Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 00:14

Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ: Μη τήρηση βασικών προϋποθέσεων σε εκλογική διαδικασία του ΕΑΠ

 

Θεσσαλονίκη 21/10/2019
 
Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης
Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Θεσσαλονίκη.
Προς:
κ. Αντώνιο Λιοναράκη, καθηγητή,
Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ),
Προεδρεύοντα Εκλεκτορικού Σώματος
προς πλήρωση θέσης εκλογής αναπληρωτή καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο: «Η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα και τα προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου» του ΕΑΠ.

 
Κοινοποίηση:
1.      Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως.
2.      Υφυπουργό Παιδείας, κ. Βασίλειο Διγαλάκη.
3.      Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Απόστολο Δημητρόπουλο.
4.      Διευθυντή Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
5.      Πρόεδρο ΕΑΠ, καθηγητή κ. Οδυσσέα Ζώρρα.
 
-          Τακτικά Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος.
 
-          Διαδικτυακούς Ιστότοπους Ενημέρωσης:
 
www. dictyo.gr
www.esos.gr
www. ipaidia.gr
 
                κ. Καθηγητά,
1. Με το υπ’ αριθμ. 1113/8-11-2017/τ. Γ΄ ΦΕΚ προκηρύχθηκε η πλήρωση θέσεως βαθμίδος αναπληρωτού καθηγητού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΕ) του ΕΑΠ με γνωστικό αντικείμενο: «Η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα και τα προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου» (ΟΡΘ 61), στην οποία υπέβαλα υποψηφιότητα και εκ τούτου κέκτημαι έννομο συμφέρον.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 «Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών» της Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Φ. 122.1/6/14241/Ζ2, ΦΕΚ 225/31-1-2017/τ. Β΄ «εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων».
3. Στην παράγραφο ε΄ του αυτού άρθρου αναφέρονται «τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής», διάταξη η οποία, ερμηνευομένη κατ’ ακολουθίαν και κατά απόλυτο έννοια, δηλοί ότι τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής δεν είναι κατ’ ανάγκη και μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
4. Η διάταξη του άρθρου 70, παράγραφος 3α του Νόμου 4386/2016 καθορίζει σαφώς την προθεσμία καταρτίσεως εκλεκτορικού σώματος εντός της προμνημονευόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από τη λήξη υποψηφιοτήτων, της διάταξης επαναλαμβάνουσας και το άρθρο 4, παράγραφος 3, του συναφούς Νόμου 4405/2016 ρυθμίσεως.
5. Κατά τις διατάξεις του Νόμου 4386/2016, άρθρο 70, παράγραφος 4α, σαφώς ορίζεται η σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του, προκειμένου να οριστεί η προβλεπομένη τριμελής εισηγητική επιτροπή.
6. Είναι ευνόητο ότι κατά τον ορισμό της εισηγητικής επιτροπής ορίζονται πρόσωπα του συγγενεστέρου γνωστικού αντικειμένου, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν ή όχι μέλη του εκλεκτορικού σώματος, υπό την αίρεση απολύτου συναφείας προς το προς κρίση γνωστικό αντικείμενο, οριζομένου κατά την προβλεπομένη δεοντολογία του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προβλέποντος απολύτως ορισμό Προέδρου.
Ειδικότερα:
α. Οι επακολουθήσασες της προκηρύξεως διαδικασίες υπερέβησαν εν μέρει ή και εν όλω κάθε έννοια καταστρατηγήσεως των υπό του Νόμου οριζομένων, καθόσον υπερέβησαν αναιτίως τις οριζόμενες αποκλειστικές προθεσμίες, απολύτως καταχρηστικώς και επί ποινή ακυρώσεως, τόσο ως προς τη ανάδειξη του εκλεκτορικού σώματος μετά την παρέλευση 13 ολοκλήρων μηνών από την υποχρεωτικώς οριζομένη προθεσμία όσο προς επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής.
β. Η με αριθμ. 408/28-1-2019/ΕΑΠ εισήγηση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος συντελείται ως προελέχθη υπερβαίνουσα και μάλιστα ευδιακρίτως κάθε έννοια νομικών προβλέψεων. Παρατηρητέον, η παράχρηση των νομικών διατάξεων, καθοριζουσών απολύτως την εφαρμογή του Νόμου, επί ποινή ακυρώσεως κάθε μεθυστέρας, έστω και νομίμου διαδικασίας.
γ. Την 13-5-2019 εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος, ενώ η πρόσκληση συνεδρίας του εκλεκτορικού σώματος προς ορισμό εισηγητικής επιτροπής γίνεται στις 22-7-2019, η οποία ελλείψει απαρτίας αναβάλλεται, παρά το ότι και εδώ παρατηρείται υπέρβαση των προβλεπομένων νομικών διατάξεων και ορισμών.
           Είναι εύλογο ότι η συγκρότηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από μέλη του συναφεστέρου με το προς πλήρωση αντικείμενο δεν προσδιορίζει επακριβώς τη νομική συμμόρφωση, αφού η επιλογή δεν περιλαμβάνει ως είναι φυσικό επακολούθημα, υπό την ευρεία έννοια, μέλη του Μητρώου Εκλεκτόρων, διαθετόντων το συναφέστερο γνωστικό αντικείμενο (πχ. περίπτωση καθηγητού Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη, ο οποίος αν και κατέχει το συναφέστερο των γνωστικών αντικειμένων «Ορθοδοξία και Πολιτισμός», όλως αναιτίως παραλείπεται από την ανάδειξή του, ως μέλος της εισηγητικής επιτροπής).
7. Ως προς την εκδηλούμενη εν τοις πράγμασι άρνηση συμμορφώσεως προς τα διαλαμβανόμενα υπό του Νόμου, προέχουσα θέση κατέχουν η υπέρβαση ημερομηνιακής συγκλήσεως του εκλεκτορικού σώματος και ο παράτυπος διορισμός της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, ορισθείσας υπό τη στενή έννοια του όρου και όχι συνεκδοχικώς και κατ’ αναλογίαν προς ό,τι σαφώς ορίζεται.
8. Είναι απορίας άξιον ότι ενώ συμπληρώνονται τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, συμποσούμενα εις ένδεκα (11) λόγω κωλύματος αρχικώς ορισθέντων δεν καταβάλλεται η αρμόζουσα και σύννομη ενέργεια συμπληρώσεως του υπολειπομένου εκ τούτου αριθμού των αναπληρωματικών μελών, με αποτέλεσμα προδήλως να υφίσταται όχι μόνο ανισορροπία ως προς τον αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών, αλλά και η επιπολάζουσα ενδεχομένη περίπτωση κωλύματος τακτικών μελών να μην είναι δυνατόν να πληρωθεί από τα ελλείποντα αριθμητικώς αναπληρωματικά μέλη.
9. Παραδοξότητες, παρατυπίες, καταχρηστικές ερμηνείες του Νόμου, με επακόλουθη τη διαπόρηση, επί ποίων προϋποθέσεων εστιάζεται η εκλογή, η οποία γέμουσα παρατυπιών συνιστά ενδεχόμενη ακυρότητα.
 
Επειδή, εν τω συνόλω των παρατηρουμένων εκνόμων ενεργειών διαφαίνεται η ανεπαρκής κατά Νόμον αντιμετώπιση του υπάρχοντος διαδικαστικού θέματος,
επειδή, εκ των όλων διεργασιών, αισθάνομαι ως υποψήφιος το παράτυπο, εξικνούμενο εις συγγνωστή παρανομία, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του Νόμου και η εν γένει νόμιμος κατά πάντα υποψηφιότητά μου,
επειδή, προτίθεμαι, ως έχων έννομο συμφέρον, να προσβάλω κάθε συναφή προς το θέμα ενέργεια και διοικητική πράξη και να εισφέρω εις τον μοναδικώς επιλεγέντα υποψήφιο την αναμενομένη ακυρότητα της ενδεχομένης εκλογής του,
 
παρακαλώ
 
να διακοπεί κάθε διαδικασία, εκλαμβανομένη προδήλως ως παρανόμως συντελεσθείσας, και επαναληφθούν όλες οι συναφείς πράξεις, νομίμως και μη αποκλείνουσες νομικών συμπεριφορών.
 
 
                                                                                                                                 Διατελώ με τιμή
  
                                                                        Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης
Διαβάστηκε 811 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα