Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (53294)

 

 

Η επιτροπή υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία απαγορεύει συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων

Επιτόπιους ελέγχους για πιθανή οριζόντια σύμπραξη στην αγορά οργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας.

Σημειώνεται σε ανακοίνωση της επιτροπής ότι, η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στις ερευνώμενες αγορές και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η επιτροπή υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία απαγορεύει συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού, απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές και απαγορεύει την καταχρηστική συμπεριφοράς επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Ακόμη, υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, «θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) ή άλλως, και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν μετέρχονται αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών».

Τέλος, υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης του προγράμματος επιείκειας. Διαφορετικά «η διαπίστωση συμμετοχής επιχείρησης σε συμφωνίες καρτελικής φύσεως, δηλαδή σε μυστικές συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό τιμών ή ποσοτήτων, κατανομή πελατών ή μεριδίων αγοράς, ή βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα νόθευση διαγωνισμών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε ποινικές κυρώσεις των υπεύθυνων φυσικών προσώπων και σε αποκλεισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχωρήσεων για τρία έτη από την έκδοση της απόφασης».

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 00:41

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2023-2024

Γράφτηκε από

 

 

 

 ΘΕΜΑ: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2023-2024 

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και εκκλησιασμός. 

Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. 

Επισημαίνεται ότι είναι σε ισχύ η με αρ .πρωτ. 1008/ΓΔ4/05-01-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΖETTA M. ΜΑΚΡΗ

 

 

Σύσταση-συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας (Ε.Π.Σ.Μ.) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σιβιτανιδείου για τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

 

 

 

 Οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων εμφανίζονται υπέρ ενός ανοιχτού πανεπιστημίου το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον δημοκρατικό διάλογο και την ελεύθερη έκφραση

 

Συνεχίζεται ο αναβρασμός στην πανεπιστημιακή κοινότητα με αρκετές σχολές να τελούν υπό κατάληψη. Η Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων δεν κρύβει την ανησυχία της αναφέροντας πως «οι συνεχιζόμενες καταλήψεις πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αλλά και το εαρινό εξάμηνο».

Οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, μετά την έκτακτη σύνοδό τους που πραγματοποιήθηκε χθες, υπογραμμίζουν: «είμαστε υπέρ ενός ανοιχτού πανεπιστημίου το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον δημοκρατικό διάλογο και την ελεύθερη έκφραση σχετικά με την σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».

Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, σημειώνουν «έχει ανάγκη της στήριξης της πολιτείας τόσο με σημαντική αύξηση της τακτικής επιχορήγησης όσο και με θέσεις μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Ο διάλογος για κάθε νέα μεταρρύθμιση προϋποθέτει ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του».

Τέλος, δηλώνουν πως μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια η Σύνοδος σε έκτακτη συνεδρίασή της θα το εξετάσει και θα διατυπώσει την άποψή της.

 

 

ipourgeio 400px

Σύμφωνα με την με αριθμ. 148717/Η2/28-12-2023 (ΑΔΑ Ψ1Κ546ΝΚΠΔ-ΤΛΟ)  Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε για το λόγο που αναφέρεται στον καθένα.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να αποστείλει ένσταση αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., από την Τετάρτη 24-01-2024 έως και την Παρασκευή 26-01-2024 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμο και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο πίνακας με τις απορριφθείσες αιτήσεις ΕΔΩ
Προσωρινός κατάλογος κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΔΩ

 

 

 2018 10 08 19 06 12

Η εκπαίδευση σώζει ζωές ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την τοποθεσία και το κοινωνικό και δημογραφικό υπόβαθρο. Αυτό προκύπτει από μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «The Lancet Public Health».

Όπως διαπιστώθηκε, ο κίνδυνος θανάτου μειώνεται κατά 2% με κάθε επιπλέον έτος εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι ολοκλήρωσαν έξι χρόνια δημοτικού είχαν κατά μέσο όρο 13% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Μετά την αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο κίνδυνος θανάτου μειωνόταν κατά σχεδόν 25%, ενώ 18 χρόνια εκπαίδευσης μείωναν τον κίνδυνο κατά 34%. Τα οφέλη της εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερα για τους νέους, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 50 ή και άνω των 70 ετών εξακολουθούν να επωφελούνται από τις προστατευτικές επιδράσεις της εκπαίδευσης.

Οι ερευνητές συνέκριναν επίσης τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η υγιεινή διατροφή, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, και διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα για την υγεία ήταν παρόμοια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι το όφελος των 18 ετών εκπαίδευσης μπορεί να συγκριθεί με αυτό της κατανάλωσης της ιδανικής ποσότητας λαχανικών. Το να μην πηγαίνεις καθόλου σχολείο είναι τόσο κακό για την υγεία σου, όσο το να πίνεις πέντε ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά την ημέρα ή να καπνίζεις δέκα τσιγάρα την ημέρα για δέκα χρόνια.

 

«Η εκπαίδευση είναι σημαντική από μόνη της, όχι μόνο για τα οφέλη της στην υγεία, αλλά τώρα μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε το μέγεθος αυτού του οφέλους», σημειώνει ο Τεργέ Αντρέας Έικεμο, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας για τις Ανισότητες στην Παγκόσμια Υγεία στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας.

«Η περισσότερη εκπαίδευση οδηγεί σε καλύτερη απασχόληση και υψηλότερο εισόδημα, καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και μας βοηθά να φροντίζουμε την υγεία μας. Οι άνθρωποι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν επίσης να αναπτύσσουν μεγαλύτερο σύνολο κοινωνικών και ψυχολογικών πόρων που συμβάλλουν στην υγεία τους και στη διάρκεια της ζωής τους», εξηγεί η Μίρζα Μπαλάι, συνεπικεφαλής συγγραφέας και μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Επιστημών του ίδιου πανεπιστημίου.

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν δεδομένα από 59 χώρες και από περισσότερα από 600 δημοσιευμένα άρθρα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ιδίως στην υποσαχάρια και τη βόρεια Αφρική, όπου τα δεδομένα είναι ελάχιστα. «Η εστίασή μας θα πρέπει τώρα να επικεντρωθεί σε περιοχές του κόσμου, όπου γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση είναι χαμηλή και όπου υπάρχει επίσης περιορισμένη έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση ως καθοριστικό παράγοντα της υγείας», δηλώνει η Εμμανουέλα Γακίδου, μία από τις συγγραφείς της μελέτης και καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

ipourgeio 400px

 

 Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών ορίζεται από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.         

      

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για εισαγωγή σε ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ  ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

Συνέδριο για Εκπαιδευτικούς με θέμα “Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας” στις 26 – 28  Ιανουαρίου 2024.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 26 – 28  Ιανουαρίου 2024, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελληνική Γλώσσα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
 • Σύγχρονες Πρακτικές και Προσεγγίσεις  για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό και Δραστηριότητες για την Εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.
 • Διαπολιτισμικές Δεξιότητες και Στρατηγικές.
 • Αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Γραμματισμός/Γραμματισμοί και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
 • Εξ αποστάσεως Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Αξιολόγηση της Γλωσσικής Επίδοσης/των Γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών: Τυπικές και Εναλλακτικές Μέθοδοι.
 • Εκπαιδευτικές Πολιτικές  για την  Ελληνική Γλώσσα  και τον Ελληνικό Πολιτισμό.
 • Η Αξία και η Οικουμενική Προσφορά/Συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας & του Ελληνικού Πολιτισμού.

Το Συνέδριο  συνδιοργανώνεται από: 

 • το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας “ΤΗΜΕΝΟΣ’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ,
 • το Γραφείο Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ
 • το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University, Σίδνεϋ, Αυστραλίας

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν σε ώρα Ελλάδος και μπορείτε να το παρακολουθήστε ακολουθώντας τους συνδέσμους που δίνονται στο πρόγραμμα.

Για να εγγραφείτε στο συνέδριο και να λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωσή του πατήστε εδώ
* Η παραπάνω φόρμα εγγραφής θα ανοίξει με την έναρξη του συνεδρίου

Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης, εάν επιθυμείτε, γράφοντας τα στοιχεία σας στο σύνδεσμο που θα είναι διαθέσιμος κατά την ζωντανή μετάδοση (zoom και YouTube).

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://languageconference.web.uowm.gr/

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΩ.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 00:34

Ετήσια Συνεστίαση Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών ν. Λάρισας

Γράφτηκε από

 

 

Ετήσια Συνεστίαση Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών ν. Λάρισας

Η Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών ν. Λάρισας θα πραγματοποιήσει την ετήσια συνεστίασή της, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00, στο Μεζέ Μεζέ (Φιλελλήνων 60, Λόφος Φρουρίου -Λάρισα).

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Δ.Α.Κ.Ε. να τιμήσουν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Τιμή Κάρτας 20 ευρώ.

Λάρισα, 24/1/2024

Τοπική Επιτροπή Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν. Λάρισας

Εκπαιδευτικά Νέα