Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (50374)

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις μετάθεσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μετάθεσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων διορισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, …. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων ... Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται» πλην των περιπτώσεων των εκπαιδευτικών

«που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως …» οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται χωρίς ωστόσο ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή να λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης διενεργείται μέσα σε νομοθετικώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με έναρξη την υποβολή αιτήσεων από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους στάδια, καθώς και ανατρεπτικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων εκμέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους, η οποία υποβάλλεται κατά το ως άνω αναφερόμενο διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης.

Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι άνευ αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και παραμένουν στο αρχείο της υπηρεσίας σας.

 

 

 

 

                                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπωςισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςδιατάκτες».
 1. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπωςισχύει.
  1. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύΥπουργείων».
  3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών».
  4. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών ΤομέωνΥπουργείων».
  5. Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στοεξωτερικό».
   1. Την αριθμ. 36563/Η2/31-3-2022 (ΑΔΑ: 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου.
   2. Την αριθμ. 87598/Η2/31-5-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 339) Υ.Α. «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό», όπωςισχύει.
   3. Τα αριθμ. 1/05-06-2022 και 2/15-06-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες τουεξωτερικού.
    1. Την αριθμ. 77050/Η2/22-06-22(ΑΔΑ:91ΙΗ46ΜΤΛΗ-ΛΨ9) Υπουργική Απόφαση «Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2022-2023 και 2023 για το ΝότιοΗμισφαίριο».
    2. Τις προεγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθμ.: α) 129756/ΓΔ2/20-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΦ4653ΠΣ-6Α0) ποσού ύψους 14.982.332,00€ οικονομικών ετών 2021-2022, β) 109820/ΓΔ2/25-08- 2020 (ΑΔΑ: 9Ω8Γ46ΜΤΛΗ-5ΔΙ) ποσού ύψους 10.303.380,00 € οικονομικών ετών 2022-2023, γ) 69828/ΓΔ2/14-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΘ846ΜΤΛΗ-24Ρ) ποσού ύψους 5.866.720,00€ οικονομικών ετών 2022- 2024 και δ) 86292/ΓΔ2/12-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΑ946ΜΤΛΗ-ΑΛΟ) οικονομικών ετών2024-2025.
     1. Την αριθμ. 94191/Β5/27-7-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΗΦ46ΜΤΛΗ-0ΒΑ) Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων.
     2. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες τουεξωτερικού.
     3. Τις αιτήσεις τωνεκπαιδευτικών.
      1. Την αριθμ. 91468/Η2/22-7-2022 (ΑΔΑ:6ΓΓΔ46ΜΤΛΗ-63Σ) με θέμα «Μερική ανάκληση της αριθμ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) Υπουργικής Απόφασης «Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδεςτου εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 και 2023, 2024 και 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμετηναρ.87922/Η2/15-7-2022(ΑΔΑ::6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ)ΥπουργικήΑπόφασηκαι αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ωςακολούθως:

ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ

Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

 

Α/Α

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Α.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1.

ΚΟΡΥΤΣΑΣ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΠΕ70

562403

ΜΠΕΡΟΠΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2.

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΒΕΛΓΙΟ

ΠΕ86

167193

ΝΙΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

3.

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΓΑΛΛΙΑ

ΠΕ60

576159

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

4.

ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΕ04.04

202916

ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ

ΔΩΡΑ

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

5.

ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΕ06

623010

ΖΩΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

6.

ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΕ86

205369

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7.

ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΕ86

216891

ΚΑΡΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΕ70

548979

ΤΣΑΤΣΑΡΗ

ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Στους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αρχικής μετάβασης για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 80/2016 ( Α’145/2016).

Οι ανωτέρω οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

                                                                                    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΠΑΙΘ 2

 

Από το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας Γ΄ τάξης ημερήσιων και Γ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2022 καθώς και η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

24-9-2022

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                               

ΔΕΥΤΕΡΑ

26-9-2022

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΤΡΙΤΗ

27-9-2022

- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II                                             

- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                              

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

28-9-2022

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ ) 

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ    

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 

29-9-2022

- ΥΓΙΕΙΝΗ     

- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30-9-2022

- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ )

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   

- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2    

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

   Β. Τον ορισμό του διαστήματος από την Τετάρτη 14-9-2022 μέχρι και την Τετάρτη 21-9-2022 ως προθεσμία διεξαγωγής της επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2022-23. 

ΥΠΑΙΘ 2

 ΚΥΑ "Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023"

Η σχετική ΚΥΑ 

 

 

 

 ΥΠΑΙΘ 2

 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ο επίσημος εθνικός φορέας Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022. 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2022, στα 150 πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα του ΚΕΓ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την υφήλιο. Οι υποψήφιοι στα επίπεδα που ορίζει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες», έφτασαν τους 5.550. Έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την επιτυχή διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με την εφαρμογή ενός σύγχρονου και εξολοκλήρου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος υποβολής αιτήσεων, το ΚΕΓ μεριμνά για την αύξηση των εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο, καθώς και για την παραγωγή υποστηρικτικού μαθησιακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους μπαίνοντας στην ιστοσελίδα: 

http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html

και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου, β) κωδικό αριθμό υποψήφιου και γ) επίθετο υποψήφιου. 

Η αποστολή των έντυπων Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα θα πραγματοποιηθεί κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022. 

Προς ενημέρωση των υποψηφίων, παρατίθεται σχετικός πίνακας με στατιστικά στοιχεία.

 Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022: Στατιστικά στοιχεία

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Α1 για παιδιά 8-12 ετών

562

541

23

31

Α1για εφήβους και ενηλίκους

615

572

180

84

Α2

1081

897

272

66

Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

100

74

35

14

Β1

1113

1012

239

77

Β2

874

739

211

62

Γ1

400

365

109

33

Γ2

242

197

88

18

 
Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022 01:04

Ανακοίνωση 8.487 μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση

Γράφτηκε από

 

 

 

ΥΠΑΙΘ 2

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει 8.487 μόνιμους διορισμούς ως εξής: 

- 8.087 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης

383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 49, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Πρόσκλησης.

Αναλυτικά: 

(α) 1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020 και Γ΄ 908/16-6-2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα,

 • 492 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και
 • 532 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση.

(β) 7.063 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021 και Γ΄ 2679/4-11-2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν), και ειδικότερα

 • 4.911 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση,
 • 1.995 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και
 • 157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

(γ) 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κλάδου ΔΕ01,εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Συνεχίζουμε τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αγγίζοντας τους 25.000 συνολικά τα δύο τελευταία έτη. Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους. Συνεχίζουμε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπιστοσύνη που αξίζουν και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους».

Διορισμοί ΕΑΕ 

Διορισμοί Μουσικών 

Διορισμοί Γενικής 

Διορισμοί ΕΕΠ_ΕΒΠ

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 15:46

Μινώταυρος στην Παιδεία

Γράφτηκε από

 

 
Μινώταυρος στην Παιδεία σ' και παλιότερα ότι σ' αυτή τη χώρα η έννοια της βίας έχει ξεχειλώσει τόσο πολύ που «τα πάντα πλέον ασκούν βία. Ο λόγος, έχει ειπωθεί, ασκεί βία και γι' αυτό φροντίζουμε να τον περιορίσουμε. Τα σχολεία, λέγεται, ασκούν βία και γι' αυτό τα καταλαμβάνουν. Η εξουσία ασκεί βία και γι' αυτό θέλουμε να την καταλύσουμε. Οι νόμοι ασκούν βία και γι' αυτό τους καταργούμε στην πράξη. Το θέμα όμως είναι ότι με τόση πολλή μεταφορική βία, δεν χάνει απλώς η έννοια τη σημασία της. Παύουν να ιεραρχούνται και οι πράξεις. Αν όλα είναι βία, τότε κάθε βία είναι δικαιολογημένη. Αν τ' αυτοκίνητα είναι βία, τότε η καταστροφή τους είναι αυτοάμυνα».

Στο παλμαρέ της βίας μπήκαν εσχάτως και οι Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οχι καθαυτές· είναι σίγουρο ότι κάποιος στοχαστής της προόδου θα ενέταξε την αγωνία των υποψηφίων ως «μια μορφή βίας στις άγουρες ψυχές των μαθητών». Αλλά τώρα υπάρχει και η «βία των αποτελεσμάτων». Όπως γράφει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Φίλης, «τη βία του αποκλεισμού από την Ανώτατη Εκπαίδευση γνώρισαν 40.000 περίπου υποψήφιοι τα δύο χρόνια εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από την κυβέρνηση της Ν.Δ.» (29.7.2022). Προφανώς όλα ήταν ειρηνικά την εποχή που κάποιος έμπαινε στο πανεπιστήμιο δίνοντας λευκή κόλα. Ή μήπως υπήρχε βία σε βάρος των βαθμολογητών όταν διάβαζαν στο μάθημα της Ιστορίας ότι την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη επί των Τούρκων; Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη από τους ειδικούς της βιολογίας.

Αλλά σύμφωνα με τον κ. Φίλη, «φέτος έμειναν εκτός Πανεπιστημίων 1 στους 3 υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια και 2 στους 3 από τα ΕΠΑΛ. [Έγιναν] Θυσία στο βωμό του Μινώταυρου της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας». Άπαντες γνωρίζουμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός πάει με όλα και προπαντός φταίει για όλα. Όμως, τις άλλες χρονιές που έμεναν –έστω λιγότεροι– ΑΕΙ, σε ποιον Μινώταυρο θυσιάζονταν; Της ΠΦΑ; (Πρώτη Φορά Αριστερά)

Για να σοβαρολογούμε: το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ πάσχει πολλαπλώς- όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ, που διακρίνονται για τα ακαδημαϊκά τους ιδρύματα. Εδώ προστίθεται και το ελληνικό δαιμόνιο, που είναι ο κεντρικός έλεγχος του κράτους με πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα. Γεμίσαμε τη χώρα πανεπιστημιακά τμήματα και κάθε χρόνο παρατηρείται συνωστισμός στα κεντρικά. Μικρό αριθμό εισακτέων ζητούν οι διοικήσεις, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά τα ΑΕΙ, πολλαπλάσιος τους έρχεται λόγω ποικίλων νομοθετημάτων του υπουργείου Παιδείας (Πρόνοιας και Κοινωνικής –διά του πτυχίου– Η ελάχιστη βάση εισαγωγής διορθώνει κάπως το πρόβλημα, όχι για τα τμήματα όπου παρατηρείται συνωστισμός, αλλά για τα παρακατιανά που ιδρύθηκαν χωρίς περίσκεψη και μελέτη. Κάποιοι περνούσαν με μέσο όρο βαθμολογίας 3 αλλά δεν πήγαιναν ή ακόμη κι αν πήγαιναν δεν έβρισκαν προκοπή.

Όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με τον Μινώταυρο ούτε με τον φιλελευθερισμό. Το σύστημα Λύκειο - Εξετάσεις - Πανεπιστήμιο είναι μια διαρκής αποτυχία του κράτους και γι' αυτό εξάλλου αλλάζει κάθε λίγο

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

Του ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 

 

 ΝΚ Βουλή

 Το πρώτο κουδούνι για την σχολική κοινότητα θα χτυπήσει για τους μαθητές όλης της χώρας τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας.

 Στις βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στο άνοιγμα των σχολείων στις 12 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

«Εμάς μας νοιάζει τα παιδιά μας να έχουν πολλές επιλογές: Θες να πας στα ΑΕΙ, θες να πας στο δημόσιο ΙΕΚ, το θέμα είναι να έχουν επιλογές. Είναι ενδεικτικό ότι 1 στους 4 που υπέβαλλε αίτηση για δημόσιο ΙΕΚ έκανε αίτηση για άλλη περιφέρεια από εκείνη που διαμένει», σημείωσε η κυρία Κεραμέως, προσθέτοντας πως αν δει κανείς τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, τα δημόσια ΙΕΚ μπορεί να δώσουν σημαντική διέξοδο σε δεκάδες χιλιάδες παιδιά, καθώς -όπως είπε- έχουν αναβαθμιστεί πολύ.

 

«Θα δώσουμε άλλες 10.000 θέσεις για εγγραφή στα δημόσια ΙΕΚ τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν ειδικότητες εκεί, όπως η ειδικότητα κατασκευής ιστοσελίδων που έχει μεγάλη ζήτηση. Μπορείς να πας σε ένα δημόσιο ΙΕΚ να πάρεις την πιστοποίηση και σε 2 χρόνια να βγεις στην αγορά εργασίας και να είσαι περιζήτητος», τόνισε.

Πρώτο κουδούνι στις 12 Σεπτεμβρίου

Σε ό,τι αφορά το ερχόμενο σχολικό έτος, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι «τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν τα σχολεία, με την πιο υγιή ισορροπία ανθρώπινου δυναμικού των τελευταίων δεκαετιών. Για 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός, ενώ έφευγαν 3.000 τον έναν χρόνο, 4.000 τον άλλον, 5.000 τον άλλον. Επί δικής μας κυβέρνησης έγιναν μόνιμοι διορισμοί 25.000 εκπαιδευτικών. Φέτος έχει γίνει πολύ πιο νωρίς και ο προγραμματισμός για την κάλυψη κενών από αναπληρωτές».

 
 

Ακόμη, αναφέρθηκε στο ολοήμερο σχολείο υπογραμμίζοντας πως «πλέον, αντί για τις 16:00, θα τελειώνει στις 17:30, στο 50% των ολοήμερων τμημάτων της χώρας».

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 10:19

Λειψανδρία... και φέτος στις Στρατιωτικές Σχολές

Γράφτηκε από

 

 

Το παράδοξο των κενών θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές συνεχίστηκε ακόμα μία χρονιά, με τις υψηλόβαθμες και δημοφιλείς σχολές ενστόλων να δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το σκόπελο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Παρά τις αυξημένες θέσεις, οι οποίες τα δύο τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τις 600, και φέτος παρέμειναν πάνω από 1 00 θέσεις κενές σε συγκεκριμένες σχολές.

Ειδικότερα, στην Ευελπίδων (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ, από το σύνολο των αρχικών 146 θέσεων, οι επιτυχόντες είναι 87, αφήνοντας 59 θέσεις κενές. Αν σε αυτές προσθέσουμε και τις θέσεις κατόπιν μεταφοράς, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εκτοξεύεται σε 226 και τα κενά είναι 139.

Αντίστοιχα και στη Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι, από τις αρχικές 26 θέσεις που κατόπιν μεταφοράς φτάνουν τις 41 , καλύφθηκαν οι 25. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίστηκε και πέρσι με 103 κενές θέσεις, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, καθώς ενώ η Πολιτεία έχει δείξει ξεκάθαρη πρόθεση για αύξηση του αριθμού εισακτέων και ενίσχυση των Σωμάτων ασφαλείας στη χώρα, οι θέσεις στη συγκεκριμένη σχολή (ραίνεται ότι δεν μπορούν να καλυφθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία θέτει υψηλά τον πήχη για τους υποψηφίους. Οι Στρατιωτικές Σχολές στην πλειονότητά τους επιλέγουν τον υψηλότερο συντελεστή (1 ,2), ο οποίος απαιτεί από τους υποψηφίους υψηλές βαθμολογίες. Κάποιες εξ αυτών επιλέγουν το συντελεστή 1 , που κι αυτός με τη σειρά του δυσκολεύει την εισαγωγή και διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τις βάσεις εισαγωγής.

Ειδικότερα, με βάση τα φετινά δεδομένα, στην Ευεληίδων (ΣΣΕ)ΟΠΛΑ, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής «κλείδωσε» στο 1 4,25, με τον πρώτο επιτυχόντα να έχει μόρια εισαγωγής 1 7.595 και τον τελευταίο 1 4.025 μόρια. Τα τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη σχολή εμφανίζει μια σταδιακή πτώση στη βάση εισαγωγής της. Ενδεικτικά το 201 9 είχε βάση εισαγωγής 15.737, ενώ φέτος 14.025.

Τα αίτια σύμφωνα με τους αναλυτές είναι τα εξής:

Πρώτον, οι επιδόσεις των υποψηφίων έχουν «πέσει» τα τελευταία χρόνια, κάτι που αποδίδεται και στη «γενιά του κορονοϊού», των παιδιών δηλαδή που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια στο σπίτι με τηλεκπαίδευση.

Δεύτερον, οι υποψήφιοι που διεκδικούν αυτές τις σχολές έχουν έναν ακόμα σκόπελο πέραν των υψηλών βαθμολογιών. Δεν αρκεί μόνο το διάβασμα και μια υψηλή βαθμολογία, αλλά και το να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις, δηλαδή τα αγωνίσματα. Επομένως αυτόματα περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με υψηλές βαθμολογίες που διεκδικούν αυτές τις σχολές.

Τρίτον, η αύξηση του αριθμού εισακτέων με πάνω από 30 θέσεις μέσα σε δύο χρόνια μειώνει τον ανταγωνισμό και ρίχνει τις βάσεις.

Τέλος, η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ήταν αυτή που έφερε ένα δυνατό πλήγμα στη συγκεκριμένη σχολή, η οποία εηέλεξε τον υψηλότερο συντελεστή για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ. Με συντελεστή 1,2 η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται πιο δύσκολη, κάποιες θέσεις μένουν κενές όπως και πέρσι, όμως η επιλογή ίσως αφορά στο γεγονός ότι επιθυμεί να διατηρήσει προφίλ υψηλόβαθμης σχολής.

 

 

 

Αφορά όσους βρίσκονται στην ηλικία των 62 ετών και θέλουν να συμπληρώσουν 40 έτη εργασίας με την αναγνώριση των ετών για σπουδές, στρατιωτική θητεία, αριθμό τέκνων, ανεργία κ.λπ.

Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους βρίσκονται στην ηλικία των 62 ετών και θέλουν να συμπληρώσουν 40 έτη εργασίας με την αναγνώριση των ετών για σπουδές, στρατιωτική θητεία, αριθμό τέκνων, ανεργία κ.λπ.

Στο Δημόσιο μπορούν να εξαγοραστούν 7 πλασματικά έτη από Στρατό, σπουδές, κ.ά. και επιπλέον έως 5 έτη λόγω τέκνων (για τρία παιδιά), ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνολικά αναγνωρίζονται έως 7 πλασματικά έτη.

Το κόστος της εξαγοράς από 1-1-2020 έχει οριστεί για όλους, εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο 20% του τρέχοντος μισθού.

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς πραγµατοποιείται µε τρεις τρόπους:

1. Με εφάπαξ καταβολή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς το ποσό εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης.

Στην ολοσχερή εξόφληση µε εφάπαξ καταβολή υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς. Στην εξαγορά χρόνου µόνο µηνών, οι οποίοι δε συµπληρώνουν το συνολικό διάστηµα ενός πλήρους έτους, δεν υπάρχει καµία έκπτωση.

2. Με καταβολή ισόποσων µηνιαίων δόσεων. Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων είναι ίσος µε τον αριθµό των µηνών που ζητείται να εξαγοραστούν. Το ποσό της µηνιαίας δόσης καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής δόσης, το ποσό επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.

3. Με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης. Από το συνολικό ποσό της εξαγοράς παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφλησή του ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης.

Η τρίτη επιλογή µπορεί να γίνει µόνο µε την ταυτόχρονη υποβολή και του συνταξιοδοτικού αιτήµατος.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρακράτηση των πλασµατικών ετών επιβάλλεται και στην προσωρινή σύνταξη.

Ειδικοί στην ασφάλιση παρατηρούν ότι μικρός αριθμός ασφαλισμένων κάνει χρήση του κινήτρου της έκπτωσης, καθώς τα ποσά είναι υψηλά για να καταβληθούν στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να προτιμούν τις δόσεις είτε την παρακράτηση από τη σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, οι μη μισθωτοί για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα πλασματικού χρόνου καταβάλλουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Πηγή: Έντυπη Έκδοση «Τα Νέα»

Εκπαιδευτικά Νέα