Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (45095)

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο Ιστότοπο του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Κου Σπαθάρα Δημητρίου

 
Εγκύκλιος 67645/Γ2/2-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ19-ΛΙ8) του Υπουργείου Παιδείας
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 35359/Γ2/11-03-2014 ως προς το μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  ως εξής:
Από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου όπως αυτή έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 35359/Γ2/11-03-2014 Εγκύκλιο, αφαιρείται από το ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ η ενότητα 3.4 «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση» (σελίδες 72-74) του κεφαλαίου 3.
Διαβάστε την αρχική εγκύκλιο
Διαβάστε την τροποποίηση
 http://dide.flo.sch.gr
 
Η νέα πρωτοβουλία αφορά στην ηλεκτρονική επικοινωνία του πληροφοριακού συστήματος «Police Online» της ΕΛ.ΑΣ. με... το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοτολογίου» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Με στόχο να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, καταργείται σε πρώτη φάση η χρήση πιστοποιητικών στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, με απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
 
Με τις σημερινές συνθήκες απαιτούνται 3-5 ημέρες μετά την υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την έκδοση ταυτότητας.
 
Η διαδικασία κρίνεται χρονοβόρα και οφείλεται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις αστυνομικές αρχές των στοιχείων που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.
 
Από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο πολίτης θα μεταβαίνει στο αστυνομικό τμήμα και θα λέει προφορικά τα στοιχεία του.
 
Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε πρότυπο αίτησης στη σχετική εφαρμογή και μετά την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών από το Δημοτολόγιο.
 
Η αίτηση που θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης θα τυπώνεται και στη συνέχεια ο πολίτης θα την υπογράφει.
 
Εν συνεχεία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, θα εκτυπώνεται η ταυτότητα και ο πολίτης θα την παραλαμβάνει με ασφάλεια.
 
Για την όλη διαδικασία προβλέπεται ακόμη έλεγχος ταυτοπροσωπίας μέσω της εξέτασης του ενδιαφερομένου σε τρεις τυχαίες ερωτήσεις με δημοτολογικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα αριθμό τέκνων ή όνομα αδελφού κ.λπ.
 
Πηγή: newsbomb.gr
 

 
Βάσει του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος προβλέπονται 65.728 προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, ενώ άλλοι 93.385 ΔΥ θα βρεθούν στην πόρτα εξόδου έως το 2018. Για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων που εκπονήθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 14.000 περίπου προσλήψεις, εκ των οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση.
Οι εκτιμώμενες προσλήψεις της περιόδου 2014-2016 βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούμενου έτους. Για το 2015 προβλέπεται ότι από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις
υποχρεωτικές αποχωρήσεις.
Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα 1:1, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισμού προσλήψεων του αρ. 11 του ν. 3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.
Όπως αναφέρει η Ημερησία, η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα, με γνώμονα την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.
Αναλυτικά οι προσλήψεις και οι απολύσεις στο Δημόσιο έως το 2018 θα γίνουν ως εξής:
•Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το έτος 2013 υπήρξε μείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση με το 2012 (δηλ. 819 άτομα) και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου 2014-2018.
•Στο υπουργείο Παιδείας για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη κτλ), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήμερα.
•Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το έτος 2013 με σχετική απόφαση του ΥΔΙΜΗΔ εγκρίθηκε η κατανομή 225 δοκίμων πυροσβεστών εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού βάσει εγκριτικής απόφασης (ΠΥΣ) του 2011. Ο υπόλοιπος αριθμός των 500 δοκίμων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιμάται ότι θα προσληφθεί έως την 1η/7/2014, εφόσον αυτό προβλεφθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πέραν των ανωτέρω, κατά το 2013 και το 2014 δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο Υπουργείο. Για τα έτη 2015 – 2018, ο αριθμός προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος).
•Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό.
•Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών έχει προγραμματιστεί εντός του τρέχοντος έτους η πρόσληψη 1.500 περίπου υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.
•Από το υπουργείο Υγείας ως προτεραιότητα για το έτος 2014 έχει τεθεί και η πρόσληψη περίπου 2.000 ατόμων που αφορούν, κυρίως, γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
•Για το 2014, έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.
 
 
Μεταθέσεις/αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Χωρίς προτεραιότητα οι τρίτεκνοιΗ Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα με επιστολή της προς τον κ. Αρβανιτόπουλο ζητούσε την ένταξη των τριτέκνων στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα μεταθέσεων-αποσπάσεων καθώς και την πραγματοποίηση των αποσπάσεων σε γραφεία και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, με οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος απάντησε αρνητικά και στα δυο αιτήματα ενώ μεταξύ των άλλων παρουσίασε τις προϋποθέσεις που μπορούν να εντάξουν μια τρίτεκνη οικογένεια στις ειδικές κατηγορίες ενώ τόνισε ότι στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ η μοριοδότηση των τέκνων είναι αυξημένη.
Σύμφωνα με τον κ. Αρβανιτόπουλο, υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών με τρία τέκνα που υπάγονται
σε ειδική κατηγορία μεταθέσεων- αποσπάσεων όπως και οι πολύτεκνοι.
Το παραπάνω ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Τρίτεκνες οικογένειες των οποίων ο ένας γονέας έχει πεθάνει ή έχει κηρυχτεί άφαντος με δικαστική απόφαση
2. Τρίτεκνες οικογένειες των οποίων ο ένας γονέας έχει καταστεί ανάπηρος σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.
Για να ισχύσει η εξομοίωση με τους πολύτεκνους θα πρέπει τα παιδιά τους, εάν είναι άγαμα, να μην έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή εάν σπουδάζουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία δε θα έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος. Στα τέκνα αυτά υπολογίζονται και όσα έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
Όσον αφορά τη διαδικασία των αποσπάσεων ο Υπουργός Παιδείας τονίζει ότι από το 2011-12 οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, πλην των εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες και συγκρίνονται μεταξύ τους, πραγματοποιούνται με σύστημα μοριοδότησης που είναι αντικειμενικό. Μάλιστα κυρίαρχο ρόλο στη μοριοδότηση έχουν τα προσωπικά και οικογενειακά κριτήρια λόγω πολυτεκνίας ή τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.
Για την ενίσχυση της οικογένειας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μοριοδότηση των τέκνων αυξάνοντας τα μόρια στις αποσπάσεις συγκριτικά με τις μεταθέσεις.
Συγκεκριμένα, η μοριοδότηση είναι η ακόλουθη:
1ο τέκνο 5 μονάδες
2ο τέκνο 6 μονάδες
3ο τέκνο 8 μονάδες
10 μονάδες για κάθε τέκνο από το 4ο και άνω.
Με τα όσα αναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι ο υπουργός Παιδείας απάντησε αρνητικά στο αίτημα των τριτέκνων επισημαίνοντας όμως ότι το Υπουργείο λαμβάνει μέριμνα για την οικογένεια. Στην απάντησή του ο κ. Αρβανιτόπουλος δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι οι αποσπάσεις μπορεί να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα όμως γίνονται πάντοτε σε συνάρτηση με την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα της Ομοσπονδίας για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ με οικογενειακά κριτήρια ο κ. Αρβανιτόπουλος ανέφερε ότι η εγκύκλιος ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι το δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση νέων τεχνολογιών, εμπειρία και άλλες,
Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr

e

Διαγραφές φοιτητών: Το υπουργείο πετά το μπαλάκι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ“Τα Ιδρύματα τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαγραφή ή μη των φοιτητών, μπορούν στον Οργανισμό τους να θεσπίσουν ειδικά κριτήρια στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι χρήζουν ειδική μέριμνα".
Τα πιο πάνω ανέφερε ο κ. Αρβανιτόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση για ενδεχόμενη διαγραφή των φοιτητών με αναπηρία.
Ο υπουργός Παιδείας παρέθεσε στην απάντησή του τα όσα αναφέρει το άρθρο 80 παράγραφος 9 του Ν4009/2011 που ορίζει ότι:
9. α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014,

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης.
Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
Ο υπουργός Παιδείας δηλώνει αποφασισμένος να εφαρμοστεί ο νόμος για τη διαγραφή των αιώνιων φοιτητών υπογραμμίζοντας σε δηλώσεις του ότι "μέχρι τέλος του 2014 τελειώνει η διαδικασία με τους αιώνιους”.
Τα Ιδρύματα έχουν εκφράσει ανοιχτά τις διαφωνίες τους με αποτέλεσμα να δεχτούν τα "πυρά" του κ. Αρβανιτόπουλου που έχει υποστηρίξει ότι "λαϊκίζουν όταν μιλάνε για παράταση των σπουδών. Δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία στους φοιτητές, στα πανεπιστήμια και στην πολιτεία. Θα πρέπει να βάλουμε όρια. Αλλιώς τα χρόνια φοίτησης να γίνουν 64".
Καλόγηρος Βασίλειος
news,gr

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2018(ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ*
2014 - 4.600(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)/4.540(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

 

2015 - 4.329(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
2016 - 4.149(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
2017 - 4.004(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
2018 - 3.870(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014 17:14

Σχετικά με το νομοσχέδιο της ειδικής αγωγής

Γράφτηκε από
1. Γενικές Παρατηρήσεις
Η εκπαίδευση, σ’ οποιαδήποτε κοινωνία, αντανακλά την πολιτική της φιλοσοφία. Σε μια δημοκρατική πολιτεία όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Το ελληνικό Σύνταγμα εξαίρει την προστασία της αξίας του ανθρώπου, τονίζει την ευθύνη της πολιτείας για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κατοχυρώνει το δικαίωμά τους για εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση.
Για να ανταποκριθεί η πολιτεία στο αξίωμα των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα άτομα απαιτείται ποιοτική, ποσοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Ειδικής Αγωγής.
Η όποια αναβάθμιση δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη διατύπωση διατάξεων και ρυθμίσεων αλλά με την

έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη, ενίσχυση και εφαρμογή τους από την πολιτεία.

Συγκεκριμένα, απαιτείται αύξηση πόρων, βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, σύγχρονο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό, τεχνολογικός εξοπλισμός, κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, εργαστήρια, κατάλληλο ειδικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αντιμετώπιση της Ειδικής Αγωγής ως αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Εκπαίδευσης.
2. Ειδικές Παρατηρήσεις
            Η ανάγνωση επί των θέσεων του Προσχεδίου Νόμου μας προβλημάτισε και μας προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα.
  • Μας προκάλεσε αισιοδοξία:
1. Αρχικά, φαίνεται η Πρόταση Νόμου να εμπνέεται από μια θετική προδιάθεση να προσπαθήσει να εξορθολογήσει πράγματα, να διορθώσει κάποια κακώς κείμενα της παλαιότερης νομοθεσίας.
2. (Άρθρο 4, §3στ). Δίνει “μεγαλύτερο χρόνο” (εννοεί περισσότερο χρόνο) και χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στις εξετάσεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. ενδεχομένως ίσως πληκτρολόγηση και όχι γραπτό κείμενο).
3. (Άρθρο 4, §4ε). Ανασυγκροτεί τις διεπιστημονικές ομάδες των ΣΜΕΑΕ που είχαν καταργηθεί στην πράξη με τα τελευταία νομοθετήματα (π.χ. Ν. 4115/2013) δίνοντάς τους αυξημένη αρμοδιότητα.
4. (Άρθρο 6, §1β). Επιτέλους ο εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης γίνεται εκπαιδευτικός του σχολείου και όχι του παιδιού. Επιτέλους θα μπορέσει να κάνει διάλειμμα!
5. (Άρθρο 6, §1β). Ταυτόχρονα, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το θεμιτό αίτημα της Δευτεροβάθμιας δίνοντας, επιτέλους, δικαίωμα λόγου επί των εξετάσεων και στον εκπαιδευτικό της Παράλληλης Στήριξης. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να γενικευτεί και στα παιδιά που φοιτούν σε Τμήμα Ένταξης.
 6. (Άρθρο 9, §17). Επιπλέον, ο νομοθέτης εμφανίζεται να αγαπά και να προσέχει ιδιαίτερα τους Δ/ντες ΣΜΕΑΕ. Με τον 4186/2013 τους έδωσε επίδομα Λυκειάρχη (Δ/ντη ΕΕΕΕΚ) και τώρα μειώνει το διδακτικό τους ωράριο, το οποίο μάλιστα μπορεί να καλύπτεται και από ενισχυτική δ/λία, θέματα που θεωρούμε,  θα ήταν ωφέλιμο να γενικευτούν και στους Δ/ντες των γενικών σχολείων.
  • Μας προκάλεσε χαμόγελα:
1. (Άρθρο 33). Το προσχέδιο Νόμου πατάει στον προηγούμενο Νόμο (Ν.3699/2008) όχι μόνο στο πνεύμα αλλά χρησιμοποιεί αυτούσιες παραγράφους του σε σημείο μάλιστα, που ο νομοθέτης, μοιάζει να μην γνωρίζει την ήδη υπάρχουσα, βασική νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής. Αποτέλεσμα είναι να ξεχνά ότι ο 2817/2000 έχει ήδη καταργηθεί εδώ και 6 έτη και να τον ξανακαταργεί, ενώ δεν καταργεί τον υφιστάμενο 3699/2008.
2. (Άρθρο 13). Επιπλέον, ιδρύει τα επανιδρυμένα με τον ίδιο Νόμο ΚΕΔΔΥ!
3. (Άρθρο 22, §3iστ). Μοριοδοτεί μόνο τους αναπληρωτές κατόχους τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής(;).
  • Μας προκάλεσε προβληματισμό:
1. (Άρθρο 22, §3iii). Η αναπηρία θέλει στήριξη. Αποτέλεσμα είναι, τα παιδιά μας με αναπηρία να τα υποστηρίζουμε διαρκώς κατά τα μαθητικά τους χρόνια, να τους επιτρέπεται με διαφορετικό, πιο εύκολο τρόπο η εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια. Κι αφού όλα αυτά τα χρόνια σαν μαθητές και φοιτητές αποδεχόμαστε την ανάγκη υποστήριξης, ως σχήμα οξύμωρο, η Πολιτεία θεωρεί ότι μπορούν να βρίσκονται σε εργασιακό χώρο, αυτό της Ειδικής Αγωγής, χωρίς στήριξη. Είναι ανέντιμο και πέρα από κάθε δεοντολογία. Πρότασή μας:
Οι συνάδελφοί μας με αναπηρία, συχνά και όχι πάντα, έχουν ανάγκη Υποστηρικτικής Εργασίας που στην περίπτωσή μας θα ήταν η πίστωση ενός ακόμη εκπαιδευτικού.
Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ένας γονέας με παιδί με αναπηρία είναι “ειδικός στο παιδί του”. Από την άλλη όμως, δεν καθίσταται αυτόματα ειδικός στην Ειδική Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι είναι στρέβλωση και υποβάθμιση του χώρου να μπορεί κάποιος να εργαστεί χωρίς γνώσεις, χωρίς εχέγγυα εξειδίκευσης στις δομές Ειδικής Αγωγής.
Τα ανωτέρω συμβαίνουν μάλλον, γιατί η Πολιτεία, απουσίας, όντως, Κοινωνικής Πρόνοιας επιφορτίζει την Ειδική Αγωγή και με αυτήν.
2. (Άρθρο 6, §1β και Άρθρο 7, §4). Η παρούσα νομοθετική πρόταση αυστηροποιεί τα κριτήρια απόδοσης Παράλληλης Στήριξης (εξαιρετικά θεμιτό), περιορίζοντάς την όμως στο ελάχιστο (έως έναν εκπαιδευτικό ανά σχολική μονάδα) και μάλιστα αποκλείοντας σχολικές μονάδες με Τμήμα Ένταξης! Έτσι, δυστυχώς, μαθητές που μέχρι σήμερα υποστηρίζονταν θα βρεθούν μόνοι, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των σχολείων και των ιδίων.
  • Μας προκάλεσε ερωτήματα:
1. (Άρθρο 26). Εάν ο προσανατολισμός μας είναι η κοινή πορεία μέσα από την άμβλυνση των διαφορών, θεωρούμε ότι τότε δεν υφίσταται ανάγκη ύπαρξης των ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ. Τα αντίστοιχα ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Γνωρίζουμε δε, πολύ καλά, ότι κάποτε, όταν η Ειδική Αγωγή εντάσσονταν στον Ν. 1566, το σύστημα των μεταθέσεών της, αποσπάσεων, το διοικητικό κομμάτι της λειτουργούσε περισσότερο αποτελεσματικά από ότι σήμερα.
2. (Άρθρο 9, §2δ). Σε άλλο σημείο περιγράφεται ότι τα σχολικά τμήματα θα περιλαμβάνουν από 4-8 μαθητές. Όμως, ο νομοθέτης κάνει στροφή, στην ίδια παράγραφο (!) αφήνοντας παράθυρο για μαθητές με αυτισμό (όχι πάνω από 3 ανά τμήμα) και την ύπαρξη υποομάδας τμήματος (δηλαδή;) έως 2 μαθητών. Άρα, θα μπορούμε να έχουμε σε μια ΣΜΕΑΕ τμήμα 6 μαθητών, το οποίο θα αποτελείται από 3 υποομάδες με 3 διαφορετικούς εκπαιδευτικούς!
  • Μας προκάλεσε αμηχανία και λύπη.
Το κρισιμότερο θέμα όλων είναι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που προέρχονται από τη Γενική Εκπαίδευση ως εκπιαδευτικών β’ κατηγορίας.
Συγκεκριμένα:
  • Δημιουργείται κλάδος εργαζομένων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50. Κατανοούμε πως η προσθήκη του 50 προσδιορίζει όσους έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος για διορισμό ή πρόσληψη στην Ειδική Αγωγή. Δεν κατανοούμε τον προσδιορισμό ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή προερχόμενους από τη Γενική Εκπαίδευση.
  • Δεν κατανοούμε την μετατροπή των οργανικών θέσεων των ήδη υπηρετούντων ΠΕ60 και ΠΕ70  με την αφυπηρέτησή τους σε ΠΕ61 και ΠΕ71. Δεν κατανοούμε γιατί ο νομοθέτης με τη συγκεκριμένη διάταξη αποκλείει στην πορεία εκπαιδευτικούς με προσόντα και διάθεση προσφοράς να μεταπηδήσουν από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή.
  • Δεν κατανοούμε την πρόταξη των εκπαιδευτικών ΠΕ71 και ΠΕ61 στις μεταθέσεις έναντι των υπολοίπων υπηρετούντων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή. Είναι άδικο και καταδεικνύει τη μη αναγνώριση του έργου της προσφοράς και της κατάθεσης της ψυχής των ήδη υπηρετούντων.
Επιπλέον αναρωτιόμαστε εάν οι εκπαιδευτικοί «50» θα συνεχίσουν να έχουν όπως μέχρι τώρα είχαν δικαίωμα μετάθεσης στη Γενική Αγωγή και δικαίωμα ανάληψης θέσης ευθύνης σε δομές της. Το γεγονός δε, ότι όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα αποτελεί παράγοντα άγχους και ανασφάλειας για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή. Γι’ αυτό και χρειάζεται διατύπωση που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του παραπάνω.
            Ταυτόχρονα οφείλουμε όλοι να τονίσουμε την αδήριτη ανάγκη διεξαγωγής διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των ΠΕ71 και ΠΕ61 στην Ειδική Αγωγή.
            Επιτέλους η πολυετής ομηρία τους ας πάρει ένα τέλος σε προσδιορισμένο και άμεσο χρόνο.
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής είναι χρέος και υπόθεση όλων.

Εκπαιδευτικά Νέα