί “κατάρρευσης της αυτοκρατορίας” δηλαδή της τουρκικής κυβέρνησης λόγω του σκανδάλου διαφθοράς ματαίωσε προγραμματισμένη συνάντηση Τούρκων και Αμερικανών διπλωματών και απαίτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα τον πρεσβευτή της και να τον αντικαταστήσει!
Την ίδια στιγμή οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες επιτέθηκαν κατά του Αμερικανού πρέσβη.
Η ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο χωρών αυτή την στιγμή είναι πολύ “βαριά”.Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε βαθύ ανασχηματισμό αργά το βράδυ της Τετάρτης.
Και ποιος θα είναι ο ¨¨Κανάρης ο πυρπολητής¨¨ αυτής της πολιτικής ναυαρχίδας που λέγεται Ερντογάν;;
Πάμε λίγους μήνες πρίν σε πραγματικά γεγονότα για να καταλάβουμε αυτό που έλεγε ο Γέροντας Παίσιος πολλούς χρόνους πίσω.
Η Τουρκία θα διαλυθεί και, μάλιστα, θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι
Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί.. .Αυτά θα γίνουν , όχι τώρα , αλλά σύντομα , όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών ¨¨εννοεί τον Ερτνογάν, Γκιούλ και το υπόλοιπο νεοθωμανικό συνάφι που εξελέγει μετά τους κεμαλιστές πολιτικούς των προηγούμενων δεκαετιών¨¨ Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994 ,τόμος 1
Μπορεί οι διαιρέσεις στο εσωτερικό των Κούρδων να είναι τεράστιες, όμως το κίνητρο και η έλξη που ασκεί σε έναν πραγματικά πολυπληθή και κατάφωρα αδικημένο λαό στην Ιστορία η προοπτική να αποκτήσει, επιτέλους, τη δική του ανεξάρτητη πατρίδα, μπορεί να οδηγήσει σε πολλές υπερβάσεις. Παρά το ότι οι Κούρδοι που προέρχονται από την Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν και τη Συρία, σπεύδουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν στην ανακήρυξη ανεξάρτητου κράτους. defence-point.
Όμως κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει γιατί….
Η περιφερειακή κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τέτοια που απο λεπτό σε λεπτό¨¨ αλλάζουν¨¨ τα γεωπολιτικά δεδομένα μάλιστα βάσει σχεδίου προδιαγεγραμμένων στρατηγικών που έχουν ήδη χαραχθεί από τις προηγούμενες δεκαετίες.Νοεμβρίος 17, 2013
Μείζον πρόβλημα καθισταται για την Τουρκία ο σχηματισμός αυτόνομης μεταβατικής Διοίκησης, με απώτερο στόχο την δημιουργία Αυτόνομης Κουρδικής Περιοχής στη βορειοανατολική Συρία που προχώρησε το Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης (PYD)!
Την έντονη ενόχληση από την κίνηση αυτή των Κούρδων της Συρίας εξέφρασε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος κ. Αμπντουλάχ Γκιουλ που δήλωσε χθες ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τα «τετελεσμένα» στα σύνορά της με τη Συρία.
(fait accompli) αποδεχόμενη κάτι τέτοιο στη Συρία… δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Συρία που αντιμετωπίζει χάος να διαιρεθεί!
Τώρα ποιος θα διαιρεθεί πρώτα είναι αλλού ¨¨παπά Ευαγγέλι﨨.
Ούτε λέξη φυσικά, ότι το χάος το δημιούργησε με την πολιτική της η δική του χώρα, ούτε λέξη για τις ορδές των παρανοϊκών ισλαμιστών εξτρεμιστών κάθε λογής που κόβουν κεφάλια τους οποίους η Τουρκία εξόπλισε και υποστηρίζει με κάθε τρόπο, ακριβώς για να καταπνίξουν κάθε κουρδική ενέργεια στο αίμα.Μην νομίζετε από τα παραπάνω ότι τον ρόλο του¨¨ Κανάρη του πυρπολητή¨¨ θα το παίξουν οι Κούρδοι, αλλά το ΥΓΡΟ ΠΥΡ της εποχής μας που είναι τα πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα της ευρύτερης ηπειρωτικής και υποθαλάσσιας περιοχής στην Ν.Δ Ευρασία και στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.Οι Κούρδοι αυτός ο αδικημένος λαός που πρέπει τελικά να βρεί το δίκαιο του γίνεται το ¨¨εύφλεκτο στουπί¨¨ στους σχεδιασμούς που εκπονήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια και τώρα απ ότι φαίνεται έχουν φτάσει στο τελευταίο επίπεδο της εφαρμογής τους.
Μετά τα τεκταινόμενα και την αποδυνάμωση της θέσεως του κ. Ερντογάν είναι άξιον απορίας τι είδους ταχύτητες αλλαγής στρατηγικής πλεύσης θα δούμε στις μεγάλες κουρδικές παρατάξεις και αναφερόμασθε στην Περιφερειακή Διοίκηση του Κουρδιστάν (ΠΔτΚ) του Β. Δ Ιράκ με πρόεδρο της ΠΔτΚ τον Μεσούτ Μπαρζανί που διατηρούσε διπλωματικούς διαύλους με την Τουρκία σε αντίθεση με τις άλλες παρατάξεις που είναι το Κουρδικό Απελευθερωτικό Κίνημα με ηγέτη τον έγκλειστο Οτζαλάν, το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία με το Κόμμα Ειρήνης και Δημοκρατίας (BDP) και στη Συρία το Κόμμα Δημοκρατικής Ενότητας (PYD);
Αλλά μπορούμε να δούμε και σκηνές ¨¨απείρου κάλλους¨¨ μέσα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
Είναι όμως πιο σίγουρο από το βέβαιο ότι στην πάλαι ποτέ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ περιοχή της Αντιοχείας με τον ανώτερο δημογραφικό δείκτη σε Κουρδικό στοιχείο να παίζεται τέτοιο γεωπολιτικό παιχνίδι με την μελλοντική έξοδο της Κουρδικής παρουσίας μέσω αυτής της στενής λωρίδας τουρκικού εδάφους στην Θάλασσα απέναντι από το Ριζοκάρπασο και το Ακρωτήριο του Αγίου Ανδρέα στα Κατεχόμενα της Κύπρου!!!
Η Γεωγραφική γνώση της περιοχής μας παραπέμπει σε γειτονικα πλουτοφόρα ενεργειακά οικόπεδα της Κυπριακής Υφαλοκρηπίδας και σε σταυροδρόμια διαδρομών στρατηγικών αγωγών μεταφοράς ενεργειακού πλούτου στην Ευρώπη.Και ενώ εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον τα προηγούμενα τρία χρόνια αποκτήσαμε εμπειρικά το know how πως μπορούν κάποιοι από το πουθενά να σου ¨¨φάνε στο άψε σβήσ娨 μελλοντικά έσοδα από πλουτοπαραγωγικές πηγές, ο Σουλτάνος Ερτνογάν δεν παραδειγματίσθηκε από το πάθημα μας, αλλά μας χλεύαζε εκ του ασφαλούς, μέχρι που ήρθε και η δικιά του σειρά δοκιμασιών.Πλέον το τουρκικό παζάρι τελείωσε και οι πρώην φίλοι και σύμμαχοι δεν κάνουν χατήρια όπως παλιά.
Ο πυρπολητής Κανάρης ήδη πλησιάζει με την σκούνα του και κρατάει το μπουρλότο με το στουπί…
Οι Πνευματικοί νόμοι και οι παλιοί λογαριασμοί της Τουρκίας με γενοκτονίες και ολοκαυτώματα αθώων πλασμάτων ΤΟΝ φέρνουν πιο γρήγορα στην ναυαρχίδα της Τουρκικής πολιτικής σκηνής.ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΥ.Γ αφιερωμένο στους σφαγιασθέντες υπο των τούρκων Προγόνων μου ¨¨εκ των συνωστισμένων στην προκυμαία

PHOTO3
Η είσοδος των S-300 σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και η επικείμενη προμήθεια νέων ρωσικών SHORADS τα οποία θα αντικαταστήσουν τα OSA-ΑΚ σηματοδοτούν μια στροφή του συστήματος της ελληνικής Αεράμυνας σε πιο «στατικές» μεθόδους αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας και εν τέλει ίσως και πιο αποτελεσματικές.
Η νέα γενιά αντιαεροπορικών συστημάτων έτσι και αλλιώς από τη στιγμή που υπάρχουν αεροσκάφη τα οποία θα μπορούν να σταθούν απέναντι σε ένα αντίπαλο, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι προ έτους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντιμίτρι Ρογκόζιν δήλωσε ότι «τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία εισέρχονται σε υπηρεσία θα καταστήσουν το αεροσκάφος ως ένα εξαιρετικά ευάλωτο οπλικό σύστημα».


Η κύρια πρόκληση για την Ελλάδα πλέον και ο κύριος προβληματισμός των επιτελείων δεν είναι άλλος από το F-35 το οποίο σταδιακά θα αρχίσει να εντάσσεται στις τάξεις της τουρκικής Αεροπορίας από τα μέσα της δεκαετίας που διανύουμε και μετά.
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως το κυριότερο πλεονέκτημα του αεροσκάφους, δηλαδή η χαμηλή παρατηρησιμότητά του, στο Η/Μ είναι και το μεγαλύτερο μειονέκτημά του. Αυτό σημαίνει πως εάν το αεροσκάφος εντοπιστεί τότε καταρρίπτεται.
Η ρωσική πλευρά εγγυάται πως τα ραντάρ των νέων εκδόσεων των Tor M2 αλλά και Pantsir-S1 μπορούν να εντοπίζουν τα F-35, αλλά κάθε αεροσκάφος stealth της κατηγορίας του, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με ένα δίκτυο αισθητήρων, όχι απαραίτητα ραντάρ, που μπορούν να επίσης να προμηθεύσουν την Ελλάδα.
Έτσι στο ΓΕΕΘΑ πρόκειται να δοθεί έμφαση εκτός από την αγορά των νέων SHORADS και στις αναβαθμίσεις των μαχητικών αεροσκαφών καθώς τα ποσά που απαιτούνται για την αγορά νέου μαχητικού αεροσκάφους δεν επαρκούν.
Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση που τεκμαίρεται μέχρι στιγμής σύμφωνα με πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει. Αυτά αφορούν τόσο την πορεία των τουρκικών εξοπλισμών όσο και την γενικότερη πολιτική κατάσταση.
Ας σημειωθεί, όπως και προαναφέρθηκε, πως ένας από τους κύριους προβληματισμούς του ΓΕΕΘΑ αφορά την έλευση του F-35 στις τάξεις της τουρκικής Αεροπορίας αλλά και τις παραδόσεις των τουρκικών F-16 από τα προγράμματα αναβάθμισης.
Σε αυτά η ΠΑ δεν έχει να αντιπαρατάξει ένα νέο μαχητικό, η αγορά του οποίου μετατίθεται για το 2022, παρά μόνο έχει τη δυνατότητα εφαρμογής συμπληρωματικών προγραμμάτων. Και ως τέτοια λογίζεται καταρχάς το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και ενδεχομένως των Mirage 2000 κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τη Γαλλία.
Ταυτόχρονα ο εγκλωβισμός, για πρώτη φορά, τουρκικών μαχητικών F-4E 2020 Terminator, από ελληνικά συστήματα MIM-104 Patriot PAC-3 από την αντιαεροπορική συστοιχία της Σκύρου, δίνει μια νέα διάσταση στις ελληνικές κινήσεις που προετοιμάζονται. Αυτόν της ανάδειξης της αντιαεροπορικής άμυνας σε πιο ενεργό ρόλο παράλληλα με την αγορά νέων συστημάτων SHORADS.
Η κίνηση αυτή έχει τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων OSA AK (SA-8B Gecko Mod-1 ) τα οποία υπηρετούν στα νησιά του Α. Αιγαίου
Δεύτερον με την κάλυψη των μεγάλων υψών και μεγάλων αποστάσεων από τα συστήματα Patriot και S-300 υπάρχει ανάγκη για «κλείδωμα» του εναέριου χώρου και στα μικρότερα ύψη
Τρίτον τα μοναδικά συστήματα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ΕΔ τα ρωσικά TorM2 και Pantsir-S1 έχουν σημαντικές επιδόσεις εναντίον στόχων stealth όπως τα F-35 με αποτέλεσμα η προμήθειά τους να θεωρείται ως ένα απόλυτα ενδεδειγμένο βήμα.
Τόσο το TorM2 όσο και το Pantsir-S1 θεωρούνται από τα πλέον προηγμένα συστήματα SHORADS παγκοσμίως ενώ ιδιαίτερα σε ότι αφορά το πρώτο η εταιρεία κατασκευής του Almaz-Antey ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει υπό εξέλιξη μια νέα έκδοση του Tor-M2 το οποίο θα έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, αυξημένη ακρίβεια πλήγματος και μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς πυρομαχικών.
«Μπορούμε να πούμε τώρα ότι ένα μοναδικό στην κατηγορία του αντιαεροπορικό σύστημα με εκπληκτική ακρίβεια και εμβέλεια έχει γεννηθεί. Οι επιδόσεις του έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία και κάθε παράμετρο» είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ο Sergei Druzin επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της Almaz-Antey.
Π ρωσικός Στρατός χρησιμοποιεί σήμερα τις εκδόσεις Tor-M1 και Tor-M2U με το βλήμα 9M331 ενώ ο ΕΣ το Tor-M1 με το ιδιο βλήμα σε μια ποσότητα 21 συστημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας η νέα προηγμένη έκδοση του Tor θα χρησιμοποιεί το βλήμα 9M338 το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς στα τέλη Οκτωβρίου.
«Πραγματοποιήσαμε πέντε δοκιμαστικές εκτοξεύσεις εναντίον drones τα οποία πραγματοποιούσαν ακραίους ελιγμούς αποφυγής. Τρείς από τους στόχους κτυπήθηκαν κατά μέτωπο ενώ οι άλλοι δύο καταστράφηκαν από τα θραύσματα της πολεμικής κεφαλής. Είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα και με εκπληκτική επίσης ακρίβεια», πρόσθεσε ο Druzin.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του νέου βλήματος 9Μ338 είναι οι μικρότερες διαστάσεις του με αποτέλεσμα το αυτοκινούμενο σύστημα να μπορεί να μεταφέρει τώρα 16 συνολικά βλήματα έναντι των οκτώ στις παλαιότερες εκδόσεις.
(defencenet)

Εκπαιδευτικά Νέα