Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020 01:08

Καθορισμός ύψους πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 (12 Α΄/24-1-2020), όροι και προϋποθέσεις καταβολής της για τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

 
Θέμα: «Καθορισμός ύψους πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 (12 Α΄/24-1-2020), όροι και προϋποθέσεις καταβολής της για τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12), όπως η παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 104 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111 )
β. του άρθρου 6 παρ. 1 έως 4 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ. του άρθρου 3 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12)

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)
ε. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας».
2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 340/26-7-2019 (Β’ 3051), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
7. Την αριθμ. 41472/Ζ1/30-3-2020 (ΦΕΚ 234/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση αναφορικά με τον καθορισμό των αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.
8. Την αριθμ. 41930/Ζ1/31-3-20 (ΦΕΚ 267/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση αναφορικά με τον καθορισμό των αποδοχών και της πρόσθετης αποζημίωσης του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη:
α) για την καταβολή της πρόσθετης αποζημίωσης του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε, ύψους 13.200 € για το τρέχον οικονομικό έτος και 14.400 € για τα επόμενα έτη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2120288899 σύμφωνα και με τις 14835/20-3-2020 (ορθή επανάληψη) και 14932/25-2-2020 εισηγήσεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής.
β) για την καταβολή της πρόσθετης αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του ΔΟΑΤΑΠ ύψους 39.600 € για το τρέχον έτος και 43.200 € για τα επόμενα έτη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα (ΚΑΕ 0264, 0771, 0772 και 0775) και θα αντιμετωπιστεί σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 59 παρ. 9 εδ. δ΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118) και στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης των αναγκών εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα και με την Φ.1/Γ/086/29506/Β1/27-2-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:
Άρθρο μόνο
1. Καθορίζουμε το ύψος της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 (12 Α΄/24-1-2020) στο ποσό των 1200 ευρώ μηνιαίως .
2. Για την καταβολή της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης προς αντιμετώπιση των εξόδων μετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του νόμου 4653/2020, ως μόνιμη κατοικία θεωρείται η κατοικία, κατά το χρόνο διορισμού του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο.
Εφόσον η ως άνω μόνιμη κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιομέτρων από την έδρα της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή στις περιπτώσεις που για τη μετακίνηση στην έδρα της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απαιτείται θαλάσσια μετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αποδεικνύει την ανάγκη μετοίκησης ή μετακίνησής τους και οι ανωτέρω καθίστανται δικαιούχοι της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης.
3. Η μετοίκηση βεβαιώνεται με την προσκόμιση ενός από τα παρακάτω: α) μισθωτήριο συμβόλαιο, β) λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας από δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο, γ) λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευση, ενέργεια) από δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο, από τα οποία προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας στην Περιφέρεια της έδρας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και της ΕΘ.Α.Α.Ε.
4. Για την μετεγκατάσταση των υπαγόμενων στην παρούσα ρύθμιση δεν καταβάλλεται καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία διορισμού των ανωτέρω Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες δαπάνες οδοιπορικών εξόδων (τα οδοιπορικά έξοδα βεβαιώνονται με το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού, ή με απόδειξη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή ιδιωτικής χρήσης, ή αποδείξεις διοδίων αν η μετακίνηση έγινε με Ι.Χ.) οι οποίες αποδεικνύονται βάσει παραστατικών ή έχει πραγματοποιηθεί η μετοίκηση η οποία αποδεικνύεται με βάση τα παραστατικά της παρ. 2 & 3 της παρούσας.
6. Η ως άνω πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση προς αντιμετώπιση των εξόδων μετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων, εξαιρείται από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα.
7. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αυτά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Διαβάστηκε 234 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα

Είσοδος-Εγγραφή Μελών

Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me


 Copyright © dictyo.gr -Δίκτυο Εκαπιδευτικής Ενημέρωσης 2013