Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (45789)


Αρνητική η εισήγηση για αναπληρωτές, θετική για μόνιμους διορισμούς
Δεν εγκρίθηκε τελικά το αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για συμπληρωματικές πιστώσεις 1.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε αντίθεση με το αίτημα για την έγκριση 212 μόνιμων διορισμών. Όσον αφορά του μόνιμους διορισμούς όπως αναφέρει στη σελίδα του ο κ. Μπράτης στο Facebook θα αφορούν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τις ειδικότητες δασκάλων και νηπιαγωγών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 97 νηπιαγωγοί και 15 δάσκαλοι. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι διορισμοί θα ανέρχονται σε 100. Ακολούθως παρατίθεται το κείμενο:

Η αρνητική εισήγηση για τους αναπληρωτές

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι έχει υποβληθεί το αρ.172385/Δ!/13-11-2013 αίτημα του Υπουργείου

Παιδείας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση 1.500 τουλάχιστον συμπληρωματικών πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επί του ως άνω αιτήματος, κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας η αρ.2/101726/2-12-2013 αρνητική εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς τη Διεύθυνση προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η θετική εισήγηση για τους μόνιμους διορισμούς

Επίσης με το αρ.155309/Δ1/21-10-2013 έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας αιτήθηκε επιπλέον την έγκριση 212 μονίμων διορισμών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (112 στην Πρωτοβάθμια, 110 στη Δευτεροβάθμια αντίστοιχα), για το σχολικό έτος 2013-2014. Επί του ανωτέρω αιτήματος εκδόθηκε η αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20-12-2013 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ 33/2006, όπως ισχύει για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών.

Περιοχές όπου δεν πραγματοποιήθηκαν μεταθέσεις δασκάλων - νηπιαγωγών

Επειδή οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές όπου έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις μετάθεσης παρατίθενται οι περιοχές όπου δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν διορισμοί δασκάλων και νηπιαγωγών καθώς στις περιοχές αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν μεταθέσεις κατά το προηγούμενο έτος.Καλόγηρος Βασίλειος
 news.gr


Μόνον από το υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις αναπληρωτών
Δεν έχει γίνει αποδέκτης πιέσεων διαφόρων ομάδων εκπαιδευτικών για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους σε δομές εκτός των σχολείων Γενικής Αγωγής αναφέρει έγγραφο του τμήματος διορισμών της διεύθυνσης προσωπικού Δ.Ε.
Το έγγραφο αποτελεί απάντηση στην καταγγελία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων ότι υπάρχουν προσπάθειες  αναβίωσης των  τακτικών του παρελθόντος που στοχεύουν στην κατάλυση κάθε νομιμότητας, που
αφορά στο ισχύον καθεστώς προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Όπως αναφέρει το έγγραφο, το οποίο στην ουσία παραθέτει το νόμο 3848/2010, κατά τη διάρκεια ισχύος της μεταβατικής περιόδου και με βάση την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, οι προσλήψεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της Γενικής Αγωγής γίνονται μόνον από τους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών.
Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης, η οποίας άλλωστε, για το λόγο αυτό, δεν έχει γίνει αποδέκτης σχετικών "πιέσεων" όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία του θέματος.
news.gr

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του νόμου για το Νέο Λύκειο που εφαρμόζεται ήδη στη φετινή Α΄ Λυκείου«οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός των µαθηµάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, µε κοινά θέµατα για όλα τα τµήµατα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α)κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση, από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίαςκαι β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα».


Σε άλλο σημείο του νόμου ορίζεται ότι η Τράπεζα Θεμάτων οργανώνεται από τον νέο Εθνικό
Οργανισμό Εξετάσεων που συστήνεται. Ήδη το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)»με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων την 20η Ιανουαρίου. Μετά την επιλογή του Προέδρου θα ακολουθήσει η συγκρότηση όλου του Ε.Ο.Ε. που θα έχει ως πρώτο μέλημα την δημιουργία της Τράπεζας Θεμάτων για τα μαθήματα της Α΄ Λυκείου.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σωτήρης Γκλαβάς μιλώντας στην Καθημερινή (11/1/2014) ανέφερε ότι εντός του Ιανουαρίου θα οργανωθεί ο αρμόδιος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, ενώ ήδη εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων προετοιμάζουν τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, τα περισσότερα των οποίων θα ζητούν απάντηση ανάπτυξης. Λιγότερα θα είναι πολλαπλής επιλογής (multiple choise). Επίσης, τα θέματα θα είναι ομαδοποιημένα με κριτήριο τον βαθμό δυσκολίας τους.
Σε κάθε περίπτωση τα χρονικά όρια είναι ασφυκτικά και για να εφαρμοστεί φέτος η Τράπεζα Θεμάτων ο νέος Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων θα πρέπει αμέσως μετά τη σύστασή του να κινηθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πολλά ερωτήματα γύρω από τον τρόπο που θα γίνεται η επιλογή των θεμάτων από την Τράπεζα αυτή, για το εάν θα έχουν πρόσβαση στην Τράπεζα αυτή εκπαιδευτικοί και μαθητές πρόκειται να απαντηθούν στην πορεία και οπωσδήποτε πριν την εφαρμογή του νέου θεσμού κατά τις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της Τράπεζας Θεμάτων, αν όλα είναι έτοιμα, θα αφορά φέτος μόνο τις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ Λυκείου ενώ οι εξετάσεις των μαθητών της Β΄ τάξης αλλά και οι ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης θα γίνουν με το παλαιό σύστημα.
ΠΕΘ
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 00:57

Πως θα υπολογίζεται το εφάπαξ στο Δημόσιο.

Γράφτηκε από

μετρώντας τους λογαριασμούς με το χέρι.
Ενισχύεται το ποσό εφάπαξ στο Δημόσιο, αλλά με μεγαλύτερο χρόνο αναμονής

Σύμφωνα με τον νέο μαθηματικό τύπο θα μπορεί να αποδώσει από 21.000 έως και 25.000 ευρώ

Της Χριστινας Σανουδου
Για τους εν αναμονή 41.000 δικαιούχους εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας του Δημοσίου υπάρχει μία καλή και μία κακή είδηση. Η καλή αφορά το ποσό του εφάπαξ. Η κακή είδηση συνδέεται με τον χρόνο αναμονής έως και την οριστική καταβολή του ποσού. Κατ’ αρχάς το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι του εφάπαξ μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τις προ δεκαετίας προσδοκίες των δημόσιων υπαλλήλων, αλλά το χειρότερο απεφεύχθη μετά την κυβερνητική απόφαση να μην ισχύσει το αρχικό ποσοστό μείωσης που απέρρεε από την αυστηρή εφαρμογή του μαθηματικού τύπου βάσει του οποίου θα εφαρμοζόταν η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για το Ταμείο. Σύμφωνα με την εφαρμογή της ρήτρας το Ταμείο θα

έπρεπε να δαπανά σε εφάπαξ ό,τι εισέπραττε από εισφορές κάθε χρόνο. Με αυτή τη λογική, το ποσό του εφάπαξ που επρόκειτο να λάβουν οι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα ξεπερνούσε το ποσό των 6.500 έως 10.000 ευρώ. Ενα τέτοιο ποσό ερχόταν σε πλήρη διάσταση με στοιχειώδεις κανόνες ανταποδοτικότητας. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος της διαφωνίας του γενικού διευθυντού του ΤΠΔΥ κ. Καλάκου, ο οποίος μάλιστα, πριν από ένα χρόνο, πρότεινε στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να βελτιωθεί ο μαθηματικός τύπος, εισάγοντας όχι μόνο τα έσοδα ενός έτους, αλλά τα έσοδα περισσότερων ετών. Αρχικώς ο υπουργός διαφώνησε αλλά στη συνέχεια πρυτάνευσαν άλλα κριτήρια. Μάλιστα, ο κ. Βρούτσης έφτασε στο σημείο να αναζητεί ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση του ποσού αθροίζοντας τα έσοδα του Ταμείου σε βάθος 15ετίας κι όχι 10ετίας, όπως αρχικώς είχε διαρρεύσει. Αυτό σημαίνει πώς εάν σε βάθος 15ετίας το Ταμείο έχει προϋπολογίσει ένα συγκεκριμένο ποσό εσόδων, διαιρώντας το με τον αριθμό των δικαιούχων, θα μπορεί να αποδώσει ένα ποσό που μπορεί να κυμαίνεται από 21.000 έως και 25.000 ευρώ. Το κλειδιά σε αυτόν το νέο υπολογισμό είναι δύο: Πρώτο, στο μαθηματικό τύπο δεν υπολογίζονται μόνο τα έσοδα του ενός έτους αλλά τα αποθέματα μιας μεγαλύτερης περιόδου 10 ή 15 ετών. Αρα το εφάπαξ θα είναι μεγαλύτερο αλλά θα καταβάλλεται κάθε χρόνο σε λιγότερα άτομα. Δεύτερον, στην κατανομή του ποσού λαμβάνεται υπόψη ότι οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο θα ακολουθούν φθίνουσα πορεία, ιδιαίτερα δε μετά το 2017 θα μειωθεί δραματικά ο αριθμός των νέων συνταξιούχων.

Οσο για την κακή είδηση, αυτή αφορά τον χρόνο καταβολής. Το ποσό θα βελτιώνεται αλλά ο χρόνος αναμονής θα αυξάνεται. Ηδη από την 1.1.2014 το ΤΠΔΥ σταμάτησε να καταβάλει εφάπαξ διότι πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη ένα «τεχνικό» πρόβλημα: προκειμένου να προχωρήσει σε μειώσεις εφάπαξ για τους συνταξιούχους που είναι σε αναμονή, πρέπει να γίνουν υπολογισμοί για τον καθένα ξεχωριστά με βάση την ατομική (ηλεκτρονική) καρτέλα του. Ομως τέτοια εφαρμογή (για τα παρελθόντα έτη) δεν υπάρχει από την ΗΔΙΚΑ. Κι ούτε μπορεί να υπάρξει σύντομα. Σύμφωνα δε με τους επικεφαλής του Ταμείου, όποια λύση κι αν επιλέξει το υπουργείο θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την πλήρη εφαρμογή της. Αρα, ο χρόνος αναμονής θα αυξηθεί.
Στον ΟΑΕΕ
Σε έναν άλλο τομέα, αυτόν του ΟΑΕΕ, ο χρόνος αναμονής για μέτρα ενίσχυσής του που έχουν εξαγγελθεί εδώ και μήνες, έληξε. Εντός των επόμενων ημερών το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να προωθήσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Μία εξ αυτών αφορά την επιστροφή... από το ΙΚΑ. Δηλαδή για παράλληλη μισθωτή απασχόληση ελεύθερου επαγγελματία, μικρότερη των 25 ημερών θα επιβάλλεται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Μέχρι σήμερα οι «νέοι» μετά την 1.1.93 ασφαλισμένοι που διατηρούσαν δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως μισθωτοί, ακόμη και για 3 ημέρες μισθωτής εργασίας, μπορούσαν να επιλέξουν το ΙΚΑ. Η δυνατότητα αυτή παύει καθώς σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσε ως μέσο αποφυγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μέσω προσχηματικής μισθωτής εργασίας και πλασματικής ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Συνάδελφοι,

μετά από τόσες συνδικαλιστικές ήττες έφτασε το πλήρωμα του χρόνου: Ούτε «κυβερνητικός», ούτε «μηδενιστικός» συνδικαλισμός.

Εντελώς απροετοίμαστες και οι δύο αυτές εκδοχές του συνδικαλισμού προσπαθούν, όπως ακριβώς και το σάπιο πολιτικό σύστημα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, με τα ίδια παλιά υλικά, με τους ίδιους φθαρμένους πρωταγωνιστές να διορθώσουν, δήθεν, τα προβλήματα του Δημόσιου Σχολείου και των εκπαιδευτικών.

Ο παρακμιακός συνδικαλισμός παλεύει, με νύχια και με δόντια, να κρατηθεί στα σαθρά «κεκτημένα» του με μια ξεπερασμένη κομματική - κατηχητική καθοδήγηση. Ενάντια στις νέες ιδέες και το συλλογικό συμφέρον. Ενάντια στα αληθινά συμφέροντα του Δημόσιου Σχολείου και των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Συνάδελφοι,

δώστε δύναμη στην κοινή μας προσπάθεια για το Δημόσιο Σχολείο, στην αυτόνομη παρουσία της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας (εκλογές ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 2012, ποσοστό 10.63%).

Συνεχίζουμε Αυτόνομα

με Γνώση, Συνέπεια και Υπευθυνότητα

Ιανουάριος, 2014

Από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014 17:29

Προς αναβολή για ένα χρόνο το Νέο Λύκειο;

Γράφτηκε από

Προς αναβολή για ένα χρόνο το Νέο Λύκειο; Αιτίες οι καθυστερήσεις, ελλιπής χρηματοδότηση του νέου εγχειρήματος και το ρίσκο μιας μαζικής αποτυχίας των μαθητών της πρώτης λυκείου.

Το ενδεχόμενο αναβολής για του χρόνου των εγκαινίων για το Νέο Λύκειο εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου της Κυριακής.
Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με την εφημερίδα, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του εγχειρήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ρίσκο μιας μαζικής αποτυχίας των μαθητών της πρώτης λυκείου ή οποιασδήποτε εμπλοκής στις “αντικειμενικές εξετάσεις” είναι πολύ υψηλό για να αναληφθεί απο την κυβερνηση σε μια περίοδο που έχει μπροστά της δυο κορυφαίες πολιτικές αναμετρήσεις, τις εκλογές του Μαϊου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, η φετινή πρώτη λυκείου βγαίνει από το “κάδρο” του νέου συστήματος και συνεχίζει με το παλιό. Οι μαθητές θα δώσουν δηλαδή, πανελλαδικές εξετάσεις σε 6 μαθήματα το 2016 ενώ τη θέση τους παίρνουν οι μαθητές της φετινής Γ' γυμνασίου οι οποίοι θα εγκαινιάσουν το νέο λύκειο το Μάιο του 2017.

 
 
Ανοιχτό το χιονοδρομικό στα 3-4 πηγάδια - Κλειστό στο Σέλι«Λευκή εβδομάδα» ή αλλιώς «σχολική ανάπαυλα», τιτλοφορείται ο νέος τουριστικός θεσμός στη χώρα μας, που θα εφαρμοστεί από φέτος και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα μετά την Καθαρά Δευτέρα, στις 4-7 Μαρτίου, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία θα κλείσουν τα σχολεία, για διακοπές.
Πρόκειται για μια κατάκτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, που αποτελούσε χρόνιο αίτημά της, με σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και μόλις πρόσφατα σε σύσκεψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της με αρμόδιους υπουργούς και τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, εγκρίθηκε η άμεση υλοποίησή του.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων νομού Μαγνησίας, κ. Κώστα Λεβέντη, η πρόταση των ξενοδόχων βρήκε σύμφωνους τους υπουργούς Τουρισμού, Παιδείας και Εργασίας, οι οποίοι δρομολογούν αντίστοιχα στα υπουργεία τους, τις απαραίτητες διαδικασίες εφαρμογής της.
Όπως αναφέρει ο κ. Λεβέντης, ο εν λόγω θεσμός, υλοποιείται εδώ και χρόνια σε χώρες της Ευρώπης, με τον τίτλο «Λευκές εβδομάδες», κατά τις οποίες τα σχολεία κλείνουν για να δοθεί η δυνατότητα σε οικογένειες να εκδράμουν σε χιονισμένους ορεινούς προορισμούς, εξ ού και ο τίτλος «Λευκές».
Μια …πρώτη γεύση του θεσμού, είχε πάρει η χώρα μας το 2004, όπου για μοναδική φορά (μέχρι και σήμερα), στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, που αφορούσε στην παιδεία, τα σχολεία χρηματοδοτήθηκαν για την οργάνωση τετραήμερων και πενθήμερων ψυχαγωγικών εκδρομών, σε ορεινούς προορισμούς. Ο κ. Λεβέντης επισημαίνει δε ότι, καταλύματα του Πηλίου είχαν φιλοξενήσει τότε, 5.000 μαθητές.
«Σχολική ανάπαυλα», αποφασίστηκε να τιτλοφορείται επίσημα στη χώρα μας, η ετήσια πλέον εφαρμογή του θεσμού, από φέτος, που θα παρατείνει την περίοδο του χειμερινού τουρισμού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπεται να γίνουν, ο κ. Λεβέντης, μας είπε: «Στις 4 με 7 Μαρτίου 2014, ( μετά την Καθαρά Δευτέρα στις 3 Μαρτίου), θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, για να μπορούν οι οικογένειες να εκδράμουν σε ορεινούς προορισμούς και να απολαύσουν το πλούσιο φυσικό περιβάλλον των βουνών μας και τα χιονισμένα τοπία του.
Κίνητρο για τέτοιες εξορμήσεις θα δώσουν οι ειδικές χαμηλές τιμές, έως και 50% μειωμένες, στα καταλύματα, που θα οριστεί να ισχύσουν από τις κατά τόπους Ενώσεις Ξενοδόχων, για την περιοχή τους αντίστοιχα».
Αναλυτικότερα για τη σημασία του θεσμού, ο κ. Λεβέντης τονίζει: «Η πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, μόνο στη θετική κατεύθυνση για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μπορεί και πρέπει να χαρακτηριστεί.
Η διαφοροποίηση των θετικών δεικτών του εισερχόμενου τουρισμού με τους αρνητικούς δείκτες του εσωτερικού τουρισμού, στην ουσία έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς τουρισμού.
Όσο καλά και αν εξελίσσεται ο εισερχόμενος τουρισμός, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αλλά και προορισμών ολόκληρων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, βασίζεται στην εσωτερική μας αγορά, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρός μας, κ. Γιάννης Ρέτσιος.
Η Θεσσαλία, κατ’ εξοχήν προορισμός εσωτερικού τουρισμού στην 12μηνη τουριστική περίοδό της με τον χειμερινό τουρισμό να έχει πληγεί λόγω της οικονομικής κρίσης που οι Έλληνες βιώνουν ,με το γνωστό αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων τους, μόνο θετική επίδραση θα έχει στην υλοποίηση της «σχολικής ανάπαυλας».
Η θετική θέση του ίδιου του πρωθυπουργού ,ο οποίος έδωσε οδηγίες για την άμεση εφαρμογή στο 2014 και η σύμφωνη γνώμη της υπουργού κας Όλγας Κεφαλογιάνη μας δίδει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας να υλοποιείται άμεσα.
Βασικό ρόλο θα παίξουν οι τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, οι οποίες θα συντονίσουν τα μέλη τους για χαμηλές τιμολογιακές πολιτικές στην περίοδο της «σχολικής ανάπαυλας», που θα οριστεί από το υπουργείο παιδείας προκειμένου να έχει επιτυχία η δράση».
 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ξ.
 
Μεταξύ των προτάσεων που είχε καταθέσει η ΠΟΞ, αυτή που αφορά στη «σχολική ανάπαυλα», έχει ως εξής: « Δημιουργία μιας περιόδου «σχολικής ανάπαυλας» διάρκειας μιας εβδομάδας, με επίκεντρο την Καθαρά Δευτέρα. Τούτο μπορεί να συμβεί εφόσον κλείσουν τα σχολεία τις 4 επόμενες της αργίας ημέρες. Πρόκειται για μια ενέργεια που λειτουργεί εδώ και χρόνια, με καλά αποτελέσματα, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού (σκι για τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης προκειμένου να ενισχυθούν τα χειμερινά θέρετρα) και που εφόσον συνδυαστεί με ενημερωτική καμπάνια από το Υπουργείο Τουρισμού και με δελεαστική τιμολογιακή πολιτική από τα μέλη της Π.Ο.Ξ, (π.χ. δωρεάν διαμονή για τα παιδιά εντός του δωματίου των γονέων ή/και έκπτωση έως και 50% σε ξεχωριστό δωμάτιο), θα δρούσε άκρως θετικά στην κατεύθυνση της τόνωσης του χειμερινού τουρισμού της χώρας μας. Σε περίπτωση που τίθεται ζήτημα απώλειας διδακτικών ωρών, τούτες κάλλιστα θα μπορούσαν να αναπληρωθούν είτε από την περικοπή των σχολικών περιπάτων που αριθμούνται σε πέντε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, είτε με την επίσπευση της έναρξης της προσεχούς σχολικής χρονιάς κατά δύο μέρες, συνδυαστικά με την επιμήκυνσή της κατά δύο μέρες, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. Παρότι η επιτυχία του εγχειρήματος έχει αποδειχθεί από τη διεθνή πρακτική, αποδεχόμαστε την πιλοτική εφαρμογή για την προσεχή σχολική χρονιά, με το βασικό επιχείρημα ότι ο χειμώνας που θα διανύσουμε θα είναι καθοριστικός για τη χώρα και την οικονομία της, σε όλα τα επίπεδα».
 
 
 
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014 17:21

Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο

Γράφτηκε από

Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Όλες τις προϋποθέσεις για την επιλογή των μαθητών στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας στο γυμνάσιο, το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και τις περιπτώσεις στις οποίες θα διαγράφονται οι μαθητές από τις τάξεις παρουσιάζει το σημερινό «Εθνος - Παιδεία».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

  • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, (2) ώρες      Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα      και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αγγλικά, μία (1) ώρα Φυσική και μία (1) ώρα      Βιολογία. Σύνολο δεκατρείς (13) ώρες.
  • Για τη δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2)      ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική      Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, μία (1)      ώρα Αγγλικά και μία (1) ώρα Βιολογία. Σύνολο δεκατρείς (13) ώρες.
  • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2)      ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική      Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, μια (1)      ώρα Αγγλικά και μία (1) ώρα Βιολογία. Σύνολο δεκατρείς (13) ώρες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το πρόγραμμα Ε.Δ. υλοποιείται σε σχολικά κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά Διεύθυνση με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Ε.Δ. να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) της Κ.Υ. για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται πριν την εγκύκλιο πρόσκλησης για διδάσκοντες.

Κριτήρια για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/ τριών στα τμήματα μαθημάτων Ε.Δ., μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για συγκεκριμένο μάθημα αποτελούν: ο αντίστοιχος βαθμός του μαθήματος και ο βαθμός προαγωγής. Για τους μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου το κριτήριο είναι ο βαθμός απολυτηρίου του Δημοτικού.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-4 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα.

Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος από πέντε (5) έως δέκα (10) μαθητές /τριες (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά κ.λπ.).

ΠΟΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ενα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον δέκα (10) ή πέντε (5). Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων. Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/ τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Άποψη του Θωμά Γεωργιάδη

Γραμματέα του Δ. Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Εκπροσώπου της «Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών»

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η «ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ» ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η ανοιχτή αυτή επιστολή γράφεται γιατί το κείμενο «της πλειοψηφίας» της ΟΛΜΕ στις 8-1-2014 «Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση …» αναφέρεται επικριτικά και απορρίπτει γενικά το θεσμό της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Δεν εστιάζει σε καμία περίπτωση στην προωθούμενη από την κυβέρνηση αξιολόγηση, η οποία είναι σαφώς αντιδραστική – αναποτελεσματική και ξεκάθαρα αναξιοκρατική. Χαρακτηριστική μάλιστα, για του λόγου το αληθές, είναι η αναφορά στο σχέδιο πρακτικού που προτείνουν: «Η αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών».

Επειδή έχουμε ήδη κάνει συγκεκριμένη κριτική τόσο στο σχέδιο του Π. Δ. (10-2-2013) όσο και στο ίδιο το Π. Δ. (21-11-2013), δε θα σταθώ σ’ αυτό, αλλά στις προτάσεις – θέσεις που διατυπώνει «η πλειοψηφία» της ΟΛΜΕ.

● Στο κείμενο «της πλειοψηφίας» της ΟΛΜΕ, από την πρώτη σειρά, «τον αντιδραστικό θεσμό της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας», διατυπώνεται ορθά κοφτά η θέση της διαφωνίας – αντίθεσης σε κάθε μορφή αξιολόγησης στο σχολείο.

   Από πότε άραγε είναι η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση αντιδραστικός θεσμός; Πώς θα προκύψει η βελτίωση του σχολείου από χρονιά σε χρονιά, αν δεν υπάρχει η παραμικρή μορφή αυτοκριτικής – αυτοαξιολόγησης;

   Εμείς οι εκπαιδευτικοί πιστεύουμε ότι το σχολείο είναι χώρος μόρφωσης – διαπαιδαγώγησης, που πρέπει να μένει συνεχώς ζωντανός και να βελτιώνεται, ή μήπως ότι είναι ένα «parking ψυχών» και χώρος για να «περνάμε την ώρα μας»; Δεν νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο!

Δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που προσφέρουν δωρεάν ώρες ενισχυτικής στήριξης των αδύνατων μαθητών, ή που ασχολούνται με πλήθος προγραμμάτων και δραστηριοτήτων εκτός των υποχρεώσεων τους. Γιατί το κάνουν; Είναι μόνο η προσπάθεια να καλυφθεί το κοινωνικό κομμάτι των οικονομικών δυσκολιών των μαθητών ή θέλουν να βοηθήσουν και στη βελτίωση τους;

Τα ερωτήματα είναι πολλά και πολύ σκληρά και πρέπει κάποια στιγμή να τα απαντήσουμε με το χέρι στην καρδιά, αντί να δίνουμε βήμα ενίσχυσης στις αντιδραστικές απόψεις και θέσεις της κυβέρνησης πάνω στο θέμα.

● Αναφέρεται στο κείμενο «με τις σημερινές συνθήκες, της καπιταλιστικής κρίσης και της αποδόμησης και διαφοροποίησης του δημόσιου σχολείου, επιχειρείται να αθωωθούν οι κυβερνητικές ευθύνες για τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, αφού η αξιολόγηση επιχειρεί να μεταφέρει τα ταξικά αποτελέσματα της πολιτικής της Ε.Ε.-επιχειρήσεων-κυβέρνησης στο μαθητή, στον εκπαιδευτικό, στο γονιό, στη σχολική μονάδα.»

   Υπήρξε στην Ελλάδα χρονική περίοδος που δεν είχαμε καπιταλισμό; Ο καπιταλισμός, σύμφωνα με την Μαρξιστική θεωρία, δεν είναι πάντοτε σε κρίση; Όταν το 1997, στο 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, προβάλλαμε τη δική μας εκπαιδευτική προοδευτική θέση για την αξιολόγηση, ήμασταν σε καθεστώς σοσιαλισμού ή κομμουνισμού;

● Πότε έπαψαν, στ’ αλήθεια, να «πλήττονται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και υποβαθμίζεται – απαξιώνεται ο εκπαιδευτικός», όπως αναφέρεται ότι πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στο κείμενο; Οι διαδικασίες που προβάλλονται στο κείμενο και με τις οποίες εκφράζεται η υποβάθμιση – απαξίωση πάντοτε υπήρχαν, άλλες σε μικρότερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με την περίοδο. Δεν είναι μοναδικά σημερινά φαινόμενα. Πιο έντονα ναι, μοναδικά και σημερινά όμως όχι.

Αυτό όμως αναιρεί το δικαίωμα και την υποχρέωση ταυτόχρονα της άλλης θέσης – άποψης;

● Στη θέση του σχολείου «των επιχειρήσεων», «της χορηγίας», «της εμπλοκής επιχειρηματικών φορέων», «του άκρατου ανταγωνισμού», που αναφέρεται στο κείμενο, εμείς τι αντιπαραβάλουμε; Τι προωθούμε; Τι προβάλλουμε;

Υπερασπιζόμαστε αυτό που υπάρχει σήμερα; Ένα καθεστώς, δηλαδή, που «μπάζει» από παντού και μας οδηγεί στην αγκαλιά της κυβέρνησης και των αντιδραστικών προτάσεων και λύσεων; Ή πρέπει να προτείνουμε και να διεκδικούμε ένα σχολείο ανοιχτό – δημοκρατικό και με ευκαιρίες επιμόρφωσης – βελτίωσης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών; Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς, στα λόγια τουλάχιστον, ως προς τη δεύτερη επιλογή.

Πως θα γίνει όμως αυτό; Με αυτόματο πιλότο; Ή θα περιμένουμε από την εκάστοτε εξουσία να το πραγματοποιήσει, ενώ εμείς θα είμαστε ταμπουρωμένοι πίσω από μια σταθερή και στείρα άρνηση ; Με το να λέμε παντού και πάντα μόνο όχι θα λύσουμε το πρόβλημα;

● Είναι βέβαιο ότι η ποσόστωση είναι τεράστιο αγκάθι και πρόβλημα στη βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αλλά και στο σύνολο του Δημόσιου τομέα. Είναι ένα πρόβλημα που συσπειρώνει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και πάνω σ’ αυτό μπορεί να αναπτυχθεί συγκεκριμένος αγώνας από την ΑΔΕΔΥ και τα Σωματεία για την κατάργησή του. Η θέση, επομένως, για «ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη και η αποσύνδεσή της από την αξιολόγηση» είναι σωστή. Είναι θέση που συσπειρώνει όλους τους εκπαιδευτικούς, όλο το Δημόσιο τομέα.

Λάθος και ολέθρια είναι η θέση για «όχι κάθε μορφής αξιολόγηση» .

● Αλήθεια, αν αύριο κληθούν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο κάποιοι απ’ αυτούς που σήμερα ψηφίζουν και υπογράφουν τέτοιες θέσεις, τι θα κάνουν στο θέμα της αξιολόγησης; Το έχουμε θέσει επανειλημμένα από το 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ έως σήμερα και απάντηση δεν έχουμε πάρει!! Άς είναι μπορούμε να περιμένουμε, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι απάντηση δεν θα πάρουμε!

● Είναι βέβαιο ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις θα ονομάσουν «αξιολόγηση» οποιαδήποτε διαδικασία τους βολεύει για να εφαρμόσουν αντιλαϊκές πολιτικές – απολύσεις κ. ά.. Το ζητούμενο όμως από την μεριά μας είναι «εφόσον αυτοί προωθούν αντιδραστικές λύσεις εμείς θα ταμπουρωθούμε στην άρνηση»;

Αν το προοδευτικό κίνημα είχε κρατήσει αυτή τη στάση όλα αυτά τα χρόνια της ζωής του, καμιά προοδευτική λύση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί!!

● Σήμερα η κυβέρνηση προωθεί άμεσα σε πρώτο βήμα την αυτοαξιολόγηση. Την προωθεί μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τις ίδιες διαδικασίες και εργασίες που κάνουν άτυπα χρόνια τώρα. Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να αποφασίσουν συλλογικά να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης».

Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι «της πλειοψηφίας» της ΟΛΜΕ, ότι οδηγείτε το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα σε μια μεγάλη και οδυνηρή ήττα. Ζείτε έξω από την πραγματικότητα του σχολείου και της εκπαίδευσης!!

Η θέση σας για «Διαγραφή από τις ΕΛΜΕ των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων που θα εμπλακούν στην αξιολόγηση.» είναι η απαρχή της διάσπασης του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος.

Τι θα γίνει με τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι θα εμπλακούν στη διαδικασία της αξιολόγησης; Τι θα γίνει με τους συναδέλφους που θα θελήσουν να αξιολογηθούν ακόμα και μ’ αυτό το αντιδραστικό καθεστώς; Θα πλακωθούμε μεταξύ μας στο ξύλο; Όλοι αυτοί θα διαγραφούν;

   Οι παρατάξεις ΣΥΝΕΚ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΑΜΕ, που προτείνουν αυτές τις λύσεις στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, πραγματοποιούν άλλες κινήσεις στα Πρωτοβάθμια Σωματεία που «ελέγχουν» (βλέπε συλλόγους πρωτοβάθμιας εκπ/σης – Σύλλογος «Αθηνά»). Εκεί καλούν τους Σχολικούς Συμβούλους σε συσκέψεις και διαπιστώνουν ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι στο πλευρό μας.

Αυτό που εμείς φωνάζαμε από το καλοκαίρι του 2012, ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν είναι αντίπαλοί μας και θα πρέπει να οικοδομήσουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συμμαχίες, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό μέτωπο με βάση την επερχόμενη αξιολόγηση, το διαπιστώνουν σε επίπεδο πρωτοβάθμιου σωματείου, έστω δειλά και χαμηλόφωνα, σήμερα.

Τι ισχύει όμως τελικά; Έχουμε συμμάχους για να πορευτούμε μαζί τους ή είμαστε ανάδελφοι;

Προτείνετε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια επώδυνη διαδικασία (διαγραφή), η οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι εξαιρετικά δύσκολη να πραγματοποιηθεί με πιστή τήρηση των καταστατικών διαδικασιών. Προτείνετε μία λύση που μας οδηγεί ολοφάνερα σε διάσπαση.

Ποιόν κοροϊδεύετε επιτέλους;

     Με βάση όλα τα παραπάνω πιστεύω ότι η διαμορφωμένη πλειοψηφία της ΟΛΜΕ είναι ξεκάθαρα συντηρητική.

Τα πρώτα σημάδια τα είδαμε στη διαχείριση της απεργίας του Σεπτεμβρίου, όταν αναίτια και χωρίς προοπτική οδήγησαν τον κλάδο στην δεύτερη 5νθήμερη απεργία, σπαταλώντας πολλές δυνάμεις. Το βλέπουμε ολοκάθαρα και σήμερα, με την ιδεολογική και πολιτική θέση που καταθέτουν για την αξιολόγηση. Δεν αρκεί, συνάδελφοι, να κρατάμε κάποια σημαία της αριστεράς και να διεκδικούμε δάφνες.

Η αριστερά δεν ήταν ποτέ ενάντια στην πρόοδο.

Αθήνα 11-1-2014

Εκπαιδευτικά Νέα