Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του
εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το έτος 2015.
Καθορίζεται το πρόγραμμα εξέτασης των ειδικών μαθημάτων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση των υποψηφίων με την ειδική κατηγορία «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων
υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό» για το έτος 2015, καθώς και ο χρόνος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ως ακολούθως:
Α΄ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΔΕΥΤΕΡΑ 14-9-2015 Αγγλικά
ΤΡΙΤΗ 15-9-2015 Γερμανικά-Ισπανικά
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-9-2015 Ιταλικά-Ελεύθερο Σχέδιο
ΠΕΜΠΤΗ 17-9-2015 Γραμμικό Σχέδιο-Αρμονία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-9-2015 Γαλλικά-Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 15.30 μ.μ. εκτός των μαθημάτων:
α) Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο και
β) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
για τα οποία ορίζεται ως ώρα έναρξης η 12.30 μ.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είκοσι (20) λεπτά περίπου.
Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από
την έναρξη των εξετάσεων.
Β΄ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ο χρόνος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για επιλογή στα
τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ορίζεται από 14/9/2015 μέχρι
18/9/2015 κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής στις Πρακτικές Δοκιμασίες στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και η έδρα του εξεταστικού κέντρου που εξετάζονται στα λοιπά
μαθήματα, σύμφωνα και με τα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει.
Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται, εφόσον έχουν αποστείλει
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες και στα ίδια
μαθήματα από επιτροπή που θα λειτουργήσει στο Βαθμολογικό Κέντρο: Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου, Δαβάκη Πίνδου & Διαμαντή 2, Νέο Φάληρο, τηλ. 210-4812109.
Δ΄ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Οι εξετάσεις στα μαθήματα θα διενεργηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη
δήλωση του κάθε υποψηφίου.
Ειδικά για το μάθημα της Αρμονίας οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο εξεταστικό κέντρο της
Αθήνας. Ειδικά επίσης, για το μάθημα του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Μαρούσι.
Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα άλλα ειδικά μαθήματα θα λειτουργήσουν τα παρακάτω
εξεταστικά κέντρα:
1) Στην Αθήνα, στο 9ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Τρώων 2, Τ.Κ.11851, Θησείο τηλ.: 210-3474157 και
210-3468766 fax: 210-3411548)
2) Στη Θεσσαλονίκη, στο 18ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Παπάφη 130Α, Τ.Κ. 54453 Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310-910655, fax.: 2310-941414)
Ε΄ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου.
2) Για την εξέταση στο Γραμμικό Σχέδιο οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους πινακίδα
σχεδίασης διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 Χ 0,70μ. και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, απαραιτήτως σε διάσταση Α4), μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ξύστρα-καμπάνα κ.λπ.).
Απαγορεύεται, όμως, να χρησιμοποιήσουν συστήματα σχεδίασης, δηλαδή ειδικά εκτυπωτικά
μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες ή μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων
γραμμάτων, αυτοκόλλητα (ράστερ, λετρασέτ κ.λπ.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων και κλιμακόμετρα
(υποδεκάμετρα σε διάφορες κλίμακες, ένα: είκοσι, ένα: πενήντα κ.λπ.), υπολογιστικές μηχανές
(κομπιούτερς).
Για την εξέταση στο Ελεύθερο Σχέδιο οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους πινακίδα σχεδίασης
διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 Χ 0,70μ. Η εξέταση γίνεται με μολύβια. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η
χρησιμοποίηση σπρέι.
Πηγή: ΥΠΟΠΑΙΘ | σχετική απόφαση με ΑΔΑ: Ω0ΥΒ465ΦΘ3-Ψ6Ζ