Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το 2013-2014 προσκαλεί τους 175 ενεργούς Τeachers4Εurope καθώς και τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τουςυπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ενίσχυση της δράσης Τeachers4Εurope και να λειτουργήσουν εθελοντικά ως πρεσβευτές της ιδέας και πολλαπλασιαστές των στόχων του Τeachers4Εurope (Τ4Ε).

Στόχος είναι να ενισχυθεί το δίκτυο των Τ4Ε μέσω της επιλογής και εκπαίδευσης σε πρώτη φάση πρεσβευτών Τ4Ε σε τοπικό επίπεδο που θα ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα υποστηρίξουν μια σειρά επιμορφώσεων/εργασιών με υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευμένοι πρεσβευτές Τ4Ε μαζί με τους νέους υποψήφιους Τ4Ε που θα επιλεγούν σε επόμενο στάδιο, θα δημιουργήσουν μια ολιγομελή ομάδα επιμόρφωσης/εργασίας προκειμένου να οργανώσουν την περαιτέρω διάδοση των στόχων του προγράμματος με τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα της περιοχής τους (συναδέλφους, γονείς, μαθητές).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις διακριτές φάσεις:

1. επιλογής των υποψηφίων Τ4Ε πρεσβευτών, μέχρι τις 15/11/2013

2. εκπαίδευσης των υποψήφιων Τ4Ε ambassadors, μέχρι τις 7/1/2014

3. διεξαγωγή των τοπικών επιμορφώσεων/εργασιών, μέχρι τέλη 3/2014 και

4. παρουσίασης αποτελεσμάτων, μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, κατ’ αρχήν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 10 ωρών εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.teachers4europe.grκατά τις ημερομηνίες

 20 Νοεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2013

 Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκπαίδευση διάρκειας 20 ωρών με φυσική παρουσία, σε εκπαιδευτικό κέντρο στο Νομό Μαγνησίας στις ημερομηνίες

 4,5,6 Ιανουαρίου 2014

 μέχρι το τέλος της χρονιάς 2013- 2014 θα γίνει η παρουσίαση των εργασιών σε τέσσερα περιφερειακά κέντρα

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες πρεσβευτές Τ4Ε θα υλοποιήσουν εθελοντικά τις προκαθορισμένες επιμορφώσεις/εργασίες στην ευρύτερη περιοχή όπου εργάζονται καθώς επίσης και μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τους διατεθεί, με στόχο να εμφυσήσουν στους νέους συμμετέχοντες υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, το ενδιαφέρον για την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των επιμορφώσεων/εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο www.teachers4europe.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε εδώ όλη την πρόσκληση