Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (42341)

 
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013,  ώρα   10.00, στο  1ο  Λύκειο Παλλήνης θα γίνει η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ε' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής.

Οι  εκλογές  για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, θα γίνουν  στον ίδιο  χώρο, την  Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, από  08.00 έως  20.00.

Κατεβάστε ή εκτυπώστε το ψηφοδέλτιο, "πατώντας" στην παρακάτω εικόνα. Είναι σε μορφή pdf και φαίνεται ευκρινέστερα.

http://img.pathfinder.gr/clubs/files_3/139050/8.pdf


    ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η παράταξη της ΔΑΚΕ καθηγητών πιστεύει στην ανάγκη ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους, πράγμα που για την εκπαίδευση σημαίνει ότι πρέπει να έχει δημόσιο και εθνικό χαρακτήρα, σημαίνει αναβάθμιση της θέσης του εκπαιδευτικού, στήριξη των μαθητών και κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτείας και κλίματος συναίνεσης. Ανασυγκρότηση σημαίνει αλλαγές στην εκπαίδευση με σχεδιασμό και ευαισθησία και όχι προχειρότητα και με γνώμονα την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη παροχή παιδείας, σημαίνει αξιολόγηση των πάντων (δομών και προσώπων) αλλά με στόχο την βελτίωσή τους.

Δεν είναι λύση απλώς το δημόσιο να στοιχίζει λιγότερο. Η αναγκαία περιστολή δαπανών στο δημόσιο δεν μπορεί να εστιάζεται και μάλιστα άκριτα στους τομείς στήριξης εκατομμυρίων Ελλήνων: στην υγεία και την παιδεία. Στόχος πρέπει να είναι η δημόσια παιδεία να γίνει μοχλός ανάπτυξης της χώρας. Άρα χρειάζεται πραγματικός εξορθολογισμός κι όχι κατεδαφιστικές πρακτικές που επιβάλλει η τρόικα.

Διεκδικούμε νοικοκύρεμα στο χάος και την αβεβαιότητα των αλλεπαλλήλων αλλαγών στα υπηρεσιακά μας θέματα. Ο εκπαιδευτικός είναι ανάγκη να αισθανθεί ως εργαζόμενος ότι αντιμετωπίζεται με σεβασμό μέσα από ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο. Έτσι, και η εκπαιδευτική διαδικασία θα προχωρά απρόσκοπτα, χωρίς τα εμπόδια που δημιουργεί η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιακών μεταβολών και της πρόσληψης των αναγκαίων αναπληρωτών.

Πρωταρχικό αίτημα είναι η επιστροφή των συναδέλφων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς ούτε περισσεύουν, ούτε έχουν αξιολογηθεί αλλά αντίθετα είναι απαραίτητοι στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Πιστεύουμε στις αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Πιστεύουμε στην ανάγκη ενότητας και σύνθεσης τόσο μέσα στο σωματείο όσο και στην ελληνική κοινωνία, ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τα παιδιά μας. Σε αυτές τις ώρες της κρίσης χρειάζεται αγωνιστικότητα αλλά και σύνεση. Διεκδικούμε την ψήφο των συναδέλφων υποσχόμενοι και τα δύο.

Από την Τ.Ε. της ΔΑΚΕ ΔΕ Αχαϊας.

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 01:41

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ; (Κρίσιμα θέματα - Σύντομες απαντήσεις)

Γράφτηκε από
Επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις
Για να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει να συνυπογραφεί από το επιχειρησιακό σωματείο ή από ένωση προσώπων που πρέπει να αριθμεί τα 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η ένωση προσώπων όπως θεσμοθετείται με τις διατάξεις του Ν.4024/2011, διαφοροποιείται σε σχέση με την ένωση προσώπων του άρθρου 1 του ν. 1264/1982, πρώτον διότι έχει αόριστη διάρκεια και δεύτερον διότι έχει το δικαίωμα σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε. 
 Στην ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων, πρέπει να αναφέρονται, τουλάχιστον, ο σκοπός και δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναδεικνύονται κατόπιν εκλογής που διεξάγεται από 3μελή εφορευτική επιτροπή. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τη συνέλευση, προκειμένου να εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
Η ένωση προσώπων σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να απαριθμεί τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Και τούτο διότι σύμφωνα με το ν.1264/1982 στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
δύο (2) εκπροσώπων, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Μέλος της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και υποψήφιος για εκπρόσωπος της ένωσης προσώπων.
Συνεπώς για να μπορεί να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση σε μια επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 εργαζόμενους
 
Υποβολή καταστάσεων προσωπικου
Σύμφωνα με το Ν. 3996 /2011 άρθρο 30 παρ.5 «Αν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή αν υπάρξει μεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακεςπροσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τις πιο πάνω μεταβολές. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζόμενου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.»
Σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις: Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ) για την μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών. Δεν απαιτείται κατάθεεση συμπληρωματικού πίνακα στο ΣΕΠΕ σε αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

Προστασία μητέρας από απόλυση
Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 170/ 5-8-2011) το οποίο αντικατέστησε την  παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1483/1984 (Α΄ 153)..... «Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή  σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.
 
Αμοιβή εργασίας σε ημέρα ρεπό
Η εργασία, που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
 
 
Ακυρη σύμβαση εργασίας και αδικαιολόγητος πλουτισμός
Αμοιβή οφείλεται και για την παροχή εργασίας με άκυρη σύμβαση εργασίας. Σ' αυτή την περίπτωση παρ' όλο που δεν υφίσταται νομική υποχρέωση του εργαζόμενου για παροχή εργασίας στον εργοδότη, ο τελευταίος οφείλει αμοιβή για την παρασχεθείσα σ' αυτόν εργασία όχι με την έννοια μισθού αλλά ως αποζημίωση με βάση τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις του άρθρου 904 και επόμενα του Α.Κ. Η αποζημίωση αυτή ισούται με ποσό της ωφέλειας που είχε ο εργοδότης χρησιμοποιώντας εργαζόμενο που δεν μπορούσε να διεκδικήσει μισθό. Έτσι ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον με άκυρη σύμβαση εργαζόμενο αμοιβή ίση μ' αυτή που θα κατέβαλε σ' άλλο μισθωτό, με τα ίδια προσόντα, για την ίδια εργασία, σε όμοιες συνθήκες, με έγκυρη σύμβαση εργασίας
 
Συμβάσεις μαθητείας
Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 9 του Ν. 3863/10 παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης ειδικής σύμβασης μαθητείας μέχρι ενός (1) ετους, μεταξύ εργοδοτών και νέων ηλικίας από 15 μέχρι 18 χρόνων για την απόκτηση δεξιοτήτων των νέων. Οι νέοι αυτοί μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% του κατωτάτου ημερομισθίου ή μισθού της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Για τους έχοντες συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα.
Με το Ν.4046/2012 η αμοιβή των μαθητών καθορίστηκε στο 68% των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1/1/2012 .
 
Άδεια θανάτου συγγενούς
Με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 θεσπίστηκε η άδεια (2) ημερών για θάνατο συγγενούς 1ου βαθμού (συζύγου γονέων αδερφών και τέκνων). Με το άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ 2010 - 2011 - 2012 η άδεια αυτή επεκτείνεται όχι μόνο στους εξ αίματος συγγενείς αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.
 
 
Απασχόληση εργαζομένου κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας του
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΑΝ 539/45 «Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών», απαγορεύεται η κατά τη διάρκεια άδειας απασχόληση μισθωτού με έμμισθη εργασία. Στον μισθωτό που ο ίδιος κατά τη διάρκεια της άδειας του απασχολείται σε μία τέτοια εργασία ο νέος εργοδότης δικαιούται να μην καταβάλει αμοιβή.
 Σε περίπτωση όμως που ο ίδιος ο εργοδότης δεν χορηγήσει την κανονική άδεια σε εργαζόμενο εκ προθέσεως, αλλά εξαναγκάζει αυτόν να εργασθεί, τότε η ενέργειά του αυτή συνιστά πταίσμα κατά την έννοια του άρθρου 330 του ΑΚ (ΑΠ 1012/72, ΑΠ 774/80 κ.λπ.) και τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ΑΝ 539/45, πλέον της υποχρεώσεώς του να καταβάλει στον μισθωτό αυξημένες τις αποδοχές των ημερών αδείας κατά 100%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ 3755/57.
 
Αποζημίωση απόλυσης – Χρόνος καταβολής
Εφόσον δεν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό άμεσα, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, αρ. 74, να την καταβάλλει σε δόσεις ως εξής: Κατά την απόλυση προκαταβολή ίση με δύο μηνιαίους μισθούς και το υπόλοιπο σε διμηνιαίες δόσεις μέχρι την εξόφληση της.
 
Κατάτμηση άδειας
Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η κατάτμηση του χρόνου της κανονικής άδειας σε δύο περιόδους, λόγω σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης εκ των οποίων η πρώτη θα διαρκεί τουλάχιστον (6) ημέρες. Η κατάτμηση πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, μετά από αίτημα του εργοδότη.
Με το Ν. 3846/2010 η άδεια μπορεί να δοθεί και σε περισσότερες των δύο περιόδων εκ των οποίων η μία να διαρκεί τουλάχιστον δέκα ημέρες για την πενθήμερη εργασία ή δώδεκα ημέρες για την εξαήμερη εργασία, μετά από άιτημα του εργαζόμενου προς τον εργοδότη χωρίς την έγκριση του ΣΕΠΕ.
Με το Ν.4093/2012 (μνημόνιο  3):Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό καιπαρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους. 
Αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόληση
 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
1 ημερ/σθιο ή 1/25 μισθού
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
¼ του ημερ/σθιου ή του 1/25 του μισθού
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ
½ του ημερ/σθιου ή του 1/25 του μισθού
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΝΟ
4/5 του ημερ/σθιου ή του 1/25 του μισθού
Εκτός έδρας απασχόληση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρουν οι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από τη σύμβαση αλλά και τη φύση της εργασίας να προσφέρουν εργασία σε διάφορους τόπους μακριά από την έδρα τους (π.χ. οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, οδηγοί διεθνών μεταφορών). Από την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 21091/2090/46 που ισχύει και καθορίζει τα της εκτός έδρας εργασίας των μισθωτών, προκύπτει ότι για την ύπαρξη εκτός έδρας εργασίας απαιτείται διανυκτέρευση του μισθωτού στον εκτός έδρας τόπο. Ως διανυκτέρευση θεωρείται η παραμονή ή κίνηση του μισθωτού σε τόπο εκτός της έδρας κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου ή κατά το μεγαλύτερο διάστημα της νύχτας.
 
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης εργαζομένου.
Μισθωτοί γενικά (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, υπηρέτες), εφόσον αποχωρούν από την εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις πλήρης συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος δικαιούνται να λάβουν το 50% της οριζόμενης για την καταγγελία της σύμβασης αποζημίωσης. Εάν έχουν και επικουρική ασφάλιση (σύνταξη από επικουρικό) τότε η αποζημίωση περιορίζεται στο 40%. (άρθρο 8 Ν. 3198/55).
Ο εργοδότης προκειμένου για μισθωτούς που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας με καταβολή όχι ολόκληρης της προβλεπόμενης αποζημίωσης, αλλά μόνο το 40% ή 50% αυτής, ανάλογα αν έχουν δικαίωμα ή όχι επικουρικής σύνταξης. Προκειμένου για εργατοτεχνίτες, ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας τους, οφείλει να τους καταβάλει ολόκληρη τη σχετική αποζημίωση.
 
Απόλυση εργαζομένου στη διάρκεια ασθένειας
Δεν απαγορεύεται η καταγγελία της εργασιακής σχέσης εκ μέρους του εργοδότη, κατά τη διάρκεια της ασθενείας του μισθωτού, εκτός βέβαια αν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, ΣΣΕ ή ΔΑ ή στην ατομική σύμβαση εργασίας, αρκεί να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις (έγγραφη καταγγελία – καταβολή αποζημιώσεως) και να μη γίνεται αύτη κατά κατάχρηση δικαιώματος, όπως ορίζει αυτή το άρθρο 281 ΑΚ (ΑΠ 288/66 – 770/89 – Πρωτ. Αθ. 6082/53 – 18867/62).
 
Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες
Το άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 προβλέπει ότι, στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 
Άδεια αναπήρων
Σύμφωνα με την απόφ. 2065/89 Υπ. Εργασίας, τα ανάπηρα εργαζόμενα άτομα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1646/86, δικαιούνται από τον εργοδότη τους κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επί πλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε φορά.
 
Άδεια λοχείας και προϋπηρεσία
Η άδεια λοχείας χορηγείται υποχρεωτικά και ο χρόνος αυτής θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία του μισθωτού. Στην προϋπηρεσία προσμετράται ολόκληρος ο χρόνος της πραγματικής υπηρεσίας, αλλά και ο χρόνος της νόμιμης αναστολής της σύμβασης εργασίας (Υπ. Εργασ. 117887/5787/29-11-68).
 
Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών
Η Άδεια απουσίας για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών ορίζεται σε 4 τέσσερις ημέρες το χρόνο για κάθε παιδί. Χρήση κάνει ο ένας από τους δύο γονείς. Αυτά προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 2008 – 2009 άρθρ. 4.
 
Ομαδικές απολύσεις – Όρια απολύσεων
Με το Ν. 3863/2010 τα όρια απολύσεων προκειμένου οι απολύσεις να μη χαρακτηρισθούν ομαδικές καθορίζονται ως εξής:
1) Μέχρι έξι εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι μέχρι εκατόν πενήντα εργαζόμενους.
2) Ποσοστό πέντε (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα εργαζόμενους.
 
Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένων και αποζημίωση απόλυσης
Με το Ν.3899/10 η δοκιμαστική περίοδος των υπαλλήλων αυξήθηκε από δύο σε δώδεκα μήνες. Εάν ο εργαζόμενος απολυθεί πριν τη συμπλήρωση 12/μηνης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη δεν δικαιούται αποζημίωσης. Αυτά ισχύουν για τους εργαζόμενους με απόλυση μετά τις 17/12/2010, ημέρα εφαρμογής του παραπάνω νόμου.
 
Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών σχολών ΟΑΕΔ
Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την αρ. Α50462/25-8-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Τα τελευταία χρόνια η πρακτική άσκηση των μαθητών επιδοτείτο με 6 ευρώ την ημέρα. Πρόσφατα, o ΟΑΕΔ με την αρ. 4301/40/26-10-2010 Απόφαση του Δ.Σ. αύξησε το ποσό της επιδότησης από 6 σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης που θα ισχύει από 1/1/2011. Η επιδότηση μπορεί να καταβάλλεται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στον μαθητή.
Παράλληλα, η αμοιβή του ασκούμενου μαθητή ανέρχεται πλέον στο 70% του κατώτατου μισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης. (αρ. 1186/Δ5.4/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργείου Παιδείας, και Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 119/Β/8-2-2011).
Πριν την ισχύ της νέας απόφασης οι μαθητές αμείβονταν με το 50% του κατώτατου μισθού το α΄ εξάμηνο, με 60% το β΄ εξάμηνο, με 80% το γ΄ και με 100% το τελευταίο εξάμηνο.(ΚΥΑ 40146/2007).
Τα ως άνω νέα ποσοστά θα ισχύουν για τους μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, σχολικού έτους 2010 – 2011 και εφεξής από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, ενώ για τους μαθητές Β’ τάξης σχολικού έτους 2010 – 2011 τα παλαιά ποσοστά αμοιβής θα ισχύουν μέχρι 30/6/2011.
 
 
Γονική άδεια σε άγαμες μητέρες και μονογονείς
Στην άγαμη μητέρα και στους μονογονείς γενικά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχέςγια την ανατροφή του παιδιού, διάρκειαςέως8μήνες μέχρι τοπαιδί να συμπληρώσει την ηλικία τωνέξιετών (άρθρο 5 τουΝ. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκεμε το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998και τροποποιήθηκε με το άρθρο. 7 του Ν. 4075/2012).
ergasiaka-gr.
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 01:40

Ξεκινούν αύριο τα μαθήματα στη Νομική

Γράφτηκε από

nomiki
Αρχίζουν αύριο τα μαθήματα στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών. Η γραμματεία σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει ότι «τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014 αρχίζουν τη Δευτέρα 9-12-2013 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί».
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική, όσο και θετική εξέλιξη,

καθώς είναι η πρώτη Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών που ανακοινώνει επισήμως το άνοιγμά της, μετά από την τρίμηνη απεργία των διοικητικών υπαλλήλων.


Οι βαθμοί αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών
Στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προχωρεί το υπουργείο Παιδείας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι πρώτες κρίσεις θα αφορούν εκείνους τους λειτουργούς της στοιχειώδους και της μέσης εκπαίδευσης που στις 31 Μαΐου 2014 συμπληρώνουν χρόνο προαγωγής. Στη βαθμολόγησή τους λαμβάνονται υπόψη το παιδαγωγικό κλίμα, η οργάνωση της τάξης, η προετοιμασία των μαθητών, τα εκπαιδευτικά μέσα, η επαγγελματική συνέπεια.
Με βήμα ταχύ θέλει να ξεκινήσει το υπουργείο Παιδείας από τον επόμενο μήνα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαδικασία που θα περιλαμβάνει και τα στελέχη διοίκησης.
Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 240) και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Ηδη έχουν ξεκινήσει και τα σχετικά σεμινάρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία γίνονται σε όλες τις περιφέρειες και αρχικά αφορούν την επιμόρφωση των στελεχών της Εκπαίδευσης.

Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία, εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογητή. Κατά προτεραιότητα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί που κατά την 31η Μαΐου 2014 συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από τον βαθμό που κατέχουν στον επόμενο. Δάσκαλοι και καθηγητές αξιολογούνται για την εκπαιδευτική τους ικανότητα από τους σχολικούς συμβούλους, στην υπηρεσιακή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες, ενώ αν υπηρετούν σε περισσότερες από μία μονάδες αξιολογούνται από τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειας, όπου υπηρετούν περισσότερες ώρες.
Οι αξιολογητές θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς αρχικά για τη διαδικασία της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα παρακολουθούν τουλάχιστον 2 ώρες διδασκαλίας σε όποια μαθήματα ή τάξη επιλέξουν από κοινού με τον δάσκαλο ή τον καθηγητή.
Κάθε αξιολογούμενος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του εγγράφως και επωνύμως. Οι εκπαιδευτικοί θα ελέγχονται για τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές τους κυρίως, για το παιδαγωγικό κλίμα που θα δημιουργούν μέσα στις σχολικές τάξεις αλλά και για τη συνολική οργάνωση της τάξης. Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγησή τους θα παίζει η προετοιμασία των μαθητών για το μάθημα και τα εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιούν αλλά και η υπηρεσιακή τους συνέπεια και η επάρκεια στις τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις τους και η συνεργασία με τους γονείς και τους φορείς. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν είναι αντίθετοι με την αξιολόγηση, αλλά αντιδρούν διότι φοβούνται ότι θα χρησιμοποιηθεί σαν μοχλός για την απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία.
Τα πέντε κριτήρια και οι συντελεστές
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μο­νάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1.Εκπαιδευτικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτη­τας 0,75): Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. Οργάνωση της σχολικής τάξης.
2.Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας (συντελεστής βαρύτητας 0,50): Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας.
Στόχοι και περιεχόμενο. Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
3.Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών (συντελεστής βαρύτητας 1,25): Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.
4.Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής βαρύτητας 1,50): Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.
5.Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη (συντελεστής βαρύτητας 1): Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. Επαγγελματική ανάπτυξη.
Βαθμολογούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις
Στο κριτήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και προσδοκιών ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσ­σεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
ΕΛΛΙΠΗΣ
Εφόσον διαπιστώνεται απουσία σχέσεων με τους μαθητές, δεν υπάρχει πνεύμα και συμπεριφορά συνεκτικής τάξης, δεν διατυπώνονται, ούτε καν έμμεσα, προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών.
Εφόσον μεταξύ αυτού και των μαθητών υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό κλίμα και αρκετοί μαθητές βιώνουν με αρνητικό τρόπο και έχουν αρνητικές στάσεις προς τη σχολική ζωή της τάξης.
Εφόσον η προετοιμασία του περιεχομέ­νου της διδασκαλίας είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλ­μένη στο μεγαλύτερο μέρος της.
Εφόσον παραμελεί τον χώρο και την παιδαγωγική λει­τουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για θέσπιση κανόνων, δεν μεριμνά για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και δεν αντιμετωπίζει ανάρμο­στες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδα­γωγικό τρόπο.
ΕΠΑΡΚΗΣ
Εάν διαμορφώνει, ανάλογα με την ηλικία των μαθη­τών, κατάλληλα τον χώρο, ώστε να είναι ασφαλής και παιδαγωγικά λειτουργικός (π.χ. γωνιές ενδιαφέροντος, πίνακας ανάρτησης μαθητικών εργασιών) και παράλ­ληλα αξιοποιεί λειτουργικά τον διδακτικό χρόνο χωρίς απώλειες, θα πρέπει να ορίζει ο ίδιος, ή με τη συνδρομή των μα­θητών, τους κανόνες της τάξης.
Εφόσον αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού μεταξύ του ίδιου και των μαθητών, αμοιβαίας αποδοχής και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών που προσδίδουν συνεκτικότητα στην τάξη, δηλώνει με σαφήνεια τι ελπίζει και αναμένει από τους μαθητές και ανατροφοδοτεί τις θε­τικές μορφές διαπροσωπικών σχέσεων.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
Εάν δημιουργεί, με λόγια και πράξεις, συνθήκες αποδο­χής, στήριξης και ενθάρρυνσης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, ιδίως για τους προερχόμενους από ευ­άλωτες κοινωνικές ομάδες και τους έχοντες μειωμένη αυτοεκτίμηση.
Εάν εκφράζει με λόγια και με πράξεις υψηλές, αλλά ρεα­λιστικές, προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
Εάν κατά τον προγραμ­ματισμό ευρύτερης ενότητας μαθημάτων, λαμβάνει υπό­ψη τις μαθησιακές νόρμες της ηλικίας των μαθητών, τα γνωστικά κενά στην ύλη μαθημάτων προηγούμενων ετών, τις εννοιολογικές προϋποθέσεις κάθε θέματος και τις δυσκολίες της ηλικίας για την κατανόηση θεμάτων της διδακτέας ύλης και έτσι προετοιμάζεται ανάλογα και, επιπλέον, σχεδιάζει και αναθέτει, σύμφωνα με τα διαπιστωμένα χαρακτηριστικά των μαθητών, ομαδικές εργασίες, όπου το κρίνει σκόπιμο και εφικτό.
Εάν σε ευρύτερη ενότη­τα μαθημάτων αναφέρεται στις επιστημονικές αντιπα­ραθέσεις επί του διδακτέου θέματος, στην ιστορία του, σε εμπλεκόμενα διλήμματα και στις κοινωνικο-ηθικές προεκτάσεις του, λαμβάνοντας υπόψη του τις εμπειρί­ες των μαθητών καθώς και την κοινωνικο-πολιτισμική σύνθεση και τις μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών της τάξης του.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η συνολική βαθμολογία & οι κλίμακες
Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται στο σύνολό του καθώς και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία κριτηρίων και κάθε επιμέρους κριτήριο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η ένταξη του αξιολογούμενου σε βαθμίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό ως ακολούθως: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός», «εξαιρετικός». ? Δεδομένου ότι ένας ποιοτικός χαρακτηρισμός καλύπτει φάσμα περιπτώσεων, ο αξιολογητής, μετά την κατάταξη του αξιολογούμενου σε κάποια από τις τέσσερις βαθμίδες της ποιοτικής κλίμακας, προβαίνει στην ακριβή τοποθέτησή του εντός του φάσματος με τη χρήση αριθμητικού βαθμολογικού δείκτη από 100βαθμη κλίμακα. Η αντιστοίχιση τετράβαθμης ποιοτικής κλίμακας και εκατοντάβαθμης αριθμητικής κλίμακας έχει ως εξής: ? Ελλιπής: 0 - 30 βαθμοί ? Επαρκής: 31 - 60 βαθμοί ? Πολύ καλός: 61 - 80 βαθμοί ? Εξαιρετικός: 81 - 100 βαθμοί Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία της οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ο αντίστοιχος γενικός ποιοτικός χαρακτηρισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ο υπολογισμός
Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται ως εξής: Πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία κάθε κατηγορίας με τον συντελεστή βαρύτητας αυτής. Προστίθενται τα γινόμενα που προκύπτουν. Διαιρούμε το άθροισμα των γινομένων με τον αριθμό 5, που είναι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που σύμφωνα με την τελική τους βαθμολογία χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων.
ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ


ΤηνΤρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013,  ώρα   10.00, στο  1ο  Λύκειο Παλλήνης θα γίνει η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ε' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής. Θα  χορηγηθεί  άδεια  απουσίας  από τα σχολεία για τη συμμετοχή των συναδέλφων  στη συνέλευση.

Στη συνέλευση και τις εκλογές συμμετέχουν και οι συνάδελφοι που έχουν διατεθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ανήκουν στα σχολεία της Ε' ΕΛΜΕ

Ανατ. Αττικής.

Οι  εκλογές  για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, θα γίνουν  στον ίδιο  χώρο, την  Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, από  08.00 έως  20.00.
 --------------------------------------------------------------------------------

 Συνάδελφοι και συναδέλφισσες


 Οι εκλογές για την ανάδειξη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ, διεξάγονται σε συνθήκες πρωτόγνωρες για τα οικονομικά και εργασιακά δεδομένα των εκπαιδευτικών λειτουργών της πατρίδος μας.
Μια τετραετία μετά την είσοδο της χώρας μας στον «μηχανισμό στήριξης» από τον Γιώργο Παπανδρέου και τις παραπλανητικές δηλώσεις του στο Καστελόριζο για "τεχνική βοήθεια", η εθνική μας κυριαρχία έχει χαθεί.
 
Οι δάνειες δυνάμεις έριξαν τις μάσκες και με τρόπο απροκάλυπτο προσπαθούν μέσω των επιτροπών τους να ελέγξουν τα πάντα και να θέσουν στο περιθώριο την ελληνική κοινωνία.
Η νεοφιλελεύθερης έμπνευσης πολιτικές των περικοπών μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών, της διάλυσης του δημόσιου τομέα και των απολύσεων σε συνδυασμό με την σοσιαλιστικού τύπου επιδρομή στα εισοδήματα, τα ακίνητα και την ατομική περιουσία μέσω της αύξησης της φορολογίας, έχουν βαθύνει την ύφεση, νεκρώσει την αγορά και εκτινάξει στα ύψη την ανεργία.

Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι αν συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι πολιτικές αυτές, θα οδηγηθούμε πολύ γρήγορα, στο «τσουνάμι της κοινωνικής έκρηξης».

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες


Τα συνδικαλιστικά στελέχη της  ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕ, θα συνεχίσουν στο νέο Δ.Σ της ΕΛΜΕ και όπου αλλού χρειαστεί, να προασπίζουν τα συμφέροντα του κλάδου. Κάποιοι κακοπροαίρετα, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν τη στήριξη στη ΔΑΚΕ ως δείγμα συναίνεσης, στην αποτυχημένη οικονομικά και κοινωνικά πολιτική του μνημονίου. Με τη στάση μας και τις πράξεις μας δεν θα το επιτρέψουμε.

Αυτό το αποδείξαμε και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν δε διστάσαμε να συγκρουστούμε με τις κυβερνητικές λογικές.
 
 
 
Η ΔΑΚΕ Καθηγητών, η παράταξη που εκφράζει τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό στο χώρο των καθηγητών, είχε χρέος και καθήκον να σταθεί συνεπής στις αρχές και θέσεις που υποστήριξε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Πάνω και πέρα από τα  στενά κομματικά συμφέροντα,  τοποθετηθήκαμε και  δράσαμε με γνώμονα τόσο της στήριξης της δημόσιας εθνικής μας παιδείας όσο και της υπεράσπισης των όποιων δίκαιων κατακτήσεων είχε πετύχει ο(διαχρονικά αδικημένος  από την ελληνική πολιτεία)κλάδος μας.
 Χωρίς τη ΔΑΚΕ θα ήταν αδύνατον να καταγραφεί η ισχυρή αντίδραση του κλάδου απέναντι στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Την ίδια στάση, αν χρειαστεί, θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς δισταγμούς!
Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. Ε' Ε.Λ.Μ.Ε. Ανατολικής Αττικής

Στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στον γυναικωνίτη, κάτω από ένα παράθυρο που σήμερα βλέπει προς το Μπλε Τζαμί και κάποτε έβλεπε προς τον Ιππόδρομο, βρίσκεται στο μαρμάρινο πάτωμα, ένας τάφος. Αν δεν ξέρεις που είναι μπορεί και να τον πατήσεις. Δεν ξεχωρίζει εύκολα. Είναι ένα απλό τετράγωνο 80Χ80 εκατοστών. Επάνω του είναι χαραγμένη μια νεκροκεφαλή και από κάτω της τα εξής: HENRICUS DANDOLO 41ος Δόγης της Γαληνότατης Αυτοκρατορίας της Βενετίας-21 Ιουνίου 1205.


Ο τάφος του 41ου Δόγη της Βενετίας είναι κενός από το 1261, όταν η Βασιλεύουσα έπεσε πάλι στα χέρια των Ορθοδόξων. Το πλήθος δεν ξέχασε τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για την μεγαλύτερη ληστρική επιδρομή, στην ιστορία του κόσμου,για τη χειρότερη λεηλασία που υπήρξε ποτέ σε κατάληψη εξ'εφόδου μιας πόλης και εισέβαλε στον ναό της Αγίας Σοφίας. Μαινόμενος και αφηνιασμένος ο κόσμος από τα όσα είχε υποστεί από το 1204 μέχρι το 1261, ανέβηκε στον γυναικωνίτη, έσπασε τον τάφο πήρε τα κόκαλα τα έκαψε και τα διασκόρπισε βρίζοντας και φωνάζοντας κατάρες, στον Βόσπορο.

Το μίσος (δίκαιο σε πολλές περιπτώσεις) των ανθρώπων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για τους ομόθρησκους τους Δυτικούς Λατίνους και Φράγκους, θα παραμείνει άσβεστο για εκατοντάδες χρόνια και όταν κάποια στιγμή θα καταλαγιάσει, τη θέση του θα πάρει η άρνηση και η αμφιβολία για τις προθέσεις της Δύσης.

Πολλοί μελετητές ιστορικοί πιστεύουν ότι η λεηλασία που υπέστη η Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς το 1453, ωχριά μπροστά στη λεηλασία που οι (ξαναλέμε) ομόθρησκοι χριστιανοί σταυροφόροι, έκαναν το 1204. Οι Οθωμανοί σε πολλές περιπτώσεις σεβάστηκαν και τις ζωές των ανθρώπων και τις εκκλησιές και τα κτίρια. Οι Οθωμανοί δεν έβαλαν ποτέ πόρνες να γδυθούν, να χορέψουν και να κάνουν έρωτα ομαδικά με στρατιώτες πάνω στην Αγία τράπεζα της μεγαλύτερης εκκλησίας του κόσμου. Οι Λατίνοι και οι Φράγκοι τα έκαναν όλα.

Κατέσφαξαν αθώους νέους γέρους μικρά παιδιά, βίασαν γυναίκες, σύλησαν νεκροταφεία, έβαλαν πόρνες πάνω στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας, έβαλαν τα άλογα τους μέσα σε εκκλησιές και τις έκαναν στάβλους, άρπαξαν ιερά κειμήλια, έμπαιναν στα σπίτια δολοφονούσαν τον κόσμο και έκλεβαν τα χρυσαφικά. Ένας στρατός ισχυρός, πάνοπλος, διψασμένος για αίμα σάρκα και χρυσάφι. Ένας στρατός που η λέξη “ιπποσύνη” και “ιππότης” ήταν μόνο για τους τύπους.

Οκτακόσια χρόνια μετά, το 2001, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β στη συνάντηση του στην Αθήνα, με τον τότε Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό Χριστόδουλο, εξέφρασε τη λύπη του για τις ωμότητες των Σταυροφόρων το 1204, οι οποίοι «εστράφησαν εναντίον των εν Χριστώ αδελφών μας». Το 2004 ο Πάπας ζήτησε πάλι ταπεινά “συγγνώμη”, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη συνάντηση τους στο Βατικανό.

Οι ωμότητες, οι κλεψιές, οι βιασμοί, οι δολοφονίες, και η για 57 χρόνια διακυβέρνηση και διοίκηση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους γονάτισε και ισοπέδωσε ανεπανόρθωτα την Πόλη των πόλεων. Ποτέ δεν κατάφερε να ορθοποδήσει και να ακμάσει όπως πριν. Από το 1204 και μετά το Βυζάντιο καταστράφηκε οικονομικά και πληθυσμιακά συρρικνώθηκε. Το εμπόριο και οι πρώτες ύλες πέρασαν στα χέρια των Δυτικών, ενώ έχανε τη μία μετά την άλλη τις επαρχίες του που έπεφταν πια στα χέρια των Σελτζούκων και των Οθωμανών. Περίπου 200 χρόνια αργότερα θα προβάλει την ύστατη ηρωική αλλά και άνιση αντίσταση και θα καταληφθεί για πάντα το 1453.

Αυτά έγιναν από την πλευρά των Φράγκων. Οι ίδιοι οι Βυζαντινοί τι έκαναν για να αποτρέψουν τους σταυροφόρους; Ουσιαστικά τίποτε. Το αντίθετο. Τους ενθάρρυναν να έρθουν και να στρατοπεδεύσουν έξω από τη Βασιλεύουσα και ο ανταγωνισμός για την εξουσία και τον θρόνο ανάμεσα σε δύο διεκδικητές της δυναστείας των Αγγέλων, τον Αλέξιο Άγγελο και τον θείο του που ανέτρεψε τον πατέρα του Ισαάκιο Β, τον Αλέξιο Γ Άγγελο, ήταν καθοριστικός. Και όταν τα πράγματα ξεπέρασαν τα όρια και άρχισαν να μιλάνε τα όπλα, οι πανοπλίες, τα βέλη και τα σπαθιά, οι Βυζαντινοί δεν κράτησαν τις θέσεις τους στα θεοδοσιανά άπαρτα τείχη αλλά υποχώρησαν τρέχοντας. Έμεναν μόνο οι μισθοφόροι Βίκινγκς και Ρως, η επίλεκτη αυτοκρατορική φρουρά , οι πανύψηλοι Βάραγκοι με τα τεράστια τσεκούρια τους να “κατεβάζουν” τους πάνοπλους σταυροφόρους μέχρι που και αυτοί ηττήθηκαν και από τα θαλάσσια τείχη η Πόλη έπεσε.


Η τέταρτη σταυροφορία ξεκίνησε το 1198, όταν ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Γ, άρχισε να συγκεντρώνει στρατό για την εκ νέου απελευθέρωση των Αγίων τόπων από τους μουσουλμάνους. Στην αρχή συνάντησε τη γενική αδιαφορία των εστεμμένων της Ευρώπης, που είχαν τα δικά τους προβλήματα να επιλύσουν. Τον επόμενο χρόνο, κάποιοι ευγενείς, κυρίως από τα εδάφη της σημερινής Γαλλίας, πείσθηκαν να συγκροτήσουν ένα εκστρατευτικό σώμα, με επικεφαλής τον Κόμη Τιμπό της Καμπανίας. Ο Τιμπό πέθανε τον επόμενο χρόνο και αρχηγός της Δ' Σταυροφορίας ανακηρύχθηκε ο κόμης Βονιφάτιος ο Μομφερατικός. Το σχέδιο προέβλεπε τη συγκέντρωση των Σταυροφόρων στη Βενετία και από εκεί με μισθωμένα πλοία από τους βένετους θαλασσοκράτορες, θα κατευθύνονταν στην Αίγυπτο, όπου θα άρχιζαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με σκοπό την κατάληψη της Ιερουσαλήμ.Τη δύναμη των Σταυροφόρων συγκροτούσαν 33.500 άνδρες και 4.500 άλογα. Βρισκόμαστε στο 1200. Οι Βενετοί σκληροί διαπραγματευτές και αδυσώπητοι έμποροι, ζήτησαν 85.000 αργυρά μάρκα, τα μισά εδάφη που θα κατακτούσαν οι Σταυροφόροι και προθεσμία ενός έτους για τις ετοιμασίες της φιλόδοξης εκστρατείας. Το 1201 το μεγαλύτερο μέρος των Σταυροφόρων έφθασε στη Βενετία. Όμως, οι ηγέτες τους δεν τήρησαν τη συμφωνία και μόλις και μετά βίας συγκέντρωσαν 51.000 αργυρά μάρκα. Οι Βενετοί εξοργίσθηκαν και τους φυλάκισαν στο νησάκι Λίντο, έως ότου αποφασίσουν για την τύχη τους. Η τύχη της Σταυροφορίας κρεμόταν σε μια κλωστή.
Ο υπέργηρος και τυφλός Δόγης Ερρίκος Δάνδολος αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την περίσταση και να χρησιμοποιήσει τους Σταυροφόρους για τους δικούς του σκοπούς. Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπου έγινε η επίσημη τελετή υποδοχής τους, ο Δόγης πρότεινε στους αρχηγούς των σταυροφόρων να επιτεθούν πρώτα στο λιμάνι της Ζάρας στη Δαλματία (σημερινή Κροατία), προκειμένου να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Η Ζάρα, που προμήθευε με ξυλεία τον στόλο του δόγη, είχε αποσκιρτήσει από τη Βενετία και βρισκόταν υπό την προστασία του βασιλιά των Ούγγρων Έμερικ. Οι κάτοικοί της ήταν χριστιανοί και μάλιστα καθολικοί.Ο Πάπας Ινοκέντιος, απείλησε με αφορισμό όσους σταυροφόρους στραφούν εναντίον χριστιανών. Τη σχετική επιστολή του όμως, φρόντισαν να την κρατήσουν μυστική οι επικεφαλής της εκστρατείας. Η επιχείρηση τελικά πραγματοποιήθηκε. Η πόλη της Ζάρας καταλήφθηκε, ύστερα από σύντομη πολιορκία και ο Πάπας Ινοκέντιος Γ' πραγματοποίησε την απειλή του. Η λεηλασία ήταν απίστευτη και ήταν προάγγελος του τι θα ακολουθούσε...Και από εδώ η ιστορία γυρνάει την πλάτη της στην Πόλη. Ο αρχηγός των Σταυροφόρων Βονιφάτιος ο Μομφερατικός δεν πήρε μέρος στην εκστρατεία κατά της Ζάρα, φοβούμενος ίσως τις παπικές κυρώσεις. Πήγε λοιπόν να επισκεφθεί τον εξάδελφό του Φίλιππο της Σουηβίας, ο οποίος φιλοξενούσε τον συγγενή του βυζαντινό πρίγκηπα Αλέξιο Άγγελο, γιο του ανατραπέντος αυτοκράτορα Ισαάκιου Β' Άγγελου. Ο Αλέξιος Άγγελος ζήτησε βοήθεια από τον Βονιφάτιο για να ανατρέψει τον θείο του αυτοκράτορα Αλέξιο Γ' Άγγελο και να επαναφέρει στον θρόνο τον τυφλό πατέρα του. Στα ανταλλάγματα που προσέφερε ήταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της εκστρατείας των Σταυροφόρων στην Αίγυπτο και την υποταγή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στον Πάπα.!!!
Ο Βονιφάτιος άλλο που δεν ήθελε και τελικά μαζί με τον Αλέξιο πήγαν στην Κέρκυρα όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι δυνάμεις των σταυροφόρων μετά τη Ζάρα και αφού ανέλυσε στους άλλους αρχηγούς τις προτάσεις του νεαρού Αλέξιου, ξεκίνησαν οι γαλέρες του Θανάτου για την Κωνσταντινούπολη. Ο Δόγης σε μια σκοτεινή γωνιά της σκηνής που γινόταν το πολεμικό συμβούλιο, έτριβε από χαρά και ικανοποίηση τα χέρια του. Η Βενετία θα επέκτεινε το εμπόριο της στην Ανατολή και θα τσάκιζε μια και καλή του “υπερόπτες Βυζαντινούς”.Ο στόλος των Ενετών και Σταυροφόρων έφθασε προ των τειχών της Κωνσταντινούπολης στις 23 Ιουνίου του 1203. Οι νεοφερμένοι έμειναν κατάπληκτοι από όσα έβλεπαν τα μάτια τους: «Δεν μπορούσαν να φαντασθούν ότι υπήρχε στον κόσμο τόσο οχυρή πόλη. Είδαν τα υψηλά τείχη, τους ισχυρούς πύργους, τα θαυμαστά παλάτια, τις μεγάλες εκκλησίες, που ήταν τόσες πολλές ώστε κανείς δεν θα το πίστευε αν δεν τις έβλεπε με τα μάτια του. Το μήκος της, το πλάτος της, έδειχναν πως ήταν βασιλεύουσα». Με τα λόγια αυτά περιγράφει τις πρώτες του εντυπώσεις ο ιστορικός και εκ των ηγετών της Σταυροφορίας Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος.
Αρχικός τους στόχος ήταν να αποκαταστήσουν στον θρόνο τον Ισαάκιο Β' Άγγελο. Οι κάτοικοι της Πόλης τους υποδέχθηκαν εχθρικά, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Αλέξιου Άγγελου. Στις 17 ιουλίου οι Σταυροφόροι αποβιβάσθηκαν στη στεριά και επιτέθηκαν από τη νοτιοανατολική πλευρά της Πόλης. Έβαλαν μία μεγάλη φωτιά, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην Πόλη. Οι κάτοικοι στράφηκαν κατά του αυτοκράτορα Αλέξιου Γ' Άγγελου, ο οποίος έφυγε την ίδια νύχτα από την Πόλη. Ο Ισαάκιος Β' Άγγελος αφέθηκε ελεύθερος και αποκαταστάθηκε στο θρόνο του. Την 1η Αυγούστου ο γιος του Αλέξιος Άγγελος αναγορεύθηκε σε αυτοκράτορα, ως Αλέξιος Δ' Άγγελος. Το Βυζάντιο βρισκόταν και πάλι σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου, αφού υπήρχαν δύο νόμιμοι αυτοκράτορες (Αλέξιος Γ' Άγγελος και Αλέξιος Δ' Άγγελος).
Ο νέος ηγεμόνας βρήκε τα ταμεία άδεια και γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις του προς τους Σταυροφόρους. Διέταξε τότε να καταστραφούν εικόνες και αντικείμενα λατρείας, μόνο και μόνο για να πάρει τον χρυσό και τον άργυρο που περιείχαν. Ο λαός εξαγριώθηκε και θεώρησε ιεροσυλία την απόφαση αυτή του αυτοκράτορα. Ο αυλικός Αλέξιος Δούκας, γνωστός και ως Μούρτζουφλος, εξαιτίας των πυκνών φρυδιών του, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Τον ανέτρεψε και τον στραγγάλισε. Ο Αλέξιος Δούκας ανέβηκε στο θρόνο ως Αλέξιος Ε'. Ο πρώην αυτοκράτορας Ισαάκιος Β' Άγγελος πέθανε ύστερα από λίγο, από φυσικά αίτια.
Στο προστώο του ναού του Αγίου Μάρκου, βρίσκονται τα τέσσερα χαλκόχρυσα άλογα που ο Μέγας Κωνσταντίνος έφερε στην Κωνσταντινούπολη και το 1204 τα έκλεψαν οι Βενετοι
Όταν οι σταυροφόροι κατάλαβαν ότι τα ταμεία ήταν άδεια και δεν επρόκειτο να πληρωθούν, άφρισαν. Στις 8 Απριλίου του 1204 επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για μια ακόμη φορά, προκειμένου να τιμωρήσουν τον δολοφόνο του Αλέξιου Δ' Άγγελου. Ο Αλέξιος Ε' αντέταξε ισχυρή άμυνα, με σύμμαχο τον άσχημο καιρό. Οι επιτιθέμενοι το θεώρησαν θεϊκό σημάδι και θέλησαν να λύσουν την πολιορκία. Οι καθολικοί κληρικοί που τους συνόδευαν κατόρθωσαν να τους πείσουν να παραμείνουν και να καταλάβουν την Πόλη, με τα επιχειρήματα ότι οι Βυζαντινοί είναι προδότες και δολοφόνοι επειδή σκότωσαν τον σεβαστό Αλέξιο Δ' και ότι είναι χειρότεροι από τους Εβραίους. Ο Πάπας Ινοκέντιος Γ', για μια ακόμη φορά, είχε διαμηνύσει στους Σταυροφόρους να μην επιτεθούν και να μην σκοτώσουν ούτε ένα χριστιανό, αλλά και πάλι η σχετική επιστολή του απεκρύβη από τους παπικούς απεσταλμένους.Στις 12 Απριλίου1204, οι Σταυροφόροι πραγματοποίησαν την τελική τους έφοδο κατά της Κωνσταντινούπολης, βοηθούμενοι και από τον καλό καιρό. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος την είχε εγκαταλείψει κι έτσι την κατέλαβαν με σχετική ευκολία, παρά την αντίσταση της αυτοκρατορικής φρουράς, που την αποτελούσαν οι σκανδιναβοί Βάραγγοι. Για τρεις μέρες οι «Στρατιώτες του Χριστού» επιδόθηκαν σε παντός είδους βανδαλισμούς και φρικαλεότητες. Δεν δίστασαν να βεβηλώσουν ακόμη και ιερούς χώρους, ανεβάζοντας στον πατριαρχικό θρόνο μία πόρνη, σύμφωνα με τον ιστορικό Νικήτα Χωνιάτη. Όταν ο Πάπας έμαθε για τις βδελυρές πράξεις των Σταυροφόρων εξέφρασε την ντροπή και τον αποτροπιασμό του...Βενιζέλος Λεβεντογιάννης
onalert.gr

Εκπαιδευτικά Νέα