Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (50672)

 

 

 

Τον Μάιο οι μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού και της Γ΄τάξης Γυμνασίου θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι μεν υποχρεωτικές αλλά η συμμετοχή είναι ανώνυμη, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τις γνώσεις και τις ικανότητες των Ελλήνων μαθητών.

Υστερα από εντατική προετοιμασία ξεκινούν από φέτος σε εθνικό επίπεδο οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική «PISA») για μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και Γ’ τάξης του Γυμνασίου στη Γλώσσα-κατανόηση κειμένου και στα Μαθηματικά. Πιλοτικά κατά τη φετινή σχολική χρονιά, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός Μαΐου σε εθνικό επίπεδο, με αντιπροσωπευτικό δείγμα έως 6.000 μαθητών και μαθητριών Δημοτικού και έως 6.000 Γυμνασίου, σε έως 600 σχολικές μονάδες όλων των τύπων, όλης της επικράτειας. Τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μαθητών, ενώ οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων κλειστού τύπου. Οι διαγωνιστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως.

Η περιοδική αποτύπωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων είναι προαπαιτούμενο για τον εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών, για την κατανόηση τυχόν προβλημάτων και, συνακόλουθα, την επίλυσή τους, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εκπαίδευσης της χώρας μας, λέει το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο, σκοπός των εξετάσεων, είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών.

Μετά τις δύο πρώτες σχολικές χρονιές και όταν αρχίσει η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, το σύστημα αυτό θα προσεγγίσει τη φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, προκειμένου να εντοπιστούν, αφ’ ενός ποια σημεία τους έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας, αφ’ ετέρου οι βελτιωτικές κινήσεις, κυρίως σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας που θα πρέπει να ενσωματωθούν. Με το πέρας των εξετάσεων, θα γίνεται επεξεργασία για την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θα δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα στην οποία θα αναρτηθεί το θεωρητικό πλαίσιο των εξετάσεων και ενδεικτικά θέματα.

 

 

 

Από το νέο σχολικό έτος, που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, τρεις νέοι θεσμοί εισάγονται σε όλα τα Δημοτικα, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας: οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι/Μέντορες, οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές και οι Όμιλοι.

Οι μέντορες και οι συντονιστές είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται εκτός διδακτικού αλλά εντός εργασιακού ωραρίου. Όσο για τους Ομίλους, θα λειτουργούν μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος ή και κατά τη διάρκεια του Ολοήμερου Σχολείου, χωρίς όμως «να έχουν "φροντιστηριακό" χαρακτήρα, δηλαδή επέκταση, ενίσχυση ή προετοιμασία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Σχετικά με τους νέους θεσμούς, ο κ. Κόπτσης επισημαίνει, ότι «στόχος είναι να αποκτηθεί πρωτίστως μία οργανωσιακή, πολυεπίπεδη και συνεργατική κουλτούρα στα σχολεία, να αναβαθμιστεί το σχολικό πρόγραμμα, να παρασχεθεί μία ποιοτικότερη εκπαίδευση, να εκσυγχρονίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να εξαλείψουμε στεγανά και παθογένειες του παρελθόντος».

Παιδαγωγικός Σύμβουλος/Μέντορας

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος/Μέντορας ορίζεται με απόφαση του διευθυντή και αντιστοιχεί ένας μέντορας για κάθε 1 με 8 εκπαιδευτικούς, εξηγεί ο κ. Κόπτσης.

Ο ρόλος του προορίζεται «να εμπνεύσει, να υποστηρίξει νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές έως 5έτη υπηρεσία και να συμβάλλει στην ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον». Για παράδειγμα, ο μέντορας «πληροφορεί και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό κομμάτι, οργανώνει δειγματικές διδασκαλίες, βοηθάει για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες» σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ του υπουργείου Παιδείας .

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος/Μέντορας είναι τα παρακάτω με μοριοδότηση: Διδακτική εμπειρία, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακός τίτλος, προηγούμενη θητεία ως μέντορας /σύμβουλος κλπ, πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η ξένη γλώσσα.

Ενδοσχολικός Συντονιστής

Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου, περιγράφει ο κ. Κόπτσης. Συντονίζουν τα της διδακτέας ύλης, υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους ανά ομάδες τάξεων ή ειδικοτήτων, παρακολουθούν και εποπτεύουν τον συντονισμό της διδακτέας ύλης, σχεδιάζουν και οργανώνουν διδασκαλίες, εξηγεί.

Επίσης, «εισηγούνται καινοτόμα προγράμματα, παρακολουθούν και εποπτεύουν τις διαδικασίες αξιολόγησης μαθητών, οργανώνουν συναντήσεις εκπαιδευτικών για επίλυση εκπαιδευτικών και διδακτικών θεμάτων».

Για 1-10 τμήματα προβλέπεται ένας συντονιστής τάξης και εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικοί ειδικότητας για το Δημοτικό και 4 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται και ένας συντονιστής ειδικοτήτων.

Ο κ. Κόπτσης σημειώνει, ότι οι Μέντορες μπορούν να αναλαμβάνουν και καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.

Όμιλοι

Οι Όμιλοι συγκροτούνται μετά από απόφαση του διευθυντή του σχολείου και εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή από πρόταση εκπαιδευτικών, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ του υπουργείου Παιδείας.

Κάθε Όμιλος έχει 6-12 μαθητές, ενώ μπορούν να αποτελούνται και από μαθητές διαφόρων σχολείων.

Έχουν ως αντικείμενα σχετιζόμενα με αθλητισμό, τέχνες, χορό, εικαστικά, μουσική, ρομποτική, επιχειρηματικότητα, διδακτικά αντικείμενα.

Το γνωστικό αντικείμενο, τονίζει ο κ. Κόπτσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, «χωρίς οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να παραγνωρίζουν το περιεχόμενο και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα».

Οι παραπάνω καινοτομίες, υπογραμμίζει ο κ. Κόπτσης, αποσκοπούν «ώστε το σχολείο να γίνει ενδιαφέρον, δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο, χρηστικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό».

 

 

 

Η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

με την ευκαιρία του νέου σχολικού έτους καλωσορίζουμε τις καθηγήτριες και τους καθηγητές που διορίστηκαν μόνιμα (μετά από πολυετή αγώνα των ιδίων και των οικογενειών τους) καθώς και τις αναπληρώτριες και τους αναπληρωτές συναδέλφους, που θα υπηρετήσουν φέτος στο νομό μας. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας υγεία για μια δημιουργική και πετυχημένη σχολική χρονιά η οποία αναμένεται επίσης δύσκολη.

   Οι προκλήσεις μπορεί να έχουν διαφοροποιηθεί σε κάποιο βαθμό, δεν παύουν όμως να υφίστανται. Χωρίς να μηδενίζουμε τις θετικές ενέργειες της Πολιτείας, εν μέσω μάλιστα παγκόσμιων υγειονομικών και ενεργειακών κρίσεων (για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια διορισμοί 25.000 εκπαιδευτικών, έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών, τοποθετήσεις στα σχολεία τέλος Αυγούστου, πιο γρήγορη από κάθε άλλη φορά ανακοίνωση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, νέα βιβλία, προγράμματα σπουδών κ.α ) , ταυτόχρονα επισημαίνουμε την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων που παραμένουν:

   Συνέχιση των διορισμών μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά, αυξήσεις των μισθών μας, επαναφορά των δώρων όπως και στον ιδιωτικό τομέα, προσθήκη απολεσθέντων κλιμακίων, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, βελτίωση του εξοντωτικού ασφαλιστικού(δημιούργημα Κατρούγκαλου) και γρήγορη απονομή συντάξεων, επαναφορά του ωραρίου μας στα προ του 2013 επίπεδα, εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών, τμήματα μέχρι 20 μαθητών, θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της ολοένα αυξανόμενης βίας στα σχολεία και την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, έγκριση νέων τμημάτων ένταξης (σχολεία του νομού μας περιμένουν δύο χρόνια απαντήσεις), γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας του σεισμού στα σχολικά κτήρια της πόλης μας. Αναμένουμε επίσης, από τους αρμόδιους αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς φορείς,να αναλάβουν επιτέλους πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει η ίδρυση Καλλιτεχνικού σχολείου στη Λάρισα,ένα αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας που, μετά την πρόταση της ΔΑΚΕ καθηγητών, βρήκε τεράστια αποδοχή.

   Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους είναι απολύτως απαραίτητο , η Πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με την επίλυση των προβλημάτων που αναφέραμε και να συνεργαστεί με την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από ένα ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο.

   Η ΔΑΚΕ καθηγητών ν.Λάρισας ,και αυτή τη σχολική χρονιά ,θα συνεχίσει να είναι δίπλα στον ΚΑΘΕ συνάδελφο με ρεαλισμό και υπευθυνότητα. Είναι χρέος μας και ευθύνη. Η διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας είναι αυτή που μας δίνει δύναμη σε δύσκολες ,για το λειτούργημά μας ,εποχές .

Καλή χρονιά σε όλες και όλους !

ΔΑΚΕ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λάρισα, 4/9/2022

Τοπική Επιτροπή Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν. Λάρισας

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022 00:29

«Ο Άνθρωπος που άλλαξε τον κόσμο» του Περικλή Παντούλα

Γράφτηκε από

Σήμερα η ρωσική κοινωνία  αποχαιρέτησε τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τον απόλυτο πρωταγωνιστή μιάς εποχής, τον άνθρωπο  που σύμφωνα με πολλούς άλλαξε τον κόσμο μέσα σε έξι χρόνια .

Ο δυτικός κόσμος εξέφρασε τη «λύπη» του για τη μεγάλη απώλεια ενός ηγέτη που αποτέλεσε για τη δύση έναν εξαιρετικό συνομιλητή, ιδανικό συνεργάτη και πολλές φορές  βολικό αντίπαλο.

Για τις δυτικές κοινωνίες ο Γκορμπατσόφ  υπήρξε ο άνθρωπος της απέναντι πλευράς που βοήθησε στην προσέγγιση μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων, τη μείωση των πυρηνικών όπλων και εξοπλισμών αλλά και ένας εμπνευσμένος δημοκράτης, ένας γενναίος μεταρρυθμιστής.

Για τους συμπατριώτες του, μια μεγάλη προσωπικότητα πού όμως αμφισβητήθηκε ,και ακόμα αμφισβητείται,  έντονα για την προσφορά της. Ένα μεγάλο μέρος του Ρωσικού λαού τον θεωρεί ως τον ηγέτη  που προσέφερε δημοκρατία και  ελευθερία έκφρασης σε ένα  καταπιεσμένο λαό. Ένα άλλο μέρος του ως τον  άνθρωπος που παρέδωσε  τη Σοβιετική Ένωση και το σύνολο των συμμάχων της στο μεγάλο αντίπαλο, τη Δύση.

 Του καταλογίζουν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού ή έστω την επίσπευση αυτής της πτώσης. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν  ότι το ανατολικό μπλοκ, ο «δεύτερος κόσμος», δηλαδή  η Σοβιετική Ένωση και  τα κράτη του συμφώνου της Βαρσοβίας θα κατέρρεαν αργά ή γρήγορα εξαιτίας των  εσωτερικών προβλημάτων (ανελευθερία , τραγική οικονομία κ.α.) που είχε η λειτουργία τους.

  Πιστεύουν ότι η  παρουσία του Γκορμπατσόφ  στην ηγεσία της Ε.Σ.Σ.Δ. έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη κατάρρευση.

  Κατά τη γνώμη μου ο τελευταίος γενικός γραμματέας  του κομμουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης,  της σημερινής Ρωσίας, σε ότι αφορά την κοινωνία  προσέφερε πάρα πολλά τόσο στον εκδημοκρατισμό της  όσο και στην ελευθερία έκφρασης. Επεδίωξε και πέτυχε αλλαγές που σε άλλες περιπτώσεις η επίτευξη τους θα απαιτούσε μεγάλο χρόνο,  επίπονες  διαπραγματεύσεις  εντός του δυσλειτουργικού  πολιτικού συστήματος που υπήρχε και βέβαια δύσκολες συναινέσεις.

