Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

Εκπαιδευτικά Νέα (45113)


Εκδήλωση αναγνώρισης της προσφοράς της Ομάδας Εκπαιδευτικών και πιστοποιημένων Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) που συμμετείχαν στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης την περίοδο του κορονοϊου πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 30/6/2020 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από την Υφυπουργό κ. Σοφία Ζαχαράκη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Υφυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους εκπαιδευτικούς για την σημαντική προσφορά τους στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας παροχής υψηλής ποιότητας διερμηνείας του εκπαιδευτικού περιεχομένου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Υπενθυμίζεται πως οι συμμετέχοντες - Δέκα(10) Εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) πιστοποιημένοι Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), έξι (6) επαγγελματίες πιστοποιημένοι διερμηνείς του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και δύο (2) Κωφοί Νοηματιστές - δήλωσαν, όλοι εθελοντικά, συμμετοχή για την διερμηνεία στην Ελληνικής Νοηματική Γλώσσα και παρείχαν διερμηνεία 158 μαθημάτων και για τους 3 Κύκλους των εκπομπών του προγράμματος της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης «Μαθαίνουμε στο Σπίτι!».

Η κ. Ζαχαράκη επέδωσε στους συμμετέχοντες τιμητικές βεβαιώσεις συμμετοχής και εξήρε την αφιλοκερδή προσφορά τους καθώς ενώ η πρόσκληση προέβλεπε πως οι εκπαιδευτικοί-διερμηνείς που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις όλες τις ημέρες συμμετοχής τους στις βιντεοσκοπήσεις, κανένας εκπαιδευτικός-διερμηνέας δεν απαίτησε τελικά απαλλαγή καθηκόντων.
Σε αυτή την επιτυχή έκβαση της πρόσκλησης είναι αναγκαίο να σημειωθεί η υποστήριξη του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που κινητοποίησε και ενθάρρυνε τα μέλη του (16 από τους 18 συμμετέχοντες) να συμμετάσχουν μέχρι και την τελευταία μέρα των βιντεοσκοπήσεων.
Η ανταπόκριση των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή, κωφών και ακουόντων γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών (ατομικά και συλλογικά) και της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.
Το πρωτόγνωρο και απαιτητικό αυτό εγχείρημα, υλοποιήθηκε με μετρήσιμη ποιοτική αποτελεσματικότητα και μετά την ανάλυση του περιεχομένου θα αποτελέσει βάση για επιστημονική μελέτη των τεχνικών απαιτήσεων της εκπαιδευτικής διερμηνείας και μετάφρασης. Τα αποτελέσματα θα μπορούν να υποστηρίξουν την μελλοντική εξειδίκευση των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ειδικότερα στην εκπαιδευτική διερμηνεία.
 
Θέμα: «Καθορισμός ύψους πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 (12 Α΄/24-1-2020), όροι και προϋποθέσεις καταβολής της για τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12), όπως η παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 104 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111 )
β. του άρθρου 6 παρ. 1 έως 4 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ. του άρθρου 3 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12)

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)
ε. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας».
2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 340/26-7-2019 (Β’ 3051), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
7. Την αριθμ. 41472/Ζ1/30-3-2020 (ΦΕΚ 234/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση αναφορικά με τον καθορισμό των αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.
8. Την αριθμ. 41930/Ζ1/31-3-20 (ΦΕΚ 267/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση αναφορικά με τον καθορισμό των αποδοχών και της πρόσθετης αποζημίωσης του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη:
α) για την καταβολή της πρόσθετης αποζημίωσης του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε, ύψους 13.200 € για το τρέχον οικονομικό έτος και 14.400 € για τα επόμενα έτη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2120288899 σύμφωνα και με τις 14835/20-3-2020 (ορθή επανάληψη) και 14932/25-2-2020 εισηγήσεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής.
β) για την καταβολή της πρόσθετης αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του ΔΟΑΤΑΠ ύψους 39.600 € για το τρέχον έτος και 43.200 € για τα επόμενα έτη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα (ΚΑΕ 0264, 0771, 0772 και 0775) και θα αντιμετωπιστεί σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 59 παρ. 9 εδ. δ΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118) και στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης των αναγκών εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα και με την Φ.1/Γ/086/29506/Β1/27-2-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:
Άρθρο μόνο
1. Καθορίζουμε το ύψος της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 (12 Α΄/24-1-2020) στο ποσό των 1200 ευρώ μηνιαίως .
2. Για την καταβολή της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης προς αντιμετώπιση των εξόδων μετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του νόμου 4653/2020, ως μόνιμη κατοικία θεωρείται η κατοικία, κατά το χρόνο διορισμού του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο.
Εφόσον η ως άνω μόνιμη κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιομέτρων από την έδρα της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή στις περιπτώσεις που για τη μετακίνηση στην έδρα της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απαιτείται θαλάσσια μετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αποδεικνύει την ανάγκη μετοίκησης ή μετακίνησής τους και οι ανωτέρω καθίστανται δικαιούχοι της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης.
3. Η μετοίκηση βεβαιώνεται με την προσκόμιση ενός από τα παρακάτω: α) μισθωτήριο συμβόλαιο, β) λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο, γ) λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευση, ενέργεια) από δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο, από τα οποία προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας στην Περιφέρεια της έδρας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και της ΕΘ.Α.Α.Ε.
4. Για την μετεγκατάσταση των υπαγόμενων στην παρούσα ρύθμιση δεν καταβάλλεται καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία διορισμού των ανωτέρω Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες δαπάνες οδοιπορικών εξόδων (τα οδοιπορικά έξοδα βεβαιώνονται με το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού, ή με απόδειξη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή ιδιωτικής χρήσης, ή αποδείξεις διοδίων αν η μετακίνηση έγινε με Ι.Χ.) οι οποίες αποδεικνύονται βάσει παραστατικών ή έχει πραγματοποιηθεί η μετοίκηση η οποία αποδεικνύεται με βάση τα παραστατικά της παρ. 2 & 3 της παρούσας.
6. Η ως άνω πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση προς αντιμετώπιση των εξόδων μετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων, εξαιρείται από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα.
7. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αυτά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
 
Ποιες οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις στις πανελλήνιες 2020;
Με περιορισμένη ύλη, χωρίς συντελεστές βαρύτητας και μικρές αλλαγές στον τρόπο εξέτασης θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιες 2020.
Το υπουργείο Παιδείας, προ ημερών, έδωσε στη δημοσιότητα τους πίνακες με τους αριθμούς εισακτέων ανά σχολή και τμήμα για τις Πανελλήνιες 2020. Οπως προκύπτει, ο σχεδιασμός για περικοπή θέσεων, λόγω της πανδημίας, ματαιώθηκε και ο αριθμός των εισακτέων είναι ίδιος με τις εξετάσεις του 2019.
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», όλα δείχνουν ότι στις Πανελλήνιες 2020 ο καθοριστικός παράγοντας για τις Βάσεις θα είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων. Και φέτος, ωστόσο, περίπου το 80% των υποψηφίων θα μπει σε σχολές με τη βαθμολογία του να καθορίζει αν πρόκειται για την πρώτη του επιλογή.

Πανελλήνιες 2020: Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τις Βάσεις
Στο δημοσίευμα για τις Πανελλήνιες 2020 τονίζεται ότι «αναμένεται μια φαινομενική και οριζόντια μικρή άνοδος στις βάσεις εξαιτίας της κατάργησης των συντελεστών βαρύτητας, ενώ άγνωστος παράγοντας παραμένει ο βαθμός δυσκολίας των εξετάσεων, βάσει της νέας μειωμένης ύλης.»
Μιλώντας στον «Ελ. Τύπο», ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας σημειώνει ότι «ο ψυχολογικός παράγοντας κρίνεται σημαντικός για τους φετινούς υποψηφίους. Οι μαθητές έχασαν την καθημερινότητά τους και είναι άγνωστο πώς θα ανταποκριθούν στα εξεταζόμενα θέματα». Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, «οι φετινές Πανελλαδικές διενεργούνται πολύ κοντά στην καθιερωμένη ημερομηνία, επομένως πολύ πιθανό να μην υπάρξει κόπωση στους μαθητές, όμως πρόκειται για μία διαδικασία η οποία λόγω των έκτακτων συνθηκών θα πρέπει να αλλάξει άρδην. Φέτος, χρειάζεται προετοιμασία, πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες φορές».
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2020
Ο Γιώργος Χατζητέγας παρουσίασε στον «Ελεύθερο Τύπο» τα πρώτα συμπεράσματα για τις Βάσεις 2020, από την ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων ανά επιστημονικό πεδίο:
1ο ΠΕΔΙΟ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ): Χαμηλά ο πήχυς
 
Οι φετινοί υποψήφιοι βρίσκουν από πέρσι ένα χάρτη βάσεων με αρκετά χαμηλό πήχυ. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ακόμα και δημοφιλείς σχολές, όπως η Νομική, πέρσι είχαν αρκετά μεγάλη απώλεια μορίων. Από 141 έως και 240 μόρια έχασαν οι Νομικές, με την Αθήνα να πέφτει στα 18.013 μόρια (απώλεια 206 μορίων), τη Θεσσαλονίκη στα 17.824 μόρια (απώλεια 141 μορίων) και τη Θράκη στα 17.225 μόρια (απώλεια 240 μορίων). Σε πτωτική πορεία βρίσκεται και η Ψυχολογία, με την υψηλότερη σχολή να φτάνει τα 17.608 μόρια (ΕΚΠΑ) και τη χαμηλότερη τα 16.641 μόρια.
Δεδομένου ότι ο αριθμός των εισακτέων δεν παρουσιάζει διαφορές, οι βάσεις φέτος -τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα- μπορούν να αποτελέσουν πυξίδα, αν και σημειώνεται ότι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού θα φέρει μικρή άνοδο.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 1ο επιστημονικό πεδίο ο ανταγωνισμός παραμένει υψηλός όχι μόνο για τις υψηλόβαθμες σχολές, αλλά και για τις μεσαίου επιπέδου. Κι αυτό γιατί ο αριθμός υποψηφίων είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε πανεπιστήμια.
Ακόμα όμως και με ψηλά τον πήχυ του ανταγωνισμού, και φέτος θα καταγραφούν στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο πολύ χαμηλές «πτήσεις» σε σχολές όπως οι ξένες φιλολογίες. Ενδεικτικά, πέρσι, το τμήμα με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής ήταν το Ιταλικής Γλώσσας με 4.016.
2ο ΠΕΔΙΟ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ): Σχεδόν… ελεύθερη πρόσβαση
 Συνθήκες σχεδόν «ελεύθερης πρόσβασης» θα επικρατήσουν και φέτος στο 2ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο διαθέτει θέσεις σχεδόν ισάριθμες με τον αριθμό των υποψηφίων. Ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί κυρίως στις σχολές και τα τμήματα των κεντρικών Ιδρυμάτων, ενώ αντίθετα σε πολλά περιφερειακά (σ.σ.: ιδίως σε όσα αποτελούν μετεξέλιξη των ΤΕΙ) θα καταγραφούν βάσεις της τάξεως 5.000-6.000 μορίων.
Οι πολυτεχνικές σχολές στα κεντρικά Ιδρύματα δέχτηκαν πέρσι σημαντικές απώλειες ακόμα και 800 μορίων, ενώ στα περιφερειακά η πτώση ήταν γεωμετρική, ακόμα και κατά 2.900 μόρια. Μοναδική εξαίρεση στο ΕΜΠ το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που ανέβασε τη βάση του κατά 74 μόρια, φτάνοντας τα 18.314 μόρια, ενώ στο κατώφλι των 18.000 μορίων έμεινε και το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με 18.014 μόρια και απώλεια μόλις 19 μορίων.
Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν και οι φυσικομαθηματικές σχολές, που ειδικά στην περιφέρεια η εισαγωγή πλέον γίνεται με πολύ χαμηλή βάση. Ενδεικτικά στο Μαθηματικό ΕΚΠΑ η βάση πέρσι ήταν στα 14.617 μόρια και απώλειες 535 μορίων, ενώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μόλις 7.501 μόρια. Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να παρουσιαστούν μεγάλες αυξομειώσεις στις βάσεις που διαμορφώθηκαν πέρσι, εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις στις βαθμολογίες των υποψηφίων.
3ο ΠΕΔΙΟ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ):  «Μάχη» για τις Ιατρικές
Ακόμα ένα επιστημονικό πεδίο με υψηλό ανταγωνισμό, ιδίως για τις σχολές που κρατάνε τα πρωτεία στις επιλογές των υποψηφίων, τις Ιατρικές. Οι υποψήφιοι είναι πολλοί περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις και δίνεται «μάχη» για μία θέση στα αμφιθέατρα.
 
Πάντως, οι περσινές βάσεις κράτησαν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα τις παραδοσιακά υψηλόβαθμες Ιατρικές με απώλειες από 223 έως και 332 μόρια, με τη σχολή της Αθήνας να χάνει 305 μόρια και να πέφτει στα 18.724 μόρια και τη Θεσσαλονίκη στα 18.585 μόρια. Η τελευταία Ιατρική, της Αλεξανδρούπολης, κατέγραψε 18.123 μόρια εισαγωγής.
Αντίθετα, σε υψηλά επίπεδα φαίνεται ότι θα κρατηθούν και φέτος τα παραϊατρικά τμήματα. Πέρσι, ακόμα και τα «νέα» τμήματα που προήλθαν από την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ σημείωσαν πολύ καλές «επιδόσεις». Ενδεικτικά το τμήμα Φυσικοθεραπείας στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος έχει βάση 15.970 μόρια και η Λογοθεραπεία Πάτρας 14.410 μόρια.
Χαμηλές πτήσεις αναμένονται στις επαρχιακές σχολές και τμήματα όπως Γεωπονική και Δασοπονία, που θα παραμείνουν σε χαμηλή βάση και φέτος όπως όλα δείχνουν.
Η εξαίρεση με τις Νοσηλευτικές
Τα μοναδικά τμήματα που παρουσίασαν αλλαγές στον αριθμό εισακτέων ήταν αυτά των Νοσηλευτικών. Η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε εξορθολογισμό του αριθμού εισακτέων, καθώς εντοπίστηκαν αρκετές αποκλίσεις. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων παραμένει ο ίδιος, όμως παρουσιάζονται αρκετές μεταβολές με μεγαλύτερη τη δραστική μείωση στη Νοσηλευτική Διδυμότειχου, που από 255 εισακτέους πέρσι, πέφτει στους 128 με περσινή βάση εισαγωγής 10.622 μόρια, και την αύξηση από 184 σε 221 εισακτέους στη Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) με περσινή βάση εισαγωγής 14.188 μόρια. Παρά τις προσθαφαιρέσεις, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στην πορεία των βάσεων στις εν λόγω σχολές.

4ο ΠΕΔΙΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ): Υψηλές «πτήσεις» και αντιθέσεις
Το μοναδικό πεδίο που παρουσίασε μετά από αρκετά χρόνια άνοδο των βάσεων πολύ πιθανόν να διατηρήσει και φέτος τις υψηλές «πτήσεις» για τις δημοφιλείς σχολές. Επειδή όμως πρόκειται και για ένα πεδίο με πληθώρα θέσεων που καλύπτει την πλειονότητα των υποψηφίων, θα διατηρήσει και την αντίθεση των τμημάτων με πολύ χαμηλή βάση.
Ενδεικτικά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης σκαρφάλωσε στα 17.959 μόρια. Αντίστοιχα, και η Πληροφορική ανέβηκε στα 16.433 μόρια, ενώ και το Τουριστικών Σπουδών στον Πειραιά, που μετράει μόλις τρία χρόνια λειτουργίας, ανέβηκε κατά 1.206 μόρια, φτάνοντας στα 14.694. Αντίθετα, στα τμήματα της επαρχίας και φέτος η βάση εισαγωγής αναμένεται να κινηθεί στα 4.000 με 5.000 μόρια. Ενδεικτικά, στο τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στη Χίο η βάση εισαγωγής είναι 5.925 μόρια, ενώ και η Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ίδιο νησί βρίσκεται στα 5.305 μόρια.
 

Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη ΓΣΕΒΕΕ
Με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κ. Γεώργιο Καβαθά, τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Βαφειαδάκη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Παρασκευά Λιντζέρη συναντήθηκαν σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κ. Γεώργιος Βούτσινος, η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κα Αναστασία Γκίκα και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ κα Ιωάννα Λυτρίβη, στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ενόψει της υποβολής του Σχεδίου Νόμου για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Νόμου, που αποτελεί μία συνεκτική και ολιστική προσέγγιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης στενότερης σύνδεσης γνώσεων και δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας.

 

Η ηγεσία του Υπουργείου τόνισε ότι οι συντονισμένες παρεμβάσεις στον τομέα της ΕΕΚ και της ΔΒΜ στοχεύουν και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και στη μείωση του ποσοστού της ανεργίας, κυρίως των νέων της χώρας μας. Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ενώ από πλευράς Υπουργείου καταγράφηκαν οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ.
Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και συναποφασίστηκε η συνέχεια της ουσιαστικής συνεργασίας σε τεχνοκρατικό επίπεδο, για τον τρόπο συμμετοχής των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων σε θέματα ΕΕΚ, που έχει ήδη ξεκινήσει με το Γενικό Γραμματέα κ. Βούτσινο, από την ανάληψη των καθηκόντων του έως και σήμερα, με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.


ΥΠΑΙΘ 2
Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ03- Μαθηματικών και ΠΕ04.01- Φυσικών, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που προβλέπονται από την αριθ.
28179/Η2/26-2-2020 «Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021», θα διεξαχθούν, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ισόγειο, αίθουσα «Έλλη Παππά» με φυσική παρουσία των υποψηφίων.
Ο πίνακας σε μορφή word

 
«Ελλάδα - Κύπρος: Συμμαχία και στην Παιδεία»
Την περαιτέρω εμβάθυνση των αγαστών σχέσεων Ελλάδας - Κύπρου αναγνώρισαν από κοινού η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, και ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.) Κύπρου, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, στην οποία συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Αλέξανδρος Σίνκα, Γραμματέας Διεθνών σχέσεων του ΔΗ.ΣΥ.

Η κυρία Κεραμέως ενημέρωσε τους συνομιλητές της για την άριστη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας των δύο χωρών και την τακτική επικοινωνία της με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, κ. Πρόδρομο Προδρόμου, καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας, όπως η ψήφιση του νόμου για την αναβάθμιση του σχολείου και οι μεταρρυθμίσεις που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων με τα εργαστήρια δεξιοτήτων που εισάγονται πιλοτικά από φέτος, την ενίσχυση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, την εισαγωγή δραστηριοτήτων στα αγγλικά από το νηπιαγωγείο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων.
Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο της Ελλάδας για την Κύπρο, κυρίως σε θέματα Παιδείας μέσω συνεργειών για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στους δεσμούς εγγύτητας των δύο χωρών. Ευχαρίστησε, δε, την Υπουργό για τη δωρεάν παραχώρηση για προβολή από την Κυριακή τηλεόραση όλων των επεισοδίων της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, που δημιουργήθηκαν από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, με στόχο τη διατήρηση της στενής επαφής των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η κα Κεραμέως δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού της Κύπρου, με ιδιαίτερη χαρά, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συνεργασία μας με την Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπάρξει διαχρονικά απρόσκοπτη, και, εν μέσω πανδημίας, καταφέραμε να την εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο, ειδικά σε θέματα Παιδείας.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 


rsz classroom 2093743 960 720Παράταση υποβολής δικαιολογητικών χορήγησης – τροποποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων
Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf

Εκπαιδευτικά Νέα