Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013 01:06

ΟΑΕΔ: 20.000 θέσεις μέχρι τα Χριστούγεννα (προϋποθέσεις)
ΟΑΕΔ_0_0_0Διέξοδο εργασίας σε 20.000 ανέργους κάθε ηλικίας δίνει ο ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του χρόνου, με δύο νέα προγράμματα, που αρχίζουν να «τρέχουν» μέσα στο Δεκέμβριο.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα βγει η προκήρυξη για ένα ακόμη πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον 2.000 άνεργοι για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες θα βγουν, τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι προκηρύξεις για τα εξής προγράμματα:
Επιδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών.
Επιδότηση 10.000 θέσεων εργασίας που θα αφοροούν τοπικά επιχειρηματικά σχέδια και τοπικές

δράσεις.

Να σημειωθεί ότι και τα δύο προγράμματα εστιάζουν στην απορρόφηση ανέργων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση κινήτρων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 έως 66 ετών.
Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι ανοιχτό σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), σχετικά με το αν η επιχείρηση είναι ή όχι προβληματική, εάν εκκρεμεί ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης, εάν η επιχείρηση είναι εν λειτουργία και ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να καταθέσουν εντός πέντε ημερών την ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Οι άνεργοι, όπως σε όλα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Η επιχείρηση θα επιχορηγηθεί για κάθε άτομο που θα υπαχθεί στη νέα δράση. Για κάθε μέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης, η επιχορήγηση αναμένεται να ανέρχεται στα 25 ευρώ την ημέρα για 25 ημέρες το μήνα. Δηλαδή, η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 625 ευρώ, πιθανότατα με ξεχωριστή επιδότηση για τις ασφαλιστικές εισφορές.
Εφόσον η επιδότηση εγκριθεί, η εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει σε πρόσληψη εντός 35 ημερών και παράλληλα να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης στο site του ΟΑΕΔ, αφού πρώτα την έχει καταχωρήσει στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.
Το άλλο πρόγραμμα αφορά προσλήψεις 10.000 ανέργων από επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα αφορούν τοπικά επιχειρηματικά σχέδια και τοπικές δράσεις.
Είναι προφανές ότι το δεύτερο πρόγραμμα θα στοχεύσει σε συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών για την ενίσχυση της απασχόλησης.
Επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2.000 ανέργους για να κάνουν τη δική τους δουλειά
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το πρόγραμμα, με το οποίο θα επιδοτηθούν 2.000 άνεργοι με 10.000 ευρώ ο καθένας, για να δημιουργήσουν τη δική τους νέα καινοτόμο επιχείρηση.
Η συγκεκριμένη δράση, όπως επισήμανε σε συνέντευξή του ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, «θα εστιάσει στη δημιουργία μικρών αλλά υγιών και ικανών να επιβιώσουν επιχειρήσεων».
Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε πτυχιούχους αλλά έχουν δικαίωμα να ενταχθούν κα απόφοιτοι Γυμνασίου – Λυκείου.
Αναλυτικά, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι:
Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ, με ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και 30 μέρες πριν από την έναρξη) και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
Να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
Να έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενής που έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ προτού κάνει αίτηση ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα.
Προτού ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα εξετάζονται:
α) η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης και
β) το επιχειρηματικό σχέδιο ως προς την οικονομοτεχνική του επάρκεια, την ύπαρξη στοιχείων καινοτομιών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών κ.λπ.
Μετά την ένταξη του ανέργου στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται έλεγχος στο χώρο της επιχείρησης, όπου εξετάζονται:
- Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
- Εξοφλημένα τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα, αξίας τουλάχιστον ίσης με το ποσό της α’ δόσης της επιχορήγησης που αφορούν δαπάνες.
- Καταστατικό σύστασης της εταιρίας – εφόσον συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος .
- Μισθωτήριο ή τίτλος ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
- Αδεια άσκησης επαγγέλματος – όπου απαιτείται – και εγγραφή στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο.
- Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι στον ασφαλιστικό φορέα όπου υπάγεται η επιχείρηση.
- Η επιχείρηση να λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας). Οι δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι:
- Λειτουργικά έξοδα (μίσθωση χώρου, κατανάλωση ΔΕΗ κ.λπ.).
- Παροχή υπηρεσιών (νομική υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη κ.λπ.).
- Αναλώσιμα (γραφική ύλη κ.λπ.).
- Αποσβέσεις παγίων.
- Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσλαμβανόμενου προσωπικού.
Η επιδότηση καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου.
espaergasia.gr
Διαβάστηκε 1257 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013 01:07

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα