Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 01:46

Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών (Π.Σ.Α.Π.): Διορισμοί Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γενική Εκπαίδευση

 

Από:

Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών (Π.Σ.Α.Π.)

Email:pasap1920@gmail.com

Θέμα: «Διορισμοί Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γενική Εκπαίδευση»

Αρ. Πρωτ. 23

Αθήνα, 28/05/2021

Προς:

1.Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων -  

Γραφείο Υπουργού

Διευθύντρια Γραφείου Υπουργού:

κα. Κεφαλή Ελένη

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων –   Γραφείο Υφυπουργού Μακρή:

κα. Μακρή Ζέττα

2.Γεν. Γραμματεία Αθμιας Βθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

                                                           κ. Κόπτσης Αλέξανδρος

3. Εκπαιδευτικά Μέσα Ενημέρωσης

Εκπαιδευτική Πολιτική και Πληροφορική

Αναμφισβήτητα, η Πληροφορική, δεν είναι μόνο ένα μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, είναι πλέον μέρος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι σύμφωνα με την εισήγηση του Νομπελίστα συμβούλου του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Χριστόφορου Πισσαρίδη, το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής πρέπει να εξελίσσεται με την τεχνολογία και να αποτελεί κεντρικό μέρος του προγράμματος σπουδών και όχι απλώς ένα βοηθητικό περιθωριοποιημένο μάθημα, ούτε και το γεγονός ότι το θέμα της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, που διατυπώνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις πολιτικής χάρη στις οποίες τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, για το έτος 2020 είναι η ψηφιακή εκπαίδευση και οι ψηφιακές ικανότητες1.

Στο σημείο αυτό, δεν θα μπορούσε να μην γίνει και αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) που στοχεύει στην προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή με αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη2.Αξιοσημείωτο είναι ότι η μία από τις δύο στρατηγικές προτεραιότητες του σχεδίου είναι η ενίσχυση ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, όπως δηλώνεται, απαιτούνται τόσο βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες από μικρή ηλικία (ψηφιακός γραμματισμός, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, εκπαίδευση στην πληροφορική, καλή γνώση και κατανόηση των τεχνολογιών που βασίζονται σε δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη) και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που παράγουν περισσότερους ειδικούς στον ψηφιακό τομέα και διασφαλίζουν επίσης ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες νεαρής ηλικίας εκπροσωπούνται ισότιμα στις ψηφιακές σπουδές και στην απασχόληση2. Όπως τονίζεται στο κείμενο του σχεδίου οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να καταστούν μέρος των βασικών μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν όλοι ώστε να μπορούν να επιτύχουν προσωπική εξέλιξη, να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες, να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και να ασκούν βασικά δικαιώματα. Ο ψηφιακός γραμματισμός έχει καταστεί αναγκαίος στην καθημερινή ζωή. Η ορθή κατανόηση των ψηφιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ζωτικής σημασίας για την περιήγηση σε έναν κόσμο που κατακλύζεται ολοένα και περισσότερο από αλγόριθμους. Η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει πιο ενεργά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την ικανότητα να προσεγγίζουν, να φιλτράρουν και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες και η εκπαίδευση στην πληροφορική στα σχολεία είναι αυτή που παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ορθή αντίληψη του ψηφιακού κόσμου3. Μάλιστα, έχει τεθεί και ως στόχος της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών που υστερούν σε γνώσεις χρήσης υπολογιστών και πληροφοριών σε κάτω του 15 % έως το 20302!!!

Διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση

Κι ενώ όλα αυτά εξελίσσονται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία, οι Πληροφορικοί παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό άρθρα, αλλά και απλές αναρτήσεις στα socialmedia, από συλλόγους, σωματεία, αιρετούς, συναδέλφους κ.α. που αφορούν το καίριο στην εκπαιδευτική κοινότητα θέμα της κατανομής των 10500 θέσεων για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς στην Γενική Αγωγή. Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών θεωρούμε ότι η κατανομή θα πρέπει να βασιστεί στις πραγματικές ανάγκες για εκπαιδευτικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στις προσλήψεις αναπληρωτών καθώς οι υπάρχουσες οργανικές ανάγκες διαστρεβλώνουν για πολλές ειδικότητες, όπως και για μας (110ή 67στην βθμια και 28 στην αθμια), την πραγματικότητα. Τι λένε, λοιπόν, οι αριθμοί;

Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εκτός ΕΕΠ και ΕΒΠ) την σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν 44.097. Εξ αυτών οι 9.312 απασχολήθηκαν στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση (χωρίς Covid, ΔΥΕΠ, ΤΥ κ.α.)και οι 12.526 στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία (Δάσκαλοι και Ειδικότητες) καθώς και 4068 στην Προσχολική στο σύνολο της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Για τη δίκαιη κατανομή των 10500 διορισμών η αναλογία που προκύπτει σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες από τις προσλήψεις αναπληρωτών της τελευταίας σχολικής χρονιάς είναι η ακόλουθη:

Βαθμίδα

Προσλήψεις Γενικής

Αγωγής

Αναλογία στους Διορισμούς

Δευτεροβάθμια

9312 (36%)

3780

Πρωτοβάθμια (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Ειδικότητες)

16594 (64%)

6720

Σύνολο

25906

10500

Όσον αφορά την αναλογία που αφορά τους Πληροφορικούς:

Βαθμίδα

Προσλήψεις Αναπληρωτών 2020-2021

Ποσοστό

Αναλογία Διορισμού

Δευτεροβάθμια

891

5,78%

219

Πρωτοβάθμια

723

4,36%

293

Σύνολα

1614

-

512

Με δεδομένες τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, μιας και ένα σχολείο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτούς πόσο μάλλον στην ψηφιακή εποχή και εν μέσω της πανδημίας που εμφανίστηκε και της ανάγκης αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρούμε ότι ο αριθμός που θα πρέπει να διατεθεί στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στην κατανομή των 10500 διορισμών στην γενική εκπαίδευση θα πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον το 500.

Οι Προτάσεις μας

  1. Διορισμοί τουλάχιστον 500 εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το σύνολο των 10500 που θα δοθούν στη Γενική Εκπαίδευση.
  2. Σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων για κάθε ειδικότητα.
  3. Επαναφορά μείωσης ωραρίου 3 ωρών για τους Υπεύθυνους Εργαστηρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πραγματοποίηση ανάλογης μείωσης και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  4. Ανάθεση των Θεματικών των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που άπτονται του Κύκλου Δεξιοτήτων της Τεχνολογίας και Επιστήμης σε Πληροφορικούς ΠΕ86.

Με εκτίμηση,

για το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Π.

                                                                    


                                                        

Παραπομπές:

1:Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης- https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el?fbclid=IwAR35VMCep7BISkBQ-8Ih-ueh9eg1dpoApBdt2w8ujlWr_SP0rDrN7JUtHX4

2:Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) - https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el?fbclid=IwAR371iwcGHXQkAFPqjWv9R9jIFNWSC-uG4PiVTtC8qxh_oX5ltUIStIV9vM

3: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών -https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020DC0624&from=EN&fbclid=IwAR2dtWYkxgJzR5D475Wbx3f2GCAcq3tf_s5yxkYrQC15ryK-z1Hl9bX9yuY

Διαβάστηκε 775 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα