Επιστολή που υπογράφεται από όλους τους Καθηγητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης εστάλη στον Υπουργό Παιδείας σχετικά με το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο.


Οι καθηγητές δηλώνουν παράλληλα ότι είναι στη διάθεσή του Υπουργού  για την τελική διαμόρφωση των λεπτομερειών του νέου προγράμματος σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη σημασία και το ρόλο που έχει η Πληροφορική στην εκπαίδευση. Στην επιστολή αναφέρεται: "Στόχος της επιστολής μας, όπως και άλλων συναδέλφων μας από άλλα Τμήματα Πληροφορικής των Ελληνικών ΑΕΙ, είναι να συμβάλει και βοηθήσει στη διαβούλευση σχετικά με το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο. Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με το αρχικό σας σχέδιο, που υποβαθμίζουν τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου στο Γενικό Λύκειο, μας βρίσκουν σαφώς αντίθετους. Η υποβάθμιση αυτή αφορά τόσο στη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, όσο και στην αφαίρεση της Πληροφορικής από τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ ή σε συγγενή Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών (π.χ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ). Θεωρούμε αδιανόητο οι μαθητές που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα παραπάνω Τμήματα ότι θα διδάσκονται και θα εξετάζονται Πανελλαδικά στη Χημεία και όχι στην Πληροφορική της οποίας η διδασκαλία θα πρέπει να ενισχυθεί λαμβάνοντας υπόψη την καλλιέργεια της υπολογιστικής/αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών, όπως κάνουν σήμερα τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των ανεπτυγμένων τεχνολογικά χωρών. Σε χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ κ.ά το εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργεί την υπολογιστική/αλγοριθμική σκέψη στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προετοιμάζοντας τους για την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής/αλγοριθμικής σκέψης δεν συνιστά απλά μια πρόσθετη εξειδίκευση αλλά μια ιδιαίτερη πτυχή της ανθρώπινης νοημοσύνης, που αναπτύσσεται σήμερα ισχυρά, καθώς αποτελεί τη βάση για «εφαρμογή της γνώσης και επίλυση προβλημάτων, την καλλιέργεια της ικανότητας του ατόμου για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας», όπως φιλοδοξεί να πετύχει το νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με το
υπό ψήφιση ν/σ. Επιπρόσθετα, η Πληροφορική, εκτός από Επιστήμη και νοητική δεξιότητα, αποτελεί, μεταξύ άλλων, το βασικό κορμό πολλών σύγχρονων κοινωνικών
πρακτικών, γνώσεων και ικανοτήτων απαραίτητων στο σύγχρονο πολίτη. Συμπερασματικά, η εγκατάλειψη της διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο δεν συνάδει με την σύγχρονη τάση παγκόσμια για καλλιέργεια δεξιοτήτων υπολογιστικής/αλγοριθμικής σκέψης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αποτελεί οπισθοδρόμηση σε εποχές όπου δεν ήταν κατανοητός ο ρόλος της Πληροφορικής (και των ψηφιακών τεχνολογιών γενικότερα) στην τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας. Ακόμη, η προετοιμασία των μαθητών που επιλέγουν τεχνολογικού προσανατολισμού σπουδές (όπως σε Τμήματα Πληροφορικής, Πολυτεχνείου, κλπ.) στη Χημεία (!) αποτελεί παρανόηση του είδους της εκπαίδευσης που παρέχουν τα Τμήματα αυτά και των προαπαιτούμενων γνώσεων των μαθητών. Με αφετηρία τον κοινό τόπο ότι η Πληροφορική είναι απολύτως απαραίτητη επιστήμη για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από την βαθιά
οικονομική κρίση, θεωρούμε ότι η διδασκαλία της στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη σημασία και
το ρόλο που έχει η Πληροφορική στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι απαραίτητη στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο της Κοινωνίας της
Πληροφορίας. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένουμε την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση της Πληροφορικής στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα
στην Β/θμια Εκπαίδευση. Κύριε Υπουργέ, οι καθηγητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενός από τα δύο πρώτα Τμήματα Πληροφορικής που
λειτούργησαν στην Ελλάδα και που έχει δώσει στην χώρα και σε όλη την υφήλιο άριστα καταρτισμένους αποφοίτους, πολλοί από αυτούς καταξιωμένοι καθηγητές
μεγάλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού, που θεραπεύουμε την Πληροφορική και ενδιαφερόμαστε για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, είμαστε
στη διάθεσή σας για την τελική διαμόρφωση των λεπτομερειών του νέου προγράμματος σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σύγχρονες
παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη σημασία και το ρόλο που έχει η Πληροφορική στην εκπαίδευση". Την επιστολή υπογράφουν οι καθηγητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αντώνης Αργυρός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιώργος Γεωργακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μανόλης Κατεβαίνης, Καθηγητής
Ευάγγελος Μαρκάτος, Καθηγητής
Αθανάσιος Μουχτάρης, Επίκουρος Καθηγητής
Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής
Χρήστος Νικολάου, Καθηγητής
Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Παπαδοπούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δημήτρης Πλεξουσάκης, Καθηγητής
Αντώνιος Σαββίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής
Ιωάννης Στυλιανού, Καθηγητής
Γιώργος Τζιρίτας, Καθηγητής
Ιωάννης Τζίτζικας, Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Τόλλης, Καθηγητής
Απόστολος Τραγανίτης, Καθηγητής
Πάνος Τραχανιάς, Καθηγητής
Παναγιώτης Τσακαλίδης, Καθηγητής
Ιωάννης Τσαμαρδίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Βασίλης Χριστοφίδης, Καθηγητής