Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 01:28

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τι ισχύει

 Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται ως εξής:

Νηπιαγωγεία

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως προστέθηκε με την περ. β, της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (24 Α ́) και ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε και ισχύει η αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β ́/16-8- 2016) υπουργική απόφαση που ορίζει ότι καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

«1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:

Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.»

Δημοτικά Σχολεία

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων καθορίζεται με την περ. α, της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 49 του ν. 4547/2018 (102 Α ́) και ισχύει, που ορίζει ότι:

«α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:

I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.»

Επίσης, με την περ. δ, της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως προστέθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 49 του ν. 4547/2018 (102 Α ́) και ισχύει, ορίζεται ότι:

«δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»

Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ Μ Ε Λ Ε ) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι απο τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που καθορίζεται βάσει των διατάξεων της  παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4152/2013 (107 Α ́), υποπ. Θ1, παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2., προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο, τα
έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού ως εξής:

α) Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών:

10 ώρες όταν λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
9 ώρες  όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
7 ώρες  όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων και
5 ώρες όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.

β) Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών:

8 ώρες όταν λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
7 ώρες όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
5 ώρες όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων και
3 ώρες όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων

γ) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10 εάν έχουν υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών και ώρες 8 εάν έχουν υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών

δ) Υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ ώρες 16 εάν έχουν υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών και ώρες 14 εάν έχουν υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών

ε) Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι 20 ώρες και μειώνεται και κατά 2 ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας.

στ) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από 6 μέχρι 12 έτη υπηρεσίας, ώρες 20 αν έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας και ώρες 18 αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

ζ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως 7 έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν 7 μέχρι 13 έτη υπηρεσίας, ώρες 20 εάν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και ώρες 18 αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28 εάν έχουν έως 20 έτη υπηρεσίας και ώρες 26 αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30 εάν έχουν έως 20 έτη υπηρεσίας και ώρες 28 αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

Προσοχή: Αν το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού είναι μικρότερο με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας τότε ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ισχύει το μικρότερο.»

 Η εγκύκλιος ΕΔΩ

Επισημάνσεις

1) Στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμπληρώνουν τον οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ελλείψει ανάλογης πρόβλεψης, δικαιούνται μειωμένο ωράριο με τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας, οπότε για τις τυχόν επιπλέον ώρες διδασκαλίας παρέχεται υπερωριακή αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Αναφορικά με το χρόνο υπηρεσίας για τη μείωση του διδακτικού ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9) εγκύκλιος. Εξυπακούεται ότι στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι προσφερθείσες υπηρεσίες ως αναπληρωτών/ωρομισθίων κατόπιν πρόσληψης από το ΥΠΑΙΘ, όπως π.χ. σε δομές ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ.

3) Επισημαίνεται ότι το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο δεν μειώνεται ή συμπληρώνεται λόγω απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε εξωδιδακτική απασχόληση (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη). Μόνο στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για την αντίστοιχη ειδικότητα, στο/α σχολείο/α που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου α) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός ή σε όμορο αυτού και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α ́), τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159 Α ́) και ισχύει4.

4) Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 167 Α ́), διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου πραγματοποιείται σε μία (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες (περ. 5 παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α ́ 235)).

5) Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνο/σύζυγο με αναπηρία η μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών, δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την υπ’ αριθ. 268/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες πέραν των διδακτικών, (ήτοι ως προς το εργασιακό ωράριο), που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο (βλ. και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5-4-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7, εγκύκλιο).

6) Αναφορικά με το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), σημειώνουμε ότι κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α ́) έχει εκδοθεί και ισχύει η υπ’ αριθ. 78054/Δ6/22-6-2020 (ΦΕΚ 2494 Β ́/23-6-2020) υπουργική απόφαση6.

7) Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως θεωρούνται ως διδακτικές για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. Γ3 της υπ’ αριθ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ 688 Β ́/28-02-2018) υπουργικής απόφασης. Επιπλέον, εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη, δεν δύναται να συμπληρώνει διδακτικό ωράριο αναλαμβάνοντας διοικητικό έργο στη Σχολική βιβλιοθήκη. (βλ. Φ.17/139463/Δ1/28-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΓΤ4653ΠΣ-Ρ2Κ)

Διαβάστηκε 326 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα