Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (53658)

 

 

 

 

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024

Απόφαση 30925/Ε4/27-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΠΞ46ΝΚΠΔ-ΚΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,
  Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) ως Πρόεδρος.
 2. Νικολόπουλος Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
  Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), ως Αντιπρόεδρος.
 3. ΣιούτηΘεοφανεία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ως μέλος.
 4. Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΑΣΥ Φθιώτιδας, ως αιρετό μέλος.
 5. Μπουλμέτη Γεωργία του Περικλή, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 1. Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας,
  Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ).
 2. Μαρίνος Ανδρέας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,
  Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ).
 3. Παπαθανασίου Νικόλαος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.
 4. Λάππας Σεραφείμ (Μάκης) του Κωνσταντίνου, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Λαμπροπούλου Σοφία του Παναγιώτη, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

 

 

Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα

Μετατίθεται για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024

Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70A/60/οικ.5420 – Τεύχος B’ 1836/26.03.2024

Μεταθέτουμε την αργία της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, επειδή συμπίπτει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

 

 

 

Οι δάσκαλοι συνεχίζουν να αντιδρούν στην αξιολόγηση και σε νεα συνεδρίαση της ΔΟΕ αποφασίστηκε η προκήρυξη νέας απεργίας – αποχής από τις εξωδιδακτικές διαδικασίες που επιτάσσει το Υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρει η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της, «Σε συνδυασμό με τις, ήδη, προκηρυγμένες στάσεις εργασίας σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση διδασκαλιών των εκπαιδευτικών από αξιολογητές, θα αποτελέσουν το πλαίσιο κάλυψης των συναδέλφων ώστε να μην υποκύψουν στις πιέσεις και απειλές».

Επίσης η ομοσπονδία επισημαίνει πως: «καλεί όλους τους/τις λειτουργούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσουν να πορεύονται τον δρόμο του αγώνα, με βάση τον αγωνιστικό του σχεδιασμό που οργανώνεται και ανακοινώνεται βήμα-βήμα, μέχρι να αναγκάσουμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να αποσύρει όλα τα αντιδραστικά νομοθετήματα και να δεχθεί τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, για τη θωράκιση του δημόσιου σχολείου».

Η οδηγία στους εκπαιδευτικούς για την απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης 

Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υπογράψουν την ακόλουθη δήλωση:

«Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρυχθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων της Δ.Ο.Ε. την 1/4/2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, Διευθυντές/ντριες, προϊστάμενους/ές σχολικών μονάδων, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ»

0 221 713x490

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώου Πιανιστικής Συνοδείας για την εξέταση των έργων της Μονωδίας του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Προκειμένου να καταρτιστεί το Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. Φ.253/19033/Α5 (Β’ 1519/7-3-2024) Υ.Α., καλούνται μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ μουσικών γνωστικών αντικειμένων, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ79, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 ή μέλη των Κρατικών και Δημοτικών Ορχηστρών με σχέση εργασίας μόνιμου ή αορίστου χρόνου, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική  Εκτέλεση και Ερµηνεία» ως συνοδοί πιανίστες στις Επιτροπές της ΜΟΝΩΔΙΑΣ του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να κατέχουν Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ειδίκευση στο Κλασικό Πιάνο ή στη Συνοδεία Πιάνου. Οι τίτλοι από χώρες του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής για την εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ορίζεται στην αριθμ. Φ.253/66947/A5 (ΦΕΚ 3927 Β’/16-06-2023) Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, ένα από τα μαθήματα στα οποία πρέπει να εξεταστούν όσοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ανωτέρω Μουσικά Τμήματα είναι το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» όπου και αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει και την εξέταση έργων της Μονωδίας του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής, για τα οποία προβλέπεται χρήση πιανιστικής συνοδείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα μεταξύ υποψηφίου και πιανίστα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ μέσω του gov.gr. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το αρχείο pdf της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  αποκλειστικά έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, συνυποβάλλοντας και τα πτυχία ή/και μεταπτυχιακούς τίτλους που απαιτούνται.

 Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες εξέτασης του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» λαμβάνουν χώρα σε μία ημέρα, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο μέσω υπουργικής απόφασης καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα.  Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι στις 25-6-2024. Στη συνέχεια, επίσης με υπουργική απόφαση, ορίζονται οι πιανίστες για τη συνοδεία στην εξέταση των έργων της Μονωδίας της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής για το ως άνω μάθημα, οι οποίοι επιλέγονται από το κυρωμένο Μητρώο Πιανιστικής Συνοδείας κατόπιν επικοινωνίας και δήλωσης της διαθεσιμότητάς τους για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για να δείτε τα έργα της Μονωδίας του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής πατήστε εδώ:

Για να δείτε το υπόδειγμα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που θα πρέπει να υποβληθεί μέσω gov.gr πατήστε εδώ:

ipourgeio 400px

 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15-02-2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20-02-2024) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας ΣΕΑ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως τη Δευτέρα 15/04/2024 και ώρα 15:00.


Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το εν λόγω Έργο θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 05/04/2024.

 

 

 ipourgeio 400px

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων για το 2023-2024

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

Α’ Τάξη – Απόφαση 91771/Δ2/21-08-2023, ΦΕΚ 5162/Β/22-08-2023

Β’ Τάξη – Απόφαση 91771/Δ2/21-08-2023, ΦΕΚ 5162/Β/22-08-2023

Γ’ Τάξη – Απόφαση 82785/Δ2/24-07-2023, ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023 (Συμπίπτει με την αντίστοιχη ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων)

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Α’ Τάξη – Απόφαση Φ4/90890/ΓΔ4/14-8-2023 (ΦΕΚ 5110/Β/17-08-2023, ΑΔΑ: 9ΞΖ946ΝΚΠΔ-ΡΟΩ)

Β’ Τάξη – Απόφαση Φ4/91005/ΓΔ4/14-08-2023 (ΦΕΚ 5113/Β/17-08-2023, ΑΔΑ: ΡΒΤ346ΝΚΠΔ-ΛΔΕ)

Γ’ Τάξη – Απόφαση Φ4/113693/Δ4/11-10-2023 (ΦΕΚ 6069/Β/19-10-2023, ΑΔΑ: 9ΟΗ646ΝΚΠΔ-Θ16)

Λύκειο ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Α’ Τάξη – Απόφαση Φ4/90890/ΓΔ4/14-8-2023 (ΦΕΚ 5110/Β/17-08-2023, ΑΔΑ: 9ΞΖ946ΝΚΠΔ-ΡΟΩ)

Β’ Τάξη – Απόφαση 90884/Δ3/14-08-2023 (ΦΕΚ 5120/Β/17-08-2023)

Γ’ Τάξη – Απόφαση 91011/Δ3/16-8-2023 (ΦΕΚ 5139/Β/18-08-2023)

Δ’ Τάξη – Απόφαση 30289/Δ3/22-03-2024 (ΦΕΚ 1954/Β/28-03-2024)

Εκπαιδευτικά Νέα