Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 11:08

Ξεκινούν τη Δευτέρα τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών 02/10/13

Ξεκινούν από την Δευτέρα τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα είναι εφικτή και για τους πρωτοετείς φοιτητές, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμα η εγγραφή τους λόγω των κινητοποιήσεων των διοικητικών υπαλλήλων ενάντια στη διαθεσιμότητα.

Επίσης, την Παρασκευή το Πανεπιστήμιο Πατρών από κοινού με 8 ακόμα ΑΕΙ καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα και προσφεύγει στο ΣτΕ ζητώντας της ακύρωση της απόφασης για διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων, που στην περίπτωση του Πανεπιστημίου της Πάτρας, αφορά  το 1/4 του προσωπικού.

Χθες συνεδρίασαν η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών και το Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος  συνήλθε την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013, με μόνο θέμα την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας 118 διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Όπως ανακοινώθηκε η Σύγκλητος, μετά από εκτεταμένη συζήτηση για το ζήτημα:

Θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος είναι αδικαιολόγητη και άδικη.

Υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τον δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος και δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός στην προσπάθειά τους για δικαίωση.

Ζητάει ακόμη μία φορά από τα συναρμόδια Υπουργεία να ανακαλέσουν   την εκδοθείσα ΚΥΑ.

Στηρίζει την προσφυγή του ΠΠ στο ΣτΕ και την αίτηση αναστολής εκτελέσεώς της, καθώς αυτή αντίκειται σε βασικές αρχές του Συντάγματος.

Συνεχίζει να οργανώνει εκδηλώσεις ανάδειξης του προβλήματος τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πιστεύει ακράδαντα ότι τα προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να λύνονται στα δικαστήρια και, κατά συνέπεια, ζητεί από τον Υπουργό Παιδείας, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, άμεση συνάντηση και έναρξη διαλόγου με τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Η Σύγκλητος του ΠΠ διαπιστώνει ότι οι αναταράξεις στο ίδρυμα με ευθύνη της κυβέρνησης και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων για υπολογίσιμο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα του μέτρου της διαθεσιμότητας έχουν δημιουργήσει δυσλειτουργίες σε πολλούς τομείς. Θεωρεί αναγκαίο η Διοίκηση και οι αρμόδιοι φορείς να επιληφθούν άμεσα με τα ζητήματα αυτά ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την εικόνα του ιδρύματος διεθνώς και το οδηγούν στη μη εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων όπως η στέγαση και η σίτιση φοιτητών της αλλοδαπής αλλά και της ημεδαπής.Η Σύγκλητος θεωρεί ότι μέχρι την εγγραφή τους οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα.

Αναμένει τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας στα πέντε ερωτήματα που τέθηκαν από το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Συνεδρίασε και το Συμβούλιο του Ιδρύματος

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στην αριθ. 10/30.9.2013 έκτακτη συνεδρίασή του, με θέμα «Διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίου Πατρών και η θέση του Συμβουλίου Ιδρύματος επί του συγκεκριμένου θέματος», αποφάσισε τα εξής:

«Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών πρεσβεύει ότι τα Πανεπιστήμια αποτελούν, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, έναν από τους πλέον βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και εξόδου της Χώρας από την κρίση και η Πολιτεία οφείλει να τα ενισχύσει και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Αντ’ αυτού επιφέρει συντριπτικό χτύπημα θέτοντας σε διαθεσιμότητα ένα σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, που για το Πανεπιστήμιο Πατρών φτάνει το ¼ του διοικητικού προσωπικού. Είναι προφανές ότι καμιά δομή δεν μπορεί σε μια στιγμή να απολέσει το ¼ των υπαλλήλων της και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Σε ένα Ίδρυμα που δεν διορίζονται νέα μέλη ΔΕΠ, που συνάδελφοι από όλες τις κατηγορίες του προσωπικού συνταξιοδοτούνται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, που περικόπτονται οι πόροι για κάλυψη των κενών στη διδασκαλία με συμβάσεις, που δεν αποσπάται υποστηρικτικό προσωπικό από την εκπαίδευση, όπως γινόταν μέχρι τώρα κλπ, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να κινείται ορθολογικά και με γνώμονα την ενίσχυση και όχι την απίσχναση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι, τόσο με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών και τα Τμήματά του, όσο και σε σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές των Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, όχι μόνο δεν πλεονάζει, αλλά αντίθετα ανεπαρκεί για τις ανάγκες του Ιδρύματος. Καταργούνται, παράλληλα, κρίσιμες θέσεις στο διοικητικό και οικονομικό τομέα, (όλες οι θέσεις προσωπικού Η/Υ, φύλακες, βιβλιοθηκονόμοι κλπ), με αποτέλεσμα την αδυναμία του Ιδρύματος να λειτουργήσει ασφαλώς και με τα ελάχιστα ανεκτά ακαδημαϊκά κριτήρια.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο, με όλα τα θεσμικά του Όργανα (Συμβούλιο Ιδρύματος, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος) οφείλει στις δύσκολες και κρίσιμες αυτές στιγμές, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση, να βασιστεί στηνουσιαστική συνεργασία όλων των Οργάνων του και όλων των φορέων της πανεπιστημιακής ζωής, στην άμεση δημιουργία σύγχρονου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού και αναπτυξιακού σχεδίου τα οποία θα αποτύπωναν δομές και ανάγκες, στην έγκαιρη κινητοποίηση όλων των φορέων της κοινωνίας στη συνεχή διαπραγμάτευση και πίεση.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος ζητά από την Πολιτεία και από το Υπουργείο να εγκαταλείψει τις οριζόντιες, άκριτες και ατεκμηρίωτες απολύσεις προσωπικού και να αποσύρει την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Παράλληλα, ζητά από την Πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα την επικοινωνία με τους θεσμικούς παράγοντες των Πανεπιστημίων και να προχωρήσει στην έναρξη ενός ειλικρινούς, δημιουργικού και δημοκρατικού διαλόγου, με σαφές χρονοδιάγραμμα και με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει ανοικτό, τόσο για να εκπληρώσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, σεβόμενο τις προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητος και ιδιαίτερα των φοιτητών μας, όσο και για να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους Πανεπιστημιακούς και κοινωνικούς φορείς προς αντιμετώπιση του προβλήματος. Το σφράγισμα του Πανεπιστημίου δεν αποτελεί λύση καθώς δίνει λάθος μήνυμα στην κοινωνία, διαλύει κάθε λειτουργία, απομακρύνει τους ανθρώπους από τους χώρους εργασίας και, εν τέλει, αδυνατίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.

Τέλος, το Συμβούλιο Ιδρύματος εκφράζει ρητά την αντίθεσή του στην άκριτη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών και την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους εργαζομένους στα Πανεπιστήμια, οι οποίοι συμβάλλουν σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία τους, αλλά και στο σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρουν. Ύψιστο διακύβευμα αυτή τη στιγμή αποτελεί η υποστήριξη των 118 συναδέλφων και των οικογενειών τους. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του και σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταθεί με εντελώς συγκεκριμένα μέτρα δίπλα τους. Σε κάθε περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Πατρών, με βάση την αξιολόγηση της απόδοσης και παραγωγικότητάς τους πρέπει να έχει τον τελικό λόγο σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής, κινητικότητας, κατανομής υπαλλήλων, αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και της εν γένει ανάπτυξής του».

http://www.thebest.gr

kathigitis.gr

Διαβάστηκε 5089 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα