Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
 
Με έγγραφο που υπογράφει ο υφυπουργός κ. Κεδίκογλου και έχει το χαρακτηρισμό "εξαιρετικά επείγον", ζητείται από τους Περιφερειακούς διευθυντές και διευθυντές εκπαίδευσης να διαθέσουν εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι στα σχολεία καθώς η απόρριψη του αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας επιπρόσθετες πιστώσεις  1500 αναπληρωτών έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν πολλά σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς.
Όπως αναφέρει το έγγραφο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα κάλυψης των κενών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με δεδομένη την αντικειμενική αδυναμία κάλυψης των κενών αυτών , λόγω εξαντλήσεως των πιστώσεων αναπληρωτών, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαθέσουν εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν με απόσπαση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις τους ή τις Διευθύνσεις τους αντίστοιχα, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της έδρας του γραφείου που υπηρετούν, προκειμένου να προσφέρουν διδακτικό έργο.
 
Για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα διατεθούν κατά τα ανωτέρω, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
 
 
Εάν διατεθούν εξολοκλήρου, θα προσφέρουν διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τους ωράριο και θα λάβουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στην απόσπασή τους, δηλαδή στη Διεύθυνση ή στην Περιφέρεια σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, εκτός κι αν αυτές υπολείπονται της σχολικής μονάδας στην οποία θα διατεθούν. Επίσης, εάν η διάθεσή τους γίνει μέχρι του τέλος Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν το καθεστώς αδειών των εκπαιδευτικών για τις διακοπές του Πάσχα, ενώ από τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους στη Δ/νση (31-8-2014) θα μπορούν να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας.

 

Εάν διατεθούν μερικώς, θα γίνει αναλογικός υπολογισμός στις μονάδες μετάθεσης τους για δυσμενείς συνθήκες με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών και θα λάβουν για τις ημέρες που θα διατίθενται στη σχολική μονάδα τις μονάδες μετάθεσης όπως στην ανωτέρω περίπτωση α. Επίσης, στην περίπτωση αυτή ως προς τις δικαιούμενες άδειες θα ισχύσει το καθεστώς αδειών των διοικητικών υπαλλήλων.
Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr
Γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση, ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ προγραμματίζεται για το διάστημα τέλος Ιανουαρίου – μέσα Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 24 Φεβρουαρίου 2014, θα διακοπούν στο τέλος Ιουνίου και θα συνεχιστούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν και οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που είναι διαθέσιμο εδώ.
Μέχρι τώρα, σε προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους Β’ επιπέδου ΤΠΕ, έχουν συμμετάσχει περίπου 20.000 εκπαιδευτικοί.
Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με έμφαση στο σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη, η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου και των περιβαλλόντων γενικής χρήσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου, η αποδοτική χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και σύγχρονων εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, καθώς και η εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη.
Αξίζει να σημειωθεί, ως καινοτομικό και ουσιαστικό στοιχείο της επιμόρφωσης, ότι τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή, φτάνουν πολύ γρήγορα και με μαζικό τρόπο στους μαθητές, καθώς όλοι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, μετά την παρακολούθηση των μισών περίπου ωρών του προγράμματος, υλοποιούν κάθε εβδομάδα, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με χρήση ΤΠΕ στην τάξη με τους μαθητές τους («εφαρμογή στην τάξη», αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος), στη βάση σεναρίων που θα προετοιμάζουν σε ειδικές υποστηρικτικές συναντήσεις, με «μέντορα» τον επιμορφωτή τους.
Στα προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ της περιόδου αυτής, που υλοποιούνται σε πανελλαδική κλίμακα με το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης (δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες, εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης), μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 (φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04 (Φυσικές Επιστήμες), ΠΕ19-20 (Πληροφορικής), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), καθώς και «συναφείς κλάδοι»,  με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποιηθεί στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α' επίπεδο).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επισκέπτονται συχνά την «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται εκεί, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με τα θέματα της επιμόρφωσης, όπως οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, κλπ., καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων.

Με απόφαση του υφυπουργού, οι αποσπασμένοι σε Γραφεία εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διατεθούν σε σχολικές μονάδες όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα κάλυψης των κενών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με δεδομένη την αντικειμενική αδυναμία κάλυψης των κενών αυτών, λόγω εξαντλήσεως των πιστώσεων αναπληρωτών, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαθέσουν εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν με απόσπαση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις τους ή τις Διευθύνσεις τους αντίστοιχα, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της έδρας του γραφείου που υπηρετούν, προκειμένου να προσφέρουν διδακτικό έργο.
Για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα διατεθούν κατά τα ανωτέρω, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
α) Εάν διατεθούν εξολοκλήρου, θα προσφέρουν διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τους ωράριο και θα λάβουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στην απόσπασή τους, δηλαδή στη Διεύθυνση ή στην Περιφέρεια σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, εκτός κι αν αυτές υπολείπονται της σχολικής μονάδας στην οποία θα διατεθούν. Επίσης, εάν η διάθεσή τους γίνει μέχρι του τέλος Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν το καθεστώς αδειών των εκπαιδευτικών για τις διακοπές του Πάσχα, ενώ από τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους στη Δ/νση (31-8-2014) θα μπορούν να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας.
β) Εάν διατεθούν μερικώς, θα γίνει αναλογικός υπολογισμός στις μονάδες μετάθεσης τους για δυσμενείς συνθήκες με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών και θα λάβουν για τις ημέρες που θα διατίθενται στη σχολική μονάδα τις μονάδες μετάθεσης όπως στην ανωτέρω περίπτωση α. Επίσης, στην περίπτωση αυτή ως προς τις δικαιούμενες άδειες θα ισχύσει το καθεστώς αδειών των διοικητικών υπαλλήλων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Όσα θέλετε να μάθετε για τις 1700 προσλήψεις στην ενισχυτική Εντός των ημερών αναμένεται η πρόσκληση αδιόριστων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με πληροφορίες του news.gr, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας.  Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν ανέρχεται περίπου σε 1.700. Από αυτούς οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου θα είναι 1.100 ενώ περίπου 600 θα είναι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Οι προσλήψεις μειωμένου ωραρίου θα αφορούν αποκλειστικά τις ειδικότητες των φιλολόγων και των μαθηματικών ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες θα εργαστούν ως ωρομίσθιοι έχοντας εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας μέχρι  8 ώρες. Όσον αφορά τους φιλολόγους αυτοί θα έχουν 13 ώρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, ενώ οι μαθηματικοί θα έχουν 12 ώρες. Σε περιπτώσεις όπου δε μπορεί να υπάρξει ισόποση κατανομή των ωρών θα προσληφθούν φιλόλογοι και μαθηματικοί ως ωρομίσθιοι.

Για παράδειγμα αν στην Α Αθήνας υπάρχουν 72 ώρες για φιλολόγους θα απαιτηθούν 5 φιλόλογοι με 13 ώρες την εβδομάδα ενώ για τις υπόλοιπες 7 θα προσληφθεί ωρομίσθιος φιλόλογος.

Ο μεγαλύτερος όγκος προσλήψεων αφορά την περιφέρεια Αττικής όπου συνολικά θα εργαστούν περίπου 400-450 άτομα εκ των οποίων 280 αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και 140-150 ωρομίσθιοι. Στις δυο διευθύνσεις εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης ο αριθμός των προσληφθέντων θα ανέρχεται σε 200-230 εκ των οποίων αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου θα είναι περίπου 150.

Φιλόλογοι και μαθηματικοί

Όσον αφορά τις ειδικότητες των φιλολόγων και μαθηματικών αυτές θα έχουν τις περισσότερες θέσεις στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας. 1.100 θα είναι περίπου οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου από τους οποίους οι 600-650 θα είναι οι μαθηματικοί και 450-500 θα είναι οι φιλόλογοι.  Γενικά το 55-60% των θέσεων θα το έχουν οι μαθηματικοί και το 40-45% οι φιλόλογοι.

Με βάση αυτή την αναλογία στην περιφέρεια Αττικής αναμένεται να προσληφθούν περίπου 170 μαθηματικοί ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και 110 περίπου φιλόλογοι. Στις δυο διευθύνσεις της Θεσσαλονίκης οι μαθηματικοί θα είναι περίπου 80-90 και οι φιλόλογοι 66-65. Δεν υπολογίζονται οι θέσεις που θα δοθούν σε ωρομίσθιους.

Τρίτεκνοι και τοποθέτηση στα σχολεία

Σε αντίθεση με τους αναπληρωτές του κανονικού προγράμματος οι τρίτεκνοι δεν θα έχουν το 20% των θέσεων. Όσον αφορά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν στα σχολεία δεν θα ισχύουν τα κοινωνικά κριτήρια αλλά αποκλειστικά και μόνο η θέση στον πίνακα που θα συνταχθεί. Για παράδειγμα αν στην Α Θεσσαλονίκης προσληφθούν 25 φιλόλογοι θα προηγηθεί στην επιλογή του σχολείου ο πρώτος στον πίνακα και ακολούθως οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Αν κάποιος είναι 24 και έχει τρία παιδιά θα δηλώσει ως 24ος

Δυο διευθύνσεις εκπαίδευσης

Με εξαίρεση την Αττική όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τα ΣΚΕΔ και των 7 διευθύνσεων εκπαίδευσης στις άλλες περιφέρειες δίνεται το δικαίωμα να δηλώσει κανείς δυο διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που κάποιος επιλεχθεί καις τις δυο διευθύνσεις θα επιλέξει σε ποια από τις δυο επιθυμία να εργαστεί.

Πίνακες

Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα υπάρχουν ανά διεύθυνση εκπαίδευσης αναλυτικά οι θέσεις των εκπαιδευτικών που θα απαιτηθούν στην κάθε ειδικότητα καθώς και οι ώρες που προσφέρονται. Για παράδειγμα θα αναφέρεται εξ αρχής ότι θα δίνονται 10 θέσεις μαθηματικών μειωμένου ωραίου και 2 ωρομισθίων.

Καλόγηρος Βασίλειος

Πηγή: news.gr

Επερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν οκτώ(8) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ(Αμανατίδης, Βαμβακά, Γεωργοπούλου-Σαλτάρη,  Δριτσέλη, Κανελλοπούλου,  Κουράκης, Πάντζας, Φωτίου) για τους σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής των εργαστηρίων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Τ.Ε.Ε.Ε.Α.(Κεραμικής, Χειροτεχνίας, Αγγειοπλαστικής, Μεταξοτυπίας, Βιβλιοδεσίας).

Η Επερώτηση έχει θέμα:" Υπολειτουργούν τα εργαστήρια των ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕΕΑ (Κεραμικής, Χειροτεχνίας, Αγγειοπλαστικής, Μεταξοτυπίας, Βιβλιοδεσίας) ενώ βρίσκονται σε διαθεσιμότητα οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι τα υπηρετούσαν. Έκθετοι μένουν οι ΑΜΕΑ μαθητές οι οποίοι τα παρακολουθούσαν." και απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας κο Αρβανιτόπουλο.

Αυτοί οι λιγοστοί συνάδελφοι και οι αναπληρωτές των ειδικοτήτων αυτών που προσλάμβάνονται κάθε χρόνο, είναι υπεραπαραίτητοι για την Ειδική Αγωγή.

Η μυωπική ενέργεια να τεθούν σε διαθεσιμότητα διέλυσε τα εργαστήρια  που λειτουργούσαν στις δομές Ειδικής Αγωγής.

Έστω και την τελευταία στιγμή είναι απαραίτητη η κατάθεση Τροπολογίας που θα επαναφέρει αυτούς τους συναδέλφους - καθώς και όλους όσους εργάζονταν σε δομές Ε.Α.Ε και βρίσκονται σε διαθεσιμότητα -  στη θέση τους.

Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να διορθωθεί η τραγική απόφαση να τεθούν σε διαθεσιμότητα με κίνδυνο την απόλυση.

Η Ειδική Αγωγή είναι ακραία υποστελεχωμένη για να δέχεται τέτοια χτυπήματα.

Βασίλης Βούγιας

http://seepea-stella.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9528.html

   Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  αρ. πρωτ. 5607/22-01-2014  με πρωτοβουλία του  Βουλευτή Καβάλας  Ντίνου Κλειτσιώτη ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Παιδείας και Θρησκευμάτων- Υγείας   σχετικά  με  τις μετατάξεις-κινητικότητα  των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα  εχόντων η όχι δεύτερο πτυχίο . Την ερώτηση συνυπογράφουν είκοσι βουλευτές.
Η ερώτηση :

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 15:33

10ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Γράφτηκε από

«Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»
 
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 10οΕκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:«Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα το τριήμερο 28, 29 & 30 Μαρτίου 2014.
Η επιλογή του θέματος του 10ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου έγινε μετά από διεξοδική συζήτηση τόσο στο πλαίσιο του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ όσο και του ΔΣ της ΟΛΜΕ, που έλαβε και την τελική απόφαση.
Σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται σοβαρές αρνητικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΤΕΕ/Κ), όπως και στη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίθηκε σκόπιμο να επικεντρωθεί το

Εκπαιδευτικό Συνέδριο σε αυτό το θέμα.

 
Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
 
(α) Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική προσέγγιση)
Ø       Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.)
Ø       Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας
(β) Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία
Ø   Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Ø   Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση
(γ) Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ
 
Τα θέματα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω ενότητες θα αναλάβουν να επεξεργαστούν πέντε ομάδες εργασίας, που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα (και ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη).
 
Στις παραπάνω ενότητες προτείνεται να εξεταστούν και να ενταχθούν θέματα όπως τα παρακάτω (η παράθεση είναι ενδεικτική):
ü   Η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η λυκειακή βαθμίδα (μεταγυμνασιακές δομές γενικής και τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σχέση του Λυκείου με τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες )
ü   Περιεχόμενο της λυκειακής βαθμίδας: πρόγραμμα σπουδών, σχολικά βιβλία και υλικά, διδακτική/μαθησιακή διαδικασία
ü   Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λυκειακή βαθμίδα και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ü   Επιλεκτική λειτουργία στο πλαίσιο της λυκειακής βαθμίδας και κοινωνικο - οικονομικοί παράγοντες
ü   Επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών στη λυκειακή βαθμίδα
ü   Ο νέος νόμος για τη λυκειακή βαθμίδα: παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του - κριτική προσέγγιση - αναμενόμενες επιπτώσεις
ü   Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική αποκατάσταση
ü   Ιστορική προσέγγιση: διαχρονική εξέλιξη της δομής της λυκειακής βαθμίδας (διπλό / τριπλό εκπαιδευτικό δίκτυο και Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο)
ü   Συγκριτική προσέγγιση: δομή και οργάνωση της λυκειακής βαθμίδας στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι πολιτικές της ΕΕ και άλλων διεθνών φορέων / οργανισμών
ü   Ειδικές κατηγορίες λυκείων που λειτουργούν σήμερα (μουσικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά κ.λπ.): ανάλυση των αντίστοιχων θεσμών και συναφή προβλήματα
ü   Εσπερινά Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά) . «Λυκειακές Τάξεις»
ü   Στατιστικά στοιχεία για τη λυκειακή βαθμίδα: εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητικό δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός
ü   Δομή και οργάνωση της λυκειακής βαθμίδας στο πλαίσιο της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Ενιαίο Λύκειο και δομές Μεταλυκειακής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το μεταβατικό στάδιο προς το Ενιαίο Λύκειο
ü   Προγράμματα σπουδών, σχολικά βιβλία και υλικά, διδακτική/μαθησιακή διαδικασία
ü   Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική αποκατάσταση των νέων
ü   Απαιτούμενες υποδομές – εξοπλισμός
ü   Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ για τη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ü   Απαιτούμενες προϋποθέσεις: υλικοτεχνικές υποδομές, επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλαγές στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες κ.λπ.
ü   Μεταλυκειακή τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
ü   Ενιαίο Λύκειο, Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας
 
Η συνεισφορά της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ στη μελέτη των θεμάτων του 10ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου
 
Υπάρχει μια πλούσια παράδοση μελετών και ερευνών στη χώρα μας και διεθνώς σχετικών με τα θέματα του 10ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Επιχειρείται στη συνέχεια μια σύντομη παρουσίαση της συνεισφοράς της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ στην επεξεργασία των θεμάτων των σχετικών με το Ενιαίο Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΤΕΕ/Κ).
 
ΟΛΜΕ
 
Τα ζητήματα που αποτελούν το αντικείμενο του 10ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ έχουν απασχολήσει και προηγούμενα εκπαιδευτικά συνέδρια ή άλλες σχετικές δραστηριότητές της. Έτσι, στο 1οΕκπαιδευτικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η ΟΛΜΕ στην Αθήνα (Μάιος 1981), συμπεριέλαβε ενότητες σχετικές με τηνεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τιςίσες ευκαιρίες στη μόρφωσηκαι ταφροντιστήρια, τηδομή της εκπαίδευσης(βαθμίδες της εκπαίδευσης, τύποι σχολείου και η σύνδεση μεταξύ τους, εξετάσεις), τοπεριεχόμενο της εκπαίδευσης(αναλυτικά προγράμματα και μαθήματα, σχολικά βιβλία, μέθοδοι διδασκαλίας), τημόρφωση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικούκαι τονεπαγγελματικό προσανατολισμό. Βέβαια, δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τη βαθμίδα του Λυκείου και την ΤΕΕ/Κ.
Πλησιέστερα προς το θέμα του 10ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου κινήθηκε το 4οΕκπαιδευτικό Συνέδριο, με αντικείμενο την «Ενιαιοποίηση Τεχνικής-Επαγγελματικής και Γενικής Εκπαίδευσης» (Αλεξανδρούπολη 1985). Το Συνέδριο αυτό οργανώθηκε στον απόηχο της ίδρυσης των πρώτων Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (1984-1985) και της συζήτησης που εξακολουθούσε να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς κύκλους διεθνώς σχετικά με την ενοποίηση των διαφορετικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και το ενιαίο σχολείο. Ενδεικτικά είναι τα επιμέρους θέματα αυτού του Συνεδρίου: (α) Οι ανάγκες της χώρας και το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, (β) Παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές για την ισοτιμία χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας (η ανάγκη διεύρυνσης του όρου «Γενική Παιδεία». Σύνδεση θεωρίας και πράξης), και (γ) Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: Η εφαρμογή του στη χώρα μας. Πραγματικότητα – Προοπτικές.
«Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες» ήταν το θέμα του 6ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου (Καλαμπάκα και Τρίκαλα 1993). Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού συστήματος και ευρύτερου πλαισίου εξετάστηκε στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο «Οικονομικές-κοινωνικές συνθήκες και σύγχρονο σχολείο». Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και τα αναλυτικά προγράμματα» συμπεριλήφθηκαν και πολλά ζητήματα που αφορούν τη λυκειακή βαθμίδα και την ΤΕΕ/Κ. Στις άλλες δύο ενότητες του Συνεδρίου εξετάστηκαν βασικές διαστάσεις των αναλυτικών προγραμμάτων (άξονες γνωστικών αντικειμένων στο σύγχρονο σχολείο και προϋποθέσεις για την υλοποίηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων).
Στο 7οΕκπαιδευτικό Συνέδριο, με θέμα «‘Παγκοσμιοποίηση’ και εκπαιδευτική πολιτική. Από τις επιλεκτικές πολιτικές στην παιδεία για όλους» (Θεσσαλονίκη 2004), αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτέλεσαν επίσης θέματα που απασχολούν και το 10οΣυνέδριο, όπως οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, η δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η θέση της ΤΕΕ, η αυτονομία του Λυκείου και η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητήματα των εκπαιδευτικών (αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση, σύστημα πρόσληψης, αξιολόγηση και παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού κ.λπ.).
Το 8οΣυνέδριο της ΟΛΜΕ (Χανιά 2008), που εξέτασε διεξοδικά τα σχολικά προγράμματα και βιβλία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και το 9οΣυνέδριο (Βόλος 2011) συμπεριέλαβαν σημαντικές συνεισφορές στα θέματα του 10ουΣυνεδρίου. Έτσι, στο 8οΣυνέδριο συμπεριλήφθηκαν και τα θέματα: αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα, ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και ενιαίο σχολείο, ενώ στο 9οΣυνέδριο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα θέματα: συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικοί - μαθητές - γονείς και τοπική κοινωνία, οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, στη σειρά «Συζητήσεις για την Εκπαίδευση», που εξέδιδε παλαιότερα η ΟΛΜΕ, συμπεριέλαβε κατά καιρούς θέματα σχετικά το Λύκειο και την ΤΕΕ/Κ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα θέματα «Οι γενικές εξετάσεις και ο ρόλος του Λυκείου» (Αθήνα 1988), «Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, ο ρόλος του σχολικού συμβούλου» (Αθήνα 1992) και «Η αναγκαιότητα του Ενιαίου Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Αθήνα 1995).
 
ΚΕΜΕΤΕ
 
Παράλληλα, το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ εκπόνησε δύο σχετικές μελέτες, μία με τον τίτλο «Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (1997) και δεύτερη με τίτλο «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προκαταρκτική μελέτη» (1996). Οι δύο αυτές μελέτες έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση του ΚΕΜΕΤΕ «Μελέτες – Έρευνες 1» (Αθήνα 1998) (Βλ. Βιβλιογραφία)
 
Συμμετοχή των συναδέλφων στο 10οΕκπαιδευτικό Συνέδριο
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ απευθύνεται σε κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία του συνεδρίου και τον καλεί να συμμετάσχει με τους εξής τρόπους:
1.        Συμμετέχοντας στην κεντρική επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Συνεδρίου (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη)η, βασικό έργο της οποίας είναι η προετοιμασία και η παρουσίαση των θεματικών εισηγήσεων του Συνεδρίου.
2.        Συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας που προτείνεται να συσταθούν στις κατά τόπους ΕΛΜΕ με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ (υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις ομάδες εργασίας είναι ελεύθερη).
3.        Αποστέλλοντας κείμενο σκέψεων, απόψεων και προτάσεων σχετικών με τα θέματα του συνεδρίου στην ΟΛΜΕ / στο ΚΕΜΕΤΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ/του ΚΕΜΕΤΕ.
4.        Συμμετέχοντας σεπροσυνεδριακές εκδηλώσεις, σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα, που θα προτείνουμε να οργανωθούν με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ.
5.        Συμμετέχοντας σε έρευνες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
 
Σημειώνουμε, τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ θα αναρτηθούν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το 10οΕκπαιδευτικό Συνέδριο.
 
 
Πρόγραμμα Εργασιών του 10ουΕκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ (αρχικό)
 
Γιάννενα, 28, 29 & 30 Μαρτίου 2014
 
Παρασκευή
28-3-2014
απόγευμα
 
Ολομέλεια
 
Προσέλευση – εγγραφές
Πανηγυρική έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
Κεντρικοί ομιλητές προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό]
Σάββατο
29-3-2014
πρωί
 
Ολομέλεια και
ομάδες εργασίας
Α΄ Θεματική Ενότητα:
Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική προσέγγιση)
1ηΟμάδα: Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.)
2ηΟμάδα: Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας
 
Συζήτηση των υποθεμάτων σε ομάδες εργασίας
Σάββατο
29-3-2014
απόγευμα
 
Ολομέλεια και
ομάδες εργασίας
Β΄ Θεματική Ενότητα:
Απόγευμα: Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία
3ηΟμάδα: Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο.
4ηΟμάδα: Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.
Συζήτηση των υποθεμάτων σε ομάδες εργασίας
Κυριακή
30-3-2014
πρωί
 
Ολομέλεια
5ηΟμάδα:Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ
 
Καταληκτική συνεδρία
·        Ανακοίνωση των πορισμάτων των ομάδων εργασίας – Συζήτηση
·        Σύνοψη των συμπερασμάτων
 
Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου

Εκπαιδευτικά Νέα