Aναφορά σχoλίου

Κριτική σε δυο σημεία της ανακοίνωσης της ΔΑΚΕ καθηγητών.

• Με δεδομένο ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία εφαρμόζεται στα γυμνάσια και λύκεια από τις αρχές Νοεμβρίου, η κατάθεση ή μη της βαθμολογίας, που είναι το θέμα της ανακοίνωσης, κρίνεται από την απάντηση στο εξής ερώτημα: σε συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για τις γνωστικές δεξιότητες κάθε μαθητή ώστε να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της βαθμολογίας; Διαπιστώνουμε ότι ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει στο κείμενο. Ενώ είναι το θέμα της ανακοίνωσης, εντούτοις, στο κείμενο της ανακοίνωσης δεν τίθεται καν ως ερώτημα, δεν εξετάζεται και δεν απαντάται.

Ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε τη θέση της ΔΑΚΕ στο ζήτημα αυτό είναι να την αποκρυπτογραφήσουμε διαβάζοντας αποσπάσματα του κειμένου:
“Ευτυχώς, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ …. είναι εύλογο να μην καταθέσει βαθμολογία ένας εκπαιδευτικός (π.χ ένας αναπληρωτής, που προσελήφθη τον Νοέμβριο), που δεν έχει διαμορφώσει σαφή εικόνα για τους μαθητές του.”
Εδώ η ΔΑΚΕ φαίνεται να θεωρεί την κατάθεση βαθμολογίας ως κανόνα και τη μη κατάθεση ως εξαίρεση, αφού την μη κατάθεση τη θεωρεί εύλογη μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις εκπαιδευτικών. Αν όμως δεχθούμε ότι η κατάθεση είναι ο κανόνας, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι η εξ αποστάσεως με τη δια ζώσης διδασκαλία δεν έχουν ποιοτικές διαφορές στη διαμόρφωση σαφούς εικόνας του κάθε μαθητή.

Προς το τέλος της ανακοίνωσης η θέση της ΔΑΚΕ φαίνεται να διαφοροποιείται:
“Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε αναγνωρίζει τις αδυναμίες της διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης. Και εμείς πιστεύουμε ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι η πιο αποτελεσματική. Όμως, σε περίοδο κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, η εξ αποστάσεως διδασκαλία καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις διδακτικές ανάγκες.”
Εδώ η ΔΑΚΕ βρίσκει αδυναμίες στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά δεν ξεκαθαρίζει αν σ’ αυτές τις αδυναμίες συμπεριλαμβάνεται και η αδυναμία διαμόρφωσης πλήρους εικόνας των μαθητών ή όχι;

Η ΔΑΚΕ, για να καταστήσει σαφή τη θέση της στο ζήτημα που η ίδια θέτει στην ανακοίνωση, οφείλει μια ξεκάθαρη απάντηση στο εξής ερώτημα: Η εξ αποστάσεως διδασκαλία, ακόμα και στις καλύτερες συνθήκες εφαρμογής, εμπεριέχει εγγενείς αδυναμίες ως προς τη διαμόρφωση πλήρους και σαφούς εικόνας των γνωστικών δεξιοτήτων ενός μαθητή σε σχέση με τη δια ζώσης διδασκαλία;
Το ερώτημα μοιάζει ρητορικό διότι και η εμπειρία μας και τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η απάντηση είναι θετική. Συνεπώς, η αδυναμία υπάρχει και αφορά όλους τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων γι αυτό το τετράμηνο, που σημαίνει ότι η κατάθεση βαθμολογίας ενέχει σοβαρή πιθανότητα μη αντικειμενικότητας για κάθε μαθητή.

• Μπορεί το θέμα και το κείμενό της ανακοίνωσης να μην ευθυγραμμίζονται πλήρως, ο στόχος όμως της ανακοίνωσης είναι και εμφανής και ξεκάθαρος, να καταγγείλει τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ για μικροπολιτική εις βάρος μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κοινωνίας.
Διαβάζουμε τα επόμενα δυο αποσπάσματα και κρατάμε ότι οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ με τη στάση τους αποσκοπούν σε πολιτικά οφέλη:

“Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αδιαφορούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας και επιζητούν να εισπράξουν πολιτικά οφέλη”.
“Για τον λόγο αυτό καταγγέλλουμε τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, που για μικροπολιτικούς λόγους καλέσανε τους καθηγητές που ανήκουν στον χώρο τους να πλήξουν τους μαθητές τους και να απαξιώσουν τον κόπο των συναδέλφων τους.”

Διαβάζουμε το τρίτο απόσπασμα:
“(Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) Δίνουν το δικαίωμα στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει … σε παράταση του διδακτικού έτους. ... μέσω τηλεκπαίδευσης.”

Στο τρίτο απόσπασμα φαίνεται καθαρά ότι η ΔΑΚΕ θεωρεί ότι η πρόθεση του υπουργείου είναι να μειώσει αργίες και να παρατείνει το διδακτικό έτος και οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, με το να υποστηρίζουν ότι με την εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν καλύπτεται κανονικά η ύλη, προσφέρουν στο υπουργείο ένα ισχυρό επιχείρημα για να υλοποιήσει την πρόθεσή του.
Πώς γίνεται όμως, οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ με τη θέση τους αυτή, σύμφωνα με τα δυο πρώτα αποσπάσματα να αποσκοπούν σε πολιτικά οφέλη και συγχρόνως, σύμφωνα με το τρίτο απόσπασμα να εξυπηρετούν την πρόθεση του υπουργείου;