Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 01:49

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας (χωρίς αποδοχές, με εξαγορά): Θεωρείται ο χρόνος απουσίας από την εργασία για εκπαιδευτική άδεια ο οποίος, γίνεται σε συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού και είναι άνευ αποδοχών. Ο χρόνος αυτός (άρθρο 40 του 1:084/92) ο οποίος μπορεί να είναι έως 2 έτη υπολογίζεται, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Το κόστος (άρθρο ς του 2335/95) ανέρχεται στο 20% επί των αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένο; κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και συνοδιηίεται από βεβαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια της άδειας. Αν το δικαίωμα για σύνταξη θεμελιώνεται μετά ττν 01/01/2011 απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεμελίωση ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης είναι ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 Η.Ε. (Εγκ. ΙΚΑ 90/95, 5/2013,4/1994, 78/93).

Χρόνος σπουδών (με εξαγορά)

Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας . Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης. Δεδομένου, εξάλλου, ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα, σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου. Ο χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση τη σύνταξης. Ως χρόνος φοίτησης θεωρείται, το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο ή στη βεβαίωση της σχολής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. Προκειμένω για αναγνώριση σε ΤΈΙ, αναγνωρίζεται και η εξάμηνη πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών καθώς είναι προαπαιτούμενη για την περάτωση των σπουδών και απόκτηση του πτυχίου. Σε περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής (ΤΕΙ &. ΑΕΙ) δικαιούται μόνο από τη μία σχολή την οποία επιλέγει ο ίδιος. Τυχόν ασφάλιση κατά τη διάρκεια φοίτησης, σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το χρονικό διάστημα αυτό δεν αναγνωρίζεται. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών είναι: Αίτηση , βεβαίωση απόκτησης πτυχίου από τη σχολή (να αναφέρεται η διάρκεια φοίτησης), αντίγραφο πτυχίου, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει ασφάλιση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλο φορέα ασφάλισης και δεν έχει επίσης αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα. Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομιστεί η αναγνώριση πτυχίου εξωτερικού από τον αντίστοιχο επίσημο φορέα (ΔΟΑ-ΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή Υπουργείο Εξωτερικών, κ.ά.).

Χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές

Στην έννοια των μέσων επαγγελματικών σχολών, περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι σχολείων της Τεχνικής &. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πλην των κατωτέρων επαγγελματικών σχολών και φυσικά των ανωτέρων, οι οποίες καλύπτονται από το α’ εδάφιο της διάταξης (όπως σχολή πλοιάρχων, σχολή μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού). Ειδικότερα:

1) Για το χρονικό διάστημα μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 576/1977, ως μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, θεωρούνται οι ακόλουθες:

• Οι σχολές εργοδηγών, οι οποίες συμπεριλήφθησαν στη μέση βαθμίδα το 1959, έτος κατά το οποίο η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση οργανώθηκε σε κατώτερη, μέση και ανώτερη.

• Οι μέσες τεχνικές και επαγγελματικές ιδιωτικές σχολές. Για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε αυτές, δεν αρκεί η απόκτηση του αποδεικτικού απολύσεως της οικείας σχολής, αλλά περαιτέρω και του πτυχίου, το οποίο ελάμβαναν οι σπουδαστές, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους σε εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας.

2) Για το χρονικό διάστημα μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 576/1977, ως μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, θεωρούνται οι ακόλουθες:

• Οι διετείς απογευματινές Τεχνικές &. Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ) Νέου Τύπου και τα τριετή Τεχνικά &. Επαγγελματικά Λύκεια (TEA), οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 576/1977, συμπεριλήφθησαν στη μέση βαθμίδα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

• Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ), τα οποία ιδρύθηκαν με το ν. 1566/1985 και τα οποία χορηγούσαν απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο επιπέδου 3 με 40 έτος ειδίκευσης). Στην προκειμένη περίπτωση, αναγνωρίζεται μόνο το 40 έτος ειδίκευσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έλαβε το πτυχίο.

• Οι Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές του ν. 1566/1985, στις οποίες μετετράπησαν οι ΤΕΣ του ν. 576/1977 και τα ΤεχνικάΕπαγγελματικά Λύκεια του ν. 1566/1985, στα οποία μετετράπησαν τα TEA του ν. 576/1977·

• Τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) α’ και β’ κύκλου σπουδών (ν. 2640/1998), τα πτυχία των οποίων είναι ισότιμα με αυτά των ΤΕΣ και TEA αντίστοιχα (ΥΑ Ε/10537/8 . 05 . 2000 -ΦΕΚΒ’ 663/2000).

• Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), (ν. 3475/2θθ6).

3) Σε περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης χρόνου σπουδών σε μέσες τεχνικές &. επαγγελματικές σχολές της αλλοδαπής, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίζει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς πράξη ισοτιμίας του τίτλου σπουδών του από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή (πρώην ΟΕΕΚ , νυν Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ).

4) Προκειμένου να τύχει ορθής εφαρμογής η διάταξη, πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης σε οποιαδήποτε από τις ως άνω μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο για το χρονικό διάστημα μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Επιπλέον, για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση του πτυχίου ή διπλώματος της οικείας σχολής. Επίσης απαιτείται βεβαίωση για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σε αυτήν, καθώς και για τη συνολική χρονική περίοδο φοίτησης του σπουδαστή, στην περίπτωση και μόνο που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο ως άνω πτυχίο ή δίπλωμα. Επιπλέον, είναι ευνόητο, ότι αν κατά το χρονικό διάστημα φοίτησης σε μία εκ των ως άνω αναφερόμενων σχολών, είχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ή το Δημόσιο ή ο αντίστοιχος χρόνος φοίτησης θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170), επεκτείνεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου σπουδών και στην περίπτωση απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και διπλώματος Σχολής ξεναγών.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστηκε 187 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα