Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (45128)

 
sofia_zzcarΗ υφυπουργός παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στον FOCUS FM και στην εκπομπή «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα»,  αναφορικά με τη μείωση των ωρών σε διδασκόμενα μαθήματα αλλά και την απώλεια οργανικών θέσεων από τους καθηγητές δήλωσε ότι «αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η εργασία που θα γίνει με τις δεδομένες ώρες που έχει το Γυμνάσιο για να καλυφθεί μια ευρεία γκάμα μαθημάτων. Οπότε θα πρέπει να γίνει και μια διαχείριση των ωρών. Μακάρι να είχαμε και περισσότερες ώρες για να μπορούσαν να διατεθούν και σε μαθήματα τα οποία έχουν ανάγκη τα παιδιά να μάθουν και να εντρυφήσουν. Όμως σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που θα χαράξει την ιδανική συνταγή για να έχουν τα παιδιά μια ευρύτητα ως προς τα αντικείμενα τα οποία διδάσκονται».

Στο ερώτημα αν κάποιοι καθηγητές θα χάσουν τις οργανικές τους θέσεις και τι θα γίνει με αυτούς, η κυρία Ζαχαράκη απάντησε ότι «δεν μιλάμε για απώλεια οργανικών θέσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα διακινήθηκαν fake news ότι τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας εξαφανίζονται από το Γυμνάσιο που πραγματικά ήταν αναληθές.
Το Δημοτικό και το Γυμνάσιο έχουν τις ώρες που είχαμε για τα μαθήματα αυτά. Στην Α Λυκείου αυτό που αφαιρέθηκε ήταν κάποια μαθήματα επιλογής όπως το μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας και το σχέδιο στην Γ Λυκείου. Στο Υπουργείο συζητάμε αυτή τη στιγμή μια πρόταση, τι θα μπορεί να εφαρμοστεί ως προς την ενίσχυση αυτών των μαθημάτων με έναν τρόπο πιο σταθερό.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας:
-        παιδιών ηλικίας 6 έως 16ετών
-       Ατόμων με Αναπηρίες
-       Ηλικιωμένων Ατόμων και
Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19
 
 
Έχοντας υπόψη:
 
1.       Την από 10/06/20 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19 κατά την 73η Συνεδρίασή της.
2.  Τις οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ και ηλικιωμένων ατόμων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19.
Η παρούσα εγκύκλιος αποβλέπει στην ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των φορέων που λειτουργούν κατασκηνώσεις (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα), των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενουμένων και των συνοδών ΑμεΑ στις κατασκηνώσεις, καθώς και μέσω αυτών των κατασκηνωτών, σχετικά με τηλοίμωξηαπότονιοCOVID-19,ταμέτραπρόληψηςτηςδιασποράςτουιού,τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από COVΙD-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων, ως ακολούθως :
 
 
 
Α. Οργάνωση
 
Για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σχετικά με την επιδημία από το νέο κορωνοϊό COVΙD-19, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη οργανωτικών μέτρων και ο καθορισμός διαδικασιών σε κάθε κατασκήνωση. Στα γενικά μέτρα οργάνωσης των κατασκηνώσεων περιλαμβάνονται ταακόλουθα:
1.    Ορισμός υπευθύνου σε κάθε κατασκήνωση, με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των κατασκηνωτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων καιοδηγιών
2.    Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προτεινόμενωνμέτρων
Ειδικά    για    τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
Ηλικιωμένων Ατόμων τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρηθούν με μεγάλη προσοχή γιατί τα άτομα αυτά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και συχνά συνυπάρχουν προβλήματα υγείας όπως είναι τα καρδιολογικά, αναπνευστικά και νευρολογικά νοσήματα.
3.    Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού, κατασκηνωτών και συνοδώνΑμεΑ
4.    Οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής με επίκεντρο την δημιουργία μικρών και σταθερών ομάδων κατασκηνωτών και προσωπικού σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων και διασφάλιση της ελάχιστης ανάμιξηςτους.
Ειδικά    για    τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
ΗλικιωμένωνΑτόμων το    προσωπικό    κάθε    ομάδας    να    είναι σταθερό και να μηνεναλλάσσεται.
5.    Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας των μελών της κατασκήνωσης, σε συνεργασία με το προσωπικό και την ιατρονοσηλευτική ομάδα,με


εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη COVID-19
6.    Συντονισμός της διαχείρισης υπόπτου κρούσματος και της επικοινωνίας με τονΕΟΔΥ
7.    Ανάρτηση σε εμφανή και συχνά επισκεπτόμενα σημεία, έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες) για την υπενθύμιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και κατασκηνωτών, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεωνκτλ)
8.    Πρόβλεψη για την προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές από COVID-19.
·         Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισμένες από τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να εργαστούν με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους και με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δεν θα τους εκθέτει σε άμεση επαφή με τους κατασκηνωτές και θα περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό (τηλε-εργασία, ατομικό γραφείοκτλ).
·         Κατασκηνωτές με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρούτους.
·         Κατασκηνωτές και προσωπικό που στο στενό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εκθέσουν τα άτομα αυτά στον κίνδυνο λοίμωξης.
·         Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
Ηλικιωμένων Ατόμων συστήνεται μοριακός έλεγχος για κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε όλους τους κατασκηνωτές και τους συνοδούς / φροντιστές τους, κατά προτίμηση 24 έως 72 ώρες πριν την είσοδο στην κατασκήνωση. Επίσης, μοριακός έλεγχος συστήνεται να πραγματοποιείται και σε όλα τα σταθερά μέλη του προσωπικού της κατασκήνωσης στο τέλος της κάθε 10ήμερης κατασκηνωτικής περιόδου και πριν την έναρξη της επόμενης και την υποδοχή της νέας ομάδαςκατασκηνωτών.


Β. Γενικές αρχές
 
1.    Αποφυγή εισαγωγής του ιού στο χώρο τηςκατασκήνωσης
·         Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα πρέπει να είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με λοίμωξη COVID-19 και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων. Οι γονείς των κατασκηνωτών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση, δε θα πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19 και θα έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευση τους.
·         Συστήνεται ο έλεγχος του προσωπικού με μοριακή δοκιμασία (PCR) λίγο πριν την άφιξη κάθε νέας ομάδας κατασκηνωτών (ανά δύοεβδομάδες).
·         Η προσέλευση των κατασκηνωτών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που θα εστιάζει σε τρία θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας , καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, κτλ), β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, δε θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την περαιτέρω διαχείριση και γ) Ειδικά για τις περιόδουςφιλοξενίας
Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων, το αποτέλεσμα μοριακής δοκιμασίας για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 και ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για τη συμμετοχή στην κατασκήνωση ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
·         Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στο χώρο της κατασκήνωσης στα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κτλ). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργουτους.
·         Συστήνεται η προσέλευση των κατασκηνωτών να γίνεται με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, εάν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πούλμαν για τις μετακινήσεις των κατασκηνωτών, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-


2020 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) για τη λειτουργία των τουριστικών οχημάτων και να υπάρχει υπεύθυνος συνοδός από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ώστε να επιβλέπεται η ορθή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων κατά τη μετακίνηση, η τήρηση των αποστάσεων και η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
·         Προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες κατασκηνωτών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και σταθερές ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η ανάμιξη κατασκηνωτών και κατά συνέπεια να περιορίζονται οι πιθανότητες διασποράς ιογενών λοιμώξεων. Η οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις να αφορούν περιορισμένο αριθμό κατασκηνωτών και να περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες σταθερές ομάδες κατασκηνωτών. Με τον τρόπο αυτό, εκτός του περιορισμού του κύκλου διασποράς μιας ενδεχόμενης λοίμωξης, διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.
·         Το επισκεπτήριο απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρξει ειδική ανάγκη. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έρχεται αυστηρά ένας μόνο γονέας για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
Ειδικά    για    τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
Ηλικιωμένων Ατόμων
Για τους ενήλικες / υπερήλικες κατασκηνωτές απαγορεύονται οι επισκέψεις.
·         Συστήνεται να αποφεύγονται οι προσωρινές άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών ή/και μελών του προσωπικού που διαμένουν στο χώρο της κατασκήνωσης και να περιορίζονται στις απολύτωςαπαραίτητες.
·         Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
Ηλικιωμένων Ατόμων
Απαγορεύονται οι άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών.
Οι συνοδοί / φροντιστές των κατασκηνωτών ΑμεΑ διαμένουν στον          ίδιο      χώρο            μαζί   τους      στο     διπλανό       κρεβάτι     και            δεν


εξέρχονται από την κατασκήνωση που λειτουργεί ως κλειστή δομή.
 
2.    Μέτρα κοινωνικώναποστάσεων
 
2.1  Διαμονή
 
·         Συστήνεται στο χώρο διαμονής των κατασκηνωτών να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των κρεβατιών που είναι τοποθετημένα παράλληλα. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη ύπνου«πόδια
- κεφάλι» και στην περίπτωση αυτή, η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών μπορεί να μειωθεί στο 1 μέτρο.
·         Σε περιπτώσεις που οι διαθέσιμες κλίνες είναι κουκέτες και η χρήση τους είναι αναπόφευκτη, συστήνεται η διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» και τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των κουκετών που είναι παράλληλες. Εναλλακτικά, συστήνεται η τοποθέτηση κουκετών σε σειρά με διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» τόσο μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανέςκουκέτες.
Ειδικά    για    τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
Ηλικιωμένων Ατόμων
Ηλικιωμένοι κατασκηνωτές και Άτομα με Αναπηρίες με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να κοιμούνται σεκουκέτες.
·         Να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι αποθήκευσης των ατομικών ειδών και των προσωπικών αντικειμένων για κάθε κατασκηνωτήξεχωριστά
·         Σε κοιτώνες που διαθέτουν εσωτερική τουαλέτα να γίνεται χρήση αυτής από τους διαμένοντες με τήρηση των κανόνων υγιεινής, για αποφυγή του συνωστισμού και της αναμονής στις κοινόχρηστεςτουαλέτες.
·         Αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής καθώς και της κοινής χρήσης ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικώναντικειμένων
2.2  Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητεςαναψυχής
 
Συστήνεται η οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών να διέπετε από το πνεύμα του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων, ώστε να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων από προκαθορισμένες και σταθερές υποομάδες


παιδιών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και να αποφεύγεται η ανάμιξη κατασκηνωτών από άλλες ομάδες/κοινότητες.
Στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προτείνεται ο επιμερισμός των κατασκηνωτών σε χώρους και χρόνο, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και υποδομές της κατασκήνωσης με όσο το δυνατό πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο για τους κατασκηνωτές.
 
 
 
2.3   Σίτιση
 
 
·         Συστήνεται η εξασφάλιση ατομικών σκευών και κατά προτίμηση μιας χρήσης
·         Εάν γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αυτή θα πρέπει να προϋποθέτει την εξυπηρέτηση μικρού αριθμού κατασκηνωτών κάθε φορά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά τη διαδικασία διανομής τουγεύματος
·         Εναλλακτικά, τα γεύματα μπορούν να διανέμονται σε ατομικά πακέτα, σε κάθε ομάδα ξεχωριστά και με ευθύνη των ομαδαρχών να καταναλώνονται στο χώρο διαμονής, με προσοχή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και συντήρησης τροφίμων καθώς και στην απομάκρυνση τωναπορριμμάτων
·         Εάν υπάρχουν κυλικεία στο χώρο της κατασκήνωσης, θα πρέπει να προσφέρουν μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά και να υπάρχει μέριμνα για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κατασκηνωτών στην αναμονή γιαεξυπηρέτηση
 
2.4   Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας καιυγιεινής
 
 
·         Προγραμματισμός ωραρίου ανά ομάδες για την ατομική υγιεινή και το μπάνιο των κατασκηνωτών με πρόβλεψη για έκτακτεςανάγκες
·         Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενεςαποστάσεις
 
·         Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) στιςτουαλέτες.
·         Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ, κ.ά.) για την εκπαίδευση των κατασκηνωτών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής τουβήχα.


3.    Καθαριότητα χώρων, απολύμανσηεπιφανειών
·         Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός όλων των χώρων και ιδιαίτερα τωνκοιτώνων
·         Εάν υπάρχουν κλιματιστικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή και με την προϋπόθεση της συστηματικής και πρόσφατης συντήρησης τους. Εάν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και σε χαμηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. Ανεμιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή μπορεί να μεταφέρουν σταγονίδια σε μεγαλύτερη απόσταση.(Περισσότερες πληροφορίες:
«Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», 24/04/20, https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf)
·         Πέρα από τις συνήθεις καθημερινές εργασίες καθαρισμού των χώρων, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες, , κλπ), καθώς και της τουαλέτας, με κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού, όπως διαλύματος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.
·         Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια, μακριά από τα παιδιά, προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή ερεθιστικής δράσης σε δέρμα καιβλεννογόνους
·         ΑναλυτικέςοδηγίεςείναιδιαθέσιμεςστηνιστοσελίδατουΕΟΔΥ,
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14Μαΐου 2020
·         Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύμανση με ψεκασμό ή εκνέφωση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα και με τις συστάσεις                         του      Παγκόσμιου                             Οργανισμού                             Υγείας (https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of- environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19).


4.    Μέτρα ατομικής υγιεινής και υποδομή /εκπαίδευση
 
Εκπαίδευση των κατασκηνωτών και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδομών και υλικών, όπως νιπτήρες με τρεχούμενο νερό και αλκοολούχα αντισηπτικά που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ενήλικα ιδιαίτερα για παιδιά ΑμεΑ.
 
-Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδουςαπορριμμάτων.
 
-Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη χρήση κοινού εξοπλισμού ή συσκευών, όπως οθόνες αφής και πληκτρολόγια ή μετά από αθλητικές δραστηριότητες και χρήση οργάνων γυμναστικής
 
-Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο,
 
-Απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών
-  Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και τοστόμα
-  Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων καισυσκευών
-   Απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια
-Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό
-Συνιστάται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή κινδύνου επαφής με αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των παιδιών. Η χρήση της μάσκας συστήνεται επίσης, κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού. Η σωστή χρήση της μάσκας είναι


Ειδικά    για    τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
Ηλικιωμένων Ατόμων
Συνιστάται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή κινδύνου επαφής με αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των κατασκηνωτών. Η χρήση της μάσκας συστήνεται επίσης, κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού. Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
-Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για το επισκεπτήριο και τους εξωτερικούς συνεργάτες τηςκατασκήνωσης.
Ειδικά    για    τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίεςκαι
Ηλικιωμένων Ατόμων
Οι συνοδοί / φροντιστές καθώς και τα μέλη του προσωπικού, όταν έρχονται σε στενή επαφή με κατασκηνωτές και η φύση της εργασίας τους θέτει τον κίνδυνο έκθεση σε εκκρίσεις του αναπνευστικού ή άλλα βιολογικά υγρά, θα πρέπει εκτός από την προστατευτική μάσκα, να φορούν γάντια μιας χρήσης, αδιάβροχη ποδιά και οφθαλμική προστασία (ασπίδα προσώπου ή γυαλιά ευρέος οπτικού πεδίου). Μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας θα πρέπει να ακολουθεί η υγιεινή τωνχεριών.
 
5.    Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικούCOVID-19
 
Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξηCOVID-19;
·         Ο κατασκηνωτής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί και ενημερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην πρώτη κλινικήαξιολόγηση
·         Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα παρευρίσκεται στην κλινική αξιολόγηση (μάσκα, γάντια, ποδιάαδιάβροχη


και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων
·         Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή.
·         Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο κατασκηνωτής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικότεστ
·         Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο κατασκηνωτής παραμένει σε απομόνωση με κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ,www.eody.gov.gr)
Αν το τεστ βγει θετικό
 
·         Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και οΕΟΔΥ
·         Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (κατασκηνωτές, μέλη του προσωπικούκτλ)
·         Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ:https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf)
·         Όλα τα άτομα που από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή, θα απομακρυνθούν από την κατασκήνωση, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένοκρούσμα.
 
Αν το τεστ βγει αρνητικό:
 
·         Ο κατασκηνωτής θα μπορεί να επιστρέψει στην κατασκήνωση μετά την συμπλήρωση τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του και με ιατρική γνωμάτευση που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μεταδοτικόνόσημα.
 
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν:
 
Α. οι κατασκηνώσεις που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την αριθμ. Δ22 / οικ. 37641 / 1450 / 22-8-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση«Καθορισμός


όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (ΑΔΑ: ΩΙΖ6465Θ1Ω- 0ΙΓ) (Φ.Ε.Κ. 2712 / 2016 τ. Β΄)και
Β. οι κατασκηνώσεις του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα λειτουργήσουν με ευθύνη των Δήμων σύμφωνα με την αριθμ. Δ11 / 6385 / 148 / 10- 4-2020 Κ.Υ.Α «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (Φ.Ε.Κ. 1904 / 2020 τ. Β΄).-
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
 
 
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 00:53

Εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας

Γράφτηκε από
 
Οι εγγραφές , οι ανανεώσεις εγγραφών γίνονται και φέτος ηλεκτρονικά....
Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πρέπει να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής» έως τη 02 Ιουλίου 2020 μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας λειτουργούν οι Τομείς :

·         Μηχανολογίας
·         Πληροφορικής
·         Διοίκησης και Οικονομίας
·         Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  
 
Για πληροφορίες ενημερωθείτε:

·  Καθημερινά στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας   (18:30-22:30)

·  Στην ιστοσελίδα του σχολείου http://epal-esp-arid.pel.sch.gr/
·  Τηλ: 2384021740   - Facebook:           Esperino Epal AridaiasO Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αριδαίας


Χρήστος Παπανικολάου
 
Με αφορμή το γεγονός ότι  ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις στα βασικά μαθήματα των Γενικών Λυκείων (συνεχίζονται για τα μαθήματα των ΕΠΑΛ και τα ειδικά μαθήματα), η κα Κεραμέως ανέφερε εχθές 26 Ιουνίου σε συνέντευξή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star:
«Περιμένουμε αποτελέσματα γύρω στις 10 Ιουλίου. Θα εξαρτηθεί από μία σειρά από παράγοντες, αλλά μέχρι τα μέσα Ιουλίου αναμένονται τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων στα βασικά μαθήματα».

 
Με αφορμή επίσης το γεγονός ότι έπεσε και η αυλαία στη λειτουργία όλων των σχολείων (με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και για τα δημοτικά σχολεία), η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, παρά τους φόβους που υπήρχαν για την επαναλειτουργία των σχολείων, όλα κύλισαν ομαλά, ενώ σχετικά με τον αριθμό των κρουσμάτων ανέφερε: «Ήταν ελάχιστα τα κρούσματα, μόνο δύο -τρία». Η κα Κεραμέως χαρακτήρισε «υποδειγματικά τα μέτρα προστασίας», ενώ ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς επειδή «συνετέλεσαν ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία με υποδειγματικό τρόπο».
Η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στη συνέντευξή της στο Star και στο ζήτημα των πειραματικών σχολείων, για τα οποία έγινε χθες η κλήρωση των μαθητών η οποία μεταδόθηκε live, όπως και των πρότυπων, για την εισαγωγή στα οποία ξεκινούν οι εξετάσεις τη Δευτέρα. «Μας συγκίνησε το ενδιαφέρον των γονέων για συμμετοχή των μαθητών στην επιλογή για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τον αριθμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, για να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία» τόνισε η κα Κεραμέως.
 

panneladikes_areΤι δείχνουν τα στοιχεία από βαθμολογικά κέντρα - Συσσώρευση χαμηλών βαθμολογιών στην έκθεση – «Του ύψους και του βάθους» οι βαθμολογίες  σε Μαθηματικά, Φυσική και Βιολογία –Κάμψη στις Ανθρωπιστικές σπουδές  - Στις 10 Ιουλίου οι βαθμολογίες

 
Διπλή κίνηση  στην πορεία των βάσεων αναμένεται να καταγραφεί στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις και λόγω κορωνοιού αλλά και λόγω της κατάργησης των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων. Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν στις 10 Ιουλίου προκειμένου να ακολουθήσει η συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων.


Σύμφωνα με  στοιχεία από βαθμολογικά κέντρα στην Νεοελληνική Γλώσσα έχουμε συσσώρευση χαμηλών  βαθμολογιών ,σε μαθηματικά, φυσική και βιολογία παρατηρείται έλλειψη μεσαίων βαθμολογιών  από το 13-16 και τάση για χαμηλές ή αντίθετα καλές βαθμολογίες καθώς κάμψη στις βαθμολογίες των Ανθρωπιστικών Σπουδών με πτωτική τάση σε σχολές, όπως η Νομική και η Ψυχολογία.


 
Όπως λένε βαθμολογητές στο «Πρώτο Θέμα»  κύριο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων μαθημάτων είναι η συσσώρευση γραπτών σε χαμηλές βαθμολογίες  ενώ  αντίθετα  υπάρχουν αρκετά καλές  βαθμολογίες  υποψηφίων οι οποίοι προφανώς ενδιαφέρονται  για τις περιζήτητες σχολές.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις  όσων ασχολούνται χρόνια με την πορεία των βάσεων αναμένεται άνοδος των  βάσεων  στις περιζήτητες σχολές και αντίστοιχη πτώση στα τμήματα  μεσαίας και χαμηλής ζήτησης . Η καραντίνα «ωφέλησε» τους καλούς μαθητές που διάβασαν ακόμα περισσότερο ενώ  κάποιοι  άλλοι μαθητές  χαλάρωσαν. Τα «ρετιρέ» όπως αποκαλούνται οι περιζήτητες σχολές αναμένεται να έχουν ανοδική τάση ενώ αντίθετα θα  «μαζευτούν » οι βάσεις, όπως λένε χαρακτηριστικά καθηγητές στις χαμηλόβαθμες σχολές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από βαθμολογικά κέντρα , από στοιχεία που αφορούν σε μεγάλο αριθμό γραπτών της Νεοελληνικής Γλώσσας υπάρχει συσσώρευση βαθμολογιών μεταξύ του 11-14 και εμφανής έλλειψη βαθμολογιών πάνω από  16.  Ο  συνδυασμός της Νεοελληνικής Γλώσσας με την Λογοτεχνία φαίνεται ότι δυσκόλεψε τους υποψηφίους .
 
«Σημαντική    θα είναι η επίπτωση των βαθμολογιών της Νεοελληνικής γλώσσας σε όλα τα πεδία» λέει ο Γιάννης Βαφειαδάκης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος . Ο κ. Βαφειαδάκης εκτιμά ότι το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα παίξει τον ρόλο που έπαιζαν τα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας που καταργήθηκε για εφέτος, , προκειμένου να ξεχωρίσουν οι καλά διαβασμένοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΦΕ τα θέματα που επιλέχθηκαν εφέτος ήταν πολύ καλά, στο σύνολό τους και  βοήθησαν τους μαθητές να δείξουν τι γνωρίζουν ενώ οι ερωτήσεις να  ξεχωρίσουν  οι  καλά διαβασμένοι μαθητές.

Χαρακτηρίζει την έλλειψη μεσαίων βαθμολογιών επίπτωση από τον κορωνοιό , όπου οι καλοί μαθητές προετοιμάστηκαν και οι μέτριοι επηρεάστηκαν από την κατάσταση.  «Γκρέμισμα» σχολών στην επαρχία , κυρίως στο 1ο επιστημονικό πεδίο, αναμένει ο κ. Βαφειαδάκης, ο οποίος κάνει λόγο για σχολές με ενδιαφέροντα γνωστικά αντικείμενα, που  αναμένεται να έχουν χαμηλές βάσεις καθώς οι περισσότεροι γονείς θα προτιμήσουν σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Κοινό χαρακτηριστικό στα Μαθηματικά, τη Βιολογία και τη Φυσική ,  σύμφωνα με στοιχεία από βαθμολογητές , είναι ότι θα λείψουν οι βαθμολογίες από 13 έως 16 .

Σε ό,τι αφορά στα Μαθηματικά, σύμφωνα με πληροφορίες  σημειώθηκαν λίγο καλύτερες βαθμολογίες από τις περσινές χαμηλές βαθμολογίες. Και σε αυτό το μάθημα λείπουν οι μεσαίες βαθμολογίες και ελάχιστα είναι τα άριστα γραπτά. Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στην Βιολογία,  με έλλειψη δηλαδή μεσαίων βαθμολογιών , ωστόσο , όπως προκύπτει η βαθμολογία στη βιολογία καθυστέρησε να ξεκινήσει, λόγω κάποιων διευκρινιστικών οδηγιών που δόθηκαν .

Οι βάσεις ανά πεδίο

Από  τα έως τώρα στοιχεία  προκύπτει μία μικρή κάμψη στην πορεία των βάσεων των Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Aπό την εικόνα από τα βαθμολογικά κέντρα  αναμένεται μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως η Νομική και η Ψυχολογία και έντονη πτώση στις χαμηλόβαθμες σχολές.

 
Στο 2ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται στασιμότητα στις περιζητήτες υψηλόβαθμες σχολές ενώ όπως εκτιμά ο κ. Βαφειδάκης αναμένεται πτώση στις σχολές από 15,5 και κάτω. Ο καθηγητής εκτιμά ότι η επίπτωση του κορωνοιού και της απομάκρυνσης από την μελέτη είναι ορατή σε αυτό το πεδίο.

Σε ότι αφορά στις υψηλόβαθμες σχολές  του 3ου πεδίου μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι θα υπάρχει στασιμότητα στην πορεία των βάσεων. Βασικό συστατικό βέβαια είναι και η συνεκτίμηση των γραπτών της Χημείας που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι την περασμένη Παρασκευή. Σε ότι αφορά στην βαθμολογία, από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι οι βαθμολογίες είναι χειρότερες από τις αντίστοιχες περσινές . Με τη βάση την εικόνα των γραπτών εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχει πτωτική τάση και στις Ιατρικές σχολές  ενώ ότι στις σχολές από 16 και κάτω  προβλέπεται ότι  θα υπάρχει πτώση των βάσεων.

Στις οικονομικές σχολές  αναμένεται να  έχουμε αυξομειώσεις . Σε κάθε περίπτωση θα καταγραφεί μία ανοδική τάση , λόγω της κατάργησης των συντελεστών βαρύτητας, ωστόσο απαιτείται η ολοκλήρωση  της βαθμολογίας  για την εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων Κάποιες σχολές αναμένεται να  έχουν πορεία ωστόσο η ισοτίμηση με τις αντίστοιχες περσινές βάσεις αναμένεται σταθερή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

  Παρά τις δυσκολίες λόγω της συγκυρίας του κορωνοιού εφέτος διαμορφώνονται ευνοικές αναλογίες για τους υποψηφίους  καθώς περισσότεροι από οχτώ στους δέκα υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων υπολογίζεται  ότι θα εξασφαλίζουν μία θέση, αν όχι στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι οι Ιατρικές Νομικές και Πολυτεχνικές σχολές, σε μία από την πληθώρα των διαθέσιμων πλέον τμημάτων, καθώς μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

protothema.gr
 
Έρχονται αλλαγές σε Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο: Τα νέα μαθήματα και αυτά που «κόβονται» Αλλαγές αναμένονται στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο, καθώς τα ωρολόγια προγράμματα τουυπουργείου Παιδείας  είναι διαφοροποιημένα για τη σχολική χρονιά 2020-2021.
 
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», υπάρχουν σημαντικές αλλαγές – κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – με χαρακτηριστική την εισαγωγή των αγγλικών στα νηπιαγωγεία.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η κατάργηση μαθημάτων επιλογής, η μείωση ωρών σε ορισμένα μαθήματα και η αύξηση σε άλλα που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Παιδείας δηλώνει μία αλλαγή προτεραιοτήτων από την πολιτική ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η διαφορετική προσέγγιση που επιχειρεί η ηγεσία προσβλέπει στην ενίσχυση μαθημάτων, όπως η Πληροφορική και τα Αγγλικά, «θυσιάζοντας» όμως μαθήματα που σχετίζονται με τα Εικαστικά.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες εστιάζει στην ενίσχυση της Πληροφορικής, των ξένων γλωσσών, της Φυσικής Αγωγής και των κλασικών γραμμάτων, καθώς τα Λατινικά «επιστρέφουν» στο Λύκειο καθώς και στις Πανελλαδικές:
-Οι ξένες γλώσσες ενισχύονται, με τα Αγγλικά να «κερδίζουν» δύο ώρες στο Δημοτικό κι άλλες 4 στο Λύκειο. Η επιλογή 2ης ξένης γλώσσας μεταξύ των Γερμανικών ή των Γαλλικών γίνεται υποχρεωτικό μάθημα στη Β’ Λυκείου.
-Η Πληροφορική «κερδίζει» μία ώρα στην Α’ Γυμνασίου και γίνεται υποχρεωτικό (από επιλογής) μάθημα στην Α’ Λυκείου με στόχο την ενίσχυση του μαθήματος. Υπενθυμίζεται ότι στους επόμενους στόχους του υπουργείου Παιδείας είναι η υλοποίηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής στην Α’ Λυκείου για όλους τους μαθητές.
-Η Φυσική Αγωγή αυξάνεται κατά 1 ώρα στη Β’ Λυκείου (2 ώρες εβδομαδιαίως) και ορίζονται 3 ώρες αντί 2 που ίσχυαν μέχρι πρότινος στην Γ’ Λυκείου.
-Τα μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, θα διδάσκονται πλέον 6 ώρες την εβδομάδα αντί δύο και η Νεοελληνική Γλώσσα 6 ώρες την εβδομάδα, εκ των οποίων οι 5 αφορούν το κυρίως μάθημα και η 1 ώρα θα αφιερώνεται σε επίλυση αποριών και ανακεφαλαίωση.
-Στην Γ’ Λυκείου θεσπίζεται η διδασκαλία του μαθήματος «κόντρα» με ενδοσχολική εξέταση στις απολυτήριες εξετάσεις. Το μάθημα της Ιστορίας θα διδάσκεται στους υποψηφίους Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Πληροφορικής και Οικονομίας και το Μάθημα των Μαθηματικών στους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
-Ξεκινώντας από τις μικρότερες τάξεις, το υπουργείο Παιδείας εισάγει σε Δημοτικό και Γυμνάσιο, πιλοτικά την επόμενη χρονιά, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην οδική ασφάλεια, στη σεξουαλική αγωγή, στην οικολογική συνείδηση, στα προγράμματα εθελοντισμού, στη ρομποτική και την επιχειρηματικότητα.

Τι κόβεται

Δεν είναι τόσο οι προσθήκες όσο οι «αφαιρέσεις» στο ωρολόγιο πρόγραμμα που έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στον εκπαιδευτικό χώρο και στις ειδικότητες που πλήττονται:
-Η κατάργηση της Κοινωνιολογίας από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Τα Λατινικά «επιστρέφουν» στο σχολείο από τη Β’ Λυκείου με την παράλληλη κατάργηση του μαθήματος : Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) και τον Ιούνιο του 2022 θα αντικαταστήσουν την Κοινωνιολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
-Η κατάργηση του μαθήματος επιλογής της Καλλιτεχνικής Παιδείας στην Α’ Λυκείου προκάλεσε διαμαρτυρίες, με το υπουργείο Παιδείας να κατηγορείται ότι υποβαθμίζει τα Καλλιτεχνικά. Παράλληλα στην ίδια τάξη καταργούνται και τα μαθήματα επιλογής: Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, καθώς και η Ερευνητική Εργασία.

Τι θα ισχύσει στο Δημοτικό

Η μοναδική «απώλεια» για το Δημοτικό αφορά σε μία ώρα λιγότερη (από 4 σε 3 εβδομαδιαίως) για το μάθημα της «Μελέτης Περιβάλλοντος». Αντίθετα τα Αγγλικά «κερδίζουν» μία ώρα.
Παράλληλα, ξεκινάει πιλοτικά η εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού θα καλύπτει έως και 3 ώρες εβδομαδιαίως.
4 θεματικοί κύκλοι:
α) το Ευ Ζην, με μαθήματα αγωγής υγείας όπως η πρόληψη από τις εξαρτήσεις, η οδική ασφάλεια και η σεξουαλική αγωγή,
β) το Περιβάλλον, με μαθήματα όπως η οικολογική συνείδηση και η πρόληψη και προστασία από τις φυσικές καταστροφές,
γ) την Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη, με προγράμματα εθελοντισμού καθώς και αλληλοσεβασμού και διαφορετικότητας,
δ) τη Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, με θεματικές που αφορούν σε τεχνολογίες αιχμής, στη ρομποτική, στην επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Κατασκευές, παιχνίδια, εργαστήρια εικονικής επιχείρησης, διοργάνωση εκδηλώσεων και έρευνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις νέες πρακτικές εκπαίδευσης που προωθούνται μέσω των νέων θεματικών. Οι εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν οργανώσει το πλαίσιο της διδασκαλίας των ενοτήτων οι οποίες θα γίνονται σε εργαστήρια, 5 έως 7 εβδομάδες ανά θεματικό κύκλο.

Περιγραφική αξιολόγηση

Λόγω της φύσης των εργαστηρίων στα οποία θα συμμετέχουν οι μαθητές, ο τρόπος αξιολόγησής τους αλλάζει. Το υπουργείο Παιδείας εισάγει την περιγραφική αξιολόγηση ανά τρίμηνο ή τετράμηνο με στόχο όχι μόνο την καταγραφή της ανάπτυξης δεξιοτήτων από τους μαθητές αλλά και την αξιολόγηση του προγράμματος.
Τα εργαλεία της αξιολόγησης θα είναι φύλλα προόδου στους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων, τετράβαθμης κλίμακας ικανότητας (αρχόμενη, αναπτυσσόμενη, ικανοποιητική, εξαιρετική), τα οποία θα συμπληρώνονται από τους εκπαιδευτικούς στο τέλος κάθε τετραμήνου, τριμήνου ανάλογα με τη βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο) και δεν θα προσμετρώνται στον γενικό μέσο όρο.
Στόχος είναι να ενισχυθεί με τρόπο πιο συνεκτικό, πιο συστηματικό η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα, εξοικειώνοντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς μας σε πιο βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας.

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Γυμνάσιο
1
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Λύκειο
Α’ Λυκείου
2
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Καταργούνται τα μαθήματα: Ερευνητικές Δραστηριότητες, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδείας. (Τα τρία τελευταία ήταν μαθήματα επιλογής). Γίνονται υποχρεωτικά μαθήματα η Πληροφορική και τα Αγγλικά.
Β’ Λυκείου            
3
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Καταργείται το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία», ενώ το μάθημα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη» αντικαθίσταται από το μάθημα των Λατινικών στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Γ’ Λυκείου
4
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Προστίθεται το μάθημα της Ιστορίας για τους υποψηφίους Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Πληροφορικής και Οικονομίας και το Μάθημα των Μαθηματικών για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γενική Παιδεία 2 ώρες εβδομαδιαίως.
*Το μάθημα της Κοινωνιολογίας αντικαθίσταται από τα Λατινικά από το σχολικό έτος 2021-2022.
Καταργούνται τα μαθήματα Επιλογής «Ελεύθερο Σχέδιο» και Γραμμικό Σχέδιο» και η 2η Ξένη Γλώσσα.

Εισαγωγή Εργαστηρίων στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Δημοτικό: Εργαστήρια Δεξιοτήτων ανά τάξη (ώρες ανά εβδομάδα)
5
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Γυμνάσιο
6
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 01:49

Επίσκεψη Υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη στους Λειψούς

Γράφτηκε από

6dc4b45a a77a 4211 ac88 779927a2fe8410692 550Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη επισκέφτηκε χθες Παρασκευή 26 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του σχολικού έτους, τους Λειψούς και κατά την διάρκεια της επίσκεψής της είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και μαθητές τόσο στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο Λειψών όσο και στο Γυμνασιο-Λύκειο Λειψών που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Η Υφυπουργός είχε αρχικά την ευκαιρία να παρακολουθήσει την παράσταση που ετοίμασαν οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου καθώς και τα τραγούδια και χορευτικά των μαθητών του δημοτικού σχολείου ενώ στη συνέχεια μίλησε με τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του σχολείου για θέματα που τους απασχολούν.

Κατά την επίσκεψή της στο Γυμνάσιο - Λύκειο Λειψών, μετά το τέλος της χθεσινής διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων, η κ. Ζαχαράκη συζήτησε με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις εξετάσεις και τους ευχαρίστησε για την τεράστια συμβολή τους σε μια χρονιά με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Στη συνέχεια η Υφυπουργός μετέβη στο Δημαρχείο Λειψών όπου και συνομίλησε για εκπαιδευτικά θέματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον Δήμαρχο κ. Μάγγο ο οποίος της απένειμε τιμητική αναμνηστική πλακέτα σε αναγνώριση της εποικοδομητικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Λειψών.
Για την σημερινή επίσκεψη στους Λειψούς η κ.  Ζαχαράκη δήλωσε « Ήταν μία απόφαση πολύ συνειδητή, την τελευταία ημέρα μιας σχολικής χρονιάς πολύ ιδιαίτερης, να επισκεφθώ τους Λειψούς για να χαιρετίσω τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έβαλαν τα δυνατά τους αυτή τη χρονιά. Ήρθα και για να τους ευχαριστήσω και για να πούμε επίσημα καλό καλοκαίρι και ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια μικρών και μεγάλων για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης. Aυτονόητη υποχρέωση η στήριξη στα νησιά μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμη και γι αυτό έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας»
488d0e96 94c0 4465 8b36 e41949104c1610690
0ce7d7cc 9d3a 4668 8ee0 ba52090d8b96
2c286004 4c0c 4091 8e95 63c546eadb7510694
4575ed5e 7674 40dc 83ea ebec397d86ff
a2154f78 38c7 4507 8b62 492c301c620e
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 01:48

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 26-6-1913

Γράφτηκε από
 
Η απελευθέρωση της Καβάλας (26-06-1913) – Οι μαρτυρίες, όπως τις συγκέντρωσε ο Κώστας Φαλτάιτς

 Από την Άννα Φαλτάιτς

 «Καβάλλα καταλήφθη εν ονόματι Βασιλέως· εν λιμένι ορμούσι «Πάνθηρ», «Ιέραξ» και «Δόξα». Λαός πανηγυρίζει».

Με αυτό το λακωνικότατο τηλεγράφημα στο υπουργείο Ναυτικών, ο ναύαρχος Κουντουριώτης αναγγέλλει στις 26 Ιουνίου του 1913 –ημέρα Τετάρτη- την απελευθέρωση της Καβάλας από τους Βούλγαρους.
Σύμφωνα με τηλεγράφημα προς το υπουργείο Εξωτερικών[1], ο ναύαρχος Κουντουριώτης πέτυχε την απομάκρυνση των Βουλγάρων και διευκόλυνε την κατάληψη της Καβάλας με το εξής στρατήγημα:


Στην Καβάλα βρίσκονταν 2.000 Βούλγαροι στρατιώτες με τηλεβόλα, τέσσερα από τα οποία τοπομαχικά που είχαν μεταφερθεί από την Αδριανούπολη και είχαν τοποθετηθεί σε λόφους γύρω από την πόλη, καθώς και τέσσερα πεδινά τηλεβόλα. Πεντακόσιοι στρατιώτες και τρία άλλα τηλεβόλα βρίσκονταν «παρά τας Ελευθεράς».

Ο ναύαρχος Κουντουριώτης αποφάσισε να εκτοπίσει με «κόλπο» τους Βούλγαρους. Ζήτησε να στείλουν από τη Θεσσαλονίκη πέντε μεγάλα μεταγωγικά, τα οποία έφθασαν την προηγούμενη Τρίτη. Ο στόλος, με τα μεταγωγικά κενά, έκανε μεγάλες κινήσεις όλη την ημέρα μπροστά από το λιμάνι της Καβάλας, με πρόθεση απόβασης.

Όταν ήρθε η νύχτα, τα μεταγωγικά προσέγγισαν την ανατολική ακτή της Καβάλλας και από μακριά ο στόλος έστελνε με τους προβολείς του «μεγαλοπρεπή χείμαρρον φωτός» σε συγκεκριμένο σημείο της ακτής.

Εν τω μεταξύ, τα αντιτορπιλικά «Λόγχη» και «Λέων» διήλθαν από τις Ελευθερές, όπου βομβαρδίστηκαν από τρία ακάλυπτα τηλεβόλα, που ήταν τοποθετημένα σε λόφο.  Τα αντιτορπιλικά απάντησαν. Ένα βλήμα από τον «Λέοντα» ανατίναξε μια αποθήκη πυρομαχικών των Βούλγαρων, ενώ άλλη οβίδα έθεσε εκτός μάχης άλλο τηλεβόλο.

«Οι Βούλγαροι ετράπησαν εις φυγήν. Τα αντιτορπιλλικα δε άθικτα επανήλθον εις την Θάσον. Το τέχνασμα του κ. Κουντουριώτου επέτυχεν ούτω πλήρως», σύμφωνα με το σχετικό τηλεγράφημα που εστάλη στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Πάντα τα κενά μεταγωγικά τα κατευθυνθέντα ανατολικώς της Καβάλλας επλήρωσαν φόβου τους Βούλγαρους, φοβηθέντας απόβασιν μεγάλων ελληνικών δυνάμεων.
Την νύκτα οι Βούλγαροι εγκατέλειψαν την Καβάλλαν παραλαβόντες τα τηλεβόλα αλλ’ εγκαταλείψαντες 5000 όπλα, όλα τα πυρομαχικά πυροβολικού και ένα προβολέα όστις είχε χρησιμοποιηθή κατά την πολιορκίαν της Αδριανουπόλεως.

Την πρωΐαν της Τετάρτης η «Δόξα» και ο «Πάνθηρ» εισήλθον εις την Καβάλλαν, ην και κατέλαβον δι’ αποβατικού αγήματος. Δώδεκα στρατιώται Βούλγαροι εγκαταλειφθέντες συνελήφθησαν και μετεφέρθησαν εις την Θάσον.

Άπας ο πληθυσμός της Καβάλλας εξεχύθη εις τας οδούς με παλμούς χαράς δεξιωθείς τους ελευθερωτάς», καταλήγει το τηλεγράφημα.

apeleuterosi tis kavalas 2Ο Κώστας Φαλτάιτς, δίοπος τότε στο «Αβέρωφ» και συντάκτης της εφημερίδας «Ακρόπολις», συγκεντρώνει τις μαρτυρίες πολιτών της Καβάλας για την φυγή των Βουλγάρων και τα όσα κωμικοτραγικά προηγήθηκαν αυτής. 
Οι μαρτυρίες αυτές δημοσιεύονται στην Ακρόπολη στις 5 Ιουλίου του 1913, με τον τίτλο «Η αυθεντικωτέρα περιγραφή της καταλήψεως της Καβάλλας , γραμμένη από ναύτην του θωρηκτού «Αβέρωφ»».

(Επειδή το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι πολύ μεγάλο, αναδημοσιεύουμε μόνο κάποια αποσπάσματά του)

«ΚΑΒΑΛΛΑ, Ιούνιος – Σας γράφω για την απελευθέρωσι της Καβάλλας, με την υπόθεσιν, την βεβαιότητα μάλλον, ότι πολύ ολίγαι λεπτομέρειαι θα ήλθαν ως τ’ αυτιά σας.
Το πρωΐ της 26 Ιουνίου εσηκωθήκαμε εις το «Αβέρωφ» με ανέλπιστο έκπληξι, που μας εγέμισε από χαρά, μα και από μεγάλη δυσπιστία.
Ένας ψιθυρισμός, μια βοή καλλίτερα, είχε γεμίσει την ατμόσφαιρα των υποφραγμάτων, δονουμένων ακόμη από τους αναλπασμούς των ήχων της εγερτηρίου σάλπιγγος.

Ελέγετο ότι η Καβάλλα είχεν εγκαταλειφθή το περασμένο βράδυ από τους Βουλγάρους στρατιώτας και ότι δυο βάρκες με πολίτας της Καβάλλας, τραβήξαντας όλην την νύκτα και το πρωΐ κουπί, ήλθαν προ μισής μόλις ώρας εις τον «Αβέρωφ» - ευρισκόμεθα από την παραμονή της 26 Ιουνίου στην Θάσο, για να αναγγείλουν το τόσο ευχάριστο, το τόσο ανέλπιστο γεγονός.

Η Καβάλλα, πόλις για την οποίαν τόσους μήνας υπέφερεν η Ελληνική ψυχή, η πόλις η οποία τόσον είχε συνδεθή με τα χείλη του κάθε Έλληνος, ήρχετο επί τέλους στους κόλπους της μητέρας Ελλάδος, και πολύ πειό γρήγορα από ό,τι επερίμενε κανείς. Έννοιωσα ένα βάρος –σαν βράχος- να φεύγη από επάνω μου και έτρεξα εις την πρύμνη για να βεβαιωθώ περί της αληθείας ενός ονείρου το οποίον θα μετεβάλλετο εις εφιάλτην, αν τυχόν και ήτο ψεύτικο.

Δυο βάρκες ήσαν πραγματικώς πίσω στη θάλασσα της πρύμνης και καθώς εταράζοντο από την κουφοκυματιά και απομακρύνοντο από τα θωρακισμένα πλευρά του θωρηκτού, έδιναν αρκετό τόξο αποκλίσεως, ώστε η χορδή του να εφάπτεται του ματιού μας και κύπτουσα στο κύτος και στους πάγκους να μας δείχνη δυο βάρκες γεμάτες από γερούς άνδρες ναυτικούς, μεταξύ των οποίων και ένας μελαψός φορών χακένιο φέσι.

Ήσαν αι δυο βάρκες της Καβάλλας. Οι ναύται μας με ενθουσιασμό και με αγάπη κατεβαίνοντες στο υπόστρωμα, εχαιρέτως τους επιβάτας των από τους φεγγίτες και τους ήρωτων με απληστία διαφόρους σχετικάς ερωτήσεις, εις τας οποίας εκείνοι μόλις επρολάβαιναν να δίνουν μισές απαντήσεις, γιατί νέα δεμάτια από κεφάλια νεοφερμένων, στιβαζόμένα εμπρός από τους φεγγίτας,  έκοβαν την συζήτησιν, ερωτώντα και αυτά δια διαφόρους λεπτομέρειας, αι οποίαι κατά την ιδέαν των έπρεπε να είνε αι πλέον ενδιαφέρουσαι.

-Και είνε αλήθεια πως έφυγαν αυτοί οι αρκουδιαρέοι;
-Και πως έγεινε αυτό το πράγμα;
-Και δεν επείραξαν καθόλου την πόλι; Τους ανθρώπους;
-Μα αλήθεια έφυγαν οι Βούλγαροι από την Καβάλλα; Έφυγαν στ’ αληθινά ή μη είνε κανένα στρατήγημα;

Εις τας ερωτήσεις αυτάς που έπεφταν σαν βροχή, οι άνθρωποι των λέμβων απήντων με προθυμίαν, εις την οποιίαν το μεγαλείτερο τόνο έδινε ο φορών το χακένιο φέσι, ο οποίος περιττόν να συστηθή ότι ήτο Τούρκος.
-Έφυγαν τα βρωμόσκυλα και ούτε είνε φόβος να ξαναγυρίσουνε πειά.
-Χθες το απόγευμα μας αδειάσανε την πόλι και πάνε στους πέντε διαβόλους.
-Μα και που μπορούσαν να σταθούν καθόλου; Μόλις είδανε το πρωΐ τον «Αβέρωφ» και τα άλλα καράβια που περνούσαν από μακρυά, τους έκοψε κρύος ιδρώτας και καθώς δεν είχανε και ευχάριστα μαντάτα μάθει από το στρατόν τους της στεριάς, μάζεψαν τα πράγματά τους και όπου φύγει φύγει».

Μετ’ ολίγην ώραν, όταν ειδοποιηθείς εσηκώθη ο ναύαρχός μας, οι άνθρωποι της Καβάλλας έλαβον την άδειαν και ανέβηκαν στον «Αβέρωφ» και ενώ ένας από αυτούς έδινεν αναφοράν εις τον ναύαρχον των διατρεξάντων κατά την περασμένην ημέραν, οι άλλοι εστρώνοντο εις πλουσιώτατο τραπέζι, το οποίον τους εβάλαμε, δείξαντος του μαγείρου μας μαστρο-Γιώργη εξαιρετική προθυμία και σβελτοσύνην εις την παρασκευήν των φαγητών.

Κατά το διάστημα του φαγητού και μετ’ αυτό οι φιλοξενούμενοί μας μας έδωσαν διαφόρους πληροφορίας για την Καβάλλα και για τους Βουλγάρους, τας οποίας θα βάλω εδώ σκορπιστά και όπως τύχει, χωρίς γι’ αυτό να χάνουν τίποτε από το ενδιαφέρον των».

---Η εκκένωση της Καβάλλας

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε ο Φαλτάιτς, η εκκένωση της πόλης από τους Βούλγαρους άρχισε να γίνεται το απόγευμα της 25ης Ιουνίου.
«Οι Βούλγαροι εμάζεψαν τα πράγματά των, τα πολεμοφόδια και τα κανόνια των, άδειασαν τα σπίτια, τα οποία εχρησίμευαν ως στρατώνες, στραταρχεία, φρουραρχεία, διοικητήρια, λιμεναρχεία, σχολεία, τελωνεία, δικαστήρια, τηλεγραφεία  και δεν ξέρω τι άλλο ακόμα και φορτώσαντες τα πράγματά τους σε κάρρα και βωδάμαξας, άρχισαν να του δίνουν πηγαίνοντες εις τον αγύριστον, ενώ οι Καββαλιώται, κρυμμένοι πίσω από τα παράθυρα των σπιτιών των, τους εκορόϊδευαν για το κωμικοτραγικό του φευγιού των και τους έστελναν χίλιες βλασφήμιες και αναθέματα μαζί με της πλέον θερμάς των προσευχάς και ευχαριστίας, που ανέπεμπαν στον Θεό για την με τόσους παλμούς προσδοκωμένην ελευθερίαν των».

 «Πριν να φύγουν οι Βούλγαροι έκαμαν ένα αρκετά επίσημο και μακροσκελές πρωτόκολλον παραδόσεως της πόλεως, το οποίον και παρέδοσαν εις τους εκεί προξένους των Δυνάμεων. Εις το πρωτόκολλον αυτό ως εν υστερογράφω ανεφέρετο ότι η πόλις παρεδίδετο όχι οριστικώς αλλά προσωρινώς και ότι ο βουλγαρικός στρατός θα εγύριζε πάλι νικηφόρος δια να την θέση υπό τους πόδας του κραταιοτάτου Τσάρου πασών των Βουλγαριών».

«Η σπουδή των Βουλγάρων από του να εγκαταλείψουν την πόλιν ήτο τόσον μεγάλη, ώστε μεταξύ των άλλων πραγμάτων, τα οποία παρήτησαν, ήσαν και δυο μεγάλα τοπομαχικά πυροβόλα, προστατεύοντα την είσοδον του λιμένος και ένας μεγάλος ηλεκτρικός προβολεύς – ο προβολεύς που είχαν πάρει οι Βούλγαροι από την Αδριανούπολιν.
Τον προβολέα αυτόν οι Καβαλλιώται το ίδιο βράδυ, εορτάζοντας την απελευθέρωσίν των, τον ήναψαν και έρριχναν τα μεγάλα φωτεινά του τόξα εις τον στόλον μας, πράγμα το οποίον έκανε εμάς να υποθέσωμε, πολύ φυσικά, αφού ακόμη δεν είχαμε μάθει την φυγήν του τέρατος, ότι ήσαν οι Βούλγαροι, οι οποίοι έρριχναν τον προβολέα, φοβούμενοι επίθεσιν του στόλου μας».

Λίγο ακόμη και αντίο Καβάλλα

«Λίγο ακόμη αν παρετείνετο η διαμονή των Βουλγάρων στην Καβάλλα, όλοι οι πολίται της θα επήγαιναν εις τον άλλο κόσμο από ασιτία.
Εξ αιτίας της καταστάσεως είχε προ ενός και πλέον μηνός σωθή και ο τελευταίςο κόκκος του σταριού και η τελευταία σκόνι του αλεύρου από την πόλι.

 Οι άνθρωποι ετρέφοντο με όσπρια τα οποία ήσαν και αυτά σπανιώτατα. Για το ψωμί, αν ευρίσκετο καθόλου, αυτό επωλείτο μια δραχμή τα εκατό δράμια, αλλά και πάλιν ήτο αδύνατον να εύρη κανείς.
Ευτυχώς ότι από την ίδια ακόμη ημέρα που ανηγγέλθη η απελευθέρωσις της Καβάλλας και εστάλη το αντιτορπιλλικόν «Δόξα» εις το λιμάνι της, παρηγγέλθησαν δια του Ασυρμάτου, εις την Θεσσαλονίκην φορτία από άλευρα και άλλα αναγκαία τρόφιμα, ώστε οι καλοί μας άνθρωποι της Καβάλλας να μην πεινούν πλέον.
Ως γνωστόν οι Βούγλαροι είχαν αποκλείσει το λιμάνι της Καβάλλας δια τορπιλλών, φοβούμενοι τον Ελληνικόν στόλον. Πάντοτε όμως θαυμάσιοι εις κουταμάραν, είχαν μαρτυρήσει τας θέσεις που ετοποθέτησαν τας τορπίλλας εις τους Έλληνας κατοίκους και έτσι τα πλοία μας έχοντα πλοηγούς μερικούς Καβαλλιώτας, επέρασαν και περνούν ελεύθερα την επικίνδυνον ζώνην, έως ότου ανελκυσθούν ή καταστραφούν αι τορπίλλαι αυταί».

---Και τα… ευτράπελα

Πως το ιππικόν των θα συνελάμβανε τον «Αβέρωφ»
«Αλλά μήπως έχουν αρχή και τέλος τα επεισόδια της Βουλγαρικής ευφυίας. Βλέπετε ότι τώρα μπήκαμε εις τα φαιδρά.
Ακούτε και ένα άλλο, το οποίον δυστυχώς για τα κουρασμένα από το γράψιμο χέρια μου, δεν είνε το τελευταίο.

Μια ή δυο μέρες πριν φύγουν οι Βούλγαροι από την Καβάλλαν, έλεγαν εις τους Έλληνας κατοίκους να μη χαίρωνται και να μην ελπίζουν ότι θα τους ηλευθέρωνεν ο στόλος μας, γιατί τον «Αβέρωφ» τον συνέλαβε το ιππικό των και αιχμάλωτο τον πηγαίνει εις την Σόφια.
Το γεγονός αυτό είνε αυθεντικώτατον, το ξεύρει όλη η Καβάλλα και τώρα πειά που είνε ελευθέρα, οι κάτοικοί της θα το διηγούνται γελώντας εις τα αγήματά μας και τον στρατόν μας».

Αι… νίκαι των

«Είνε άλλο πράγμα η κουταμάρα των και η απλότης των, μας έλεγεν ένα εξυπνότατο παιδί, που ηκολούθησεν εις την βάρκαν μαζί με τους μεγάλους για να αναγγείλη εις τον «Αβέρωφ» την ευχάριστον είδησι. Με όλην την αγριότητά των, που το είχαν για παιγνίδι να σε ξεκοιλιάσουν ή να σου στείλουν καμμιά σφαίρα στο κεφάλι, τους εκοροϊδεύαμε και περνούσαμε τον καιρό μας με δαύτους. Τώρα με τον καινούργιο πόλεμο έβαζαν τον δημόσιο κήρυκά των –έναν Έλληνα από την Καβάλλαν- να φωνάζη εις τον κόσμο τας νίκας των.

Αφού αράδιαζε ο κήρυκας όλες τες νίκες που είχαν κάνει τα Βουλγαρικά στρατεύματα εναντίον των Σέρβων και Ελλήνων, τας πόλεις και κανόνια που επήραν, στο τέλος του διαλαλήματος τους κοροϊδεύαμε και ο ίδιος και εφώναζε λίγο πειό σιγά·
-Τα πρίιιτςςςς…
Το ίδιο παιδί μας έλεγε με πρόσωπο που δεν ήξευρες αν ήτο ζυμωμένο στην πίκρα ή στη χαρά.
-Οι μήνες που περάσαμε με τους Βουλγάρους ήταν σαν ένα κακό όνειρο, σαν ένας εφιάλτης που σου κάθεται στο στήθος και θέλει να σε πνίξη. Τώρα όμως το κακό αυτό όνειρο πάει πέρασε. Πέσε πως ήταν ψέμμα. Όλα πειά τα έχομε ξεχασμένα».
 
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.
Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:
– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2020, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2018 ή 2019, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά την Τρίτη 7 Ιουλίου και άλλη μία μέρα εντός της προθεσμίας υποβολής, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Γ. Εφιστάται προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.
Δ. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο, 29 Ιουνίου ως 17 Ιουλίου 2020.
Ε. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την Παρασκευή 10-7-2020.
 

Άμεση υλοποίηση του νόμου για την αναβάθμιση του σχολείου
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4692/2020 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προχώρησε άμεσα στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για την Αναβάθμιση του Σχολείου.
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Σκοπός της πιλοτικής εισαγωγής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, από το επόμενο σχολικό έτος (2020-21), είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στη διδακτική και παιδαγωγική μεθοδολογία και σε συνάφεια με το συνολικό πρόγραμμα σπουδών. Το δείγμα των πιλοτικών σχολικών μονάδων θα πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

- γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, ώστε να αντιπροσωπεύεται όλη η επικράτεια,
- αντιπροσώπευση σχολείων με διαφορετική δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών,
- Πρότυπα Σχολεία και Πειραματικά σχολεία, στο σύνολο των οποίων θα εισαχθούν πιλοτικά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
Το δείγμα των σχολικών μονάδων που θα αποτελέσει το πεδίο της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται σε συνολικά 217 σχολικές μονάδες.
Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους:
Α) Ευ Ζην – ζω καλύτερα
Β) Περιβάλλον – φροντίζω το περιβάλλον
Γ) Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη – ενδιαφέρομαι και ενεργώ
Δ) Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία – δημιουργώ και καινοτομώ
και καλλιεργούν 4 κύκλους δεξιοτήτων:
Α) Δεξιότητες μάθησης
Β) Δεξιότητες ζωής
Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης
Δ) Δεξιότητες του νου.
Ο κάθε θεματικός κύκλος περιλαμβάνει διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.ά.
Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό θα αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο «Πλατφόρμα 21+», που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό ή/και οδηγό εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό ή/και φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για την εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.
Πρότυπα Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία
Από την επόμενη ημέρα ψήφισης του νόμου, εκδόθηκαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι υποβλήθηκε εξαιρετικά υψηλός αριθμός αιτήσεων (6.461 αιτήσεις για τα Πρότυπα και 5.534 για τα Πειραματικά Σχολεία). Η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, με απόλυτη διαφάνεια και σε ζωντανή μετάδοση χθες, Πέμπτη 25/6, ενώ οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29/6.
Επίσης, εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα αυξημένα προσόντα για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως προβλέπει ο νόμος 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»:
- το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus+, MUN κτλ.) και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,
- η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
- το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,
- η κατ’ ελάχιστον πενταετής διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα,
- η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο,
- η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία
αξιολογείται από την οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Δραστηριότητες στα αγγλικά στα νηπιαγωγεία
Η πιλοτική εισαγωγή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα νηπιαγωγεία στην αγγλική γλώσσα δύο ώρες εβδομαδιαίως στοχεύει στον εμπλουτισμό του προγράμματος του Νηπιαγωγείου, τόσο μεθοδολογικά όσο και θεματικά, για τη διεύρυνση της γλωσσικής αντίληψης των νηπίων, καθώς και τη διαμόρφωσή τους ως ενεργών πολιτών της παγκόσμιας κοινότητας.
Οι δραστηριότητες στα αγγλικά θα εφαρμοστούν σε δείγμα 58 Νηπιαγωγείων, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα με νέα Υπουργική Απόφαση. Τα Νηπιαγωγεία επελέγησαν με κριτήρια την αντιπροσώπευση όλων των τύπων περιοχών, αστικών, ημιαστικών και αγροτικών, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή τους ώστε να αντιπροσωπεύεται όλη η Επικράτεια, μετά από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση και η συνεργασία του/της Νηπιαγωγού με τον/ την εκπαιδευτικό της Αγγλικής γλώσσας, η οποία θα έχει ως αφετηρία την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών, των κλίσεων και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των νηπίων.
Για την επίτευξη των στόχων της πιλοτικής εφαρμογής προβλέπεται εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας και των Νηπιαγωγών σε δύο φάσεις: η πρώτη, θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2020. Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι, ειδικοί εμπειρογνώμονες θα παρακολουθούν και θα υποστηρίζουν τα πιλοτικά προγράμματα των Αγγλικών και των Εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκειά τους, ενώ, με την ολοκλήρωσή τους, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα συντάξει έκθεση, βάσει αξιολόγησης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς το Υπουργείο για τη διεύρυνση εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών στην Επικράτεια.
 

Εκπαιδευτικά Νέα