Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 01 Αυγούστου 2020 00:59

Παπαχρήστου Δ. Βασίιλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών - Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Δράμας: Το υπουργείο παιδείας συντονίζει την αδιαφάνεια, αδιαφορεί για την νομιμότητα, συγχέει τις διαδικασίες τοποθετήσεις των εκπ/τικών στα λειτουργικά κενά .

 

 
1.Παπαχρήστου Δ. Βασίιλειος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών
2.Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Δράμας
 
Το υπουργείο παιδείας συντονίζει την αδιαφάνεια, αδιαφορεί για την νομιμότητα, επί τούτου συγχέει τις διαδικασίες τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα λειτουργικά κενά της γενικής παιδείας και της ειδικής αγωγής για να του πιστωθεί η, για αυτό και για την κοινωνία μέσω της διαφήμισης, ομαλή έναρξη του σχολικού έτους.
 
Στις 4 Ιουνίου 2020 το υπουργείο παιδείας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 68121/Ε4 έγγραφό του με θέμα:
Οριστικές Τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021.
Όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι: Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα γίνουν ύστερα από πρόταση των οικείων (13) ΠΥΣΕΕΠ παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να συντονίσουν τη διαδικασία θέτοντας χρονοδιάγραμμα ενεργειών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε τα ΠΥΣΕΕΠ να διευκολυνθούν στο έργο τους με στόχο την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας.»
Με βάση τα ανωτέρω οι τοποθετήσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ έχουν διευθετηθεί σε κάθε περιφέρεια ή σε διαφορετική περίπτωση η δράση αυτή ανήκει στα ΠΥΣΕΕΠ και στους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Προξενεί εντύπωση η αποστολή, στις ΔΔΕ και ΔΠΕ, του υπ’ αριθμ. 102027/ΓΔ5/30-07-2020 εγγράφου του υπουργείου παιδείας την 30η Ιουλίου 2020 και ώρα τέσσερις το απόγευμα με θέμα:
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά
Το περισπούδαστο υπουργείο παιδείας αποστέλλει το εν λόγω έγγραφο γραμμένο με μαεστρία όπου επί τούτου, συγχέει τις τοποθετήσεις της γενικής παιδείας με εκείνης της ειδικής αγωγής.
Η πρώτη παράγραφος του εγγράφου αναφέρει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
1.       επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση,
2.       η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και
3.       η ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο των σχολικών μονάδων προς αποφυγή συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών οι οποίοι
        I.            είτε είναι λειτουργικά υπεράριθμοι,
      II.            είτε βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, καθώς και
    III.            των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ, όπως επίσης και των
        I.            προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και
      II.            εντός περιοχής μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ,
μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.»
Δηλαδή σύμφωνα με το έγγραφο αυτό τα επιχειρήματα για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου, αποτελούν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών και ο μη συγχρωτισμός. Αυτό ναι αποτελεί επιστροφή στην κανονικότητα!!!
Ουδέν αναληθέστερο τούτο. Δεν καταλαβαίνουμε πώς συνδέονται τα λειτουργικά κενά γενικής παιδείας με
a.       μόνιμους διορισμούς ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης όπου ξεκάθαρα γνωρίζουμε που είναι τα κενά καθώς και
b.      διορισμούς αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ όπου τα κενά επίσης είναι ξεκάθαρα.
Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή των λειτουργικών κενών γενικής παιδείας με τα κενά της ειδικής αγωγής και ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Αν κάποιος τα συγχέει και ασχολείται με προγραμματισμό και μάλιστα των σχολείων της Ελληνικής Επικράτειας πολύ ευχαρίστως να προβούμε σε αναλυτική ενημέρωση ούτως ώστε να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ αυτών. Και βεβαίως το έγγραφο αναφέρεται τόσο στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά γενικής παιδείας όσο και ειδικής αγωγής.
Όσον αφορά για την αποφυγή του συγχρωτισμού να ενημερώσουμε ότι πολύ πολύ εύκολα μπορεί να αποφευχθεί με τον τρόπο που λειτούργησαν οι διευθύνσεις από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάϊο του 2020. Εξάλλου για όσους είναι ανίδεοι ενημερώνουμε ότι, με τα μέχρι τούδε δεδομένα, υποχρεωτικά τα έγγραφα για την πρόσληψη των αναπληρωτών όσο και των μονίμων θα κατατεθούν αυτοπροσώπως στα αντίστοιχα τμήματα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Το έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο συνεχίζει και αναφέρει το διαδικαστικό:
«…
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της περιοχής ευθύνης σας έτσι ώστε:…»
Δηλαδή θα πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί της κάθε διεύθυνσης και οι αποσπασμένοι σε αυτή να ενημερωθούν ούτως ώστε, πώς το αναφέρει ;
«…να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής σας όπου θα αναρτήσετε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για τοποθέτηση,…»
Δηλαδή οι συνάδελφοι που γνωρίζουν ότι:
·         δεν έχει υπάρξει κανένας προγραμματισμός και δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανείς προγραμματισμός από την προϊσταμένη αρχή δηλαδή το υπουργείο παιδείας από τον Ιούνιο και μέχρι σήμερα
·         βρίσκονται σε νόμιμη άδεια
·         οι διαδικασίες αυτές, των λειτουργικών κενών άρχονται με την έναρξη του σχολικού έτους
ξαφνικά αυτό το υπουργείο:
§  με την μοναδική οργάνωση,
§  που ενώ δε βρισκόμαστε τώρα σε έκτακτη κατάσταση, όπως μέχρι τώρα διατυμπάνιζε με κάθε αφορμή για να επιβάλλει τα όποια μέτρα ήθελε
§  αποφασίζει να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο εν μέσω θέρους οι συνάδελφοι με σκοπό να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΔΔΕ, για να υποβάλλουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου ή απόσπασης.
Αυτός ή αυτή ή αυτοί που σκέφτηκαν και έγραψαν το παρόν έγγραφο γνωρίζουν από δημόσια εκπαίδευση;
Συνεχίζει το έγγραφο:
«…
Αυτονόητο δε, είναι ότι, ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021….»
Κυρία Γενικέ Γραμματέα απευθυνόμαστε σε εσάς διότι εσείς το υπογράφετε:
Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν μόλις οριστικοποιηθούν τα τμήματα κάθε σχολικής μονάδας. Αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχουν μετεγγραφές και έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν ισχύει.
Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν και με την έγκριση των ολιγομελών τμημάτων:
        I.            ομάδων προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια
      II.            τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.
Προφανώς και δεν έχουν εγκριθεί αυτά σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και λογικό αφού δεν έχουν κλειδώσει οι εγγραφές και οι μετεγγραφές.
Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν μετά από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και μετά από συνεννόηση μεταξύ των συναδέλφων ίδιας ειδικότητας ή διαφορετικών κλάδων που έχουν το ίδιο μάθημα πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.
Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο του αποφασίζουμε και διατάσσουμε εκ μέρους των Διευθυντών των σχολικών μονάδων θα δοθούν τα λειτουργικά κενά; Αυτό πρεσβεύετε κυρίες του υπουργείου;
Και καταλήγει το τρομερό αυτό έγγραφο:
«Σε ό,τι αφορά τυχόν εναπομείναντα κενά των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ανωτέρω διαδικασία, αυτά θα καλυφθούν με διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στην άλλη βαθμίδα.»
Έγγραφο του υπουργείου παιδείας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του Νόμου 4203/2013 (όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε) όπου αναφέρει:

«Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται:
α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και
β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»

Εάν θέλει η πολιτική ηγεσία μαζί με το βαθύ καρεκλοκενταυρικό κράτος, του υπουργείου παιδείας να ξεκινήσει ομαλά το σχολικό έτος θα πρέπει πρώτα από όλα τα τμήματα του υπουργείου να συντονιστούν, η πολιτική ηγεσία να εκπονήσει και να δημοσιοποιήσει πρόγραμμα ενεργειών δράσεων, σεβόμενη τα θεσμοθετημένα όργανα και τις θεσμοθετημένες άδειες και αργίες του προσωπικού του, για ολόκληρο το σχολικό έτος και συγκεκριμένα:
1.       Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν κάποιες χρονικές περίοδοι όπου οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε νόμιμη άδεια και προφανώς δεν μπορεί να εντέλλονται τούτες τις χρονικές περιόδους δράσεις εκ μέρους του υπουργείου παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς.
2.       Οι εγγραφές και οι μετεγγραφές πρέπει να ολοκληρώνονται με τη λήξη του σχολικού έτους αλλιώς ξεχάστε κυρίες και κύριοι του υπουργείου παιδείας τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά πρό της 7ης Σεπτεμβρίου.
3.       Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων των ομάδων προσανατολισμού καθώς και των ολιγομελών τμημάτων των τομέων και των ειδικοτήτων πρέπει να ολοκληρώνονται με τη λήξη του σχολικού έτους.
4.       Η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για την κατανομή των μαθημάτων πρέπει να γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους.
5.       Κατά τον υπολογισμό των λειτουργικών κενών θα πρέπει να συνυπολογίζονται και οι ώρες εργασίας των συναδέλφων στο θεσμό της μαθητείας στα ΕΠΑΛ.
Είναι προφανές ότι το έγγραφο της 30ης Ιουλίου 2020 μπορεί να υλοποιηθεί μόνον από τους Διευθυντές Διευθύνσεων και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων όχι βεβαίως από αιρετούς.
Ένα τέτοιο έγγραφο ενισχύει την αδιαφάνεια των ενεργειών των υπηρεσιακών συμβουλίων με τον μανδύα των ταχύτατων δράσεων για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, απενεργοποιεί την ομαδικότητα και τη δύναμη του συλλόγου διδασκόντων και ενισχύει τη δυνατότητα για αυθαιρεσίες του διευθυντή της όποιας σχολικής μονάδας.
Διαβάστηκε 592 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα

Είσοδος-Εγγραφή Μελών

Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me


 Copyright © dictyo.gr -Δίκτυο Εκαπιδευτικής Ενημέρωσης 2013