Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 01:40

Συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020

 

Συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά Μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε εξετάσεις κατά τα ως άνω, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα μαθήματα Τομέα της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει για τους εγγεγραμμένους και φοιτούντες στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. μαθητές ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών, τους αποφοίτους Β΄ κύκλου TEE, καθώς και τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.».
Παρ.2 Άρθρο 151 ΝΟΜΟΣ 4610/2019
2.Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών της Γ΄ τάξης:

 

α) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι, ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8). Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Μαθητές με Γ.Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5), αλλά με Β.Ε.Ε. στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την απόκτηση του πτυχίου, μικρότερο του οκτώ (8) παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριμένα μαθήματα και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Για τα μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων ως Β.Ε.Ε. υπολογίζεται ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Οι μαθητές προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι, ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8).
β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
γ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2019 δεν προάγονται, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, η οποία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη των μαθημάτων και εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα, στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα αναφέρονται στο άρθρο 128.
Οι συγκεκριμένοι μαθητές εφόσον:
αα) έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται στο πτυχίο τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,
ββ) έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
γγ) έχουν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα από το Β.Ε.Ε. των υπολοίπων μαθημάτων, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
δ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
ε) Για τους μαθητές της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:
αα) Οι μαθητές προσερχόμενοι κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου Ιουνίου, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5),
ββ) η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:
i) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ –ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ».

ii) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.

Διαβάστηκε 358 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα