Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (45095)

            Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:
1.      Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε  15 ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης των γενικών μεταθέσεων. Για παράδειγμα, αν οι γενικές μεταθέσεις ανακοινωθούν στις 30 Ιουνίου του 2014 , οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 15 Ιουλίου.
2.      Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση στις γενικές μεταθέσεις , εφόσον η αίτησή τους δεν ικανοποιηθεί.
3.      Οι αμοιβαίες μεταθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 , όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 *.

* Άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96
( Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 )
Αμοιβαίες μεταθέσεις
1. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.
4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης του σχολείου με εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 32 ή εκπαιδευτικούς του κλάδου 18.41, το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70, με σχετική εισήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, εφόσον δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριό τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξής περιπτώσεις :
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του εν

λόγω μαθήματος.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος θεατρικών σπουδών ή εναλλακτικά δραματικής σχολής, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού.
3. Να έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τη Θεατρική Αγωγή ή τη δραματική τέχνη, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας από φορείς αναγνωρισμένους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή το Υπουργείο Πολιτισμού.
4. Να έχουν παρακολουθήσει σχετικά με τη Θεατρική Αγωγή σεμινάρια.
Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Τρίτη, 06 Μαΐου 2014 16:52

Νέα τροπολογία για τα ιδιωτικά σχολεία

Γράφτηκε από

 

Για μεγάλο σκάνδαλο κάνει λόγο η ΟΙΕΛΕ σχετικά με την τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για τα ιδιωτικά σχολεία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή .
Η ΟΙΕΛΕ η οποία χαρακτηρίζει την τροπολογία αντισυνταγματική ανακοίνωσε ότι θα κάνει χρήση κάθε νομικού και πολιτικού μέσου για να ανατραπεί η εφαρμογή   της. Αύριο Δευτέρα κλιμάκιο της ΟΙΕΛΕ θα μεταβεί στη Βουλή για να ενημερώσει κόμματα και βουλευτές, ενώ την Πέμπτη, 8/5, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ΑΣΓΜΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων). Εντείνονται από αύριο οι επισκέψεις εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε ιδιωτικά σχολεία με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία της 24ωρης απεργίας της 14/5 και της συγκέντρωσης στο Θέατρο ΑΛΦΑ, ενώ σε νέο ΔΣ της 26/5 θα εξεταστεί πρόταση που κατατέθηκε στο ΔΣ ΟΙΕΛΕ και ΣΙΕΛ για αποχή των ιδιωτικών

εκπαιδευτικών από τις διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως υποστηρίζει η ΟΙΕΛΕ οι κυριότερες επιπτώσεις της τροπολογίας για την ιδιωτική εκπαίδευση έχουν ως εξής:
•   Με το άρθρο 5, παρ. 1 της τροπολογίας, απελευθερώνονται οι χρήσεις των ιδιωτικών σχολείων και μετά το πέρας του ωραρίου (εκτός διδακτικού ωραρίου κι εκτός διδακτικών ημερών) θα μπορούν να κάνουν εκτός προγράμματος κάθε είδους δραστηριότητα – εκπαιδευτική, ψυχαγωγική, και αθλητική - και να εκμεταλλεύονται όπως αυτά θέλουν τις εγκαταστάσεις τους. Σε συνδυασμό όμως με την κατάργηση του άρθρου 20 Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων θα επιτρέπεται ανεξέλεγκτα, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, χωρίς να έχει δικαίωμα ελέγχου ο διευθυντής εκπαίδευσης. Μετά από την πρόσφατη ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου για τα εργασιακά οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα κληθούν να δουλεύουν πέραν του διδακτικού προγράμματος, συχνά έως τη νύχτα, πέραν του διδακτικού έτους (το καλοκαίρι) και μέσα σε αργίες.
•   Με το Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο ζ, καταργούνται το άρθρο 20 και η παράγραφος 30 του άρθρου 24 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002. Οι καταργήσεις αυτές έχουν τις ακόλουθες συνέπειες:
1.   Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να λειτουργούν πλέον εκτός επίσημου διδακτικού ωραρίου (απογεύματα-βράδια) χωρίς να μπορεί να παρέμβει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.
2.   Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν εγκρίνουν πλέον ούτε τους διορισμούς, αλλά ούτε και τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
3.   Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι πια οι πειθαρχικοί και διοικητικοί προϊστάμενοι των ιδιωτικών σχολείων.
4.   Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν θα μπορούν πλέον να εποπτεύουν τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων (ωρολόγια προγράμματα, απουσιολόγια, κ.λπ.)
•   Με την παράγραφο 3 τα ιδιωτικά σχολεία που εδώ και 4 μήνες λειτουργούν χωρίς άδεια μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν   μέχρι την 15η Ιουλίου!

 

 
Με βάση την δημοσιοποίηση του νέου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ για την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στις 17-4-2014, σας γνωρίζουμε την θέση μας που έχει ως εξής:
1.            Διεκδικούμε να εφαρμοστούν οι προϋπάρχοντες νόμοι για την ειδική αγωγή, όπως ο τελευταίος ν. 3699/2008.
2.            Ζητούμε γι’ αυτό να εκδοθούν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που δεν έχουν εκδοθεί ΑΚΟΜΗ!!!!!
3.            Στην εκπαίδευση και μάλιστα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) δεν χρειαζόμαστε

ΝΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. Ας εφαρμόσουμε πρώτα τους προηγούμενους ( Νόμος 3699/2008 και ΆΡΘΡΟ 28 του Νόμου 4186/2013).

4.            Φτάνει ποιά η « εικονική κινητικότητα» μέσω νέων προσχεδίων και η προσπάθεια υλοποίησης υποσχέσεων του παρελθόντος (2003). Ας αρκεστούμε στη εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας.
5.            Εκπαιδευτικοί είναι μόνο όσοι έχουν διορισθεί για αυτό το έργο με βάση την Νομοθεσία. Διαφορετικά θα επιτρεπόταν οι μετατάξεις για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.
6.            Πως είναι δυνατόν να αλλάζουμε κάτι (Νόμος 3699/2008) που δεν έχει υλοποιηθεί και χωρίς να υπάρχουν σχετικές μελέτες και συμπεράσματα.
Η ΔΑΚΕ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Τρίτη, 06 Μαΐου 2014 16:50

Οι κανονικές άδειες σε όλο το δημόσιο

Γράφτηκε από

Αναφορικά µε την δυνατότητα χορήγησης κανονικών αδειών σε όλο το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του δηµόσιου τοµέα, ενόψει των επερχόμενων δηµοτικών εκλογών, περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ανάγκης διασφάλισης της απρόσκοπτης διεξαγωγής τους, διευκρινιστικά αναφέρουµε ότι η χορήγηση κάθε είδους κανονικής άδειας στο µόνιµο καθώς και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών σας καθώς και όλων των εποπτευμένων από εσάς

φορέων, κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα δημοσίευσης του π.δ. προκήρυξης των ευρωεκλογών έως και 30 Μαΐου 2014, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταµένων όσο και των προϊσταµένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα.

Επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθµη και κανονική λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως και την άµεση ανταπόκριση τους στην εκλογική διαδικασία, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα αξιολογήσετε ποιες υπηρεσίες των φορέων σας είναι απαραίτητο να εργαστούν µε απόλυτη πληρότητα.
Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου στη θεματική της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης. Ο  διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «TRANSIt» (http://www.transit-project.eu/) και «ENTREDU» (http://entredu.ea.gr/), δύο προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των διαθεματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και μαθητών θέτοντας τους ακόλουθους στόχους:
  • Την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που περιλαμβάνει διδακτικό υλικό, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και παραδείγματα καλών πρακτικών
  • Τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων επιχειρηματικής εκπαίδευσης, που βασίζονται σε διαθεματική προσέγγιση, υπό την έννοια ότι δεν αφορούν μόνο τις Οικονομικές Επιστήμες, αλλά ιδανικά εμπλέκουν και άλλες θεματικές, π.χ. τις Φυσικές Επιστήμες, τη Γλώσσα, την Ιστορία, κ.ά.
Σημαντικές Ημερομηνίες
·         20 Μαΐου 2014, προθεσμία υποβολής εκπαιδευτικού σεναρίου
·         31 Μαΐου 2014, ανακοίνωση νικητών του διαγωνισμού
Βραβεία του Διαγωνισμού
Στο διαγωνισμό απονέμονται συνολικά 8 βραβεία:
·         Πέντε (5) εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν δωρεάν το καλοκαιρινό σχολείο που διοργανώνουν τα έργα TRANSIt& Entredu από τις 13 ως τις 18 Ιουλίου 2014 σε κάποιο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο της Αττικής (πληροφορίες είναι διαθέσιμες στοhttp://udlnet.ea.gr/ & http://entredu-training.ea.gr/).
·         Τρεις (3) εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν δωρεάν το ετήσιο συνέδριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διοργανώνεται από το δίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης EDEN στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, 10 - 13 Ιουνίου 2014 (πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://www.eden-online.org/2014_zagreb.html)
Τα εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής των νικητών του διαγωνισμού θα καλυφθούν πλήρως από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.
 
Πληροφορίες συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό και υποβολής του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο http://entredu.ea.gr/contest2014/
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας από τους μετέχοντες, δεδομένου ότι:
·         ο διαγωνισμός διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, τα σενάρια υποβάλλονται από τους μετέχοντες στα Αγγλικά και αξιολογούνται από διεθνή επιτροπή.
·         στο καλοκαιρινό σχολείο και το συνέδριο, που αποτελούν βραβεία του διαγωνισμού, γλώσσα επικοινωνίας είναι η Αγγλική.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους των έργων:
·         κο. Αργύρη Τζικόπουλο, στο 210 8176799 και ηλεκτρονικά στο tzikopoulos@ea.gr
κα. Κατερίνα Ρίβιου, στο 210 8176790 και ηλεκτρονικά Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τρίτη, 06 Μαΐου 2014 16:45

«Παραιτήσεις συναδέλφων»

Γράφτηκε από

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τ.Θ.1152
65 110 ΚΑΒΑΛΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καβάλα , 6 Μαϊου 2014  
Αρ.πρωτ.:6194         Φ.36

 

ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις συναδέλφων»
 
     Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τις ημερομηνίες εντός των οποίων οι συνάδελφοι είχαν δικαίωμα να υποβάλλουν παραίτηση, υποβλήθηκαν σαρανταέξι (46) παραιτήσεις.
     Βεβαίως, έχουν το δικαίωμα όσοι το επιθυμούν εντός ενός μηνός να υποβάλλουν αίτηση

ανάκλησης. Εν πάση περιπτώσει η εκτίμησή μας είναι πως ο αριθμός αυτός θα είναι μονοψήφιος.

     Επειδή κάποιους/ες μπορεί να τους ενδιαφέρει η σύνθεση όσων υπέβαλαν αίτηση παραίτησης σας αναφέρουμε κατά ειδικότητα τι έγινε:
 
ΠΕ01               1                                  ΠΕ06               4
ΠΕΟ2           12                                  ΠΕ07               1
ΠΕ03               7                                  ΠΕ08               1
ΠΕ04.01          1                                  ΠΕ10               1
ΠΕ04.02          2                                  ΠΕ11               3
ΠΕ04.04          1                                  ΠΕ12.05          1
ΠΕ04.05          2                                  ΠΕ13               3
ΠΕ05               2                                  ΠΕ14.04          1
                                                            ΠΕ19-20         2
Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να αναρτηθεί και να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.
 
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εκπαιδευτικά Νέα