Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 00:22

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

 

                        

                Θέμα : «Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις

α) του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),

β) του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24),

γ) της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196),

δ) της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136),

ε) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), στ) του άρθρου 123 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ζ) του άρθρου 57 του ν. 5014/2023 (Α΄ 14).

 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7,13,14&15 του ν. 2690/1999 (Α΄45).Ταπ.δ.

α) 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»,

β) 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ) 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών καιΕιδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 • Τις Υπουργικές Αποφάσεις

α) Την αριθμ. 135821/Γ1/2-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/2022, ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ),

β) Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 Υ.Α. με θέμα «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545).

 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 5658/Α7/18-1-2023 απόφασηςμε θέμα

«Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής …» (Β’ 224).

 • Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκανοι

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).


 • Την υπ’ αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 Υ.Α. με την οποία τοποθετήθηκαν οιαναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.350/112/144809/E3/22-11-2022 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ).
 • Τηνυπ’αριθμ.Φ.1.3/8461/25-9-2018 απόφασητης Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκηςμεθέμα:«ΤοποθέτησηΣυντονιστώνΕκπαιδευτικούΈργουτηςΠεριφερειακήςΔιεύθυνσης
 • ΕκπαίδευσηςΠ/θμιας&Δ/θμιαςΕκπαίδευσηςΑνατολικήςΜακεδονίας-Θράκης»(ΑΔΑ:ΩΕΡΨ4653ΠΣ-ΩΔΝ).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/47/166139/Ε3/5-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:730Α4653ΠΣ-ΒΕ6).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.30/14637Γ/24-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Ορισμός της σειράς εκλογής υποψηφίων και διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό ΥπηρεσιακόΣυμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αν. Μακεδονίας-Θράκης» (ΑΔΑ: Ρ45Ψ46ΜΤΛΗ-Γ9Ι).
 • Τουπ’αριθμ.71/16-12-2022έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του Σ.Ι.Σ. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
 • Το υπ’ αριθμ. 2564/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑνατολικήςΜακεδονίας-Θράκης.
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.30/473Β/16-1-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για τη συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης..

Αποφασίζουμε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως εξής:

 1. Κοσμίδου Μαριγούλα, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τηςτον

Κιουλάνη Σπυρίδωνα, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01.

 1. Δαργινίδου Λεμονιά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την

Ζωγραφάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

 1. ΕμμανουηλίδηςΔανιήλ,ΔιευθυντήςΒ/θμιαςΕκπ/σηςΚαβάλας,εκπαιδευτικόςκλάδουΠΕ88.05,ωςτακτικόμέλοςμεαναπληρώτριάτου την

Πλακωτή Ελένη, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01.

 1. Καϊοπούλου Γραμμάτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικώνΒ/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή της τον

Ευμοιρίδη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ84.

 1. Σακαλή Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά τηςτην

Χατζηβλασίου Σοφία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον

Βουρκούδη Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης».


5. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον

Αηδονίδη Μιλτιάδη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 1. Γκροζούδης Δημήτριος, «Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης» ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τουτον

Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, «Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη».

 

 1. Μαντουλίδης Δημήτριος, «Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ» ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτήτου τον

 

Φρυγανιώτη Αθανάσιο, «Εκπαιδευτήρια ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ».

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Ζηνάπη Σταυρούλα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης με αναπληρώτριά της την κ. Άννα Εξακουστού, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, διατιθέμενη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Διαβάστηκε 300 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 01:04

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα