Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (46431)

 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και τι ισχύει για τις απουσίες

Μετά την ανακοίνωση για γενικό lockdown στη χώρα, έτοιμο να προχωρήσει από την ερχόμενη Δευτέρα στην εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια είναι το υπουργείο Παιδείας, δηλώνοντας ότι έχει εξασφαλίσει όλα τα τεχνολογικά μέσα. Η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά, θα έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Αυτό έχει ήδη συμβεί στα σχολεία σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με το νόμο η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική και η ύλη προχωρά με την ίδια ροή, όπως όταν οι σχολικές μονάδες λειτουργούσαν κανονικά με τη φυσική παρουσία μαθητών και καθηγητών. Η απουσία των μαθητών από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης και προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής  κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του.

Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή,που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος το τηρεί ηλεκτρονικά. Επίσης κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.Με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης θα γίνονται από τη Δευτέρα τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα κολέγια, ενώ εντός της ημέρας το υπουργείο Παιδείας θα δώσει αναλυτικές οδηγίες,για όλα όσα πρόκειται να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα και έως τη λήξη των νέων μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οσον αφορά στη μετακίνηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι για την ώρα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στα σχολεία θα επιτρέπεται με την αποστολή SMS απο τον ένα γονέα και με σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου,στην οποία θα αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του κάθε παιδιού .

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τηλεκπαίδευση

Ήδη απο σήμερα οι διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας θα λάβουν οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας, οι οποίες θα δοθούν στη συνέχεια στους διευθυντές των σχολείων και εκείνοι με τη σειρά τους θα ενημερώσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές τους, ώστε να ξεκινήσει η  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Πάντως τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον εξοικειωθεί με την τηλεκπαίδευση ή αλλιώς εξ αποστάσεως διδασκαλία,αφού είχε χρησιμοποιηθεί κατά το lockdown της προηγούμενης Ανοιξης, παρά το γεγονός ότι τότε είχαν υπάρξει πολλά προβλήματα έως ότου τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί βρουν τους σχετικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

Στους μαθητές τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Διευθυντή σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πώς η υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης στα σχολεία

Η υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητώνόλων των σχολείων της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Τι ισχύει για τα ιδιωτικά σχολεία

Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα - κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Οι κανόνες της τηλεκπαίδευσης

Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές.

Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος.

Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών. Ο εκπαιδευτικός, αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ηλεκτρονικής τάξης στους μαθητές ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών με όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο, επί παραδείγματι με e-mail ή με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα https://e-me.edu.gr, προκειμένου να εισέλθουν στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας.Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου ή και της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή ή και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή του μαθητή στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του μαθητή εκ νέου.

Ποιες οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID- 19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19.

Τα ονόματα ή ονόματα χρηστών ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, εξαιρουμένων των μεταδεδομένων των μαθητών κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποθηκεύονται από συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου.Τα μεταδεδομένα,που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.Ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και γονείς των μαθητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντας τους,το ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.

Οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των γονέων/κηδεμόνων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εκπαιδευτικές δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τις αυτές υποχρεώσεις οφείλει να τηρεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών της σχετικής εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτήν.

Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2020 00:57

ΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ…

Γράφτηκε από
 

Και φυσικά η φράση του Αβέρωφ ταιριάζει γάντι στον εμπνευστή της παράταξης και μέχρι σήμερα αιρετό που εκλέχθηκε με τις ψήφους της ΔΑΚΕ στις εκλογές του 2018 τότε που η παράταξη της ΔΑΚΕ είχε πάρει περισσότερες από 600 ψήφους και ο νυν αιρετός περίπου 330 σταυρούς.

Σήμερα οι ΑΔΗΚ πήραν στις εκλογές για το ΠΥΣΔΕ Λάρισας 128 ψήφους και ο ίδιος 106 σταυρούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι χωρίς την παράταξη δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα και κοινώς, σύμφωνα με το αποτέλεσμα, “τον έφαγε ο λύκος…”

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι βάσει των αποτελεσμάτων και της αποχής του 90%, αν τελικά η υπουργός Παιδείας νομιμοποιήσει τις εκλογές, γιατί η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ δεν πρόκειται να τις νομιμοποιήσουν όπως άλλωστε και όλος ο κλάδος, στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας, ως αιρετοί θα είναι ο νυν αιρετός Κ. Κοντσιώτης και ένα ακόμη μέλος των ΑΔΗΚ αφού η παράταξη κέρδισε και τις 2 έδρες, τρέχοντας μόνη της στις εκλογές.

 

 ΥΠΑΙΘ 2

 Ολοκλήρωση με επιτυχία της ηλεκτρονικής διαδικασίας εκλογών

Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη τομή στο χώρο της εκπαίδευσης και της ψηφιακής διακυβέρνησης, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας που παρείχε το εκλογικό ψηφιακό σύστημα «ΖΕΥΣ». Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι εκλογές εκπαιδευτικών διενεργήθηκαν με ηλεκτρονική διαδικασία. Δημιουργήθηκαν 380 ψηφιακές κάλπες για την ανάδειξη αιρετών των εκπαιδευτικών σε ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, καθώς και για τους αντίστοιχους εκπροσώπους για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, και καταχωρίσθηκαν 34.161 ψήφοι από 13.168 ψηφοφόρους.

Η απρόσκοπτη διενέργεια των εκλογών κατέστη εφικτή, με απόλυτη διασφάλιση του απόρρητου, της αδιαβλητότητας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, και τηρουμένων των μέτρων για την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας. Και αυτό, παρά τα συνεχή προσκόμματα, την εκστρατεία παραπληροφόρησης και παρακίνησης σε αποχή, τις απειλές για διαγραφή και τις εκφοβιστικές τακτικές όσων αντιτίθενται συστηματικά σε κάθε αλλαγή.

Έχει, δε, ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι η εκλογική αυτή διαδικασία συνέπεσε με την πρώτη ημέρα του περιορισμού κυκλοφορίας και εφαρμογής των νέων μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού. Με σύμμαχο την τεχνολογία, οι εκπαιδευτικές και υπηρεσιακές διαδικασίες μπορούν να συνεχίζονται, παρά την πανδημία. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της ιστορικής σημερινής εκλογικής διαδικασίας, αλλά και όσους συμμετείχαν σε αυτήν, ως ψηφοφόροι ή υποψήφιοι. Το πρώτο βήμα έγινε. Έχουμε ακόμη πολλά μπροστά μας, που θα πετύχουμε όλοι μαζί!

Οδηγίες προς τους πολίτες για την υπεύθυνη χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών κατά την περίοδο του lockdown, δίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σταθερών και ασύρματων δικτύων σε όλο το διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και της επαγγελματικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των κρίσιμης σημασίας υποδομών της χώρας.

 

Για την ομαλή, απρόσκοπτη και υπεύθυνη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπενθυμίζουν και συνιστούν:

 

· Να αποφεύγουμε τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών ψυχαγωγίας κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 9 πμ έως τις 6 μμ Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η απαιτούμενη διαθεσιμότητα στα δίκτυα για την αποτελεσματική λειτουργία εφαρμογών τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας.

· Να δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση των σταθερών δικτύων για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και να αποφεύγουμε, εφόσον δεν είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μας, τις βιντεοκλήσεις.

· Να αποφεύγουμε την αποστολή αρχείων μεγάλου όγκου και χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία συμπίεσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ομοίως, αποφεύγουμε την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μεγάλο όγκο συνημμένων αρχείων.

· Να διατηρούμε ενημερωμένο το λογισμικό όλων των οικιακών συσκευών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με βάση τις οδηγίες και τις συστάσεις των κατασκευαστών.

· Να δείχνουμε αυξημένη προσοχή σε μηνύματα που προέρχονται από άγνωστους αποστολείς και έχουν ως θέμα τους τον κορωνοϊό -και, γενικότερα, θέματα Υγείας και Πολιτικής Προστασίας- καθώς ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλο λογισμικό.

 

· Να υιοθετούμε υπεύθυνη συμπεριφορά και να εμπιστευόμαστε μόνο τις οδηγίες των επιστημόνων και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

· Αν έχουμε παιδιά, φροντίζουμε για τη δημιουργική τους απασχόληση και αποφεύγουμε την προσκόλλησή τους σε διαδικτυακές υπηρεσίες διασκέδασης

· Τονίζεται πως κανένας οργανισμός και φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, στην Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει τηλεφωνικά, μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες όπως ο κωδικός που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας σε κάποια υπηρεσία. Κάθε τέτοια επικοινωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόπειρα απάτης.

Χρήσιμες διευθύνσεις

· Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: eody.gov.gr

· Covid-19 – Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Covid-19: covid19.gov.gr

· Ενιαία ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης: www.gov.gr

Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2020 00:37

Αποτελέσματα από όλη τη χώρα Π.Ε. : Στο 95% η Αποχή

Γράφτηκε από

06 10 16 ekloges

Συντριπτικά τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών εκλογών για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την κυβέρνηση.

Οι εκλογές αυτές ακυρώθηκαν στην πράξη και οι τυχόν εκλεγμένοι θα είναι χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση.Δεν θα εκπροσωπούν τον κλάδο.

Αποτελέσματα από όλη τη χώρα :

Ποσοστό αποχής στις εκλογές για το
ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 97%
ΑΠΥΣΠΕ & ΚΥΣΠΕ 97,5%

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 1.112
ΨΗΦΙΣΑΝ:
ΠΥΣΠΕ 18
ΑΠΥΣΠΕ 17
ΚΥΣΠΕ 19
Ποσοστό συμμετοχής 1,5% !!!
Στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία του 2018 στην Π.Ε. Κέρκυρας το ποσοστό ήταν 90%.
ΠΥΣΠΕ Αργολιδας
Εγγεγραμμένοι 759
Ψήφισαν για ΠΥΣΠΕ: 12
Συμμετοχή: 1,58%
Νομός Πιερίας
Εγγεγραμμένοι 1111
ΠΥΣΠΕ 90
ΑΠΥΣΠΕ 82
ΚΥΣΠΕ 89
ΠΥΣΠΕ Ροδόπης, εγγεγραμμένοι 766, ψήφισαν:
ΠΥΣΠΕ 9
ΑΠΥΣΠΕ 10
ΚΥΣΠΕ 12
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 929
ΨΗΦΙΣΑΝ:
ΠΥΣΠΕ 37 (3,98%)
ΑΠΥΣΠΕ 34 (3,65%)
ΚΥΣΠΕ 31 (3,33%)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 4165 εγγεγραμμένοι
ΠΥΣΠΕ 215 5,16%
ΑΠΥΣΠΕ 163 3,91%
ΚΥΣΠΕ 190 4,56%
Εκλογές αιρετών στο ΠΥΣΠΕ Έβρου 7ης Νοεμβρίου 2020
Εγγεγραμμένοι :1148
Ψήφισαν:
53 ΠΥΣΠΕ
55 ΑΠΥΣΠΕ
53 ΚΥΣΠΕ
Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων: ΣYMMETOXH ΣTIΣ EKΛOΓEΣ 51 ΣTOYΣ 1254. ΠEPIΠOY 4%.
Χανια..
Εγγεγραμμένοι: 1746
Ψήφισαν:
Πυσπε: 33
Απυσπε: 28
Κυσπε: 28
Π.Ε. Β΄ Αθήνας
Εγγεγραμμένοι: 4.129
Ψήφισαν:
ΠΥΣΠΕ: 268 – 6,49%
ΑΠΥΣΠΕ: 248 – 6%
ΚΥΣΠΕ: 280 – 6,78%
Νομός Σερρών: Εγγεγραμμένοι 1431 Ψήφισαν:ΠΥΣΠΕ 42 ΑΠΥΣΠΕ 40 ΚΥΣΠΕ 37
88% η αποχή στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας
ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Εγγεγραμμένοι: 4.247
ΠΥΣΠΕ:419
ΑΠΥΣΠΕ:398
ΚΥΣΠΕ:421
ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ Εγγεγραμμένοι 1053 ψήφισαν 53. Ποσοστό συμμετοχής 5%
ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ
50 ΠΥΣΠΕ 50 ΑΠΥΣΠΕ 47 ΚΥΣΠΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 1.071
Νομός Αχαΐας:
Εγγεγραμμένοι :2638
ΠYΣΠE 130
AΠYΣΠE 127
KYΣΠE 121
ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας! Στους 526 εγγεγραμμένους ψήφισαν 7 άτομα για το ΠΥΣΠΕ, 9 για το ΑΠΥΣΠΕ και 11 για το ΚΥΣΠΕ.
ΠΥΣΠΕ Άρτας:
Εγγεγραμμένοι 578
Ψήφισαν 14
Ποσοστό συμμετοχής 2,4%
Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2020 23:02

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Ε.

Γράφτηκε από
 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ  4549 

Ψήφισαν 517

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ  976 

Ψήφισαν 39

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΒΡΟΥ

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 1030  

Ψήφισαν 32

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΧΑΐΑΣ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 2260
Ψήφισαν  82

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 587

Ψήφισαν 50   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 3687
Ψήφισαν: 455

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 1388
Ψήφισαν: 63

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι : 1079

Ψήφισαν 92

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι 1125

 Ψήφισαν 110

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΗΛΕΙΑ

Εγγεγραμμένοι 1.181

Ψήφισαν 71

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΎΝΟΛΟ   1118
ΨΗΦΙΣΑΝ     41

Αποτελέσματα Καρδίτσας

Εγγεγραμμένοι 887

ψήφισαν 43

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Υ.Σ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

104 ΣΤΟΥΣ 1040 ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΑΠΥΣΔΕ
 
103 ΣΤΟΥΣ 1040 ΚΥΣΔΕ

Αποτέλεσμα Χίου

 

Εγγεγραμμένοι 626  

ψήφισαν 27

Αποτέλεσμα Μαγνησία

Εγγεγραμμένοι 1560 

ψήφισαν 258

Αποτέλεσμα Ηράκλειο

Εγγεγραμμένοι 2516 

ΨΗΦΙΣΑΝ136!

Συμμετοχή Ξάνθης

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 799

 ΨΗΦΙΣΑΝ 62

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΤΑ

 ΠΥΣΔΕ 28 (577)

ΑΠΥΣΔΕ 27 (577)
ΚΥΣΔΕ 28 ((577)
ΠΟΣΟΣΤΌ 4.8 %

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ   766

 
  ΨΗΦΙΣΑΝ  ΠΥΣΔΕ 63
                   ΑΠΥΣΔΕ 58
                    ΚΥΣΔΕ 61

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 956

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΠΥΣΔΕ 46 4,8%

ΑΠΥΣΔΕ 40 4,18%

ΚΥΣΔΕ 45 4,7%

Εκπαιδευτικά Νέα