Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022 και το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020 απονεμήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), παρουσία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως.

 

«Είμαστε υπερήφανοι για την εκπαιδευτική μας κοινότητα», δήλωσε η κα. Κεραμέως κατά τον χαιρετισμό της και υπογράμμισε τη σημασία της ανάδειξης άριστων διδακτικών πρακτικών ως κίνητρο βελτίωσης και ευγενούς άμιλλας. «Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας, τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι οικογένειες που διαμορφώνουν το σύνολο των μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας, αξίζουν την έμπρακτη αναγνώριση της αριστείας στους τομείς του Erasmus+ στους οποίους οι ίδιοι έχουν επιλέξει να διακριθούν», ανέφερε η υπουργός.

Αναλυτικότερα, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Δικασκαλίας απονέμεται κάθε χρόνο με σκοπό την ανάδειξη εξαιρετικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Η φετινή θεματική προτεραιότητα του Βραβείου ήταν «Μαθαίνουμε μαζί με δημιουργικότητα και αειφορία».

Το βραβείο απονεμήθηκε:

-Στην κατηγορία της Προσχολικής Εκπαίδευσης , στο Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου Εύβοιας. Τίτλος σχεδίου: «Happy school through SEL».

-Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου. Τίτλος σχεδίου: «Κανένα παιδί στο δρόμο»

-Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο με ΛΤ Μαγούλας Καρδίτσας. Τίτλος σχεδίου: «Dynamic Citizens of Europe».

-Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στο 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Τίτλος σχεδίου: «Cognitive apprenticeship: the application of geothermical cooling and heating systems in homes, farming and industry advanced skills for teachers and their students».

Επίσης, απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020:

-Στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας για τη συμμετοχή στο Erasmus+ σχέδιο «Les fables,miroir de la vie»,

-Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για τη συμμετοχή στο eTwinning σχέδιο «Baba Yaga meets Froschkonig».

Έπαινος συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020 απονεμήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση Ελληνικής και Αγγλικής από ενήλικες πρόσφυγες.

 

 

 

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε στην ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών ότι η επίδοση των μαθητών στις τρεις τάξης του Λυκείου θα αρχίσει κάποια στιγμή να μετράει για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ.

Την υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως φιλοξένησαν στην τελευταία τους εκπομπή για το 2022 τα Σχολικά Παράσιτα, η ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών του 1ου Λυκείου Ηρακλείου Αττικής που εκπέμπει επιλεγμένα Σάββατα μέσα στη ραδιοφωνική σεζόν, 10.00 με 12.00, από την συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Επικοινωνία 94FM.

 

 

Άρθρο 86

Αξιολόγηση μαθητών

1. Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

2. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

3. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

4. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.».

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου, τροποποιούνται και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

δ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

ε) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων.

Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. γ’ του πρώτου εδαφίου.

2. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

3. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

4. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

5. Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.

6. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.

7. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών. Για το Β’ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.»

3. Το άρθρο 120 του ν. 4610/2019, περί του ελέγχου της προόδου των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» με ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 120

Ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις

1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με ενδιάμεσες γραπτές, προφορικές ή πρακτικές δοκιμασίες αξιολόγησης, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι γραπτά, προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενοι μαθητές βαθμολογούνται για τις επιδόσεις τους σε κάθε δοκιμασία αξιολόγησης και η επίδοσή τους συνεκτιμάται στον προφορικό βαθμό του τετραμήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν να δίνονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού.

β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα, οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται, ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών. Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχονται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.

3. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός των ενδιάμεσων προφορικών και πρακτικών δοκιμασιών και των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας, διενεργούνται και τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών ωριαίων δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα, ατομικών ή ομαδικών συνθετικών ή διαθεματικών δημιουργικών εργασιών ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης. Κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από μία (1) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης για το ίδιο Τμήμα και κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από τρεις (3) αντίστοιχες δοκιμασίες.

4. Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α’ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β’ τετράμηνο.

5. Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα», όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117, εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράμηνο, από μία γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών, όπως αναλυτικά και ανά μάθημα καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 121.

6. Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.»

4. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4610/2019, περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», τροποποιείται, ώστε κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών οι εκπαιδευτικοί να συνεκτιμούν και τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, και το άρθρο 121 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 121

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 117 έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,

δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες και τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης του άρθρου 120,

ε) τις προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και

στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός τηρείται.

Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ. διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελεγχθούν παράμετροι, όπως:

α) η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών,

β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων,

γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης,

δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων,

ε) η αξιολόγηση δεδομένων,

στ) η συνδυαστική σκέψη και

ζ) η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, για τη διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.»

 

 

 

Ένα νέο μέτρο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ψήφιση του Προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι από τον Φεβρουάριο και για έξι μήνες, η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών των νοικοκυριών σε σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις τροφίμων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το μέτρο «θα προστεθεί στα προηγούμενα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ενσωματώνοντας την πρόθεσή μας να στηριχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά, αποτυπώνοντας παράλληλα την μη διαπραγματεύσιμη κοινωνική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, πρόκειται για πρωτοβουλία που απάντα πρώτα και πάνω απ’ όλα στην συγκυρία γιατί θωρακίζει το πρώτο σημείο που χτυπά η ακρίβεια. Αυτό της κατανάλωσης στα βασικά αγαθά.

Σϋμφωνα με τον πρωθυπουργό, το μέτρο δηλώνει την επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει τον πολίτη επιστρέφοντας σε αυτόν την υπεραπόδοση της οικονομίας αλλά και τα αυξημένα κέρδη κάποιων επιχειρήσεων, διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη φορολόγηση των υπέρ είσοδο των διυλιστηρίων.

Τι περιλαμβάνει το νέο μέτρο

 

Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για έξι μήνες η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σουπερμάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων.

«Μιλάμε για σουπερμάρκετ για φούρνους μιλάμε για κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία. Το μηνιαίο όριο αγορών είναι 220 ευρώ για το άτομο, ενώ ποσό που αυξάνεται με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε ένα μέλος έως τα 1.000 ευρώ των αγορών».

Η διαδικασία θα είναι απλή με μια ψηφιακή κάρτα, όπως του fuel pass. Οι δικαιούχοι θα έχουν επιλογή να εισπράττουν ενίσχυση από τραπεζικό τους λογαριασμό στο 80% του ύψους της.

 
 

Το μέτρο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, απλώνεται μέχρι και για εισοδήματα 24.000€ για ένα ζευγάρι, ενώ υπάρχει προσαύξηση στο εισοδηματικό όριο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

«Είναι μία πρωτοβουλία που αφορά όχι μόνο τους αδύναμους αλλά πρωτίστως την μεσαία τάξη. Καλύπτουμε μέχρι το 85% των ελληνικών νοικοκυριών. Με μηνιαίες ενισχύσεις που μπορούν να φτάσουν τα 600 ευρώ για μία πολύτεκνη οικογένεια. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 650 εκατομμύρια ευρώ και είναι το ποσό που θα εισπράξουμε από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Το μέτρο συνοπτικά

 • Από Φεβρουάριο και για 6 μήνες το κράτος θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού για τρόφιμα
 • Μηνιαίο όριο αγορών 220 ευρώ και επιπλέον 100 ευρώ για κάθε μέλος, έως 1.000 ευρώ.
 • Το μέτρο αφορά εισοδήματα 24.000 ευρώ ανά ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 • Το μέτρο καλύπτει 85% των νοικοκυριών και ανακουφίζει 8.4 εκατ. πολίτες.

 

 

 

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19   για σχολεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Κολλέγια , Φροντιστήρια και ΚΞΓ , τα οποία    ισχύουν από από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

 

 
rsz 5757576

Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων: Συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2023

 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο που κάνουμε στην Παιδεία, υλοποιώντας, στο σύνολό του, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο και την δια βίου μάθηση, η παιδεία αλλάζει. Στην πράξη.

Σας προτρέπω να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να διαπιστώσετε τα μεγάλα οφέλη για τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς μας, ολόκληρη την κοινωνία.

Φιλικά,
Νίκη Κεραμέως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΑ

Κύριε Πρόεδρε,

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 

O Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2023, ο τελευταίος της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας μας, πέρα από τα ιδιαιτέρως θετικά οικονομικά του μεγέθη, αποτυπώνει ανάγλυφα και μια σειρά από σημαντικά πολιτικά δεδομένα. Η Ελλάδα αλλάζει. Και αυτό δεν αποτελεί ένα εύηχο σύνθημα. Αποτελεί χειροπιαστή πραγματικότητα. Βίωμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

 

Μετά από 12 χρόνια μνημονίων και επιτήρησης, η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον εκτός του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας. Η τελευταία δόση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα εκταμιεύεται. Το Δημόσιο χρέος

 

Η Ελλάδα αποτελεί αναπτυξιακό παράδειγμα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Μετά την εντυπωσιακή επίδοση της χώρας μας το 2022, παρά τις διεθνείς κρίσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2023 προβλέπεται να είναι πολλαπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σημειώνουν ρεκόρ, ο πληθωρισμός κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης, η ανεργία μειώθηκε κατά 5 μονάδες σε σχέση με το 2019 και οι εργαζόμενοι ξεπέρασαν, μετά από πολλά χρόνια, τα 4 εκατομμύρια.

 

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη προγράμματα στήριξης της κοινωνίας. Με μοριζόντια, αλλά και στοχευμένα μέτρα, η κυβέρνησή μας ενισχύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές συνέπειες τις παγκόσμιας ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Το μέρισμα της ανάπτυξης μοιράζεται σε όλες και σε όλους.

 

Δεν είναι όμως, μόνο αυτά. Η Ελλάδα, αποτελεί πλέον αξιόπιστο εταίρο στην Ευρώπη, παράγοντα σταθερότητας στον κόσμο. Οι διεθνείς πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και οι διεθνείς συμμαχίες έχουν αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, ενώ η σταθερή ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων έχει ενισχύσει την αποτρεπτική μας ισχύ. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, η Ελλάδα προχώρησε και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. 

 

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνέπεια και αποφασιστικότητα  συμβάλλουμε στην κυβερνητική προσπάθεια. Για το 2023, η στόχευσή μας είναι διπλή: περισσότερα χρήματα με αποτελεσματικότερη απορρόφηση, ποιοτικότερη κατανομή με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κοινωνία.

 

Πρώτος στόχος για την Παιδεία: υψηλότερη χρηματοδότηση, αποτελεσματικότερη απορρόφηση.

 

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια, παρά τη θλιβερή κατάσταση της οικονομίας που μας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ και παρά τις πρωτόγνωρες κρίσεις που γνώρισε η ανθρωπότητα, πετύχαμε μία διαρκή αύξηση του Προϋπολογισμού της Παιδείας.  Κατά 102 εκ. ευρώ το 2020, κατά 142 εκ. ευρώ το 2021, κατά 236 εκ. ευρώ το 2022 και φέτος, για το 2023, αύξηση Προϋπολογισμού για την Παιδεία κατά 239 εκ. ευρώ, αγγίζοντας τα 6.080.504.000 ευρώ. [κατάθεση πίνακα στα πρακτικά της Βουλής]

 

Ως προς το σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα ήθελα να αναδείξω την κάλυψη της δαπάνης για 25.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς που εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό μας -για 12 χρόνια δεν είχε γίνει ούτε ένας στην εκπαίδευση- τους οποίους καταψήφισε η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα όρια πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 καλύπτουν, μεταξύ άλλων, σημαντικά Ειδικότερα, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για την ένταξη έργων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ 2021-25 ύψους 167,5 εκ € που αφορούν α) αναβάθμιση κ εκσυγχρονισμό φοιτητικών εστιών και υποδομών σίτισης ΑΕΙ ύψους 52 εκ €, β) αγορές ακινήτων για τις ανάγκες των ΑΕΙ ύψους 42,5 εκ €, γ) υποδομές κ εξοπλισμό ΑΕΙ ύψους 73 εκ €.

 

Επιπλέον, διεκδικήσαμε και δεσμεύσαμε για την Παιδεία κονδύλια ύψους 1,3 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αξιοποιούνται ήδη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Παιδεία στην Ελλάδα ανήκει στους τομείς που απορρόφησαν πρώτοι πόρους του Ταμείου, υλοποιώντας πρωτοπόρες δράσεις, όπως το voucher, διοχετεύοντας άμεσα

 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, ο αυξημένος προϋπολογισμός για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,7 δισ. € κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2022 έχει σχεδόν διπλασιαστεί το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ, από 46% σε 91%. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε σχεδόν 500 εκ €, από 506 εκ € τον Ιούνιο του 2019 σε πάνω από 1 δις € τον Οκτώβριο του 2022. Για μία πληρέστερη εικόνα, οι πόροι ΕΣΠΑ 2014-2020 ήταν 1,1 δις, ενώ στο νέο τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, με την προσπάθεια που καταβλήθηκε, αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα 1,7 δις. Τεράστια αύξηση για την Παιδεία!

 

Περισσότεροι πόροι, απορρόφηση μεγαλύτερων κονδυλίων μας προς όφελος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, καλύπτουμε χρονίζουσες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, εξασφαλίζουμε σε όλους ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης, επενδύουμε ολοένα και περισσότερο στο παρόν και το μέλλον της χώρας μας: στα παιδιά μας.

 

Δεύτερος στόχος: να αξιοποιήσουμε τους οικονομικούς μας πόρους πιο ποιοτικά.

 

Δεν αρκεί να ξοδεύουμε περισσότερα για την Παιδεία. Οφείλουμε και να κατευθύνουμε τα χρήματα αυτά για να δημιουργήσουμε ουσιαστικό πλούτο στην εκπαίδευση. Έτσι, η επένδυσή μας αποκτά μία επιπλέον προστιθέμενη αξία: δίνει προοπτική και δυναμική σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και καλύπτει όχι μόνο τρέχουσες, αλλά και μελλοντικές ανάγκες.

 

Η ποιοτική αξιοποίηση των πόρων που διαθέσαμε τα τριάμισι αυτά χρόνια αποφέρει ήδη καρπούς. Ανά βαθμίδα, μόνο ενδεικτικά:

 

 1. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

 

 • 25.000 μόνιμοι διορισμοί, μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει ούτε ένας
 • περισσότερα από 50 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και τον μετασχηματισμό των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών
 • πάνω από 132 εκ. ευρώ για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω voucher
 • περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής που καταφθάνουν στα δημόσια σχολεία της χώρας μας, καθώς η ρομποτική έχει ενσωματωθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων
 • περισσότερα από 36.000 διαδραστικά συστήματα μάθησης σε κάθε τμήμα Γυμνασίου και Λυκείου, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς οικοδομούμε πάνω στο ψηφιακό κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, που πιστώνεται στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες
 • εντάξαμε τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση, που ξεκινά πλέον από τα 4 έτη
 • επεκτείναμε το ολοήμερο σχολείο ως τις 5:30, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα για περισσότερα εφόδια στα παιδιά μας, εξισορροπώντας το σχολικό και το επαγγελματικό ωράριο, στηρίζοντας ουσιαστικά τις οικογένειες, τους εργαζόμενους γονείς
 • εξασφαλίζουμε τη προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού Ειδικής Αγωγής άνω των 10 εκ. ευρώ
 • νέες ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές
 • επιμορφώνουμε περισσότερους από 150.000 εκπαιδευτικούς με στόχο την εξοικείωσή τους με το νέο ψηφιακό περιεχόμενο και εξοπλισμό, αλλά και κάθε νέο μαθησιακό εργαλείο που εισάγεται στο σχολείο
 • διπλασιάσαμε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία.

 

 1. Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και δια βίου μάθηση:

 

 • Θεσπίσαμε εθνικό σύστημα ΕΕΚ/ΔΒΜ, πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας
 • Συστήσαμε και ενισχύουμε τα 5 Θεματικά ΙΕΚ και 10 Πειραματικά ΙΕΚ
 • Δημιουργήσαμε 25 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια σε όλη τη χώρα
 • Προχωράμε σε ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ με στόχο την επιτάχυνση διεκπεραίωσης των διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις
 • Αναπτύσσουμε Πλατφόρμα Ψηφιακής Μάθησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Επενδύουμε περισσότερα από 110 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού ΕΕΚ στα Εργαστηριακά Κέντρα της χώρας.

 

 1. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

 

 • Πετύχαμε την ενίσχυση της διεθνοποίησης και την ανάπτυξη συνεργασιών  των ελληνικών ΑΕΙ με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, με πολύ μεγάλα οφέλη για τους φοιτητές τους καθηγητές, τα ίδια τα πανεπιστήμια.    
 • Προωθούμε ένα πιο ποιοτικό, ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον
 • Προωθούμε τη συνεργασία Πανεπιστημίων & Επιχειρήσεων με στόχο τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία και την ενίσχυση της καινοτομίας στα ΑΕΙ μας (94 εκ.)
 • Επιδιώκουμε την ενίσχυση της διεθνοποίησης και την ανάπτυξη δεσμών των ελληνικών ΑΕΙ με πανεπιστήμια του εξωτερικού για τη προσέλκυση επιστημονικού κεφαλαίου (59 εκ.)
 • Επενδύουμε 194 εκ. για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών υποδομών των ΑΕΙ μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
 • Ενθαρρύνουμε τη σύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις για την προώθηση της βιομηχανικής έρευνας στοχεύοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας (21 εκ.)
 • Υποστηρίζουμε ερευνητές και ερευνητικές ομάδες για την ανάπτυξη ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας βάσει κριτηρίων αριστείας (97 εκ.)
 • Εξασφαλίσαμε περισσότερα από 56 εκ. για το στεγαστικό επίδομα, προσαυξημένο από 50 έως και 100% για τους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ και σπουδαστές ΔΙΕΚ > από 1.000 € σε 1.500 € ή 2.000 € για όσους συγκατοικούν
 • Από το 2019, έχουν δοθεί 1850 νέες θέσεις Μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμιά μας, με το ισοζύγιο πλέον των νέων θέσεων προς τις συνταξιοδοτήσεις να είναι θετικό κατά 122 θέσεις συνολικά

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή συνοπτική παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2023 για την Παιδεία, θα ήθελα να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα -μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς-, στα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, στους Υφυπουργούς, στους Γενικούς Γραμματείς, στους συνεργάτες μου, για τις άοκνες προσπάθειές τους τη χρονιά που πέρασε αλλά και τις προηγούμενες.

 

Η παιδεία αλλάζει. Στην πράξη.

 

Με το νέο σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, που θα επιτρέψουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. 

 

Διαμορφώνουμε για τους εκπαιδευτικούς μας ένα περιβάλλον,  όπου ο ρόλος τους αναβαθμίζεται και οι επιλογές τους πολλαπλασιάζονται.

 

Αναβαθμίζουμε τη Δημόσια εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, με υπηρεσίες για τις οποίες έως πριν λίγα χρόνια, οι γονείς έπρεπε να πληρώσουν, όπως τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, όπως η ενισχυτική διδασκαλία στην Γ’ Λυκείου.

 

Ζητούμε από τους συμπολίτες μας να μας δώσουν εκ νέου τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να επενδύουμε στα παιδιά μας. Να απορρίψουν την αβεβαιότητα, το λαϊκισμό, την επιστροφή στο αποτυχημένο κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Να επιλέξουν τη σταθερότητα, τη σιγουριά, την ανάπτυξη για όλους, που διασφαλίζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

 

Σας ευχαριστώ.

 

 
Πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα την Πέμπτη 22 ή την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν οι προσλήψεις περίπου 700 αναπληρωτών σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η ανάληψη υπηρεσίας από τους αναπληρωτές που θα προσληφθούν θα γίνει τις πρώτες μέρες του ανοίγματος των σχολείων μετά τις γιορτές (Δευτέρα και Τρίτη 9-10 Ιανουαρίου 2023).

Σύμφωνα με τις δύο Ειδικές Προσκλήσεις – Προκηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες να υποβάλλουν αιτήσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν οι κενές θέσεις είναι τα παρακάτω:

 

Για την Προκήρυξη που αφορά στις προσλήψεις σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δείτε εδώ

Για την Προκήρυξη που αφορά στις προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή δείτε εδώ

 

Προσοχή: οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να γίνουν έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 01:10

Η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ-ΠΕΤΥΧΕ

Γράφτηκε από

Η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ-ΠΕΤΥΧΕ

Ο συνδικαλισμός της στείρας αντιπαράθεσης ,των ανούσιων κοκορομαχιών, της άρνησης και του μηδενισμού των πάντων από το σύνολο των αριστερών παρατάξεων , αφενός δεν εκφράζει διαχρονικά τη ΔΑΚΕ και αφετέρου αυτή η μορφή του πρέπει να μπει- από τον κλάδο- στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.

Με οδηγό τις διαχρονικές αρχές της παράταξης , η ΔΑΚΕ καθηγητών Λάρισας , την απερχόμενη συνδικαλιστική χρονιά, κατέθεσε ιδέες και προτάσεις, προσπάθησε αυτές να γίνουν πράξη και εν τέλει πέτυχε την υλοποίηση σημαντικών εξ αυτών.

Καταρχάς , η πρόταση της ΔΑΚΕ (30/1/2022) για ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου στο νομό μας, βρήκε τεράστια απήχηση και αποδοχή από το ΣΥΝΟΛΟ της εκπαιδευτικής κοινότητας, την τοπική Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Αυτοδιοίκηση , τους πολιτικούς του νομού κ.α. . Αποτέλεσμα όλων των θεσμικών παρεμβάσεων της ΔΑΚΕ καθηγητών Λάρισας ήταν να προταθεί από τη ΔΔΕ Λάρισας (9/12/2022) η ΙΔΡΥΣΗ ,για τη νέα σχολική χρονιά, του νέου σχολείου, του Καλλιτεχνικού σχολείου Λάρισας. Θα δημιουργηθεί μεγάλος αριθμός νέων οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς αλλά και όραμα για άλλο ένα σχολείο- στολίδι για το νομό Λάρισας, ενός νομού με τεράστια πολιτιστική κουλτούρα.

Επίσης, με συνεχείς παρεμβάσεις της παράταξης τα δύο τελευταία χρόνια, έγινε πράξη         ( ΦΕΚ 6179/5-12-2022) η ΙΔΡΥΣΗ τμημάτων ένταξης του 6ου Γυμνασίου Λάρισας , η οποία εκκρεμούσε εδώ και τρία χρόνια. Δημιουργούνται και σε αυτή την περίπτωση νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να παρέχεται επιπλέον εκπαιδευτική στήριξη σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο.

Τέλος, με συνεχείς ανακοινώσεις και παρεμβάσεις της ΔΑΚΕ σε ΜΜΕ και ΥΠΑΙΘ (Δ/νση Φυσικής Αγωγής), οι φετινοί σχολικοί αγώνες ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ξεκίνησαν νωρίτερα από ποτέ τα τελευταία χρόνια, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να πάψει η αρρυθμία και η αναστάτωση των σχολείων την κρίσιμη -για τους μαθητές της Γ΄ κυρίως Λυκείου- περίοδο Μαρτίου- Απριλίου.

Εν κατακλείδι, όταν οι άλλοι ασχολούνται με ανέξοδους λαϊκισμούς , κινδυνολογίες και άφθονη και ανούσια θεωρία, η ΔΑΚΕ βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους/στις συναδέλφους/ισσες και στους/στις μαθητές/τριέςμας . Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε η ΔΑΚΕ απαντά με ρεαλιστικές προτάσεις και ουσιαστικές διεκδικήσεις .

Δ.Α.Κ.Ε. ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λάρισα,17/12/2022

Τοπική Επιτροπή Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν. Λάρισας

·      Ιστότοπος ΔΑΚΕ Δ.Ε.: http://dakedek.blogspot.com/?m=1

 

 

 rsz 5757576

Τι δήλωσε η υπουργός Παιδείας στα ερωτήματα αναφορικά με τα μισθολογικά των δασκάλων και των καθηγητών, τη διαδικασία της αξιολόγησης και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Η Νίκη Κεραμέως στη χθεσινή της συνέντευξη στο «tomanifesto» και στη Ντόρα Κουτροκόη απαντά σε ερωτήσεις αναφορικά με τα μισθολογικά των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση και την Πανεπιστημιακή αστυνομία

 

