Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 06 Απριλίου 2022 00:20

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2022-2023


κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) σε δομές Ε.Α.Ε.

δ) σε Μουσικά Σχολεία και

ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.
 2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις, είναι οι ακόλουθες:

 • παρ. 5 του κεφ. Γ' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α'167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α'203)
 • περ. Ι' του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α'296), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (Α'240) και του άρθρου 53 του ν. 4653/2020 (Α'12).
 • παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α'35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α'51), παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α'83) και παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α'43)
 • παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α'224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α'43)
 • άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (Α' 258)
 • παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α'75)
 • παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α'39)
  • άρθρο 21 του ν. 3699/2008 (Α'199), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α'159) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α'78)
  • παρ. 10 του άρθρου 182 και παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α'87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α'85)
  • παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α'129)
  • άρθρο 34 του ν. 3896/2010 (Α'207), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 (Α'31)
   • παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α'71), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α'164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α'83)
   • παρ. 12α και β του άρθρου 44Α και παρ. 1στ' του άρθρου 46 του ν. 4115/2013 (Α'24)
    • άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α'24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α'125)
    • παρ. 2α του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
    • παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4316/2014 (Α'270)
    • παρ. 12β' του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α'83)
     • περ. κβ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α'224), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α'78)
     • άρθρο 137 του ν. 4600/2019 (Β'103)
      • παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α'13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α'177)
      • άρθρο 53 του ν. 4653/2020 (Α'12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α'296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α'70) και με το άρθρο 60 του ν. 4692/2020 (Α'111)
      • παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α' 111), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α'110)
      • παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α'136)
      • π.δ. 50/1996 (Α'45) και π.δ. 100/1997 (Α'94), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
       • άρθρο 8 (περ. Β') του π.δ. 100/1997 (Α'94), όπως μερικώς αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α'70)
       • Υ.Α. 196597/Ε2/3-12-2015 (Β'2635)
       • παρ. 2 της αριθμ. Α2Α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (Β'1078) Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ -
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα:https://opsyd.sch.gr/).

Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον/την αιτούντα/αιτούσα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της.

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

β) Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση και πριν την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο, πλην των περιπτώσεων που αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ' της παρούσης, τα οποία αποστέλλονται με το συγκεκριμένο τρόπο που εκεί αναφέρεται.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδαςhttps://www.gov.gr/.

γ) Για τις αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών βιογραφικό σημείωμα και σχετικά δικαιολογητικά. Οι εκπαιδευτικοί πριν την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Εφιστούμε την προσοχή στη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών διότι επιτρέπεται η εισαγωγή μόνο ενός αρχείου, ενώ συχνά οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εισάγουν δεύτερο αρχείο, το οποίο όμως αντικαθιστά το πρώτο, με αποτέλεσμα να αποθηκεύεται στο σύστημα μόνο το τελευταίο αρχείο που μεταφορτώθηκε.

Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου μεταφόρτωσηςλόγω πληθώρας δικαιολογητικών, δύνανται να υποβληθούν τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά τύπο αίτησης (Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, ήτοι 15-04-2022. Για την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η φόρμα αποστολής πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: βαθμίδα εκπαίδευσης, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, Αριθμός Μητρώου εκπαιδευτικού, ΔΔΕ οργανικής

Π.χ. Θέμα: ΔΕ, απόσπαση σε μουσικό, 1/Ο5ΟΟ3Ο5/ΟΟ2.ΜΟΥΣΟΟ1/05-04-2022, 234567

Σώμα μηνύματος/κειμένου:          Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕΟ5, απόσπαση σε μουσικό,

1/Ο5ΟΟ3Ο5/ΟΟ2.ΜΟΥΣΟΟ1/05-04-2022, 234567, Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας.

Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί φάκελος με δικαιολογητικά και βιογραφικό κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης στα ανωτέρω σχολεία το έτος 2021 ή 2022, ή στις αποσπάσεις διδακτικού έτους 2Ο21-2022, δεν θα υποβληθούν εκ νέου, εκτός τυχόν νέων δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά για Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία σε έγχαρτη μορφή, καθώς και εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν με την παραπάνω διαδικασία δεν γίνονται δεκτά.

δ) Για τις αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και πέντε προτιμήσεις.

ε) Η αίτηση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δεν θα εξετάζεται σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού σε υπηρεσία/φορέα, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Ε.Α.Ε., Μουσικό ή Καλλιτεχνικό σχολείο.

στ) Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται:

 1. προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης
  1. τροποποίηση (προσθήκες ή διαγραφές) των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης ή των Μουσικών/Καλλιτεχνικών σχολείων απόσπασης
  2. συμπλήρωση/τροποποίηση των πεδίων της αίτησης απόσπασης που αφορούν σε προσόντα.

ζ) Δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι τις 10-06-2022.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται σε καμιά περίπτωση υπηρέτηση της οργανικής και επομένως με το χρόνο αυτό δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ. αποσπαστούν με τη διαδικασία της παρούσης και αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αυτή λήγει αυτοδικαίως σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020                                                                                                                (Α'111), όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α'110). Επιπλέον δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:

α) Είναι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην 16.02) ή ΤΕ16, οι οποίοι έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία από το 2006 και μετέπειτα, βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ διορισμού. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τις υπηρεσίες.

β) Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08­2022.

γ) Έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α. και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2022.

δ) Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2022.

ε) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α'13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α'177) ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

Όσοι εξ' αυτών δεν έχουν υπηρετήσει την υποχρεωτική διετία στην περιοχή διορισμού τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ μόνο εφόσον ενταχθούν στις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης της ανωτέρω διάταξης.

 • Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ μόνο εφόσον ενταχθούν στις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης του άρθρου 42 του ν. 4722/2020.
 • Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην 16.02) ή ΤΕ16, οι οποίοι έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Σχολεία αυτά και πριν την πάροδο της υποχρεωτικής διετίας εφόσον ενταχθούν στις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης της ανωτέρω διάταξης (βλ. Κεφ. Ε'-Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία).

Αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν κώλυμα απόσπασης δεν θα γίνονται δεκτές.

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής, δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος:

α. ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]

β. επανεξέταση της αίτησης απόσπασης τους εφόσον δεν αποσπάστηκαν

γ. αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους μέχρι 11-07-2022.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των περιπτώσεων β και γ είναι δυνητική.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, σε αντιδιαστολή με την επανεξέταση η οποία αφορά σε εκ νέου εξέτασης της αίτησης. Τούτο δε, διότι έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η επανεξέταση. Εν κατακλείδι η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.

 1. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91

Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91 πραγματοποιούνται στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Δίνεται όμως η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να περιλάβουν στην αίτησή τους και την επιλογή «Επιθυμώ απόσπαση και σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Στην περίπτωση αυτή, επειδή τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ συμπίπτουν, η αναγραφή συγκεκριμένου ΠΥΣΔΕ προτίμησης θα λαμβάνεται και ως αίτηση στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω δυνατότητα αφορά σε εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ διαφορετικού από το αντίστοιχο ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, και όχι σε εκείνους που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας του αντίστοιχου ΠΥΣΠΕ του ΠΥΣΔΕ οργανικής τους.

 1. ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για τη Συνεξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών ισχύουν τα παρακάτω:

5.1.    Το πεδίο «συνεξέταση» συμπληρώνεται μόνο αν και οι δυο σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Εφόσον συμπληρωθεί ως επάγγελμα η επιλογή «Εκπαιδευτικός», τότε παρέχεται η δυνατότητα συνεξέτασης των αιτήσεων των συζύγων και επομένως απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του/της συζύγου εκπαιδευτικού. Έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μέχρι και 5 ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για τα οποία επιθυμούν συνεξέταση.

5.2.    Συνεξέταση σημαίνει ότι οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών εξετάζονται ταυτόχρονα.

Επισημαίνεται, αν έχουν δηλώσει και οι δύο ότι επιθυμούν συνεξέταση για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς έχει την απαιτούμενη μοριοδότηση για να αποσπαστεί σε αυτό και ο άλλος όχι, τότε κανένας από τους δύο δεν θα αποσπαστεί στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α.

Αν οι δυο εκπαιδευτικοί διαθέτουν διαφορετικά μόρια μεταξύ τους και έχουν επιλέξει να αποσπαστούν στα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και Β κατά σειρά, τότε θα αποσπαστούν συνεξεταζόμενοι στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο μπορεί να αποσπαστεί εκείνος με τα λιγότερα μόρια, προκειμένου να αποσπαστούν και οι δυο μαζί.

5.3.    Να σημειωθεί δε ότι για να συνεξεταστούν δύο αιτήσεις πρέπει και οι δύο εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει στις επιλογές περιοχών απόσπασης τις αντίστοιχες περιοχές με την κατάληξη «Συνεξέταση» για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που επιθυμούν με την ίδια σειρά και στις δύο συνεξεταζόμενες αιτήσεις. Αν μόνο ο ένας εκπαιδευτικός έχει επιλέξει την περιοχή συνεξέτασης, τότε η συνεξέταση προφανώς δεν θα ικανοποιηθεί. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα ίδια ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ είτε με, είτε χωρίς συνεξέταση. Η σειρά με την οποία θα δηλωθεί το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με τη συνεξέταση και το ίδιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ χωρίς τη συνεξέταση, καθορίζει και τη σειρά με την οποία θα εξεταστεί η αίτηση του εκπαιδευτικού γι' αυτό το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Α. ΣΥΖΥΓΟΣ:

Α/Α

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ

1.

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΝΑΙ

2

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

3

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΝΑΙ

4

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

5

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

ΝΑΙ

6

ΠΙΕΡΙΑ

   

Β. ΣΥΖΥΓΟΣ:

Α/Α

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ

1.

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΝΑΙ

2

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

3

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΝΑΙ

4

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

5

ΣΕΡΡΕΣ

   

6

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

ΝΑΙ

>     Η σειρά επιλογής συνεξετάσεων είναι η ίδια.

>     Και οι δύο εκπαιδευτικοί έχουν επιλέξει τις περιοχές Α' και Β' Θεσσαλονίκης εκτός από συνεξέταση και ως μεμονωμένες, ώστε σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν και οι δύο, να μπορεί η αίτηση του καθενός να εξεταστεί χωριστά, για να μην αποκλειστεί η περίπτωση που κάποιος μπορούσε με τα μόριά του να αποσπαστεί εκεί.

>     Τη Χαλκιδική επέλεξαν ως συνεξέταση μόνο.

>     Και οι δύο έχουν επιπλέον και ξεχωριστές προτιμήσεις: ο πρώτος την Πιερία και ο δεύτερος για Σέρρες. Αν ο δεύτερος αποσπαστεί στις Σέρρες η συνεξέταση της Χαλκιδικής ακυρώνεται.

Επισημαίνεται ότι η σειρά και ο αριθμός των μη συνεξεταζόμενων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που θα δηλωθούν από τους δύο εκπαιδευτικούς δεν είναι απαραίτητο να είναι τα ίδια. Δέσμευση υπάρχει μόνο για τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που θα συνεξεταστούν, τα οποία πρέπει να υπάρχουν και στις 2 αιτήσεις με την ίδια σειρά.

5.4.     Η ικανοποίηση της αίτησης συνεξέτασης σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δεν συνεπάγεται και τοποθέτηση από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εντός της ίδιας πόλης ή της ίδιας περιοχής. (Για παράδειγμα, το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας περιλαμβάνει όχι μόνο το Βόλο, αλλά και το νησί της Σκοπέλου, επομένως σε περίπτωση απόσπασης και των δύο συζύγων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας η τοποθέτηση ενδέχεται να μη γίνει στην ίδια πόλη/δήμο/περιοχή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός είκοσι (20) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, ήτοι έως τις 05-05-2022:

 • να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλωθέντα και ληφθέντα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης
 • να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν στη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, σε άδειες, αποσπάσεις σε φορείς και διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης των αιτούντων στις αιτήσεις απόσπασης για Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, αφού ελεγχθούν ενδελεχώς οι υπηρετήσεις και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου τους, και να βεβαιώσουν εάν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. έως 31 Αυγούστου 2022
 • να απενεργοποιήσουν τις αιτήσεις απόσπασης:
 1. σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία όσων εκπαιδευτικών δεν πληρούν την προϋπόθεση της πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. (Κεφ. E', §2 και §3)

ii.σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητα των αιτούντων σε καμία από τις προτιμήσεις τους

 1. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

α. που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη στην Ειδική αγωγή και έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης στη Γενική εκπαίδευση

β. που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους, δεν αιτούνται την ένταξή τους στις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α'177) και έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης στην ΕΑΕ

iv.από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους και δεν αιτούνται την ένταξή τους στις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α'177).

Στην περίπτωση που προκύπτει διαφορά ως προς τη μοριοδότηση των κριτηρίων ή σε άλλα ουσιώδη στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε και σ' αυτά που προκύπτουν μετά τον τελικό έλεγχο, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης οφείλει να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτικό για τη διευθέτηση του ζητήματος.

γ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επικύρωση των αιτήσεων, να αποστείλουν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης, υπόψη των Τμημάτων Α' Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. ή Β' Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ/κού Δ.Ε. της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε'.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

 1. η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας

β) μία και μισή (1,5) μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

 1. η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες,
 2. η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες,
 3. οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτούνται ως εξής:
 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η αποκλειστική ή από κοινού άσκηση της επιμέλειας άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η έννοια των ανωτέρω τεσσάρων (4) κριτηρίων, με επιφύλαξη των όσων παρακάτω διευκρινίζονται, ταυτίζεται εννοιολογικά με αυτή των μεταθέσεων. Τα κριτήρια αυτά όμως διαφοροποιούνται κατά τα ανωτέρω ως προς τους συντελεστές που αποδίδουν το σύνολο των μονάδων κάθε εκπαιδευτικού, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα των αποσπάσεων, και επομένως θα προκύψει διαφορετική μοριοδότηση για τις αποσπάσεις από εκείνη των μεταθέσεων για κάθε εκπαιδευτικό.

Έτσι ισχύουν γενικά τα όσα αναφέρονται στις υπ' αριθμ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) και 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛ-ΑΕ0) εγκυκλίους μεταθέσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα παρακάτω διευκρινιστικά αναφέρονται για κάθε κριτήριο:

Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας, που υπολογίζεται στις αποσπάσεις, ταυτίζεται με τον χρόνο των μεταθέσεων. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (φέτος ή κατά τα προηγούμενα έτη), ο χρόνος εμφανίζεται συμπληρωμένος στην ηλεκτρονική αίτηση, επικαιροποιημένος για το τρέχον έτος.

Εάν το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο, για τον υπολογισμό του χρόνου των προϋπηρεσιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες της εγκυκλίου των μεταθέσεων.

ΙΙ. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για όλο το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (ένα), όπου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος στον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο έτος δύνανται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους στο κατά περίπτωση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης.

β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα εντός του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που ζητείται η συνυπηρέτηση. Το υπόλοιπο διάστημα θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση ανεργίας. Επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα λαμβάνουν μονάδες συνυπηρέτησης αν, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους, οι σύζυγοί τους βρίσκονταν σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).

γ) Προκειμένου για τους/τις συζύγους εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία, οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο υπηρετεί ο/η σύζυγος και όχι για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, όπου είναι η οργανική τους.

δ) Για τα μόρια συνυπηρέτησης με σύζυγο εκπαιδευτικό, λαμβάνεται υπόψη και η εργασία του ως αναπληρωτή ή ωρομισθίου με την προϋπόθεση ότι το διάστημα εργασίας ή ανεργίας τους ήταν στο ίδιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

ε) Η συνυπηρέτηση για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται ενιαία, με βάση τις Νομαρχίες για την Αθήνα και το Νομό αντίστοιχα για τη Θεσσαλονίκη, όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Οι εκπαιδευτικοί επομένως που έχουν συνυπηρέτηση σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από τα Α, Β, Γ, ή Δ' Αθήνας λαμβάνουν συνυπηρέτηση σε όλα τα προαναφερόμενα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όσοι έχουν συνυπηρέτηση είτε στην Α' είτε στην Β' Θεσσαλονίκης λαμβάνουν συνυπηρέτηση και για τα δύο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ του Ν. Θεσσαλονίκης.

στ) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ΙΙΙ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται με βάση τα ισχύοντα στις μεταθέσεις με διαφοροποίηση μόνο ως προς το ότι ισχύει σε επίπεδο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Ιν. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόρια τέκνων, τα οποία φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στη Γ Λυκείου, μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν φοιτούν ακόμη σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.

 1. Σοβαροί λόγοι υγείας:

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή/και συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω) β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους), που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω)

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά [άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιο ή ιδιωτικό.

 1. Λοιποί λόγοι

Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο βρίσκεται η σχολή, όπου φοιτά ο εκπ/κός κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της φοίτησής του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζονται ενιαία. Για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και για απόκτηση διδακτορικού τίτλου δεν χορηγούνται οι εν λόγω μονάδες.

 1. ΔΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α., Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ).

Οι Γνωματεύσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο» στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, με συνημμένη απλή αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν τα στοιχεία τους (οπωσδήποτε τον ΑΜ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν στο ΟΠΣΥΔ.

Για Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο «Λόγοι Υγείας», να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα υποβληθούν/αποσταλούν από τους εκπαιδευτικούς.

Για τα λοιπά δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται (π.χ. απόδειξη συνυπηρέτησης, μόρια που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κλπ.), υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης μεταφόρτωσης/«ανεβάσματος» (upload) ενός (1) αρχείου σε μορφή zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β., περ. 1.1.γ, ώστε να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους τους και να ελεγχθεί τελικώς η ορθότητα των υποβληθεισών αιτήσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 1. Αποσπώνται κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, όσοι εκπαιδευτικοί:

α) Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης [άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (Α'45), άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (Α'258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α'75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α'24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α' 125)].

Για την ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου, εκτός από τις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη και Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής καθώς και Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ).

Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται ένταξη στην ειδική κατηγορία ως γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% επιλέγουν μόνο το συγκεκριμένο πεδίο και όχι το πεδίο «πολύτεκνος».

β) Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45), ή έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως [παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α'13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α'177)].

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται ποσοστό αναπηρίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

γ) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση[παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α'224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α'43) και παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α'39)]. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις ν. 4325/2015 (Α'47).

Για τις περιπτώσεις συζύγων στρατιωτικών, που τελούν «υπό μετακίνηση» και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δεν θα υποβληθούν αιτήσεις κατά την παρούσα διαδικασία. Οι αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται, όταν καθίσταται γνωστός ο τόπος μετακίνησης και θα εξετάζονται για την ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

δ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων [παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α'87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α'85) και παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010].

ε) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ [παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α'35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α'51), παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α'83) και παρ. 20 του άρθρου 19 ν. 2386/1996 (Α'43)].

στ) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ [παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α'24) και παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α'83)].

ζ) Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές [παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α'129)]. Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 3896/2010 (Α'207), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 (Α'31), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (Β'1078) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο άρθρο 137 του ν. 4600/2019 (Β'103).

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι στις αποσπάσεις κατά προτεραιότητα η συνυπηρέτηση για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζεται ενιαία, όπως συμβαίνει στις αποσπάσεις με κριτήρια μοριοδότησης της Ενότητας Α' της παρούσης εγκυκλίου.

Π.χ.: α) Εκπ/κός που έχει συνυπηρέτηση με τον/την σύζυγο στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Β' Αθηνών, η απόσπαση κατά προτεραιότητα ισχύει μόνο εάν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το παραπάνω ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Εάν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση κάποιο από τα άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α', Γ', Δ' της πόλης της Αθήνας, τότε δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

β) Εκπ/κός που έχει συνυπηρέτηση με τον/την σύζυγο στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α' Θεσσαλονίκης, η απόσπαση κατά προτεραιότητα ισχύει μόνο εάν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το παραπάνω ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Εάν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Β' Θεσσαλονίκης, τότε δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ κατά προτεραιότητα αποσπάσεων, αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου συντρέχει ο λόγος της κατά προτεραιότητα απόσπασης, η απόσπαση δύναται να πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή. Γι’ αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν και περιοχές όμορες της περιοχής πρώτης προτίμησης, εφόσον επιθυμούν. Η εξέταση των αιτήσεων απόσπασης των κατηγοριών αυτών θα γίνεται βάσει των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών.

Για τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης οι αιτήσεις ικανοποιούνται εντός των νομών αυτών και πέραν των προτιμήσεών τους, εάν δεν υφίστανται λειτουργικές ανάγκες στις συγκεκριμένες προτιμήσεις τους.

 1. Αποστολή - 'Ελεγχος και Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης κατά προτεραιότητα

2.1. Στην περίπτωση α' (ειδική κατηγορία μετάθεσης), για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) και τα δικαιολογητικά/γνωματεύσεις υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:

α) Για Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από:

 • ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα υποβληθούν/αποσταλούν από τους εκπαιδευτικούς,
 • Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική επιτροπή ή Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «εμπιστευτικό πρωτόκολλο» στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι), επισυνάπτοντας απλή αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν σε ποιον/ποιους αφορά η ασθένεια, τα στοιχεία τους (οπωσδήποτε τον ΑΜ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν στο ΟΠΣΥΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν στην ένταξη σε ειδική κατηγορία (κατά προτεραιότητα απόσπαση) και όχι σε μοριοδότηση.

β) Η απόδειξη της πολυτεκνίας προκύπτει από το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και από τη βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την ΑΣΠΕ, για την οποία θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί θα αναγράφουν τον αριθμό μητρώου ΑΣΠΕ στην αίτηση. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή άγαμων γονέων απαιτείται πιστοποιητικό (Απόφαση διαζυγίου, επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό ανά περίπτωση) απ' όπου να προκύπτει σε ποιους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σπουδάζοντα τέκνα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3454/2006) συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload).

2.2. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (β, γ, δ, ε και στ) των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να υπαχθούν στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί μεταφορτώνουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αίτηση απόσπασης και ο έλεγχος από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών αυτών και του φακέλου που τηρείται για κάθε εκπαιδευτικό και δεν θα διαβιβαστούν στα Τμήματα Α' Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. ή Β' Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ/κού Δ.Ε. της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην των αιτήσεων που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπαγωγής σε κατά προτεραιότητα απόσπαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

 1. Αποσπάσεις σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε δομές Ε.Α.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικές μονάδες Κωφών/Τυφλών και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. για το σχολικό ή διδακτικό έτος 2022-2023, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός των προθεσμιών που ορίζονται και με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β' της παρούσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), έχουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω περιπτώσεων:

 1. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με τις υπ' αριθ. Υ.Α. 106410/Ε1/17-8-2020 (Γ'1289)
 2. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α'159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α'78).

Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:

αα) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

δδ) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται και με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου. 21 του ν. 3699/2008 (Α'199), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α' 159), οι εκπαιδευτικοί που πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις ένταξης στην ειδική αγωγή μπορεί να αποσπώνται σε θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον συμπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τ.Ε., προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, προγράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α'13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α'177), οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν παρέμειναν μετά το διορισμό τους τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην Ε.Α.Ε. μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

Όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α'177) δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και πριν την πάροδο της διετούς υποχρεωτικής παραμονής στην περιοχή διορισμού τους.

Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β' της παρούσης, ενώ για τα κριτήρια μοριοδότησης εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α'193) και τα οποία περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ'.

Κατά την υποβολή της αίτησης απόσπασης, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να επιλέξουν μέχρι και πέντε (5) προτιμήσεις για κάθε ένα τύπο απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σχολεία Κωφών - Τυφλών.

Για Ε.Ε.Ε.ΕΚ., από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο όσοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ71 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν μέχρι και 5 Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας, εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν για τις ανάγκες των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., θα δηλώσουν τα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Η αίτηση που θα υποβληθεί με την παρούσα εγκύκλιο για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών - Τυφλών και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δεν θα εξετάζεται στην περίπτωση που ικανοποιηθεί τυχόν αίτηση για απόσπαση σε υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επίσης, εφόσον ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ., δεν θα εξετάζονται αιτήσεις απόσπασης που έχουν υποβληθεί για Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά σχολεία ή από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Οι αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προηγούνται εκείνων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα.

Ως προς τα κωλύματα απόσπασης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2, του κεφ. Β' της παρούσης.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β' της παρούσης.

Σε περίπτωση όμως που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου των 10ΜΒ, οι εκπαιδευτικοί αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) στην Δ/νση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης και β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.grτου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή για το έτος 2022 δεν θα υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που αφορούν στα κριτήρια ένταξης στην Ε.Α.Ε., πλην της περίπτωσης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επικύρωση των αιτήσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα αποσταλούν στοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης, υπόψη των Τμημάτων Α' Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. ή Β' Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ/κού Δ.Ε. της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσας εγκυκλίου.

Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δικαίωμα απόσπασης έχουν οι εκπαιδευτικοί των ακόλουθων κλάδων με τουλάχιστον οκταετή (8) διδακτική υπηρεσία από την οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη στην Ε.Α.Ε. [άρθρο 15 του ν. 4823/2021 (Α'136)]:

 • ΠΕ60 - Νηπιαγωγών
 • ΠΕ61 - ΝηπιαγωγώνΕιδικής Αγωγής
 • ΠΕ70 - Δασκάλων
 • ΠΕ71 - Δασκάλων Ειδικής Αγωγής
 • ΠΕ02 - Φιλολόγων
 • ΠΕ03 - Μαθηματικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών

Για τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται την κατά προτεραιότητα απόσπασή τους ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Δ'- Ενότητα Β της παρούσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Με τη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου εξετάζονται οι παρακάτω τύποι αιτήσεων:
 2. Των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από τη Γενική εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και το αντίστροφο.
 3. Των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από τη Γενική εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ άλλου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και το αντίστροφο.
 4. Των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από δομές της ΕΑΕ ενός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε δομές της ΕΑΕ άλλου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
 5. Των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας ή άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 6. Οι Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. συνυποβάλλουν με την αίτηση:

αα) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά τον νόμο προσόντα, σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών αλλοδαπής, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η επίσημη μετάφρασή τους (πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας), καθώς και σχετική ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ.

ββ) Για τους διδακτορικούς τίτλους, θα συνυποβάλλεται περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής ενώ για τους μεταπτυχιακούς τίτλους, θα αποστέλλεται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από το οποίο προκύπτει ότι, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των μαθημάτων που παρακολούθησε ο εκπαιδευτικός είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής, με βάση τον τίτλο και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, καθώς και περίληψη της μεταπτυχιακής διατριβής που εκπονήθηκε. Για την απόδειξη της εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά αν ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος είναι συναφής με το αντικείμενο της ΕΑΕ σύμφωνα με τις έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου αποσπάσεων Υπουργικές Αποφάσεις διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας [54929/Ζ1/8-4-2019 (1217Β'), 66581/Ζ1/24-4-2019 (1455Β'), 80237/Ζ1/21-5- 2019 (1809Β'), 82365/Ζ1/23-5-2019 (1869Β'), 102746/Ζ1/26-6-2019 (2743Β'), 125519/Ζ1/6-8-2019 (3260Β'), 180405/Ζ1/19-11-2019 (4279Β'), 16157/Ζ1/5-2-2020 (371Β'), 31750/Ζ1/4-3-2020 (1119Β'), 97130/Ζ1/22-7-2020      (3144Β'),                                               158189/Ζ1/19-11-2020                               (5219Β'),      14574/Ζ1/8-2-2021       (592Β'),

48462/Ζ1/22-4-2021 (1812Β'), 1200/Ζ1/8-1-2022 (30Β'), 4068/Ζ1/17-1-2022 (102Β')].

γγ) Για τη διαπίστωση της πενταετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε δομές Ε.Α.Ε. οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταχωρίζουν, με ευθύνη τους, σε ξεχωριστό πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε εκπαιδευτικού το συνολικό χρόνο διδακτικής εμπειρίας σε δομές Ε.Α.Ε. κατόπιν ελέγχου του προσωπικού φακέλου. Εφιστάται η προσοχή των Διευθύνσεων για την ορθή συμπλήρωση του ανωτέρω πεδίου, η οποία είναι υποχρεωτική, καθώς θα επέχει τη θέση βεβαίωσης διδακτικής εμπειρίας. Σημειώνεται ότι, ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις μονάδες Ειδικής Αγωγής θεωρείται η 1η Σεπτεμβρίου με λήξη την 21η Ιουνίου του επομένου έτους για την Α/θμια Εκπ/ση και την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους για τη Β/θμια Εκπ/ση.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία σε πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Κ.Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως 20 Ιουλίου εκάστου έτους, ενώ για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4823/21 (136Α').

Επισήμανση: Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται η υπηρεσία σε Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4823/2021 (Α' 136) ή σε εκπαιδευτικές δομές ΕΑΕ, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παρ. 4, του άρθρου 6, του ν. 3699/2008, εφόσον η διδακτική υπηρεσία σε αυτές αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.

 1. Οι αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφορούν σε σχολικό και όχι σε διδακτικό έτος.
 2. Πιστοποιημένη γνώση ΕΝΓ και γραφής Braille:

Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ κωφών ή τυφλών, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, να διαθέτουν επιπλέον πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας των Κωφών ή της Γραφής Braille των τυφλών αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να συνυποβάλουν σχετικό πιστοποιητικό στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης, με τη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α'17), αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ωστόσο, μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille θα πιστοποιείται με βεβαιώσεις:

Α) για την ΕΝΓ από:

 1. την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και
  1. το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών

Β) για τη γραφή Braille από:

 1. την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
 2. το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
  1. το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βεβαίωση που θα πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»
  2. από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».

Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille κατά τα ανωτέρω.

 1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στα Μουσικά Σχολεία έχουν:


α) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής παιδείας, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31 Αυγούστου 2022.

β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μουσικής παιδείας (ΠΕ79.01 - ΤΕ16) οι οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31 Αυγούστου 2022:

> απόλυτη εξειδίκευση στους τομείς της μουσικής παιδείας που αποδεικνύεται για μεν τη θεωρητική κατάρτιση με τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή με πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, για δε την ενασχόληση με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από επίσημες αρχές και ειδικότερα:

Ι. Μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη):

Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων:

Τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α/ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου «Θεωρητικά της Μουσικής» και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα ή πτυχίο του σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση- ενασχόληση με το παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.

γ) Καθηγητές μουσικής, οι οποίοι διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για άλλο μουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν απόσπαση μόνο για τα σχολεία στα οποία είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν βάσει των προσόντων τους κατά το διορισμό τους, και συνεπώς όσοι εκπ/κοί μουσικής παιδείας έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ διορισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

Ειδικότερα, βάσει της αρ. 904/2021 απόφασης ΔΕΑ, εκπ/κοί κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01) κατέχοντες πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και τέχνης Παν/μίου ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος αλλοδαπής που δύνανται να διορίζονται σε σχολεία γενικής παιδείας μπορούν να μετατεθούν ή να αποσπαστούν σε σχολεία γενικής παιδείας.

19


Αντιθέτως δεν μπορούν να μετατεθούν ή να αποσπαστούν στα σχολεία αυτά οι εκπ/κοί που προέρχονται από τους κλάδους ΠΕ16.02 και ΤΕ16, για τους οποίους υφίσταται ο περιορισμός διορισμού τους αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 7.α του ν. 3475/2006 (146Α'), οι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίστηκαν από το 2006 και μετέπειτα με προϋπηρεσία 30μήνου και τοποθετήθηκαν αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.02) και ΤΕ16, που διορίστηκαν σε Μουσικά Σχολεία σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177 Α'), οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν βάσει του διορισμού τους σε σχολεία γενικής παιδείας, δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για άλλο Μουσικό Σχολείο και μόνο εφόσον εντάσσονται στις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης της ανωτέρω διάταξης. Ωστόσο, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί αποσπώνται σε υπάρχοντα λειτουργικά κενά κατόπιν συγκρίσεως των προσόντων τους με τα αντίστοιχα των συνυποψηφίων τους και εφόσον υπερτερούν αυτών.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην εν λόγω διάταξη επιλέγουν στην αίτηση το πεδίο «Είμαι νεοδιόριστος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην 16.02) ή ΤΕ16 και επιθυμώ να ενταχθώ στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση απόσπασής μου» καθώς και το αντίστοιχο πεδίο ειδικής κατηγορίας. Εν συνεχεία πέραν των δικαιολογητικών προσόντων τους υποβάλουν/μεταφορτώνουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στην ένταξή τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Κεφ. Δ', Ενότητα Β, παρ. 2.1. Εάν οι λόγοι υγείας αφορούν σε σύζυγο ή τέκνο, θα υποβάλλεται επιπρόσθετα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επισημαίνεται ότι η μεταφόρτωση όλων των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Κεφ. Β', παρ. 1γ.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας εγκυκλίου.

Η αίτηση του εκπαιδευτικού πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φάκελο δικαιολογητικών (και στην περίπτωση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών, και φωτοαντίγραφα επικυρωμένης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και αναλυτικό πίνακα των δικαιολογητικών αυτών. Για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

Τα παραπάνω (βιογραφικό σημείωμα και σχετικά δικαιολογητικά) θα επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση απόσπασης του εκπαιδευτικού , όπου πριν την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει να μεταφορτώσει «ανεβάσει» (upload) τα δικαιολογητικά στην αίτησή του σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο (Κεφ. Β').

Εφιστούμε την προσοχή στη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών διότι υπάρχει δυνατότητα του συστήματος για εισαγωγή μόνο ενός αρχείου, ενώ συχνά οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εισάγουν δεύτερο αρχείο, το οποίο όμως αντικαθιστά το πρώτο, με αποτέλεσμα να αποθηκεύεται στο σύστημα μόνο το τελευταίο αρχείο που μεταφορτώθηκε.

Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου μεταφόρτωσηςλόγω πληθώρας δικαιολογητικών, δύνανται να υποβληθούν τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά τύπο αίτησης (Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Για την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet (βλ. Κεφ. Β' της παρούσης).

Τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία, θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Μουσικά Σχολεία ή τη μουσική και τις τέχνες.

Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί/αποσταλεί φάκελος με δικαιολογητικά και βιογραφικό σε ψηφιακή μορφή κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία για το έτος 2021 ή 2022, ή στις αποσπάσεις διδακτικού έτους 2021-22, δεν θα επισυναφθούν εκ νέου πλην της περίπτωσης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή, καθώς και εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με διαφορετική διαδικασία από αυτή που ορίζεται στο Κεφ. Β' της παρούσης, για παράδειγμα, δικαιολογητικά που θα σταλούν μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή θα σταλούν στο πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή απευθείας στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. δεν θα γίνονται δεκτά.

Κατά τον έλεγχο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνει τα στοιχεία που αφορούν σε εκπαιδευτική υπηρεσία, άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, διδακτική εμπειρία κ.τ.λ. του αιτούντος εκπαιδευτικού, αφού ελεγχθούν ενδελεχώς οι υπηρετήσεις και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αιτούντος εκπαιδευτικού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Μουσικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://inventory.minedu.gov.gr/.

Επισημαίνεται να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν Μουσικά Σχολεία όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται.

 1. Οι αιτήσεις απόσπασης όσων εκπαιδευτικών δεν πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση της πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. έως 31-08-2022, θα απενεργοποιούνται.
 2. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αποστέλλουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης όπως απολυτήρια Λυκείου, απολυτήρια Στρατού, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία κτλ.
 3. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τη διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και τυχόν κωλύματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ενότητα «Εισήγηση Προϊσταμένου» της ηλεκτρονικής αίτησης του εκπαιδευτικού.
 4. Όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης, ισχύουν τα οριζόμενα στο Κεφ. Β', §2 της παρούσης.
 5. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν σε Μουσικό Σχολείο που ανήκει στο ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης σε Μουσικό Σχολείο με τη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου.

Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε Μουσικό Σχολείο και επιθυμούν να αποσπαστούν στο ΠΥΣΔΕ όπου ανήκει το Μουσικό Σχολείο, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το συγκεκριμένο ΠΥΣΔΕ.

 1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 31 Αυγούστου 2022.

Όσοι πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β' της παρούσας εγκυκλίου.

Η αίτηση απόσπασης πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φάκελο δικαιολογητικών (και στην περίπτωση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών, και φωτοαντίγραφα επικυρωμένης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και αναλυτικό πίνακα των δικαιολογητικών αυτών. Για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

Τα παραπάνω (βιογραφικό σημείωμα και σχετικά δικαιολογητικά) θα επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών, όπου, πριν την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο (Κεφάλαιο Β').

Εφιστούμε την προσοχή στη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών διότι υπάρχει δυνατότητα του συστήματος για εισαγωγή μόνο ενός αρχείου, ενώ συχνά οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εισάγουν δεύτερο αρχείο, το οποίο όμως αντικαθιστά το πρώτο, με αποτέλεσμα να αποθηκεύεται στο σύστημα μόνο το τελευταίο αρχείο που μεταφορτώθηκε.

Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου μεταφόρτωσηςλόγω πληθώρας δικαιολογητικών, δύνανται να υποβληθούν τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά τύπο αίτησης (Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία), έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Για την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet (Κεφάλαιο Β').

Τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ή τις τέχνες.

Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί φάκελος με δικαιολογητικά και βιογραφικό σε ψηφιακή μορφή κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2021 ή 2022, ή στις αποσπάσεις διδακτικού έτους 2021-22, δεν θα επισυναφθούν εκ νέου πλην της περίπτωσης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή, καθώς και εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με διαφορετική διαδικασία από αυτή που ορίζεται στο Κεφ. Β' της παρούσης, για παράδειγμα, δικαιολογητικά που θα σταλούν μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή θα σταλούν στο πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή απευθείας στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. δεν θα γίνονται δεκτά.

Κατά τον έλεγχο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνει τα στοιχεία που αφορούν σε εκπαιδευτική υπηρεσία, άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, διδακτική εμπειρία κ.τ.λ. του αιτούντος εκπαιδευτικού, αφού ελεγχθούν ενδελεχώς οι υπηρετήσεις και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αιτούντος εκπαιδευτικού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Καλλιτεχνικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://inventory.minedu.gov.gr/.

Επισημαίνουμε να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Καλλιτεχνικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν Καλλιτεχνικά Σχολεία όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται.

 1. Οι αιτήσεις απόσπασης όσων εκπαιδευτικών δεν πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση της πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. έως 31-08-2022, θα απενεργοποιούνται.
 2. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αποστέλλουν δικαιολογητικά που δεν είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης, όπως απολυτήρια Λυκείου, απολυτήρια Στρατού, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία κτλ.
 3. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τη διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και τυχόν κωλύματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ενότητα «Εισήγηση Προϊσταμένου» της ηλεκτρονικής αίτησης του εκπαιδευτικού.
 4. Όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης, ισχύουν τα οριζόμενα στο Κεφ. Β', §2 της παρούσης.
 5. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν σε Καλλιτεχνικό Σχολείο που ανήκει στο ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης σε Καλλιτεχνικό Σχολείο με τη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου.

Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε Καλλιτεχνικό Σχολείο και επιθυμούν να αποσπαστούν στο ΠΥΣΔΕ όπου ανήκει το Καλλιτεχνικό Σχολείο, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το συγκεκριμένο ΠΥΣΔΕ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Διαβάστηκε 476 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα

Είσοδος-Εγγραφή Μελών

Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Followers


 Copyright © dictyo.gr -Δίκτυο Εκαπιδευτικής Ενημέρωσης 2013