ΠΔΕ ΑΜΘ. Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (Κ.Ε.Α.) Εν όψει της θεσμοθέτησης νέου πλαισίου
Υποστηρικτικών Δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η διαδικασία επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α..
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ
Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