Η Νίκη Κεραμέως είναι σαφής, όταν «tomanifesto» τη ρωτά ευθέως για όλα τα θέματα που απασχολούν το υπουργείο Παιδείας αλλά και την επικαιρότητα εκ Βρυξελλών με την εν εξελίξει δικαστική έρευνα της Εύας Καϊλή και άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που φέρονται εμπλεκόμενα σε σκάνδαλο χρηματισμού και δωροληψίας, «πρέπει ασφαλώς να αναμένουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, αλλά χρέος σύσσωμου του πολιτικού κόσμου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι να συνταχθούμε προκειμένου να θωρακίσουμε τους θεσμούς μας απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα»· αναλύει τους στόχους της αξιολόγησης σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτικών· αισιοδοξεί για την αποτελεσματικότητα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και θέτει χωρίς περιστροφές το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών: «Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Εκείνο που έχουν να απαντήσουν οι πολίτες είναι εάν επιθυμούν τη σταθερότητα, την υπευθυνότητα και τον διαρκή βηματισμό προς τα εμπρός που εγγυάται και διασφαλίζει η ΝΔ ή αν επιθυμούν την αβεβαιότητα, τον λαϊκισμό και την επιστροφή στο αποτυχημένο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ».

 

Στην Ντόρα Κουτροκόη

 
 

Η κυβέρνηση έδωσε αυξήσεις στους γιατρούς, επίδομα στους ενστόλους και τους λιμενικούς. Μήπως, κυρία υπουργέ, θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και για τα μισθολογικά των δασκάλων και των εκπαιδευτικών;

 

Είναι απόλυτη προτεραιότητα ο δημόσιος τομέας να καταστεί πιο ανταγωνιστικός και να προσελκύσει ακόμα περισσότερα ικανά στελέχη, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενα σημαντικό βήμα έγινε ήδη με την αύξηση στις αποδοχές των υγειονομικών μας, δεδομένων και των τεράστιων δοκιμασιών που πέρασε ο κλάδος τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Στόχος μας στην κυβέρνηση είναι ο συνολικός εξορθολογισμός επί τα βελτίω των αμοιβών του Δημοσίου.

 

 

Σε τι στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της αξιολόγησης; Προέκυψαν τελικώς συμπεράσματα χρήσιμα για τη βελτίωση της ποιότητας των σχολείων;

Υπάρχουν τρία επίπεδα αξιολόγησης: α) σχολικής μονάδας, β) εκπαιδευτικού συστήματος – η λεγόμενη «ελληνική PISA» και γ) η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση στα δύο πρώτα επίπεδα εφαρμόζεται ήδη. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση σχολικής μονάδας πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά πέρυσι, όπως και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και αυτή θα ξεκινήσει φέτος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των συμβούλων εκπαίδευσης. Ηδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι απτά και θα σας δώσω ένα παράδειγμα: πρόσφατα επισκέφθηκα δημοτικό σχολείο που βρίσκεται σε ένα χωριό έξω από τα Γρεβενά, το οποίο είχε προβεί σε αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι το σχολείο είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης σε επίπεδο εξωστρέφειας και, πλέον, στη βάση της αξιολόγησης που έλαβε χώρα, συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το e-twinning. Μέσω της αξιολόγησης δίνεται η ευκαιρία σε αυτό το σχολείο να βελτιώσει την εκπαίδευση που παρέχει στους μαθητές του.

 

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα αναλάβει καθήκοντα ή θα μείνει «στα χαρτιά»;

Οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε συνταγματική τη σχετική ρύθμιση. Οι ΟΠΠΙ ήδη λειτουργούν σε τρία πανεπιστήμια –ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και ΑΠΘ– βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛΑΣ. Η λειτουργία τους είναι η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της προάσπισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ασφάλειας. Το πρώτο βήμα ήταν η αποκατάσταση του ασύλου στην πραγματική του έννοια, τον Αύγουστο του 2019, ρύθμιση που αποτέλεσε τη βάση για τη λήξη δεκάδων καταλήψεων που χρόνιζαν για δεκαετίες. Ακολούθησε η κατάρτιση σχεδίων ασφαλείας σε όλα τα πανεπιστήμια, που περιλαμβάνουν π.χ. ακόμη και αντιπυρικά ή αντισεισμικά σχέδια, καθώς και σημαντικά βήματα ως προς την ελεγχόμενη είσοδο στα ΑΕΙ. Προχωράμε δυναμικά στη συνολική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος των ΑΕΙ μας.

