Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 289/23-7-2018, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μπουκώρος, με θέμα : «Θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. », σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: