Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.50/6627/11-10-2013 εισήγηση του Προϊσταμένου Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002 (Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ορίζονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/Θμιας Εκπ/σης να αναλάβουν την Παιδαγωγική ευθύνη στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Συν. 5 πίνακες εδώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