Συγχρόνως οι πρωτοβουλίες του σε διεθνές επίπεδο για τη συνεργασία των δύο υπερδυνάμεων, τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών,  τη συνεννόηση και τη βελτίωση των σχέσεων  αντιμετωπίστηκαν με θετικό τρόπο από τις δυτικές  κοινωνίες αλλά και από τη ρωσική κοινωνία, τουλάχιστον αρχικά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ διαδέχθηκε γηραιούς ηγέτες που ακολουθούσαν συγκεκριμένα μονοπάτια, τόσο  στις σχέσεις με  τη δύση όσο και στη λειτουργία του Σοβιετικού Κράτους αλλά και στις σχέσεις με τα συμμαχικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης.  Οι αλλαγές που θέλησε να φέρει  εκ΄ των πραγμάτων ήταν ριζικές και σίγουρα οι εσωτερικές αντιδράσεις τεράστιες…

   Τα οφέλη των επιλογών αυτών τα καρπώθηκαν Ανατολή και Δύση (ασφαλέστερος κόσμος , περισσότερη δημοκρατία κτλ) 

   Όμως το κόστος των  επιλογών του υπήρξε δυσανάλογα βαρύ για τη ρωσική κοινωνία αλλά και τον ίδιο .  Δυστυχώς το κόστος αυτό  οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πολιτικές ηγεσίες του δυτικού κόσμου. Η δύση είτε γιατί δεν ήθελε, είτε γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει την αξία των αλλαγών στην αντίπερα όχθη, είτε γιατί -αυτό είναι και το πιθανότερο- θέλησε να εκμεταλλευτεί  τις αλλαγές αυτές και να εισπράξει άμεσα κέρδη- οικονομικά και γεωπολιτικά -   από την πτώση το υπαρκτού σοσιαλισμού, αντιμετώπισε τη Ρωσία και κατ΄ επέκταση τον Γκορμπατσόφ ως λάφυρο νίκης. «Εισέβαλε»  στην Ανατολική Ευρώπη με τη νοοτροπία του «κατσαπλιά»  και όχι με την ευγένεια του άρχοντα. Ενάντια σε κάθε αρχή που ισχυριζόταν και  ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει…  Σίγουρα στις διεθνείς σχέσεις «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε ανάγκη για χρήση οποιουδήποτε μέσου , ο σκοπός είχε ήδη επιτευχθεί…

Οι τεράστιες αλλαγές που προσπάθησε να κάνει ο Γκορμπατσόφ σε καμία περίπτωση δεν στηρίχτηκαν  από τους πολιτικούς του δυτικού κόσμου  κυρίως δεν στηρίχθηκαν οικονομικά. Η οικονομία αποτελούσε πάντοτε ένα από τα σημεία υπεροχής και κύριο μοχλό πίεσης του δυτικού μπλοκ προς το ανατολικό.   Οι αλλαγές του Γκορμπατσόφ εάν είχαν στηριχτεί σε οικονομικό επίπεδο, από τη δύση, θα είχαν αποδώσει  συντομότερα καλύτερα αποτελέσματα,  θα είχαν σταθεροποιήσει την οικονομία της Ρωσίας και θα είχαν επιδράσει θετικά στην  κοινωνίας της, η οποία έβλεπε με συμπάθεια κάθε «δυτικό νεοτερισμό» .  Δυστυχώς οι Ρώσοι αλλά και όλοι οι λαοί του παλαιού ανατολικού μπλοκ γνώρισαν την αξία και τη δύναμη της «ελεύθερης οικονομίας»  με τον σκληρό τρόπο.

 Θα ήταν αφελές να σκεφτούμε ότι ο Γκορμπατσόφ δεν είχε αξιολογήσει και δεν περίμενε την συγκεκριμένη στάση από τη δύση, όμως οι επιλογές που είχε στο οικονομικό πεδίο ήταν ανύπαρκτες.

Συγχρόνως η Ρωσία- ο βασικός διάδοχος της Ε.Σ.Σ.Δ.- σε γεωπολιτικό επίπεδο έχασε  μεγάλο μέρος από την ισχύ της…και αν αυτό δεν αποτελούσε προτεραιότητα για το λαό της Ρωσίας εκείνα τα  χρόνια, σήμερα η  επανάκτηση αυτής της ισχύος αποτελεί βασικό στοιχείο της  μεγάλης επιστροφής.

Οι δυτικοί ηγέτες αν και το γνώριζαν, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους ότι μια μεγάλη χώρα σαν τη Ρωσία δεν διαλύεται εύκολα. Η Ρωσία μια χώρα με τεράστιες εκτάσεις και  με αστείρευτες πηγές  πλούτου, γρήγορα θα επανάκαμπτε και θα διεκδικούσε το χώρο που είχε και πριν. Σήμερα αυτό συμβαίνει, η Ρωσία προσπαθεί να ανακτήσει και σε ένα βαθμό το πετυχαίνει τις γεωπολιτικές -γεωστρατηγικές σταθερές της. Δυστυχώς , παράλληλα με τις γεωπολιτικές διεκδικήσεις,  η ηγεσία της αμφισβητεί πολλά από τα κεκτημένα που έχουν σχέση με την ελευθερία και τη δημοκρατία στο εσωτερικό της.

    Θεωρώ τι ο Γκορμπατσόφ -είτε από ανάγκη, είτε από πεποίθηση-  έκανε το μεγάλο βήμα  για την ένωση ή έστω τη συνεργασία δύο διαφορετικών κόσμων.

       Οι δυτικές  ηγεσίες στο σύνολό τους δεν ανταποκρίθηκαν  με ανάλογο τρόπο ούτε σε πρακτικό ούτε  σε συμβολικό επίπεδο . Είναι χαρακτηριστικό ότι πανηγυρίζανε και συνέχαιραν τον Γκορμπατσόφ « για την πτώση του τείχους του Βερολίνου»,  αλλά σε ότι αφορά την ίδιες, γιατί από αυτές εξαρτάται, δεν έκαναν τίποτα για ένα ανάλογο τείχος στην Κύπρο. Σήμερα υποκριτικά εκφράζουν τη λύπη τους για την απώλεια του μεγάλου μεταρρυθμιστή.

   Σε ότι αφορά την  ρωσική ηγεσία  μάλλον με αμηχανία ή  αδιαφορία  ενίοτε και εκνευρισμό στέκεται απέναντι  στον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης.

Είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τη στάση , αλλά κυρίως τα συναισθήματα του Ρωσικού λαού απέναντι στον Γκορμπατσόφ . Ας μου επιτραπεί να πω, ότι η όποια ερμηνεία δοθεί από τρίτους δεν μπορεί να έχει στοιχεία δικαίου ούτε για τους Ρώσους αλλά ούτε για τον Γκορμπατσόφ. 

Όσοι ζήσαμε την συγκεκριμένη περίοδο ας μην ξεχνάμε ότι, ο Γκορματσόφ πραγματοποίησε τις μεταρρυθμίσεις του «εν μέσω αποθέωσης» , όχι αμφισβήτησης , χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις …ίσως κάποιοι ψίθυροι από ορισμένους  φανατικούς. Επιπλέον αν άφηνε τα πράγματα όπως ήταν …πιθανότατα σήμερα να αποχαιρετούσαμε τον ηγέτη της Ε.Σ.Σ.Δ. των τελευταίων 37 ετών!!! Δεν θα τον λέγαμε και αποτυχημένο…

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022 00:27

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ

Γράφτηκε από

 

 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί άραγε να θέλει κάποιος να γίνει εκπαιδευτικός;

Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί να ασκήσει το εν λόγω λειτούργημα επειδή θέλει να ζήσει με τη νέα γενιά. Να αφουγκραστεί τους νέους ανθρώπους, να τους αισθανθεί, να τους υποστηρίζει, να τους ενθαρρύνει, να τους καθοδηγεί (όχι να τους χειραγωγεί) και να τους τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, η οποία σημειωτέον σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται στο ναδίρ. Αλλά και να τους εκπαιδεύσει με περισσή αγάπη, ότι στη Ζωή, ναι μεν υπάρχει η ελευθερία επιλογής αλλά αμέσως μετά ακολουθούν οι συνέπειες των αποφάσεων και των πράξεών μας.

Και ο εκπαιδευτικός, εάν είναι τυχερός, (πιστέψτε με, τελικά είναι υπερτυχερός)* θα ακούσει κάποια στιγμή, ίσως από το απέναντι πεζοδρόμιο, τη φράση: «Δάσκαλε είμαι ο τάδε, με είχατε μαθητή. Σας ευχαριστώ για όλα». Αναρωτιέμαι εάν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτήν.

Κατά συνέπεια, ποιο είναι το προφίλ ενός Καθηγητή που σέβεται τον εαυτό του; Είναι άνθρωπος της ενσυναίσθησης, της κατανόησης, της καρδιάς, εκείνος που επιζητά τη σχολική αίθουσα για να επικοινωνήσει με τους αγαπημένους του μαθητές, εκείνος που θέλει να είναι στην 1η γραμμή προκειμένου να είναι σε θέση, κάθε ξεχωριστή ημέρα, να πραγματοποιεί το όραμά του, βοηθώντας, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας.

Για να μπορέσει όμως να φέρει σε πέρας το έργο του, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, οφείλει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Με άλλα λόγια χρειάζεται να χαράξει τη στρατηγική του η οποία συνεχώς μεταβάλλεται και διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες, τις περιστάσεις και τη ψυχοσύνθεση των μαθητών του. Απαιτούνται ώρες προετοιμασίας, αφενός πρακτικού χαρακτήρα (βλ. τη δημιουργία εποπτικών μέσων διδασκαλίας, προετοιμασία φύλλων εφαρμογής για την αντιμετώπιση της Τράπεζας Θεμάτων, ετοιμασία διαγωνισμάτων κ.α.) και αφετέρου ψυχικής χροιάς π.χ. απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου: «Ποιος άραγε είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να προσεγγίσω αυτόν τον ιδιόρρυθμο μαθητή μου;». Εδώ τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν εκτεταμένο εργασιακό ωράριο.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι ο καθηγητής δεν είναι ένας γραφειοκράτης. Δυσφορεί όταν απαιτείται να γράφει εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, να τηρεί ημερολόγια, να συντάσσει ένα σωρό έγγραφα, να συμμετέχει σε πολυάριθμες συνεδριάσεις του Συλλόγου Καθηγητών, προκειμένου να είναι συνεπής ως προς την πληθώρα των εξωδιδακτικών του υποχρεώσεων οι οποίες του επιβάλλονται με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι αυτή η δουλειά για την οποία προσλήφθηκε. Δεν είναι αυτό το όραμά του. Το θεωρεί χάσιμο χρόνου.

Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται και από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δεν διαθέτει σήμερα Γραμματέα, αν και υπάρχει πρόβλεψη (βλ. Ν. 1566/1985, άρθρο 19). Επομένως όλο το βάρος της γραμματειακής εργασίας πέφτει στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια είναι πασιφανές ότι η Πολιτεία επιβάλλει υποχρεώσεις και καθήκοντα χωρίς όμως να δημιουργεί και τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η πληθώρα των εξωδιδακτικών εργασιών, (φυσικά και δεν αναφέρομαι στις εφημερίες οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωσή μας), περισσότερο ταιριάζουν σε περιβάλλοντα ιδιωτικού τύπου και χαρακτήρα (με τα bonus, με τις συνεχείς συνεδριάσεις βλ. meetings κ.λ.π.). Πιστεύω ότι τελικά περισσότερο ενδιαφερόμαστε για το Φαίνεσθαι παρά για το Είναι. Εχουμε υπερτονίσει τη σημασία των δεικτών αξιολόγησης. Υπερβάλλουμε.

Στο σημείο αυτό αναδύεται και ένα ερώτημα προς τους γονείς: «Τι άραγε προτιμούν; Οι καθηγητές να είχαν και να αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στο σχολείο για τα παιδιά τους ή να ασχολούνται με γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες σε τελευταία ανάλυση, ως στόχο έχουν την προς τα έξω, τεχνητή σε αρκετές περιπτώσεις, ωραιοποίηση της εικόνας του σχολείου;».

Ένα άλλο ακανθώδες ζήτημα είναι αυτό της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Είναι αλήθεια ότι έχει πάρει υπερβολικά μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας, με άμεση συνέπεια να προκαλείται, δυστυχώς, ψυχική φθορά στις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων αλλά και να διαταράσσεται και να απορρυθμίζεται, έμμεσα, η λειτουργία του σχολείου (έχοντας ως δεδομένο ότι η σχολική μονάδα είναι ένας χώρος, πρωτίστως, συλλογικός και ψυχικοπνευματικός). Επικρατούν πλέον στην καθημερινότητα του σχολείου, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, ατέρμονες αναλύσεις, απόψεις, κατακρίσεις, παρεξηγήσεις, τριβές, διαχωρισμοί. Νιώθω ότι σε αρκετές περιπτώσεις εκτροχιαζόμαστε.

Για το θέμα αυτό έχω την αίσθηση ότι η Πολιτεία για άλλη μία φορά κάνει μετάθεση των ευθυνών της. Θεωρώ ότι η ανάδειξη των στελεχών της εκπαίδευσης είναι αποκλειστικά δικό της ζήτημα.

Η φράση “θα συνεκτιμηθεί” που εμφανίζεται κατά κόρον στις τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις, όταν ένας καθηγητής επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του π.χ. και ως Σύμβουλος – Μέντορας, δεν συνάδει με τη φιλοσοφία του σχολείου. Η προσφορά μας οφείλει να είναι ανιδιοτελής και να μην υπακούει στη λογική του “δούναι και λαβείν”.

Ουσιαστικά, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι στελέχη επιχειρήσεων για να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, για να παίρνουν bonus ή για να “κερδίσουν” τρόπον τινά, μία διοικητική θέση. Οι επιβραβεύσεις αυτού του τύπου και οι συνακόλουθοι ανταγωνισμοί δεν θα πρέπει να υπάρχουν στο χώρο του σχολείου.

Εδώ αναδύεται το ερώτημα: και πως θα ξεχωρίσουμε τα αυριανά στελέχη της εκπαίδευσης;

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ίσως χρειάζεται να δημιουργηθεί στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ένα ξεχωριστό Τμήμα στο οποίο να εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι Διευθυντές, οι Υποδιευθυντές και οι Υπεύθυνοι Τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων (ρηξικέλευθη πρόταση)**.

Οι σκοποί του εν λόγω Τμήματος, μεταξύ των άλλων, θα είναι: Να επιμορφώνονται οι ενδιαφερόμενοι από την πιο απλή εργασία, (π.χ. η αποστολή email, η σύνταξη ενός υπηρεσιακού εγγράφου), έως τις πιο σύνθετες εργασίες, (όπως π.χ. η εκπαίδευση σε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολεία, βλ. Myschool). Να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Να περνούν από τεστ ψυχολογίας. Να μελετούν περιπτώσεις διοικητικής φύσεως. Επισκεπτόμενοι σχολικές μονάδες να παρακολουθήσουν στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων από τους εν ενεργεία Διευθυντές.

Τέλος να περνούν από εξειδικευμένες εξετάσεις, πρακτικού χαρακτήρα προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους σε ό,τι αφορά τη στελέχωση διοικητικών θέσεων.

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δράσης θα είναι η δημιουργία ενός Μητρώου στελεχών της εκπαίδευσης και με βάση αυτό θα τοποθετούνται στα σχολεία.

Είναι προφανές ότι το εν λόγω προπαρασκευαστικό Τμήμα θα λειτουργεί πιθανότατα εντός της περιόδου των θερινών διακοπών μας (και μέσω τηλεδιάσκεψης).

Εάν η εν λόγω πρόταση υλοποιηθεί από την Πολιτεία, αυτομάτως τα σχολεία αλλά και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης απαλλάσσονται και αποδεσμεύονται από όλη αυτήν την ενεργοβόρο και χρονοβόρο διαδικασία της επιλογής. Καθίσταται πλέον υποχρέωση και ευθύνη της Πολιτείας να επιλέξει τους καταλληλότερους για τις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις.

Συν τοις άλλοις τα στελέχη που θα αποφοιτούν από τη Σχολή θα χαίρουν εκτιμήσεως από όλους τους συναδέλφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί περί του αριθμού ή του είδους των μεταπτυχιακών τίτλων, των διδακτορικών ή άλλων τίτλων, δεν θα έχουν πλέον κανένα απολύτως νόημα.

Εν κατακλείδι, προσωπικά, θα ήθελα η Πολιτεία κάποια στιγμή να αρχίσει να δρα αφαιρετικά και όχι προσθετικά. Οι εκπαιδευτικοί, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, μέσω των ανόμοιων αρετών τους, είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας το επιδιωκόμενο παιδαγωγικό αλλά και μαθησιακό αποτέλεσμα εντός της μαθητικής κοινότητας. Το Υπουργείο ας μας εμπιστευθεί, ας μας απελευθερώσει από ανούσιες και ασύμβατες με το έργο μας εξωδιδακτικές εργασίες και ας μας προστατέψει από άσκοπους και ανώφελους διαχωρισμούς.

Σας ευχαριστώ.

Γάγγας Αλέξανδρος

(εκπ/κός της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπ/σης).

(*):

Προφανώς στο χώρο μας υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που λειτουργούν κατά τρόπο μη συνειδητό. Δυστυχώς έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι συνειδητοί και ευτυχείς, στην ουσία είναι ασυνείδητοι και δυστυχείς, επειδή ακριβώς έχουν παγιδευτεί στα παράγωγα – πλοκάμια του εγωισμού τους, τα συνηθέστερα των οποίων είναι: ατέλειωτα παράπονα, υπέρμετρες απαιτήσεις, ατέρμονες νοητικές – θεωρητικές αναλύσεις, ευθιξίες, φυγοπονία.

Οφείλουμε όμως να συνυπάρχουμε με όλους και να ελπίζουμε.

(**):

Έχει παρατηρηθεί στην ανθρώπινη κοινωνία, ότι οι ρηξικέλευθες αλλαγές για να γίνουν αποδεκτές και για να ενσωματωθούν στην ήδη υφιστάμενη νοοτροπία και δραστηριότητα απαιτείται χρόνος πέραν των δύο γενεών. Κάποια στιγμή όμως οφείλουμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε.

 

ΥΠΑΙΘ 2

 

Με Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή, ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής μαθητών και μαθητριών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών.

Ειδικότερα για τα θρησκευτικά, προβλέπεται ότι:

Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.

Η εν λόγω Απόφαση του Υπουργείου εκδίδεται σύμφωνα με τις τέσσερις σχετικές Αποφάσεις (υπ’ αρ. 559/2014, 660/2018, 1749/2019 και 1750/2019) του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η σχετική ΥΑ εδώ

 

 

 Νίκη_Κεραμέως.jpg

 «Δεν μπορεί να δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα θρησκευτικά σε χριστιανούς ορθόδοξους μαθητές», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί», η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορεί να λέει ότι υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται η απαλλαγή στον οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ωστόσο «το ΣτΕ, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, έχει βγάλει τέσσερις αποφάσεις, στις οποίες λέει ξεκάθαρα ότι η απαλλαγή μπορεί να δίνεται μόνο τους άθεους και σε αυτούς από άλλα θρησκεύματα. Δεν μπορεί να δίνεται σε όσους είναι χριστιανοί ορθόδοξοι» συμπληρώνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί με το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.Σχετικά με τα σχολεία, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι φέτος ανοίγουν με τις καλύτερες συνθήκες και με τον μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών των τελευταίων ετών. «Για 12 χρόνια, από το 2008 έως το 2020, δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός στα σχολεία μας. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη πλέον έχουμε κάνει 25.000 μόνιμους διορισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι τη νέα σχολική χρονιά εισάγονται πολλές καινοτομίες, όπως είναι η διεύρυνση του ολοήμερου σχολείου.

 
«Μέχρι πέρυσι το ολοημέρο τελείωνε στις 16.00 και από φέτος στα μισά τμήματα της χώρας, περίπου 5.500, θα λειτουργούν έως τις 17.30», τόνισε και συμπλήρωσε ότι στόχος αυτού του μέτρου είναι η αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και η στήριξη των εργαζόμενων γονέων.

Τέλος, σχολιάζοντας την ανεκδιήγητη δήλωση που έκανε το πρωί ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος περί βιασμών, η υπουργός Παιδείας τη χαρακτήρισε «αδιανόητη, σοκαριστική και καταδικαστέα». «Ό,τι και να πει κανείς, είναι λίγο.Προσβάλλει συνολικά την κοινωνία και δεν συνάδει με τη στάση της Εκκλησίας, η οποία διαθέτει ακόμα και ειδικές δομές για να στηρίξει γυναίκες που είναι θύματα βιασμών, κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας», κατέληξε.

 

 

 

Εφάπαξ 22.800 ευρώ κατά μέσο όρο καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που βγαίνουν στη σύνταξη, ενώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που έχουν καταβάλει εισφορές σε αντίστοιχους κλάδους πρόνοιας το μέσο εφάπαξ βρίσκεται στις 15.880 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Ιουλίου 2021 – Ιουλίου 2022 σε 34.533 συνταξιούχους, εκ των οποίων οι 14.529 από Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου και 20.000 από Ταμεία Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.

 

Συρρίκνωση

Από τις συγκρίσεις με τις πληρωμές που είχαν προηγηθεί προκύπτει ότι τα ποσά που πήραν οι δικαιούχοι είναι μικρότερα σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Για παράδειγμα το μέσο εφάπαξ που κατέβαλε το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) το 2020 ήταν 23.600 ευρώ, και με τις πληρωμές του 2022 διαμορφώθηκε στις 22.800 ευρώ, ενώ παλαιότερα έφτανε στις 27.000 ευρώ και ως το 2014 ξεπερνούσε τις 32.000 ευρώ.

Στις νέες πληρωμές, δε, που είναι σε εξέλιξη τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι για το εφάπαξ είναι ελαφρώς χαμηλότερα, δηλαδή το μέσο εφάπαξ για το ΤΠΔΥ εν προκειμένω θα πέσει κάτω και από τις 21.000 ευρώ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ τα εφάπαξ που είναι να πληρωθούν από τη λίστα αναμονής σε 7.283 συνταξιούχους του Δημοσίου είναι κατά μέσο όρο στις 20.880 ευρώ. Το σύνολο των πληρωμών ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι οι 7.283 δικαιούχοι θα λάβουν 20.880 ευρώ κατά μέσο όρο.

Αυτό που φαίνεται από τις πληρωμές είναι ότι για τα εφάπαξ ισχύει το «κάθε πέρσι και καλύτερα» και έχει να κάνει με το νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), με τον οποίο άλλαξε ριζικά ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος προκαλώντας μειώσεις και στις αιτήσεις που ήταν σε αναμονή από το 2014 και μετά. Η πιο σημαντική παράμετρος που θεσπίστηκε με το Νόμο 4387 είναι ότι οι εισφορές που καταβάλλουν από το 2014 και μετά οι παλαιοί ασφαλισμένοι δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα και απλώς προστίθενται στον κουμπαρά των ασφαλισμένων και επιστρέφονται στη συνταξιοδότησή τους.

Η όποια ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ είναι αυτή που αφορά στις εισφορές που κατέβαλαν οι παλαιότεροι ασφαλισμένοι ως το 2013. Το τμήμα του εφάπαξ που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ως το 2013 υπολογίζεται με το 60% του μέσου όρου του μισθού των υπαλλήλων ή των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων για την πενταετία 2009-2013 επί τα χρόνια ασφάλισης ως το 2013. Ενώ από το 2014 και μετά επιστρέφονται άτοκες και χωρίς τιμαριθμική αναπροσαρμογή οι εισφορές.

Για το λόγο αυτόν το εφάπαξ βαίνει μειούμενο χρόνο με το χρόνο όσο περισσότερα έτη προστίθενται στον κουμπαρά εισφορών από το 2014 και μετά.

Για τους νέους, δε, ασφαλισμένους που άρχισαν να καταβάλλουν εισφορές με το νέο σύστημα από 2014 και μετά, ή ακόμη και για όσους έχουν ασφαλιστεί για μια 10ετία με το παλιό καθεστώς, το εφάπαξ καθίσταται άνευ αντικρίσματος καθώς θα τους επιστραφούν ουσιαστικά οι εισφορές που πληρώνουν και μάλιστα άνευ τιμαριθμοποίησης, δηλαδή θα πάρουν λιγότερα από όσα δίνουν!

Παράλογο…

 

Το οξύμωρο, δε, είναι ότι το εφάπαξ μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, ενώ στο Δημόσιο τουλάχιστον το Ταμείο Πρόνοιας (ΤΠΔΥ) είναι πλεονασματικό, γι’ αυτό και καταργείται η έκτακτη εισφορά 1% που είχε επιβληθεί το 2011 στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Σκοπός της επιπλέον εισφοράς ήταν να σωθεί το εφάπαξ από τα ελλείμματα που προκάλεσαν οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τα υψηλά ποσά που καταβάλλονταν τότε (άνω και των 40.000 ευρώ) που είχαν φτάσει να μηδενίσουν τα αποθεματικά του. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε να πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 5% αντί 4% για να πάρουν εφάπαξ, έγιναν παράλληλα και περικοπές με τα Μνημόνια και με το νόμο Κατρούγκαλου, αλλά σήμερα που υπάρχει πλεόνασμα το εφάπαξ συνεχίζει να μειώνεται με ρυθμό 2%-2,5% ετησίως χωρίς προοπτική αύξησης. Μάλιστα δεν θα επιστραφεί ούτε ένα μικρό ποσό από την έκτακτη εισφορά 1% που τώρα καταργείται διότι ο Νόμος 3986/2011 (επί ΠΑΣΟΚ και Μνημονίων) όρισε εξαρχής την εν λόγω εισφορά ως μη ανταποδοτική και ως εκ τούτου από τότε είχε ξεκαθαριστεί ότι δεν θα πάρουν τίποτε πίσω από αυτό το 1% οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Θα έπρεπε όμως τώρα που η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε να την καταργήσει, να επιστρέψει ένα μέρος της στο εφάπαξ, παγώνοντας για παράδειγμα τις μειώσεις για τρία χρόνια.

Συντάξεις-εφάπαξ: Τι πληρώνει κάθε Ταμείο

Σύμφωνα με τους πίνακες που εξασφάλισε και δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος», το μέσο εφάπαξ που καταβάλλουν όλα τα Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου είναι 22.942 ευρώ, και 15.881 ευρώ είναι το μέσο εφάπαξ για όλα τα Ταμεία Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.

Προσοχή: Τα επιμέρους ποσά (ανά δικαιούχο) διαφοροποιούνται από τον μέσο όρο και μπορεί να είναι είτε υψηλότερα είτε χαμηλότερα από το μέσο εφάπαξ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα μέσα ποσά εφάπαξ προηγούμενων ετών, προκύπτει ότι κάθε χρόνο ο μέσος όρος πέφτει, άρα και σε ατομικό επίπεδο το εφάπαξ είναι μικρότερο.

Το μέσο εφάπαξ που κατέβαλαν τα Ταμεία Πρόνοιας του Δημοσίου ως τον Ιούλιο του 2022 διαμορφώνεται:

*Στις 22.819 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους υπουργείων και κεντρικών υπηρεσιών (ΤΠΔΥ).

* Στις 23.505 ευρώ για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων (Οργανισμοί υπουργείων κ.ά.).

 

* Στις 23.248 ευρώ για τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

* Στις 23.405 ευρώ για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ.

Αντίστοιχα στα Ταμεία Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα το μέσο εφάπαξ με βάση τις πληρωμές Ιουλίου 2021-Ιουλίου 2022 διαμορφώνεται:

*Στις 15.799 ευρώ για τους συνταξιούχους ξενοδοχοϋπαλλήλους (ΤΑΞΥ).

*Στις 16.066 ευρώ για τους συνταξιούχους από τις βιομηχανίες μετάλλου.

*Στις 15.679 ευρώ για τους συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΛΠ.

*Στις 16.249 ευρώ για τους συνταξιούχους εμποροϋπαλλήλους (ΤΠΥΕΚ).

*Στις 15.614 ευρώ για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ.

 

*Στις 16.358 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ.

*Στις 15.845 ευρώ για τους συνταξιούχους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και στις 15.226 ευρώ για τους συνταξιούχους από τα κατώτερα πληρώματα (ΤΠΚΠΕΝ).

Συντάξεις: Ο μηχανισμός μειώσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Με το Νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), όσο περισσότερα είναι τα έτη με τις εισφορές από το 2014 και μετά, μεγαλώνει η μη ανταποδοτική πληρωμή του εφάπαξ και μικραίνει το ποσό που αφορά στο ανταποδοτικό κομμάτι εισφορών ως το 2014. Για παράδειγμα:

*Δημόσιος υπάλληλος που βγήκε στη σύνταξη το 2020 με 37 έτη, εκ των οποίων τα 30 έτη ως το 2013 με αποδοχές 1.600 ευρώ στο διάστημα 2009-2013 και τα 7 έτη από 2014 ως και 2020, πήρε εφάπαξ 29.050 ευρώ.

*Δημόσιος υπάλληλος με 37 έτη το 2023 θα έχει τα 27 έτη ως το 2013 και τα 10 έτη από 2014 ως και 2023. Με έναν μέσο όρο αποδοχών 1.600 ευρώ στο διάστημα 2009-2013 το εφάπαξ που θα πάρει για το σύνολο των 37 ετών πέφτει στις 26.500 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ταμεία Πρόνοιας Δικαιούχοι (Ιούλιος 2021 – Ιούλιος 2022 Μέσο ποσό εφάπαξ
ΤΠΔΥ 11298 22.819
ΝΠΔΔ 748 23.505
ΤΠΟΕΚΕ 474 23.381
ΕΒΕΒΕΚ 16 24.497
ΤΠΔΚΥ 1251 23.248
ΙΚΑ 742 23.405
ΣΥΝΟΛΑ 14529 22.942

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ταμεία Πρόνοιας Δικαιούχοι (Ιούλιος 2021-Ιούλιος 2022 Μέσο ποσό εφάπαξ
ΤΑΞΥ 1.150 15.799
ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.752 16.066
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 15 15.643
ΟΛΠ 51 15.679
ΤΠΥΕΚ 1.961 16.249
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 47 15.850
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 56 16.651
ΟΤΕ 549 15.563
ΟΣΕ 708 15.536
ΕΡΤ 69 16.409
ΔΕΗ 2.537 15.614
ΕΤΕ 79 16.350
ΙΛΤ 86 15.947
ΤΑΙΣΥΤ 28 15.622
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 51 15.560
ΤΠΑΕΝ 1.265 15.845
ΤΠΚΠΕΝ 3.310 15.226
ΤΣΜΕΔΕ 2.880 16.358
ΤΠΕΔΕ 250 15.910
ΤΣΑΥ 2.394 16.162
ΤΠΔΑ 630 16.149
ΤΠΔΕ 45 16.183
ΤΑΣ 82 16.243
ΣΥΝΟΛΑ 20.004 15.881

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

 

 

 

Μόνο τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που θεμελιώθηκαν την περίοδο 2010-12 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόωρη «έξοδο» (προ του 62ου έτους). Υπό τη προϋπόθεση ότι συμπληρώθηκε και η προβλεπόμενη ηλικία έως 31/12/2021.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ασφαλισμένοι θα συνταξιοδοτηθούν είτε στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης (έως 7 πλασματικά, ενώ στο δημόσιο τομέα μετριούνται επιπλέον τα πλασματικά από τα παιδιά, άρα συν 5 πλασματικά έτη για τους τρίτεκνους) ή στο 67ο έτος με λιγότερα έτη.

Φυσικά, ισχύει η συνταξιοδότηση στο 62ο έτος με μειωμένη (λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης). Σε μια τέτοια περίπτωση το πέναλτι είναι 23 ευρώ λιγότερα για κάθε έτος που θα συνταξιοδοτηθεί κάποιος πριν το συμβατικό όριο ηλικίας (και 115 ευρώ την 5ετία). Αντιστοίχως για «έξοδο» με 15ετία, το πέναλτι είναι 20,7 ευρώ το χρόνο και 103,5 ευρώ την 5ετία.

Όσοι είχαν 25ετία την περίοδο 2010-12 (και με πλασματικά έτη), αλλά δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη ηλικία για «έξοδο» στη σύνταξη, οδεύουν αναπόδραστα στο 62ο έτος.

Τροπολογία για το Δημόσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό το υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει τροπολογία με την οποία μόνο όσοι/όσες κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31/8/2022 θα δικαιωθούν σύνταξης με βάσει τα ηλικιακά όρια που θεμελίωσαν την περίοδο 2010-12. Έστω και εάν την προβλεπόμενη ηλικία (π.χ. το 55ο με 25ετία το 2010 ή το 58ο για 25ετία το 2012) τα συμπλήρωσαν φέτος (και ως εκ τούτου κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2022).

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση βάζει «τέλος» στην εκκρεμότητα αναφορικά με το εάν κάποιος/α ασφαλισμένος/η του δημοσίου τομέα που είχε μεν 25ετία την κρίσιμη περίοδο 2010-12, αλλά δεν συμπλήρωσε το 55ο (2010), 56ο (2011) ή 58ο (2012) έτος μέχρι 31/12/2021, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.

 

Και αυτό καθώς με τον νόμο 4336/15 (γ’ μνημόνιο) με τον οποίο αυξήθηκαν όλα τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση (25ετία με ανήλικο, 35ετία χωρίς ηλικιακό όριο κ.λπ.) δεν προβλέφθηκε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν 25ετία την τριετία 2010-12 και με βάσει τις προηγούμενες διατάξεις (ν. 3865/10) είχαν θεμελιώσει το 55ο, 56ο και 58ο έτος. Για όσους/ες συμπλήρωσαν 25ετία το 2013 και μετά, το όριο συνταξιοδότησης μεταφέρθηκε στο 62ο έτος της ηλικίας.

Ακολούθως όμως ήρθε ο νόμος 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) ο οποίος προβλέπει ότι από 1/1/2022 και μετά ουδείς εξέρχεται στη σύνταξη προ του 62ου έτους (πλην των περιπτώσεων που είχαν συμπλήρωση τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης όσο και την αναγκαία ηλικία μέχρι 31/12/2021.

Με την σχεδιαζόμενη τροπολογία, ναι μεν δικαιώνονται όσοι/ες κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά του οκτώ πρώτους μήνες του έτους, αλλά στο εξής δεν θα διεκπεραιώνεται καμία νέα αίτηση συνταξιοδότησης από το δημόσιο με 25ετή ασφάλιση προ του 62ου έτους.

 

Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο Εργασίας παίρνει θέση υπέρ των απόψεων των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου και του νομικού συμβουλίου, με μια μικρή παρασπονδία-εξαίρεση για όσους/ες πρόλαβαν και κατέθεσαν αίτηση εντός του 2022. Και αυτό γιατί θα είχε πολιτικό κόστος να τους καλέσουν να επιστρέψου στις υπηρεσίες τους προς εργασία…

 

 

Άρχισαν και συνεχίζονται οι εγγραφές στο εσπερινό Γυμνάσιο Καβάλας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 19:00 έως 21 στα γραφεία του Σχολείου που βρίσκονται στο Περιγιάλι.

(ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΠΕΛΟΥ)

Σας ενημερώνουμε ότι:

- Το απολυτήριο είναι απολύτως ισότιμο με το απολυτήριο των πρωινών σχολείων.

-Το ωράριο είναι από τις 18:45 έως τις 22:10.

-Τα έτη που απαιτούνται είναι 3 όπως και στα ημερήσια.

- Το όριο απουσιών είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα ημερήσια.

-Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι μόνο αυτά της κύριας ομάδας και όχι τα δευτερεύοντα. (25 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως)

- Η μεταφορά των μαθητών από και προς το Εσπερινό Σχολείο είναι δωρεάν με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και αστικού ΚΤΕΛ.

- Όσοι δεν έχουν απολυτήριο Δημοτικού μπορούν να εξεταστούν εντός μίας ημέρας σε Δημοτικό σχολείο που ορίζει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας στο πρώτο δεκαήμερο του

Σεπτεμβρίου και μετέπειτα να εγγραφούν στο Εσπερινό Γυμνάσιο.

- Το δικαίωμα της εγγραφής στα εσπερινά σχολεία το έχουν όλοι οι ενήλικες καθώς και οι εργαζόμενοι ανήλικοι από 14 ετών και πάνω.

- Στα πλαίσια των σχολικών επισκέψεων και εκδρομών οι μαθητές μας γνωρίζουν τα μέρη πολιτισμού και ψυχαγωγίας της πόλης της Καβάλας.

Πληροφορίες

2510223797, 6977613703,6977816587

Εκπαιδευτικά Νέα