Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (52574)

 

 

 

Καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» που αναρτήθηκε στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται η αυτοδίκαιη κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων.

Η κατάργηση των πάνω από 500 δημοτικών ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων προβλέπεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή την τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα των δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ αυτών και του κεντρικού δήμου.

Το προσωπικό των καταργούμενων φορέων μεταφέρεται στον δήμο και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής.

Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου και καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Προβλέπεται επίσης ότι από την 30η Ιουνίου 2024 παύει η λειτουργία των περισσότερων από 600 σχολικών επιτροπών και των δημοτικών επιτροπών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στους οικείους δήμους.

Η μεταφορά του προσωπικού, των πόρων και των αρμοδιοτήτων τους στον κεντρικό πυρήνα των δήμων θα διασφαλίσει καλύτερη διαχείριση πόρων, βελτίωση της κατανομής αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών, τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων οι δήμοι μπορούν να συστήσουν επιτροπές, ενώ για θέματα των σχολικών επιτροπών θα πρέπει να συσταθούν υποχρεωτικά έως δύο επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου δήμου.

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ

Μετά την κινητοποίηση της ΟΛΜΕ στο ΥΠΑΙΘΑ με αίτημα την άμεση συνάντηση του ΔΣ με τον υπουργό Παιδείας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Κατσαρός δέχτηκε να συναντήσει το ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλία το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζήτησε ενημέρωση για την έως τώρα καταγραφή των προβλημάτων και έθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Γεν. Γραμματέας ενημέρωσε ότι υπάρχουν 10 σχολικά κτίρια ολοσχερώς κατεστραμμένα και ότι το 10% περίπου των υπόλοιπων σχολικών μονάδων έχουν υποστεί ζημιές που θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για την αποκατάστασή τους.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ξεκαθάρισε ότι δε θα δεχτεί σε καμία περίπτωση να προσφύγει το ΥΠΑΙΘΑ σε τηλεκπαίδευση, όπως αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Ο κ. Κατσαρός δεσμεύτηκε ότι δεν θα γίνει τηλεκπαίδευση και ότι θα υπάρξει μεταφορά των μαθητών/τριών σε κοντινά σχολεία μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών. Το ΔΣ επεσήμανε ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για τις μετακινήσεις όχι μόνο  των μαθητών/τριών αλλά και των εκπαιδευτικών. Σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων στη Θεσσαλία ζητήθηκε να μην λειτουργήσουν μέχρι να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια. Ο Γ.Γ. συμφώνησε και δήλωσε ότι ήδη υπάρχει απόφαση να μην ανοίξουν ούτε την επομένη εβδομάδα και για όσο υπάρχει υγειονομικός κίνδυνος.

Επιπλέον, ζητήθηκε από την ΟΛΜΕ να υπάρξει οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών για να αντικαταστήσουν τον κατεστραμμένο τους εξοπλισμό (βιβλία, υπολογιστές κλπ), να δοθούν άδειες ειδικού σκοπού σε όσους/ες την χρειάζονται, να ληφθεί μέριμνα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, να μην χαθεί η προϋπηρεσία όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν στη Θεσσαλία ή διαμένουν στη Θεσσαλία και υπηρετούν εκτός αυτής, να ληφθεί μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών με επιπλέον προσλήψεις ψυχολόγων, να διαμορφωθεί η ύλη ανάλογα με τις εξελίξεις αλλά και να νομοθετηθούν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά της Θεσσαλίας.

Για το ζήτημα του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, η ΟΛΜΕ εξέφρασε και πάλι την κάθετη διαφωνία της. Ο ΓΓ απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι που θα νομοθετηθεί άμεσα και ότι οι επόμενοι διορισμοί θα γίνουν κανονικά από τους ισχύοντες πίνακες.

Για το ζήτημα των λαθών του ΟΠΣΥΔ επισημάνθηκε και πάλι η αδιανόητη αδικία σε βάρος συναδέλφων που βρέθηκαν είτε εκτός πίνακα είτε πολλές θέσεις κάτω από αυτή που αναλογούσε στα πραγματικά μόριά τους.  Ο ΓΓ απάντησε ότι το ΑΣΕΠ αρνείται να διορθώσει τα λάθη. Ζητήθηκε να αναμορφωθεί ο ΟΠΣΥΔ, ώστε να μην χρειάζεται να κατατίθενται κάθε χρόνο τα ίδια έγγραφα, αλλά να αποθηκεύονται τα μόρια των εκπαιδευτικών και να προστίθενται μόνο τα επιπλέον προσόντα/προϋπηρεσία που έχουν αποκτηθεί από την τελευταία αίτησή τους. Επίσης, ζητήθηκε να δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας για εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται μακριά από την ΔΔΕ και ειδικά στις νησιωτικές περιοχές. Ο ΓΓ δήλωσε ότι συμφωνεί και ότι θα προχωρήσουν στις αλλαγές αυτές.

Σχετικά με τα υφιστάμενα κενά το ΔΣ ζήτησε επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό τους δηλώνοντας ότι ξεπερνούν τις 18000 και απαίτησε την άμεση κάλυψή τους. Ο ΓΓ είπε ότι δεν έχουν ακόμα καθαρή εικόνα για τον ακριβή αριθμό και ότι η Β φάση προσλήψεων θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου. Για τις προσλήψεις για τη Μ.Ν.Α.Ε είπε ότι θα γίνουν αρχές Νοέμβρη.

Για τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς που ενώ έχουν κλείσει διετία, παραμένουν δόκιμοι ζητήθηκε η άμεση μονιμοποίησή τους. Ο ΓΓ δήλωσε ότι αυτό δεν θα γίνει αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, παρότι του επισημάνθηκε ότι κάποιοι διανύουν το τέταρτο έτος μετά τον διορισμό τους και ότι η αξιολόγηση δε θα ολοκληρωθεί ούτε φέτος αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής στελεχών που εμπλέκονται σε αυτήν (επόπτες).

Για το ζήτημα των αδειών ανατροφής, που είχαμε θέσει στην προηγούμενη συνάντηση, δεσμεύτηκε ότι θα επιλυθεί άμεσα.

Τέθηκε ξανά το αίτημα της επαναφοράς των κοινωνικών επιστημών και της καλλιτεχνικής παιδείας στα ωρολόγια προγράμματα. Ο ΓΓ δεν δεσμεύτηκε για την πλήρη επαναφορά τους αλλά είπε ότι θα γίνει προσπάθεια προσαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ

book 1091627 1280

Επιμόρφωση Συμβούλων Εκπαίδευσης & Εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Από 14-09-2023 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου, από την  Δευτέρα 18-09-2023  και ώρα 13:00 μέχρι και  την Τετάρτη 27-09-2023 και ώρα 13:00, θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των Συμβούλων Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις  προηγούμενες περιόδους. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν από την Παρασκευή, 29-09-2023 και ώρα 13:00 να ξεκινήσουν την επιμόρφωσή τους μέσω της πλατφόρμας moodle

Το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ 

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023 01:06

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει την εκπαίδευση

Γράφτηκε από

 

Η παιδεία αφορά την καρδιά αυτού που μας κάνει ανθρώπους. Οδηγεί την πνευματική ικανότητα και την ευημερία των εθνών. Το ειδικό καθεστώς της εκπαίδευσης είναι ο λόγος που τα εργαλεία παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), όπως το ChatGPT, είναι πιθανό να διαταράξουν βαθιά αυτόν τον τομέα. 

Ένα εργαλείο όπως το ChatGPT δεν έχει κατανόηση ή γνώση. Απλώς συγκεντρώνει κομμάτια λέξεων μαζί με στατιστικές πιθανότητες για την παραγωγή χρήσιμων κειμένων. Είναι ένας απίστευτα εξυπηρετικός βοηθός. Αλλά δεν είναι σοφό. Δεν έχει ιδέα για το πώς οποιαδήποτε από τις λέξεις που παράγει σχετίζεται με τον πραγματικό κόσμο. 

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι μια δύναμη για τεράστιο καλό στην εκπαίδευση. Θα μπορούσε να απαλλάξει τους δασκάλους από τα διοικητικά καθήκοντα, δίνοντάς τους περισσότερες ευκαιρίες να περνούν χρόνο με τους μαθητές. Ωστόσο, είμαστε θλιβερά εξοπλισμένοι για να επωφεληθούμε από την τεχνητή νοημοσύνη που κατακλύζει την αγορά. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Υπάρχει ακόμη χρόνος για προετοιμασία, αλλά πρέπει να δράσουμε γρήγορα και με σύνεση. 

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα πρέπει να αναγνωρίζει τις μοναδικές πτυχές της ανθρώπινης νοημοσύνης. Στο σχολείο, αυτό θα σήμαινε εστίαση στη διδασκαλία ικανοτήτων σκέψης υψηλού επιπέδου και στη σχεδίαση ενός συστήματος για την αύξηση της νοημοσύνης μας. Η γραμματική και η αριθμητική παραμένουν θεμελιώδεις, αλλά τώρα πρέπει να προσθέσουμε την εκπαίδευση ΑΙ. Τα παραδοσιακά θεματικά πεδία, όπως η ιστορία, η επιστήμη και η γεωγραφία, θα είναι το πλαίσιο μέσω του οποίου διδάσκεται η κριτική σκέψη, η αυξημένη δημιουργικότητα και η γνώση της γνώσης. Αντί να διδάσκουμε στους μαθητές μόνο πώς να συγκεντρώνουν και να απομνημονεύουν πληροφορίες, θα πρέπει να εκτιμήσουμε την ικανότητά τους να ερμηνεύουν γεγονότα και να σταθμίζουν τα στοιχεία.

Η αποτυχία αλλαγής δεν αποτελεί επιλογή. Τώρα αυτές οι τεχνολογίες είναι εδώ, χρειαζόμαστε τους ανθρώπους να διαπρέψουν σε ό,τι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει, επομένως κάθε αυτοματισμός στον χώρο εργασίας συμπληρώνει και εμπλουτίζει τη ζωή και τη νοημοσύνη μας. 

Αυτή θα πρέπει να είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουμε πολύ πιο έξυπνοι, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μάς εξυπηρετεί και όχι το αντίστροφο. Αυτό θα σημαίνει την αντιμετώπιση των επιταγών που βασίζονται στο κέρδος των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και των ψευδαισθήσεων που προωθεί η Silicon Valley. Θα σημαίνει επίσης ότι εξετάζουμε προσεκτικά τους τύπους εργασιών που είμαστε διατεθειμένοι να μεταφορτώσουμε στο ΑΙ. 

Ορισμένες πτυχές της πνευματικής μας δραστηριότητας μπορεί να είναι απαραίτητες, αλλά πολλές δεν είναι. Ενώ η Silicon Valley επινοεί το επόμενο μαγικό της κόλπο, πρέπει να προετοιμαστούμε για να προστατεύσουμε αυτό που αγαπάμε - για εμάς και για τις μελλοντικές γενιές. G

Η Ρόουζ Λάκιν είναι καθηγήτρια στο UCL Knowledge Lab στο Λονδίνο

 

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/21-09-2022 (Β΄ 4983) Υπουργικής Απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών Μαθημάτων της Β΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. ( ΦΕΚ Β΄ 5206)

Το έγγραφο ΕΔΩ

 

 

 

 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/17-09-2021 (Β’ 4367) Υπουργικής Απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. ( ΦΕΚ Β΄ 5188)

To έγγραφο ΕΔΩ 

ipourgeio 400px

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διαρκούς χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης στο σχολικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνεκτιμώντας υγειονομικές παραμέτρους, την ανάγκη ολοκλήρωσης του ενδελεχούς ελέγχου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία, ανακοινώνουν τη μη διεξαγωγή μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Από την πρώτη στιγμή, μετά τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς συνεργάζονται στενά για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή των μαθητριών/μαθητών και των δασκάλων και καθηγητών στο σχολικό περιβάλλον. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την αναπλήρωση των μαθημάτων εντός της χρονικής διάρκειας του τρέχοντος σχολικού έτους.

Τέλος, το ΥΠΑΙΘΑ εργάζεται εντατικά με γνώμονα τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πλέον βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων και δεσμεύεται ότι θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τις/τους μαθήτριες/μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Η σχετική απόφαση ΕΔΩ

ΥΠΑΙΘ 2

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η αρ. Φ.253.2/101765/A5/14-9-2023 (ΦΕΚ 5504 Β΄) Υπουργική Απόφαση που αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023(5306 B’) ΥΑ, για το ειδικό ποσοστό για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι διαμένουν στον Δήμο Παλλήνης ή στην Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους ανωτέρω μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2022-2023 καθώς και για τους ανωτέρω αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, του έτους 2023.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις ως άνω πληγείσες περιοχές και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023, ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ειδικό ποσοστό, που αποδίδεται στους υποψηφίους βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023, ανά κατηγορία Λυκείου, ορίζεται ως εξής:

(i)            Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,90% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).

(ii)           Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,27% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι..

(iii)          Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 1,17% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).

Για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Για το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023 01:01

Ποια τρόφιμα επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολεία

Γράφτηκε από

 

 

 

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 707/2016 (ΦΕΚ Β’ 2091), Υ1γ/2013 (ΦΕΚ Β 2135) και 941/2022 (ΦΕΚ Β’ 5183), στα σχολικά κυλικεία, καντίνες (σταθερές), επιτρέπεται να πωλούνται, τα παρακάτω προϊόντα:

Φρούτα – Λαχανικά

 
 
 
 • Φρέσκα φρούτα-λαχανικά, ανάλογα με την εποχή (π.χ. μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, μανταρίνια, μπανάνα, βερίκοκα, ροδάκινο κ.λπ.), καλά πλυμένα και συσκευασμένα, σε ατομική μερίδα
 • Αποξηραμένα φρούτα (π.χ. βερίκοκα, δαμάσκηνα, σύκα, σταφίδες, μπανάνες κ.λπ.), χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένα, σε ατομική μερίδα, έως 50gr
 • Φυσικός χυμός φρούτων, ή και λαχανικών, που παρασκευάζεται, εντός των κυλικείων – καντινών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων, ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Συστήνεται να είναι δυνατή η κατανάλωσή του, άμεσα, μετά την παρασκευή του, σε ποτήρια μιας χρήσης ανακυκλώσιμου υλικού
 • Φρουτοσαλάτα, που παρασκευάζεται, εντός των κυλικείων – καντινών, από φρέσκα, καλά πλυμένα φρούτα εποχής. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων, ή άλλων γλυκαντικών ουσιών
 • Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυμένα λαχανικά, που παρασκευάζεται, εντός των κυλικείων – καντινών, χωρίς προσθήκη αλατιού. Επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου, ξυδιού, ή λεμονιού
 • Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία, έως και 330ml.
Γαλακτοκομικά
 • Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο, σε ατομική συσκευασία, έως 500ml, πλήρες και ημιαποβουτυρωμένο (1,5%-1,8% λιπαρά)
 • Σοκολατούχο γάλα, με χαμηλά λιπαρά (max.1,8%), σε συσκευασία έως 250ml
 •  Γιαούρτι τυποποιημένο (έως 5% λιπαρά), χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, σε ατομική μερίδα, έως 200gr
 • Ροφήματα, από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων φρούτων, που θα παρασκευάζονται, στο κυλικείο. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης. Απαγορεύεται η διάθεση άλλων τυποποιημένων αναλόγων ροφημάτων καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης, για την παρασκευή τους
 • Τυριά, πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα, μαλακά τυριά. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται τα ανακατεργασμένα τυριά, ή τηγμένα τυριά και ανακατεργασμένα τυριά, με αλειφώδη υφή.
Απλά αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα 
 • Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης, πλούσιο, σε φυτικές ίνες, ή λευκό
 • Κριτσίνια ολικής άλεσης, πλούσια, σε φυτικές ίνες, ή λευκά, σε ατομική συσκευασία, έως 50gr
 • Φρυγανιές ολικής άλεσης, πλούσιες σε φυτικές ίνες, ή λευκές, σε ατομική συσκευασία, έως 50gr
 • Κράκερς ολικής άλεσης, πλούσια, σε φυτικές ίνες, ή λευκά, σε ατομική συσκευασία, έως 50gr.
Τα παραπάνω απλά αρτοπαρασκευάσματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 •  Κορεσμένα λιπαρά, έως 3%
 • Τρανς λιπαρά, έως 0,1 %
 • Νάτριο, έως 0,5%.
Διάφορα αρτοσκευάσματα
 • Μουστοκούλουρα, σε ατομική μερίδα, έως 60gr
 • Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60γρ) με τις παρακάτω προδιαγραφές:
o    Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων
o    Ανά 100γρ προϊόντος: α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10γρ, β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10γρ, γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5γρ και δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5γρ.
 • Σταφιδόψωμο, σε ατομική μερίδα, έως 60gr
 • Μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης, σε ατομική μερίδα έως 40γρ, η οποία να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
o    Κορεσμένα λιπαρά, έως 3%
o    Τράνς λιπαρά, έως 0,1%
o    Νάτριο, έως 0,5%.
 • Τυρόπιτα-πίτα λαχανικών, σε ατομικές μερίδες των 120gr. και με συγκεκριμένες προδιαγραφές: Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη – φύλλο πρέπει να είναι αποκλειστικά από ελαιόλαδο, μαλακή μαργαρίνη ή φυτικά έλαια, όπου το τελικό προϊόν δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30% σε συνολικά λιπαρά και το 0,1% σε trans λιπαρά.
 • Πίτσα, με τις παρακάτω προδιαγραφές:
o    Για τη βάση, τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά, αβγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης, όπως το γλουταμινικό μονονάτριο.
o    Για τη γέμιση, τα επιτρεπόμενα προϊόντα είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών.

Σάντουιτς
Τα σάντουιτς/τοστ μπορούν να παρασκευάζονται, με συνδυασμούς των τροφίμων των επόμενων παραγράφων. Μπορούν να είναι τυποποιημένα, ή να παρασκευάζονται, στο χώρο του κυλικείου-καντίνας αυθημερόν.

 • Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωμιού, ολικής άλεσης, πλούσιο, σε φυτικές ίνες, ή λευκό, όπως ψωμάκι ατομικό, ψωμί για τοστ, μπαγκέτα, ελληνική πίτα, αραβική πίτα, σησαμένιο κουλούρι. Συστήνεται το ψωμί ολικής άλεσης. Δεν επιτρέπεται το μπριος, το κρουασάν, ή το πιροσκί. Η ελληνική πίτα δεν πρέπει να περιέχει γλυκουρονικό νάτριο.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλαντικών, εκτός από βραστή γαλοπούλα, με τις παρακάτω προδιαγραφές:
o    Κορεσμένα λιπαρά, έως 1 %
o    Νάτριο, έως 1 %.
 • Επιτρέπεται η χρήση τυριών (όπως αναφέρονται, παραπάνω στην παράγραφο «Γαλακτοκομικά»).
 • Λαχανικά όλων των ειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Ελιές, χωρίς το κουκούτσι και πάστα ελιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Αβγό καλά βρασμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 • Επιτρέπεται η παρασκευή γλυκών σάντουιτς, με συνδυασμό των προαναφερομένων ψωμιών και με γέμιση 1 κουταλιά της σούπας μέλι, ή μέλι-ταχίνι.
Γλυκίσματα
 • Κρέμα και ρυζόγαλο, σε ατομικές μερίδες των 150gr (με περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος έως 4%)
 • Χαλβάς, σε ατομική μερίδα, έως 50gr
 • Παστέλι, σε ατομική μερίδα έως 50gr
 • Μέλι, σε ατομική μερίδα
 • Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, σε ατομική μερίδα, έως 30gr
 • Δεν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και καραμελών.
Ξηροί καρποί
 • Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται οι ξηροί καρποί όλων των ειδών, χωρίς προσθήκη αλατιού, ή ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία, έως 50gr. Δεν επιτρέπονται οι τηγανισμένοι ξηροί καρποί.
Υγρά τρόφιμα
 • Εμφιαλωμένο νερό
 • Μόνο στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα παρακάτω αφεψήματα: χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ή σύνθετων γλυκαντικών
 • Καφές, μόνο για το προσωπικό
 • Δεν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών.
Επιτρέπεται η διάθεση και «βιολογικών προϊόντων», όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι αυτά εμπίπτουν, στον ανωτέρω κατάλογο.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση λειτουργικών τροφίμων, ή συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων, που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση άλλων προϊόντων, που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη Διάταξη.

Στις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), ισχύουν ανώτατες τιμές, για ορισμένα τρόφιμα.

Στα κυλικεία, πρέπει να υπάρχει τιμοκατάλογος, που να ενημερώνει στα ελληνικά (τουλάχιστον), ότι διατίθενται τα παραπάνω είδη και με ευανάγνωστα γράμματα αφενός από μαθητές και δασκάλους, με τις αντίστοιχες τιμές τους. Το κυλικείο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει τα είδη αυτά, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

 

 

 

 Υποδιευθυντές σχολείων: Η νέα διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης (ΦΕΚ)

ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Εκπαιδευτικά Νέα