Στις 15 Μαΐου θα ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας, ο οποίος - όπως έχουν ήδη γράψει «ΤΑ ΝΕΑ» - θα κινηθεί στα περυσινά επίπεδα, δηλαδή σχεδόν 77.900 άτομα, με λιγότερους εισακτέους στις σχολές υψηλής ζήτησης των αστικών κέντρων και περισσότερους στα «υπό εξαφάνιση» περιφερειακά τμήματα πρώην ΤΕΙ. Παράλληλα, λιγότερα θα είναι φέτος και τα τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων, καθώς τα τελευταία 24ωρα μελετώνται στο κτίριο του Αμαρουσίου, με βάση τις εισηγήσεις της νέας Αρχής για την ανώτατη εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ), όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί: Ποια τμήματα έχουν πολύ χαμηλό αριθμό αποφοίτων, ποια τμήματα προσφέρουν σπουδές χαμηλής ζήτησης και ποια δέχονταν παραδοσιακά υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω του 6.


Οι πανελλαδικές εξετάσεις αναμένεται να αρχίσουν στις 14 ή 15 του Ιουνίου με τα μαθήματα στα σχολεία να λήγουν στις 11 του ίδιου μήνα, ένα μόλις Σαββατοκύριακο πριν από την εξεταστική διαδικασία.

Τα παραπάνω αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ενώ αύριο το απόγευμα θα τα μεταφέρει (μαζί με άλλα ζητήματα) στη σύνοδο πρυτάνεων ΑΕΙ που ξεκίνησε χθες με τις συνομιλίες των αντιπρυτάνεων των πανεπιστημίων οικονομικού προγραμματισμού και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής. Στην ίδια σύνοδο αναμένεται να συζητηθούν και οι διατάξεις του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ, που όμως καθυστερεί και θα προωθηθεί για ψήφιση το καλοκαίρι, ή ακόμα και το φθινόπωρο.

Αλλαγές στη φύλαξη

Παράλληλα και διαπιστώνοντας τη δυσκολία στην εφαρμογή των νέων διατάξεων για την προστασία των ΑΕΙ, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να... απλοποιήσει τη διαδικασία και να αφαιρέσει τις σχετικές αρμοδιότητες από τις συγκλήτους, αναθέτοντάς τις στα τριμελή ή τετραμελή πρυτανικά συμβούλια. Ετσι, με τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή αλλάζουν τα εξής:

 

  1. Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των πρυτανικών συμβουλίων των πανεπιστημίων σχετικά με τις επιτροπές ασφάλειας και προστασίας καθώς και με θέματα που αφορούν το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εξωτερικών χώρων τους. Τα πρυτανικά συμβούλια θα αποφασίζουν για τη συγκρότηση των επιτροπών, με τα παραπάνω να εξαιρούνται από τη «Διαύγεια». Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα αυτή έχει διετή θητεία και μέλη της τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη για θέματα ασφαλείας, ως πρόεδρο, τέσσερα μέλη ΔΕΠ, τον προϊστάμενο της μονάδας ασφαλείας και τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του ΑΕΙ. Επίσης το πρυτανικό συμβούλιο θα διαπιστώνει εάν μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα επιτήρησης στους εξωτερικούς χώρους των πανεπιστημίων, ώστε εάν δεν γίνεται να τα τοποθετεί εσωτερικά.
  2. Καταγράφονται οι κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού που μπορούν να εφημερεύουν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο και περιγράφεται η διαδικασία ορισμού της αμοιβής των εφημεριών τους (ιατρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών, φαρμακοποιών, χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκομείων, ακτινοφυσικών και ψυχολόγων).
  3. Αναπροσαρμόζεται ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που τίθεται ως προϋπόθεση για φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, προκειμένου να πάρουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εφόσον περιλαμβάνονται πρακτικές, κλινικές ή εργαστηριακές ασκήσεις. Τα εξάμηνα προσαυξάνονται για χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των ασκήσεων αυτών, με απόφαση της συνέλευσης του κάθε τμήματος.