Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (51321)

0 3

 

Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Νόμο 4823/2021, η ατομική αξιολόγηση, καθολικά και συστηματικά, πρώτη φορά μετά το 1982, όλων των εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Διευθυντών, Προϊσταμένων σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου που παρέχουν διδακτικό έργο.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, εισήχθησαν στη Βουλή επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες προβλέπουν την ανάληψη υπηρεσίας, στις περιοχές όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εκκινήσουν άμεσα και κατά προτεραιότητα την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα των νεοδιόριστων, καθώς η αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησής τους.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Χρειάστηκαν 4 δεκαετίες για να καταφέρουμε το αυτονόητο: να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί μας, σε μία καθαρά βελτιωτική διαδικασία, που θα αποφέρει μόνο οφέλη στους ίδιους, στα παιδιά μας, στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ολόκληρη την κοινωνία. Ξεκινά στην πράξη η υλοποίηση μίας κομβικής μεταρρύθμισης, που πολεμήθηκε μανιωδώς για 40 χρόνια από λίγους και θα λειτουργήσει ευεργετικά για όλους. Η αξιολόγηση, που εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το τοπίο στην εκπαίδευση, αποτελώντας κρίσιμη παρακαταθήκη για τη σταθερή αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στη βελτίωση και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού τους έργου και των καλών τους πρακτικών, καθώς και στον εντοπισμό τομέων στους οποίους ο εκπαιδευτικός χρήζει εστιασμένης επιμόρφωσης. Παρ’ ότι έγιναν σημαντικές προσπάθειες από προηγούμενες Κυβερνήσεις, τις τελευταίες 4 δεκαετίες η ατομική αξιολόγηση δεν κατάφερε να εφαρμοστεί με καθολικό τρόπο σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση υλοποιείται, σύμφωνα με τις προεκλογικές κυβερνητικές δεσμεύσεις, δομούμενη σε τρεις πυλώνες ως εξής:

 1. Αξιολόγηση σχολικής μονάδας και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη χρονιά υλοποίησης, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη εφαρμογή της κατά το σχολικό έτος 2021-2022, με σχεδόν απόλυτη συμμετοχή των σχολείων, της τάξης του 99%.
 2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος - «ελληνική Pisa»: ολοκληρώθηκε ήδη ο πρώτος κύκλος -και προετοιμάζεται ο δεύτερος- των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα που διενεργήθηκαν στις 18 Μαΐου 2022, που αποτυπώνουν το βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, σε 554 Σχολεία, Δημοτικά (ΣΤ’ τάξη) και Γυμνάσια (Γ’ τάξη), όλων των τύπων όλης της χώρας, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών/-τριών.
 3. Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών: εκκινεί άμεσα και εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, όπως ήταν προγραμματισμένο. 

7 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αξιολόγηση

1. Σε τι και πώς αξιολογείται ο εκπαιδευτικός;

Η αξιολόγηση εστιάζει σε δύο πεδία:

 • α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, που εξειδικεύεται σε α1) γενική και ειδική διδακτική, α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και
 • β) την υπηρεσιακή του συνέπεια και επάρκεια. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει τετράβαθμης περιγραφικής κλίμακας («εξαιρετικό», «πολύ καλό», «ικανοποιητικό», «μη ικανοποιητικό» έργο).

2. Ποιοι αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς;

Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται από 3 στελέχη εκπαίδευσης:

 • τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (π.χ. Σύμβουλος Φυσικής αξιολογεί τους Φυσικούς),
 • τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου και
 • τον Διευθυντή του σχολείου.

3. Ποια είναι η διαδικασία της αξιολόγησης;

Η αξιολόγηση εκκινεί με μια πρώτη συνάντηση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου προκειμένου να αναλυθεί η διαδικασία και οι παράμετροι της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, σε συμφωνημένη ώρα/ημέρα, ο αξιολογητής παρακολουθεί τον αξιολογούμενο σε δύο διδασκαλίες. Η παρατήρηση των διδασκαλιών, σε συνδυασμό με την έκθεση αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου, τα σχετικά τεκμήρια που προσκομίζει, καθώς και τη διαδικασία αναστοχασμού που ακολουθεί μετά από κάθε διδασκαλία, συνιστούν τη βάση για την αξιολογική κρίση του αξιολογητή.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, έχει δημιουργηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην εφαρμογή αυτή τηρούνται όλοι οι σχετικοί ηλεκτρονικοί φάκελοι των στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), μαζί με όλα τα σχετικά τεκμήρια για την αξιολόγηση (π.χ. ατομικός φάκελος/portfolio, εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών κλπ). Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής αυτής θα μπορούν να υποβληθούν και αντιρρήσεις ή ενστάσεις. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και στις σχετικές με αυτή διαδικασίες αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον των εκπαιδευτικών.

4Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών;

Στο πεδίο α1, το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Προετοιμασία διδασκαλίας, β) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό́ αντικείμενο, γ) Διδακτική́ μεθοδολογία και πρακτικές, δ) Παιδαγωγικό́ κλίμα και διαχείριση της τάξης, ε) Αναστοχασμός της διδασκαλίας - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού́.

Στο πεδίο α2, αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας η συμβολή́ του εκπαιδευτικού́ στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού́ μεταξύ́ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή́ τους στη μαθησιακή́ διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή́ της διαφορετικότητας. Αξιολογείται επίσης, η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού́, ως προς τη διαχείριση του παιδαγωγικού́ κλίματος της τάξης, την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, τον εντοπισμό́ των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή́ τους.

Στο πεδίο β, η υπηρεσιακή́ συνέπεια και η επάρκεια του εκπαιδευτικού αξιολογούνται τεκμηριωμένα από́ τον Διευθυντή́ ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, με βάση τα εξής κριτήρια: α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά́ την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του, β) Ενεργός συμμετοχή́ στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της, γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους, δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς. Για την αξιολόγηση του πεδίου β, υποβάλλεται μία έκθεση από κοινού και από τους δύο αξιολογητές.

Τέλος, το αξιολογικό πλαίσιο προσαρμόζεται κατάλληλα για τις περιπτώσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και εκπαιδευτικών  που είναι αποσπασμένοι σε συγκεκριμένες θέσεις.

5. Ποιες είναι οι συνέπειες της θετικής ή μη ικανοποιητικής αξιολόγησης;

Η θετική αξιολόγηση συμβάλλει στην ευρύτερη αναγνώριση και επιβράβευση του έργου του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να αξιοποιήσει την αξιολόγησή του ως μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή του σε θέση ευθύνης (π.χ. για να αναλάβει θέση Διευθυντή Σχολείου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης) που συνεπάγεται και υψηλότερες αποδοχές. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ ή ΕΒΠ δύναται να λαμβάνεται επίσης υπόψη σε διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση επιμορφωτικού ή άλλου επιστημονικού-εκπαιδευτικού έργου.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αξιολόγησης, δεδομένου ότι ο στόχος της αξιολόγησης είναι κυρίως διαμορφωτικός και όχι τιμωρητικός, ο αξιολογηθείς υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτική επιμόρφωση, βάσει υλικού που εκπονεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

6. Πώς διασφαλίζεται περαιτέρω η διαδικασία αξιολόγησης;

Ενδεικτικά:

 • Είναι τρεις οι αξιολογητές κάθε εκπαιδευτικού.
 • Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών είναι υποχρεωτικά τεκμηριωμένη και, αφού καταχωριστεί στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο που αφορά.
 • Προβλέπεται ειδική διαδικασία ένστασης.

7. Τι ισχύει ανά την Ευρώπη αναφορικά με την αξιολόγηση;

Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα εφαρμόζει αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Πληθώρα εκθέσεων από Ευρωπαϊκούς φορείς υπογραμμίζουν την αξία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως μια διαδικασία η οποία συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενισχύοντας παράλληλα και τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών.

 

 

rsz logo iep big

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση έως και στις 23-01-2023

Το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ 

 

 

 rsz 5757576

Ως πολύ ενδιαφέρουσα χαρακτήρισε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως τη νέα, πανευρωπαϊκή έρευνα που διενήργησε η IPSOS για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα. 

Ειδικότερα, η κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα τέτοιου είδους ερευνών αναφέρθηκε στην αξία των δεδομένων τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα στη χώρα. Για να βελτιώσεις κάτι πρέπει να ξέρεις ποια είναι η κατάσταση, ποια η χαρτογράφηση της κατάστασης και κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική. 

Αναφορικά με την ουσία των πορισμάτων η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι τα πρώτα πορίσματα από την έρευνα δείχνουν την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στις δεξιότητες, είτε ήπιες, είτε ψηφιακές. Αυτή τη στιγμή η πολιτική που χαράσσουμε δεν αφορά το 2023 αλλά το 2040 και μετά, καθώς, τότε θα μπουν στην αγορά τα παιδιά που είναι σήμερα στο δημοτικό. Είναι πολύ πιθανόν η γενιά αυτή θα κληθεί να αλλάξει περισσότερα επαγγέλματα απ΄ότι εμείς. Συνεπώς εκεί χρειάζονται οι δεξιότητες.

Ακόμη η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας μετά από 41 χρόνια, από το 1982. Αξιολόγηση, τόνισε η κυρία Κεραμέως, σημαίνει βελτίωση και καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Εκτός από την έρευνα της IPSOS για τις ψηφιακές δεξιότητες, παρουσιάστηκε ακόμη η έναρξη ενός νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών, σε συνεργασία με την ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τον εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία (SciCo) και την Ελληνογερμανική Αγωγή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε και δημόσια συζήτηση για το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας και πρεσβευτής του Ιδρύματος Vodafone Χάρης Μπρουμίδης, ο Διευθυντής Πληροφορικής του MIT Media Lab και πρεσβευτής του Ιδρύματος Vodafone, Μιχάλης Μπλέτσας, ο Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου o Αχιλλέας  Καμέας και η Διάνα Βουτυράκου, Γενική Διευθύντρια και Συνιδρύτρια του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Unique Minds.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας και πρεσβευτής του Ιδρύματος Vodafone, Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε: «Στη Vodafone πιστεύουμε ότι η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η επιστημονική γνώση θα είναι ο καταλύτης της Ελλάδας για τα άλματα που θα κληθούμε να κάνουμε σήμερα και στο μέλλον. Και συμβάλλουμε σε αυτήν την προσπάθεια με ουσιαστικά προγράμματα και ενέργειες για την εξοικείωση των νέων με τις δεξιότητες STEM, υποστηρίζοντας έτσι την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας». 

Τι δείχνει η έρευνα 

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η IPSOS για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone, οι λειτουργοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα θεωρούν ότι στην πλειονότητά τους διαθέτουν πολύ καλά επίπεδα δεξιοτήτων στην πληροφορική, με αποτέλεσμα η χώρα μας να αποκτά μία ιδιαίτερα υψηλή θέση στην Ευρώπη. 

Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι δεξιότητες, όπως η υπευθυνότητα, η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία θεωρούνται οι πιο σημαντικές σε μια ψηφιακή κοινωνία. Όμως, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της συνάφειας ορισμένων ικανοτήτων και της ικανότητας των σχολείων να τις προάγουν, όπως πρέπει.

Σε σχέση με τις ήπιες δεξιότητες, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα σχολεία καλά προετοιμασμένα για να προωθήσουν εκείνες της υπευθυνότητας και της επικοινωνίας. Αντίθετα, διαπιστώνουν ελλείμματα στην προώθηση της αυτοργανωμένης μάθησης και του ψηφιακού γραμματισμού. Στα δύο αυτά θέματα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τα σχολεία τους χειρότερα από τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη, με την κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη στα λύκεια, σύμφωνα με τους ίδιους τους καθηγητές. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα σχολεία υπεύθυνα για  προς την προετοιμασία των νέων για τις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός ψηφιακού μέλλοντος. Επιπλέον, δηλώνουν ότι τόσο οι οικογένειες όσο και τα σχολεία έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να προσαρμοστούν στο αύριο της τεχνολογίας, διαφοροποιούμενοι από τους ξένους συναδέλφους ως προς τον ρόλο του σχολείου στη μετάβαση αυτή. 

 

 

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 643) με θέμα: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄)

Το έγγραφο ΕΔΩ 

ipourgeio 400px

 

Το spot του ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξηγεί γιατί οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως αποκαλύπτει, ο κ. Τσίπρας επιδιώκει την επιστροφή στο αποτυχημένο κυβερνητικό του παρελθόν.

Θέλει και πάλι εστίες ανομίας στα ΑΕΙ. Θέλει να καταργήσει τις αλλαγές που άνοιξαν νέους ορίζοντες στους φοιτητές μας. Θέλει εισαγωγή στα πανεπιστήμια με βαθμό 1 και 2 στα 20, αδιαφορώντας για το μέλλον νέων ανθρώπων που γνωρίζει οτι δεν θα αποφοιτήσουν ποτέ.

Με αυξημένη χρηματοδότηση, αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, περισσότερη αυτονομία, ενίσχυση της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, διπλά πτυχία, εσωτερικό Erasmus, 50% έως 100% αύξηση στο φοιτητικό επίδομα στέγης, τα πανεπιστήμια μας προχωρούν μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πίσω.

 

 
 

 Διευκρίνιση σχετικά με την επιλογή Διευθυντών σχολείων απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα τοπικά συμβούλια επιλογής, σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της  πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών  Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ Επιπέδου.

Η νέα διευκρίνιση έχει να κάνει με το ζήτημα που δημιουργήθηκε όταν υποψήφιοι Διευθυντές σχολείων αντί να καταθέσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου που πιστοποιεί την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση , κατέθεσαν πιστοποίηση ΤΠΕ Β΄ ή Β1 επιπέδου.

Και το έπραξαν αυτό είτε γιατί είχαν την αίσθηση ότι το πιστοποιητικό Β΄ ή  Β1 Επιπέδου θεωρείται ανωτέρου επιπέδου από το προαπαιτούμενο πιστοποιητικό  Α΄, είτε γιατί πολύ απλά δε διέθεταν σχετική πιστοποίηση Α΄ αφού τους δόθηκε δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 έστω και αν δε διέθεταν πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ (προαπαιτούμενη κι εδώ).

Η διευκρίνιση

Κατόπιν ερωτημάτων των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής σας επισημαίνουμε ότι:

 1. Αναφορικά με την απόδειξη της  πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ Επιπέδου, ρυθμίζεται ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021.
 2. Στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, για την απόδειξη της  πιστοποιημένη γνώσης Τεχνολογιών   Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ Επιπέδου ισχύει το π.δ. 50/2001 (Α΄136) .
 3. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να  δηλώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υποψηφιότητά τους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823 και παράλληλα, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης  είχαν την υποχρέωση να αποδεχθούν και το επισυναπτόμενο κείμενο.

Η πρόταση της ΔΑΚΕ για συγκρότηση Προεδρείου στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ ν. Λάρισας διαμορφώνεται ως εξής:

Στις εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου του ΄22, οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη τους στην Παράταξη της ΔΑΚΕ, δίνοντάς της και πάλι την πρώτη θέση με ποσοστό άνω του 44%. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Σταθεροί στις διαχρονικές μας θέσεις για τη συγκρότηση  Προεδρείου στα Δ.Σ των συνδικαλιστικών Σωματείων αντιπροσωπευτικά-αναλογικά , προτείνουμε για τη θέση του Προέδρου τον Θανάση Φούντα από τη ΔΑΚΕ και για τις άλλες θέσεις συμμετοχή   των υπολοίπων, αναλόγως με την εκλογική τους δύναμη.

Καλούμε και τις Παρατάξεις που συμφωνούν , όπως δηλώνουν, με τον συγκεκριμένο τρόπο συγκρότησης  να τηρήσουν τη θέση τους,  χωρίς περιστροφές και τακτικισμούς , για να βγει επιτέλους  το Σωματείο από το διοικητικό αδιέξοδο  που το ταλανίζει δυστυχώς εδώ και τρία χρόνια, σε πλήρη αναντιστοιχία  με τη δημοκρατικά εκφρασμένη  θέληση των  συναδέλφων και  τις ανάγκες της κοινωνίας.

Είναι αυτονόητο ότι δεν χρειάζεται  να κάνουν  κάποια υπέρβαση ενάντια στις αρχές τους.  Τους καλούμε απλά να αποδείξουν  ότι ισχύει η θέση τους για αντιπροσωπευτικό- αναλογικό προεδρείο , όπως ακριβώς έπραξαν εξάλλου και  οι κεντρικές τους Παρατάξεις ,στη  συγκρότηση για Προεδρείο  στην ΟΛΜΕ μόλις πριν λίγο καιρό. Σε διαφορετική περίπτωση είναι προφανές   ότι η στάση τους θα εκπορεύεται   από προσωπικά κίνητρα και ουδεμία σχέση  θα έχει με πολιτικές- συνδικαλιστικές θέσεις.

Διαβάζοντας  τη δημοσιευμένη πρόταση των Παρεμβάσεων για συγκρότηση Προεδρείου, παρατηρούμε  δυστυχώς ότι ο αντιδημοκρατικός, και  αλαζονικός τους κατήφορος συνεχίζεται. Αν και   βρίσκονται στη δεύτερη θέση με δεκαεπτά ολόκληρες μονάδες διαφορά, πίσω από την πρώτη παράταξη της ΔΑΚΕ , ζητούν τη θέση του Προέδρου γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, θεωρούν αυτάρεσκα τους εαυτούς τους ως τους μόνους αγωνιστές. Όσον αφορά στον ισχυρισμό τους ότι η ΔΑΚΕ δεν θέλει δήθεν να αντιπαρατεθεί με την Υπουργό Παιδείας, τον θεωρούμε εντελώς ανάξιο σχολιασμού. Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες γνωρίζουν καλά τί ισχύει και αποδίδουν στην κάθε Παράταξη τα δέοντα.  Η προαναφερόμενη  πρότασή τους πέρα από το ότι προσπαθεί  να μηδενίσει , αποκλείοντας από τις διαδικασίες  το 44% των συναδελφισσών και των συναδέλφων, εισάγει και ακόμη μία παράλογη καινοφανή θεωρία. Ζητούν να ψηφιστεί ο εκπρόσωπός τους γιατί  πήρε λένε τις περισσότερες ψήφους από όλους τους υποψηφίους. Προφανώς τους διαφεύγει μια «μικρή» λεπτομέρεια. Καλούμαστε να ψηφίσουμε για να συγκροτηθεί Προεδρείο σε ένα από τα μεγαλύτερα συνδικαλιστικά Σωματεία της χώρας και όχι για να εκλέξουμε πρόεδρο 15μελούς σε κάποιο σχολείο. Δυστυχώς  όμως όπως φαίνεται έτσι έχουν καταντήσει να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν την ΕΛΜΕ.

Είναι γνωστό ότι οι Παρεμβάσεις στη Λάρισα , είναι μια προσωποπαγής παράταξη που η εκλογική της επιρροή χωρίς τον προτεινόμενο εκπρόσωπό τους , εάν υφίστατο, θα ήταν πολύ διαφορετική. Αυτό όμως δεν τους επιτρέπει, κατά τη γνώμη μας, επιπόλαιες προτάσεις και συμπεριφορές.

Για να αντιληφθεί κάποιος καλύτερα το παράλογο του πράγματος ,αρκεί να σκεφτεί στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές τους αρχηγούς προσωποπαγών κομμάτων π.χ Βελόπουλος, Βαρουφάκης , Τζήμερος κλπ, που προφανώς θα συγκεντρώσουν μονοκούκι, όπως λέει ο λαός , τις ψήφους των οπαδών τους(χαρακτηριστικό γνώρισμα κυρίως περιθωριακών, ανελεύθερων σχηματισμών), να απαιτούν την Πρωθυπουργία. Πρόκειται άραγε απλά για φαιδρότητα ή για εσκεμμένη προσπάθεια μπαχαλοποποίησης των πάντων και περαιτέρω αποδόμησης του Σωματείου , γιατί πολύ απλά ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται ? Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε !

Εν κατακλείδι , καλούμε όλες τις Παρατάξεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να σταματήσουν να ρίχνουν νερό στον μύλο της αμφισβήτησης και της υπονόμευσης της ΕΛΜΕ και να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σοβαρότητα και χωρίς μικροπαραταξιακούς  τακτικισμούς  την προσπάθεια για συγκρότηση Προεδρείου. Τα  πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον  εκπαιδευτικό κλάδο είναι εδώ και δεν μπορούν να περιμένουν”.

 

 

 

Δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες έως και πέντε ημερών οι οποίες οφείλονται στην εποχική γρίπη για διάστημα από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023. 

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εστάλη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Τι ισχύει με τις απουσίες των μαθητών που νόσησαν από γρίπηΣύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, στην οποία παραπέμπει η εγκύκλιος, ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στην παγκόσμια έξαρση της γρίπης, απέστειλε τη φετινή οδηγία στα σχολεία μας στη βάση εισήγησης του Υπουργείου Υγείας νωρίτερα από άλλες χρονιές, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ χρονικό διάστημα για τη μη προσμέτρηση απουσιών. Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις των ειδικών και να εμπιστεύονται τον εμβολιασμό, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Η Εγκύκλιος: 

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης»

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ Γ.Π.Δ1α/Γ.Π.οίκ.74111/22-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση του εποχικού επιδημικού ρεύματος της γρίπης με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής, από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

 

 

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 253.2/92419/Α5/2017 (ΦΕΚ Β΄1937) ΥΑ «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.»

Το έγγραφο ΕΔΩ 

 

 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΗ, οι αναφορές της οποίας δεν μπορούν να λείπουν από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία - όπως και το θέατρο ή η μουσική. Τον κινηματογράφο, λοιπόν, ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες επιχειρεί να προωθήσει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μέσω του CINEDU: της πλατφόρμας streaming ταινιών, η οποία υπάγεται στο έργο «Ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών για τα σχολεία», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πλατφόρμα, που παρουσιάστηκε χθες, παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έναν κατάλογο τουλάχιστον 92 σύγχρονων ταινιών (με δικαιώματα χρήσης για 5 χρόνια) και σε πρωτότυπο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, οπτικοακουστικά αποσπάσματα, ασκήσεις, άρθρα), 10 εκπαιδευτικές ταινίες (7-10 λεπτών) που εισάγουν τους μαθητές στον κόσμο της έβδομης τέχνης. «Άμεση προτεραιότητα ήταν να επενδύσουμε σε ένα ψηφιακό έργο πανελλαδικής εμβέλειας, ισότιμα προσβάσιμο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είμαι βέβαιος πως οι εκπαιδευτικοί μας θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ευκαιρία αυτή για να οξύνουν την κριτική σκέψη των παιδιών και των νέων, οι οποίοι αποτελούν χρήστες της τεχνολογίας που παράγει εικόνες», σημείωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας. Περιήγηση στην πλατφόρμα και στον κατάλογο των ταινιών στο www.cinedu-gfc.gr.

Εκπαιδευτικά Νέα