 

Ο φετινός χειμώνας είναι οικονομικά ιδιαίτερα δύσκολος λόγω της ενεργειακής κρίσης. Πιστεύετε ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση επαρκούν για να βοηθηθούν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστεροι;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε σε μία νέα πρωτοφανή, εξωγενή ενεργειακή κρίση η οποία αγγίζει τον κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ενωση συνολικά και, βεβαίως, κάθε σπίτι και κάθε πολίτη της χώρας μας. Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να απαλύνει κατά το δυνατόν τις συνέπειες αυτής της κρίσης, χωρίς να μπορεί προφανώς να τις εκμηδενίσει. Εντός των δημοσιονομικών ορίων, έχει ληφθεί σειρά μέτρων στήριξης, όπως για παράδειγμα η κρατική απορρόφηση σημαντικού μέρους των αυξήσεων στους λογαριασμούς ενέργειας. Επίσης, για τη στήριξη των πολιτών, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μεταξύ άλλων: ενίσχυση 2.300.000 ευάλωτων συμπολιτών μας με ειδικό επίδομα στήριξης ύψους 250 ευρώ που θα εκταμιευθεί στις 20 Δεκεμβρίου, αύξηση ύστερα από 10 χρόνια κοντά στο 8% στις αποδοχές 2.500.000 συνταξιούχων, αύξηση για τρίτη φορά του κατώτατου μισθού την 1η Μαΐου 2023, κατάργηση από 1ης Ιανουαρίου του 2023 οριστικά και για όλους της εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση κατά 10% των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, μονιμοποίηση της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 2,2 εκατ. εργαζομένων και μειώνει το μισθολογικό βάρος των επιχειρήσεων. Δεν είναι εφικτό να εξαλείψουμε τις συνέπειες της εξωγενούς αυτής κρίσης, ωστόσο αξιοποιούμε όλο το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε προς όφελος των πολιτών.

 

Διανύουμε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με τα εκλογικά σενάρια να διαδέχονται το ένα το άλλο. Θα έχουμε εκλογές πριν από το Πάσχα;

Διανύουμε ήδη τον τέταρτο χρόνο της θητείας μας και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, ωστόσο τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής τους θα τον ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση, μέχρι και την τελευταία ημέρα, συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό έργο της. Για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα: πριν από περίπου έναν μήνα, επισκέφθηκαν τη χώρα μας εκπρόσωποι από 30 κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικών πανεπιστημίων σε πάνω από 100 χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης των ΗΠΑ, και σίγουρα ένα από τα πιο απτά παραδείγματα εξωστρέφειας της χώρας μας και υλοποίησης των πολιτικών μας. Συνεχίζουμε δυναμικά να υλοποιούμε την εντολή του ελληνικού λαού.

 

Τελικώς το δίλημμα που τίθεται και σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση είναι ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ; Και γιατί οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν τη ΝΔ;

Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη συγκυρία και είναι σαφές ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις σε εθνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Το δίλημμα, συνεπώς, που έχουν να απαντήσουν οι πολίτες είναι εάν επιθυμούν τη σταθερότητα, την υπευθυνότητα και τον διαρκή βηματισμό προς τα εμπρός που εγγυάται και διασφαλίζει η ΝΔ ή αν επιθυμούν την αβεβαιότητα, τον λαϊκισμό και την επιστροφή στο αποτυχημένο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σημαντικό σε αυτές τις εκλογές να επιτευχθεί αυτοδυναμία, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η πορεία προς το μέλλον. Το δίλημμα είναι απλό: Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;

Το θέμα των ημερών είναι το Qatargate και η εμπλοκή της Εύας Καϊλή. Παρακαλώ το σχόλιό σας.

Είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση με βαριές, πρωτοφανείς κατηγορίες. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τη βελγική Δικαιοσύνη και πρέπει ασφαλώς να αναμένουμε τις αποφάσεις της. Πιστεύω ότι δύο είναι τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε: το πρώτο είναι να χυθεί άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Δεύτερον, θεωρώ χρέος σύσσωμου του πολιτικού κόσμου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να συνταχθούμε προκειμένου να θωρακίσουμε τους θεσμούς μας απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Εκπαιδευτικά Νέα