Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 06 Αυγούστου 2019 02:17

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ : Αυτοδίκαιη λήξη θητείας απερχόμενου και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων – Αναστασίας Γκίκα και Απόστολου Δημητρόπουλου

 
Αυτοδίκαιη λήξη θητείας του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς του τέως Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και νυν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 50 και 51 του π.δ. 63/2005 «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερ- νητικά όργανα» (Α ́ 98), ως ισχύει,
β) της παρ.4 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ- ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α ́ 123),

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α ́ 118),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121),
στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι- δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α ́/2018), ως ισχύει.
ζ) των άρθρων 30 και 31 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλ- λες διατάξεις».
2. Την 178761/Γ2/09.11.2015 απόφαση του Πρωθυ- πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμμα- τέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 803) .
3. Την υπ’ αριθμ. 6709/2019 αίτηση παραίτησης του Παπαγεωργίου Παυσανία από την θέση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λήξη θητείας από 17.07.2017 του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ-ΑΝΔΡΕΑ του Σπυρίδωνος, από τη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και εκτελούντος χρέη Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης του τέως Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και νυν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, λόγω κατάργησης
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της αντίστοιχης θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα, καθώς και της κατάργησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5785918683/22.07.2019). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2019
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Αριθμ. 122795/Γ1
Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρω- τοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ει- δικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη- κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) της παραγράφου 1Α του άρθρου 13 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί- κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ- νων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27.02.2016 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 34/τ.Α’/ 02.03.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23.02.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο- τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 118/τ.Α’/08.07.2019),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι- οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ.Α’/08.07.2019),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09.07.2019),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη- τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α’/17.07.2019), αποφασίζουμε:
Την ανάθεση καθηκόντων στην Αναστασία Γκίκα του Χρήστου,  εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, μετακλητής Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 5419/02.08.2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ- ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1231119132/02-8-2019). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2019 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Αριθμ. 122797/Γ1
Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη- κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) της παραγράφου 1Α του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί- κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ-
νων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27.02.2016 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 34/τ.Α’/ 02.03.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23.02.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο- τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 118/τ.Α’/08.07.2019),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι- οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ.Α’/08.07.2019),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09.07.2019),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη- τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α’/17.07.2019), αποφασίζουμε:
Την ανάθεση καθηκόντων στον Απόστολο Δημητρόπουλο του Χρήστου, εκπαιδευτικό ΠΕ 70 Δασκάλων, μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και θρη- σκευμάτων 5418/02.08.2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ- ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6246963695/02-8-2019). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2019 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Διαβάστηκε 304 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα