Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 01:02

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»

 

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος

2022-2023:

α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020).

Κατά συνέπεια, το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών/εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Α. Πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 1. Ενέργειες της παιδαγωγικής ομάδας κάθεΚ.Ε.ΠΕ.Α.

Η παιδαγωγική  ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνει τις σχολικές μονάδες της επικράτειας σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί (Συν.3). Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και συνεργάζονται μετα Κ.Ε.ΠΕ.Α., έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου.

 1. Ενέργειες της κάθε ΔιεύθυνσηςΕκπαίδευσης

Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων), ενημερώνει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου και προς τούτο συνεργάζονται με τους Υπευθύνους και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

 1. ΕνέργειεςΣχολικώνΜονάδων,ΥπευθύνωνΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης,ΑγωγήςΥγείας,

Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

 1. Ενέργειες ΣχολικώνΜονάδων

Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

 1. ΕνέργειεςτωνΥπευθύνωνΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης,ΑγωγήςΥγείας,Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων και τωνΚ.Ε.ΠΕ.Α.

α) Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων. (Σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας,κατάτηνκατάρτισητωνπινάκων,ναληφθούνυπόψηηυλοποίησηεγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και η συνάφειά του με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και η συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σεΚ.Ε.ΠΕ.Α.).

β) Μεριμνούν το αργότερο έως και 18/01/2023, για τη διαβίβαση των σχετικών πινάκων και αιτήσεων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρέχοντας σε αυτά τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:


Σχολική

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

email

Αριθμός

Τίτλος Προγράμματος του

Διάρκεια

Μονάδα

Συμμετεχόντων/ου

επικοινωνίας

 

Μαθητών/

Κ.Ε.ΠΕ.Α. που θα επισκεφτεί

προγράμματος του

 

σών Εκπαιδευτικών

   

τριών

 

Κ.Ε.ΠΕ.Α.

           

(μονοήμερο/πολυήμερο)

             
             
 1. Ενέργειες τωνΚ.Ε.ΠΕ.Α.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., βάσει των πινάκων που τους έχουν αποσταλεί:

 • επιλέγουν και καλούν τα σχολεία, μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών/τριών που δύνανται να υποδεχθούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων που έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους γιαεπίσκεψηστοΚ.Ε.ΠΕ.Α.Ηεπικοινωνία(διακίνησητωνεγγράφωντωνΚ.Ε.ΠΕ.Α.προςτις σχολικές μονάδες) διενεργείται μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και ΣχολικώνΔραστηριοτήτων,
 • διαβιβάζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων αρμοδίως δηλ. εάν πρόκειται για Δράσεις ή Προγράμματα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εάν πρόκειται για Δράσεις/Προγράμματα Διαπεριφερειακά, τότε, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς έγκριση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την πρώτηεπίσκεψη.

Β. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς

 

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, πέρα από την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την παροχή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, έχουν ως αποστολή και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 1. Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων τωνΚ.Ε.ΠΕ.Α.
 

Κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς (σεμινάρια, ημερίδες), οι οποίες είναι δυνατό να υλοποιούνται και διαδικτυακά, με περιεχόμενο σχετικό με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αειφορίας:

 • Εισαγωγικό (για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση),
 • Ειδικές θεματικές (για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση).

Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται από τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.ΚΕ.Σ. και δύνανται να υλοποιηθούν από:

α) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας εκάστου Κ.Ε.ΠΕ.Α.,

β) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με άλλα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ίδιας Π.Δ.Ε., ή άλλης Π.Δ.Ε.

γ) τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι μεριμνούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν και συναποφασίζουν με την Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. για τη θεματολογία και το πρόγραμμα εκάστουσεμιναρίου.

 
 1. Γενικέςοδηγίες

α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατατίθενται στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου αρμοδίως είτε στην οικεία Π.Δ.Ε., είτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., τουλάχιστον εικοσιπέντε ημέρες (25) πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής.

β) Για την έγκαιρη διοικητική διεκπεραίωση της προετοιμασίας κάθε επιμόρφωσης, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών [(αα) ονοματεπώνυμο, (ββ) ειδικότητα, (γγ) αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, (δδ) σχολική μονάδα και (εε) το τηλέφωνο/e-mail του εκπαιδευτικού]. Ειδικά για τους συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4336/2015, άρθρα 4 και 10, (ΦΕΚ 94A/14-08-2015), όπως εκάστοτεισχύει.

Εάν υπάρχει ανάγκη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία(ηλεκτρονική


διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.

Γ. Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά). Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. το οποίο συντονίζει το Δίκτυο. Στην ιστοσελίδα του κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης σε αυτό.

Δ. Κάλυψη Δαπανών

Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι  εκπαιδευτικέςκαι οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.

Ε. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

Επιπρόσθετα για τον έγκαιρο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023, επισυνάπτονται:

 1. Πίνακας με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας
 2. Αίτηση εκπαιδευτικού
 3. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα Κ.Ε.ΠΕ.Α.


 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Διαβάστηκε 171 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 01:18

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα

Είσοδος-Εγγραφή Μελών

Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Followers


 Copyright © dictyo.gr -Δίκτυο Εκαπιδευτικής Ενημέρωσης 2013